2005 L.H.D

Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V50 2005

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307401801.130740063
Lastrumsvägg
IMG-214620

IMG-214620

IMG-213320


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

1
IMG-214622
 

 • Innan montering kontrollmät punkt A = 333 mm Justera vid behov.

2
IMG-214623
 

 • Placera lastrumsväggen med klammorna inåt bilen.

 • Öppna den övre klamman och fäst den löst på skyddsgallrets översta ribba.

 • Öppna den nedre klämman och sätt fast enligt bild. Dra bara åt klammorna precis så mycket att de greppar tag om gallret, dra ej åt dessa ännu.

 • 3
  IMG-214624
   

 • Justera så att lastrumsväggen kommer lodrätt och i mitten av bagageutrymmet.

 • Stödplattan (1) skall sitta parallellt med takpanelen.

 • Skruva ner den bakre stödfoten (2) så att lastrumsväggen spänns upp.

 • Skruva ner den främre stödfoten (3) så att lastrumsväggen står i ett rakt, lodrätt läge.

 • 4
  IMG-214625
   

 • Dra åt rattarna (1) och (2).

 • Kontrollera att lastrumsväggen inte tar i bakluckan när den stängs.