Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2007
V70 XC (01-) / XC70 (-07) 2007

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
306644461.230786671, 30664441
Parkeringsassistans, fram
(MY 2005-)
D8601354
 
Utrustning
A0000162
A0000163
A0000161
A0000180
A0000214
A0000177
A0801178
M0000232
A0000172
A0000192

D3603623

IMG-213320


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

  

Obs!

Vid montering ska underlaget hålla en temperatur på minst +15° ( 60°F)Obs!

Detta tillbehör ansluts till bilens elektriska system och kräver bilunik programvara.


 

Förberedelser

1
A3000303
 

Förberedelser

 • Vrid tändningsnyckeln till tändningsläge 0. Ta ut tändningsnyckeln ur låset.


Obs!

Vänta minst en minut innan kontaktstycken tas isär eller annan elutrustning tas bort.


 

2
M8600738
 

Borttagning av främre stötfångare (gäller V70)

 • Ta bort den vänstra och den högra prydnadslisten genom att försiktigt bända loss dem med ett falsben.

3
M8601212
 

 • Lossa de två skruvarna (1) på båda sidor.

 • Tryck ner centrumpinnen på de sex clipsen och ta bort dem.

 • Lossa de två clipsen (5) på undersidan av stötfångaren på samma sätt.

4
M8601214
 

 • Dra stötfångaren framåt, samtidigt som båda sidorna dras utåt, tills kanten går fri från skytteln.


Tips

Det underlättar att vara två personer vid detta moment.


 • Lossa kontaktstycket till dimljuset på båda sidor.

 • Lossa snabbkopplingen till strålkastarens spolarmunstycken på båda sidor.

 

5
M8600694
 

Borttagning av främre stötfångare (gäller XC70)

 • Ta bort täcklocken och lossa de två skruvarna (1) på båda sidor.

 • Tryck ner centrumpinnen på de sex clipsen och ta bort dem.

 • Lossa de två clipsen (2) på undersidan av stötfångaren på samma sätt.

6
M8600695
 

 • Lossa skruven (3) men skruva inte ut den helt.

 • Tryck in skruvskallen så att skruvskallen bottnar och skytteln släpper.

 • Gör likadant på andra sidan.

7
M8600696
 

 • Dra stötfångaren framåt, samtidigt som båda sidorna dras utåt, tills kanten går fri från skytteln.


Tips

Det underlättar att vara två personer vid detta moment.


 • Lossa kontaktstycket till dimljuset på båda sidor.

 • Lossa snabbkopplingen till strålkastarens spolarmunstycken på båda sidor.

 
8
D8601321
 

 • Sätt skyddspapper på stötfångaren.

9
D8600292
 

 • Tryck undan de hakar som håller den inre plasten mot stötfångarhöljet.

 • Drag loss plasten.

 • Lossa skummet från stötfångarhöljet.

 
10
D8505048
 

Förberedelser i kupé

För högerstyrd bil: Gör motsvarande på bilens vänstra sida.

 • Lossa tröskeln (1) och mittkonsolens högra panel (2).

11
D8502325
 

 • Lossa golvmattan vid främre passagerarsätet. Vik undan mattan så hålet till motorutrymmet blir synligt.

12
D8505047
 

 • Lossa baksätets sittdyna (1) genom att dra dynan uppåt i framkant och sedan rakt fram.

 • Lossa höger tröskel (2) vid baksätet.

 • Vik fram baksätets högra del (4)

 • Ta ur säkerhetsbältet ut styrningen på sidobolstret (3)

 • För in handen på sidan av den nedre delen av sidobolstret.

 • Frigör spärren och lyft samtidigt bolstret.

 • Lägg bolstret åt sidan.

13
M8503188
 

 • Fäll upp golvluckan.

 • Frigör låsskruvarna och lyft ur lastbaljan.

14
M8503069
 

 • Tag bort den lilla panelen på vänster och höger sida. På högerstyrda bilar ska bara den vänstra tas bort.

