Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2015
XC70 (08-) 2015 B6304T4, XC70 (08-) 2015 B6324S5

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313594581.431359436
Elektrisk motorvärmare, kupékontakt, 6 cyl
IMG-265587
 
Utrustning
A0000162
IMG-239664

IMG-360178


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-217765
 

Gäller alla

 • Ta bort tunnelkonsolens högra sidopanel genom att försiktigt dra loss den med början i bakkant. Den sitter med fem clips på insidan.

2
IMG-217766
 

 • Vik undan mattan och isoleringsmattan under. Frilägg höger sida av tunnelkonsolens främre del samt hålet för gummigenomföringen i torpedväggen.

3
IMG-217767
 

 • Lossa den främre skruven i infästningen till mittkonsolen.

 • Ta konsolen till kupékontakten ur satsen. Dra fast den med den tidigare lossade skruven.

 • Placera den så att den sitter rakt och momentdrag skruven med 24 Nm (18 lbf.ft.).

4
IMG-217768
 

 • Vik tillbaka mattan mot konsolen.

 • Ta en ritsnål och stick hål i mattan mittför de två hålen i konsolen.

5
IMG-217769
 

 • Ta kupékontakten, en låshylsa och två skruvar ur satsen. Sätt ditt kupékontakten på konsolen.

6
IMG-217770
 

 • Tryck fast låshylsan på kupékontakten. Se till att låshylsan är framskjuten så långt som möjligt på anslutningen till kupékontakten.

 • Ta en mattkniv och skär ett snitt i mattan alldeles framför låshylsan. Skär snittet lika långt som diametern på låshylsan.


  Obs!

  Se till att eventuella ledningar och slangar under mattan ej skadas.


 • Ta bort kupékontakten från konsolen och vik undan mattan igen.

7
IMG-231309
 

 • Lossa skruvarna och ta bort motorskyddsplåten.

8
IMG-231821
 

 • Ta bort gummitätningen i torpedväggen. Den ska inte användas igen.

9
IMG-231822
 

  Gäller bilar med redan monterad motorvärmare

 • Klipp av bandklamman som håller fast ledningsskarven inuti hjälpramen.

 • Lossa ledningen från clipsen i hjälpramen.

10
IMG-232583
 

  Gäller bilar med redan monterad motorvärmare

 • Ta bort låshylsan över skarven och dra isär ledningarna.

11
IMG-232584
 

 • Sätt dit nytt clips med bandklamma, samt två kantclips ur satsen på hjälpramens övre kant.

12
D3601932
 

 • Ta grenkontakt, skarvledning till kupékontakt och tre låshylsor ur satsen.

 • Använd lågtemperaturfett art.nr.1161427 för att smörja in O-ringarna på:

 • kontakten till frontintaget

  de båda kontakterna på grenkontakten

  kontakten till skarvledningen för kupékontakten


Obs!

Det får inte komma något fett på kontaktytorna.


13
IMG-232585
 

 • Ta låshylsor ur satsen.

 • Anslut ledningarna enligt följande:

 • Ledning (1) från motorvärmaren.

  Skarvledning (2) till kupékontakten.

  Ledning (3) från frontintaget.

 • Tryck fast ledningarna i grenkontakten ordentligt och tryck fast låshylsorna över skarvarna.

14
IMG-232586
 

 • Tryck fast ledningarna i de fyra kantclipsen. Dra fast grenkontakten i dess bakre hål till hjälpramen med bandklamman.

15
IMG-232589
 

 • Ta bort motorkåpan genom att dra den uppåt, den sitter fast med fyra gummifästen.

16
IMG-232587
 

Gäller S80/V70/XC70

 • Dra ur de två låspinnarna i höger strålkastare.

17
IMG-232588
 

 • Dra ut strålkastaren ett stycke och lossa kontaktstycket på baksidan. Lägg undan strålkastaren.

18
IMG-232590
 

 • Ta kantclips med bandklamma och sätt fast på plåtkanten på hjälpramens högra främre hörn.

19A
IMG-360125
19B
IMG-360126
 

20
IMG-232592
 

 • Ta två dubbelbandklammor ur satsen och sätt fast dem på motofästet på höger sida av motorns ovansida.

 • Ta bandklamman och trä löst på den genom hålet i motorfästets främre kant.

21
IMG-232594
 

 • Dra upp ledningen till kupékontakten och till den först ditsatta bandklamman i hjälpramens högra, främre hörn.

 • Dra fast ledningen. Dra in all ledningsöverlängd i kupén.


Obs!

Klamma inte ledningen direkt vid bromsrör, bränslerör, AC-rör eller rör till styrservo.


22
IMG-360137
 

 • Fortsätt att dra upp ledningen på utsidan av den högra sidobalken, upp genom hålet i karossen och fram till klammorna vid platsen för strålkastaren. Dra ledningen under servorören och upp till motorfästet på ovansidan av motorn.

 • Fäst ledningen i klammorna bakom strålkastaren.

