Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S40 2010
S40 (04-) 2010

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
306603501.230664997
Begränsningssats 18"-hjul
 
Utrustning
A0000162
J0000310
J0000311
A0000161
A0800247
D0801122

J7700534

IMG-213320


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
J7700537
 

 • Ta bort framhjulet.

2
J8000359
 

 • Lossa skruvarna och ta bort motorskyddsplåten.

3
J7700536
 

 • Vrid hjulen åt höger.

4
J7200269
 

 • Klipp bort den stora klamman på damasken till styrväxelns kuggstång.

5
J7200271
 

 • Dra bort damasken så att styrväxelns kuggstång blir frilagd.

6
J7200272
 

 • Fixera gummidamasken med bandklamma som bilden visar.

7
J7700535
 

 • Ta värmepistolen och värm upp distansbrickan så att denna kan krängas över styrväxelns kuggstång.

8A
J7200273
8B
IMG-212640
 

Bild A

 • Vänd distansbrickan med den rundade delen av taggarna vända inåt mot styrväxeln.

 • Kräng försiktigt över distansbrickan på styrväxelns kuggstång.

Bild B

9
J7200275
 

 • För tillbaka gummidamasken på plats.

10
J7200276
 

 • Vrid hjulen rakt fram.

11A
J7200277
11B
J7200268
 

 • Ta ny klamma ur satsen och dra fast gummidamasken.

 • Se till att gummidamasken och klamman hamnar i rätta lägen.

12
J7700540
 

 • Sätt tillbaka framhjulet och momentdrag hjulmuttrarna med 90 Nm ( 66 lbf.ft).

 • Gör motsvarande på andra sidan.

 • Sätt tillbaka motorskyddsplåten.

13
J7200279
 

 • Avlasta den nedre stötdämparinfästningen och ta bort skruven.

14
J7700538
 

 • Ta bort de två skruvarna i den övre stötdämparlagringen och ta bort stötdämparen med lagring.

15
J7200266
 

 • Spänn upp stötdämparen med lagring i ett skruvstycke.

 • Ta bort lagringen från stötdämparen, använd specialverktyg art.nr 9997105 och 9997106.

16
J7200270
 

 • Ta bort det gamla bumpgummit och ersätt det med ett nytt ur satsen.

17
J7200267
 

 • Sätt tillbaka den övre lagringen till stötdämparen och dra fast muttern med 25 Nm ± 3.8 (18 lbf.ft ± 3.0).

18
J7200280
 

 • Sätt tillbaka stötdämparen i sin nedre infästning och momentdrag skruven med 115 Nm ± 17 (85 lbf.ft ± 13) . För 2WD Nivomat skall momentet på skruven vara 225 Nm ± 34 (166 lbf.ft ± 25).

19
J7700539
 

 • Dra fast stötdämparens övre lagring till karossen och momentdrag skruvarna med 24 Nm (18 lbf.ft).

 • Gör motsvarande på andra sidan.