15
M8503008
 

 • Lossa skruvarna och tag bort den stora panelen på vänster och höger sida. På högerstyrda bilar ska bara den vänstra tas bort.

16
D3703519
 

Ditsättning av ledningsmatta från stötfångare

Bild 15-20 visar vänsterstyrd bil.

För högerstyrd bil: Gör motsvarande på bilens vänstra sida.

 • Ta fram den korta ledningsmattan ur satsen.

 • Ta loss det mindre kontaktstycket från ledningen.

 • Sätt fast det vattentätade kontaktstycket (1) med plastklamman / plåtclipset ur satsen.

 • Fäst plastklamman runt kontaktstycket och sätt fast plåtclipset runt plåtkanten på bilens högra sida.

17
D2102942
 

 • Dra in ledningsänden med de lösa stiften till motorrummet.

 • Dra ledningen (1) enligt bild. Lägg ner den under säkringshållare och expansionskärl så att den döljs.

 • Se till att den inte ligger så att den skadas av värme eller slitage.

 • Klamma fast den med bandklammor ur satsen.

18
D8200205
 

Ledningsdragning till kupé

 • Hissa upp bilen.

 • Ta bort pluggen från hålet in till kupén.

  Om bilen har en gummigenomföring utan plats för fler ledningar

 • Tag bort den befintliga gummigenomföringen och ersätt den med gummigenomföringen ur satsen.

  Om bilen har en gummigenomföring med plats för fler ledningar

 • Skär av spetsen på den lediga gummitutan och dra in ledningen till kupén.

 • Trä på gummigenomföringen ur satsen. Smörj ledningen med vanlig tvål för att gummigenomföringen skall glida lätt. Dra in ledningen genom hålet och tryck fast gummigenomföringen.

 • Se till att ledningens värmestrumpa hamnar mot genomföringen.

 • Fäst värmestrumpan med en bandklamma.

19
D3703537
 

 • Vik undan golvmattan och dra in ledningen.

20
J3703487
 

 • Ta fram kontaktstycket ur satsen.

 • Lossa låsningen.

 • Sätt ledningsändarnas stift i kontaktstycket.

 1. Blå (Blue, BL)

 2. Grön (Green, GN)

 3. Violett (Violet, VO)

 4. Gul (Yellow, Y)

 5. Vit (White, W)

 6. Svart (Black, SB)

 • Tryck tillbaka kontaktstyckets låsning.

21A
D8505053
21B
M8503570
 

Bild A

 • Ta fram den långa ledningen ur satsen.

 • Anslut den till kontaktstycket du nyss gjorde i ordning.

 • Dra ledningen över till bilens sida och vidare bak under trösklar längs befintliga kabelstammar bakåt och in i bagageutrymmet.

Bild B gäller vänsterstyrd bil

 • Fortsätt dra ledningen längs bakstammen och vidare in till styrenhet parkeringshjälp (PAM) vid vänster hjulhus.

 

Håltagning (gäller V70)

22
M8601360
 

Håltagning (gäller V70)

 • Förborra hålen i markeringarnas centrum med ett Ø3 mm (1/8”) borr.

 • Borra upp hålen med ett Ø8.5 mm (21/64”).

23
D8601358
 

 • Ta upp de borrade hålen i stötfångarens hölje med hålverktyget Ø31 mm (17/32”) (art.nr. 9814069).

24A
M8601372
24B
M8601375
 


Obs!

Bilden visar höger sida. Motsvarande arbete utförs även på vänster sida.


 • Sätt ihop den inre plasten med skummet.

 • Mät ut och gör markeringar för håltagning i inre plasten, enligt bild.

Håltagning för kontaktstycken

 • Mät ut och gör håltagningsmarkeringar för sensorernas kontaktstycken 30 mm till höger om de inre hålen.

 • Borra upp de sex hålen i den inre plasten med 50 mm hålsåg. De fyra inre hålen borras också igenom skummet.