23
IMG-360016
 

 • Dra upp ledningen vidare längs motorfästet på motorns översida och därefter ned på motorns baksida längs med rören till styrservon. Ledningen ska gå under motorfästet i dess bakre kant.

 • Klamma fast ledningen vid de tidigare utplacerade klammorna.

24
IMG-232599
 

 • Ta strålningsskyddet ur satsen och dra på det på den framdragna ledningen.

25
IMG-231839
 

 • Ta gummigenomföringen och skär bort den yttersta toppen på den största gummitutan.

26
IMG-298965
 

 • Smörj in gummigenomföringen med lågtemperaturfett art.nr. 1161427 för att lättare få ledningen och gummigenomföringen på plats i hålet i torpedväggen.


  Obs!

  Det får inte komma något fett på kontaktytorna.


 • Trä gummigenomföringen på ledningen.

27
IMG-360096
 

 • För in ledningen i kupén, anpassa ledningslängden så att den går ut i motorrummet och tryck fast gummigenomföringen.

 • Ta den grå bandklamman ur satsen och dra fast strålningsskyddet till ledningen vid gummigenomföringen.

28
IMG-289544
 

Gäller XC60

 • Dra ur de två låspinnarna i höger strålkastare.

29
IMG-289546
 

 • Dra ut strålkastaren ett stycke och lossa kontaktstycket på baksidan. Lägg undan strålkastaren.

30
IMG-298983
 

 • Lossa den bakre slangklamman och vik undan slangen till turboaggregatet.

31
IMG-299003
 

 • Lossa slangklammorna och ta bort den bakre slangen till turboaggregatet.

32
IMG-299004
 

 • Ta kantclips med bandklamma och sätt fast dem på plåtkanten på hjälpramens högra främre hörn.

33A
IMG-360125
33B
IMG-360126
 

34
IMG-232592
 

 • Ta två dubbla bandklammor ur satsen och sätt fast dem på motorfästet på höger sida av motorns ovansida.

 • Ta en bandklamma och trä på den löst genom hålet i motorfästets främre kant.

35
IMG-299023
 

 • Dra upp ledningen till kupékontakten och till den först ditsatta bandklamman i det högra främre hörnet av hjälpramen. Dra fast den. Dra in all ledningsöverlängd i kupén.


  Obs!

  Klamma inte ledningen direkt vid bromsrör, bränslerör, AC-rör eller rör till styrservon.


36
IMG-360137
 

 • Fortsätt att dra upp ledningen på utsidan av den högra sidobalken, upp genom hålet i karossen fram till klammorna vid platsen för strålkastaren. Dra ledningen ovanför servorören och upp till motorfästet på motorns ovansida.

 • Fäst ledningen i klammorna bakom strålkastaren.

37
IMG-360016
 

 • Dra upp ledningen längs med motorfästet på motorns ovansida och sedan ned på motorns baksida längs med rören till styrservon. Ledningen ska gå under motorfästet i dess bakre kant.

 • Klamma fast ledningen vid de tidigare utplacerade klammorna.

38
IMG-299043
 

 • Ta strålningsskyddet ur satsen och trä på det på den framdragna ledningen.

39
IMG-231839
 

 • Ta gummigenomföringen och skär bort den yttersta toppen på den största gummitutan.

40
IMG-299044
 

 • Smörj gummigenomföringen med lågtemperaturfett för att lättare få igenom ledningen och gummigenomföringen på plats i hålet i torpedväggen.


  Obs!

  Det får inte komma något fett på kontaktytorna.


 • Trä gummigenomföringen på ledningen.

41
IMG-360096
 

 • För in ledningen i kupén, anpassa ledningslängden så att den går ut i motorrummet och tryck fast gummigenomföringen.

 • Ta den grå bandklamman ur satsen och dra fast strålningsskyddet till ledningen vid gummigenomföringen.

42
IMG-231335
 

 • Sätt tillbaka motorskyddsplåten.

43
IMG-232602
 

Gäller S80/V70/XC70

 • Anslut kontaktstycket till strålkastaren och sätt tillbaka den.

44
IMG-232603
 

 • Tryck fast de två låspinnarna i strålkastaren.

45
IMG-289547
 

Gäller XC60

 • Anslut kontaktstycket till strålkastaren och sätt tillbaka den.

46
IMG-289545
 

 • Tryck fast de två låspinnarna i strålkastaren.

47
IMG-232604
 

Gäller alla

 • Sätt tillbaka motorkåpan.

48A
IMG-217776
48B
IMG-217777
 

A

 • Dra fram ledningen till kupékontaktens konsol.

B

 • Trä ledningen från motorrummet genom hålet i mattan.

 • Smörj in O-ringen med lågtemperaturfett art.nr. 1161427.


  Obs!

  Se till att inget fett kommer på kontaktytorna.


 • Anslut ledningen till kupékontakten och tryck fast en låshylsa ur satsen över skarven.

 • Vik tillbaka mattan och sätt dit kupékontakten med de båda skruvarna.

49
IMG-234260
 

 • Sätt tillbaka tunnelkonsolens högra sidopanel.