 • Tag loss skummet.

 • Skär ur för sensorernas ledningar rakt upp i skummet från de hål som togs upp för sensorernas kontaktstycken, till höger om de inre hålen.

 

Håltagning (gäller XC70)

25
M8601236
 

Håltagning (gäller XC70)

Borttagning av skidplate

 • Borra bort de fem popnitarna i nederkant av skidplate med Ø6 mm borr.

 • Tryck in de tio hakar som håller skidplaten mot stötfångarhöljet.

 • Ta loss skidplaten från stötfångarhöljet.

26
IMG-214560
 

Håltagning i skidplate


Obs!

Bilden visar höger sida. Motsvarande arbete utförs även på vänster sida.


 • Mät ut för sensorernas hål i skidplate enligt bild.

 • Förborra genom markeringarna med Ø3 mm borr.

 • Borra upp hålen med Ø8.5 mm borr.

 • Skär ut enligt markering så att hålverktygets hylsa ligger plant mot skidplate.

 • Ta upp hålen med Ø31 mm hålverktyg.

27A
M8601362
27B
IMG-214580
 

Håltagning i stötfångaren

Bild A visar håltagning av yttre hål


Obs!

Bilden visar höger sida. Motsvarande arbete utförs även på vänster sida.


 • Mät och markera för yttre hål enligt bild.

 • Borra Ø3 mm, Ø8.5 mm och håltagning Ø31 mm vid markeringarna.

Bild B visar håltagning av inre hål


Obs!

Bilden visar höger sida. Motsvarande arbete utförs även på vänster sida.


 • Mät och markera för inre hål enligt bild.

 • Borra Ø3 mm, Ø8.5 mm och håltagning Ø40 mm vid markeringarna.

28A
M8601373
28B
M8601375
 

Håltagning skum och bakstycke

Bild A visar måttagning för sensorhållare i skummet


Obs!

Bilden visar höger sida. Motsvarande arbete utförs även på vänster sida.


 • Mät och markera för håltagning i skummet, enligt bild.

Bild B visar måttagning för sensorkontakt

 • Mät och markera för extra hål Ø30 mm till höger om hålmarkeringarna.

 • Borra igenom skum med en Ø40 mm hålsåg vid de fyra markeringarna.

29
M8601374
 

Håltagning bakstycket


Obs!

Bilden visar höger sida. Motsvarande arbete utförs även på vänster sida.


 • Mät ut för håltagning för de yttre sensorhållarna.

 • Borra upp hålen med en Ø40 mm hålsåg.


Obs!

Ingen håltagning behövs för de inre sensorerna.


 

Ditsättning av sensorhållare

30
D8601325
 

Ditsättning av sensorhållare

 • Rengör höljets insida med en mild tvållösning.

 • Rengör runt hålen och dess innerkant med rengöringsservett. Låt torka.

 • Stryk på ett tunt lager aktivator (art.nr. 8637076) på de rengjorda ytorna. Låt torka.

31
IMG-214381
 

 • Rengör sensorytan (1) på sensorerna, och ytorna (2) och (3) på sensorhållarna. Använd rengöringsservett. Låt torka.

 • Stryk på ett tunt lager aktivator på de rengjorda ytorna och låt torka.

32A
M3603626
32B
M8601366
32C
D3603622
 

Bild A

 • Ta bort skyddstejpen från tejpens ena sida.

 • Sätt dit tejpen på sensorhållarens framsida (se bild B).

 • Utför ovanstående moment på de tre andra sensorhållarna.

 • Kontrollera märkningen på sensorhållarnas baksida (A) korrekt placering.

Bild B

 • Hållare märkta med 1 (för sensorer med vinklat kontaktstycke) placeras innerst på stötfångaren.


Obs!

På XC70 placeras de inre sensorhållarna på skidplaten.


 • Hållare märkta med 2 (för sensorer med rakt kontaktstycke) placeras ytterst på stötfångaren.

 • Kontrollera rätt placering genom att sätta en sensor i varje hållare. De inre kontaktstyckena ska vara vända åt höger.

Bild C

 • Ta bort skyddsfilmen från tejpbitarna på sensorhållarna.

 • Sätt dit sensorhållarna med siffermarkeringen riktad uppåt. Sensorhållarens ovankant ska vara i våg med stötfångaren.


Obs!

Tejpen fäster omedelbart.Obs!

Felaktig placering av sensorerna kan resultera i att funktionen helt eller delvis försvinner.


33A
M8601277
33B
M8601278
 

Ditsättning av skidplate (gäller XC70)

Bild A

 • Använd monteringsverktyg samt popnitar med distanser från separat sats.

Bild B

 • Haka fast skidplaten på höljet.

 • Sätt dit de fyra popnitarna.

 

Ditsättning av sensorer och ledningsmatta

34
M8601367
 

Ditsättning av sensorer och ledningsmatta


Obs!

Bilden visar montering på vänsterstyrd bil.


 • Ta sensorer och deras ledningsmatta ur satsen.

 • Sätt dit de två inre sensorerna i sensorhållarna så att de hakar fast. De yttre sensorerna monteras underifrån efter att stötfångaren satts tillbaka på bilen.

 • Anslut ledningsmattans kontaktstycken till de inre sensorerna. Se till att de lösa sensorerna i ytterposition får tillräckligt med kablage för att kunna monteras efter att höljet satts på plats. Ledningsmattans lösa kontaktstycke skall nu komma ut på stötfångarens sida.


Obs!

Vid montering på högerstyrda bilar ska ledningsmattans kontaktstycke komma ut på stötfångarens vänstra sida.Obs!

Ett klickande ljud skall höras vid anslutning. Ljudet bekräftar att låsningen är aktiverad.


 • Placera ledningsmattan längs kanten inuti stötfångarhöljet ovan skummet. Fäst ledningsmattan med butyltejp. Använd aktivator (art.nr. 8637076) som underlag för att öka vidhäftningen.

35
D8601350
 

 • Sätt tillbaka skummet och plasten i stötfångarhöljet.

 • Se till att alla hakar verkligen fäster.

36
D8601330
 


Obs!

Var noga med att aktivatorn har torkat, minst tio minuter, innan lackering.


  Gäller V70

 • Lackera sensorer och hållare med färg i samma färgkod som bilen. Använd färg som Volvo rekommenderar. Lackera maximalt två lager.

 • När lacken har torkat, tag bort skyddspappret.

  Gäller XC70

 • Inre sensorer lackeras med färgkod: 426 silver. Yttre sensorer skall endast lackeras med klarlack.

 • När lacken har torkat, tag bort skyddspappret.


Viktigt!

För många lager lack kan resultera i att funktionen helt eller delvis försvinner. Alla sensorer måste lackeras för att uppnå fullgod funktion.


37
M8601341
 

 • Håll upp stötfångaren mot bilen och anslut sensorernas kontaktstycke till det kontaktstycke som klammats vid bilen.

 • Sätt tillbaka stötfångaren genom att upprepa instruktionerna i punkterna 2-5 i omvänd ordning.

 • Sätt i de två yttre sensorerna i sensorhållarna och anslut dem till den framdragna ledningsmattan (se bild 34).

38
D3905107
 

 • Anslut den framdragna ledningen till ledig port på styrenhet parkeringshjälp (PAM).

 • Den sitter fäst med kardborre på vänster sida i bagageutrymmet bakom hjulhuset.


Obs!

Se till att kontaktstycket klickar på plats och sitter ordentligt.


39
 

 • Klamma sensorledningen så den inte skavs eller orsakar missljud.

 

Avslutande arbete

40
 

Avslutande arbete

  Sätt tillbaka:

 • trösklarna, fram och bak

 • sidopanelerna i bagageutrymmet

 • golvmattan.

41
 

 • Programmera mjukvaran enligt serviceinformationen i VIDA.