Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V50 2005

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
86982991.28698297
12V-uttag, bagageutrymme
 
Utrustning
A0000162
A0000163
A0000161
A0000180

 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Förberedelser, gäller S40 (04-)

1
J8504553
 

Förberedelser, gäller S40 (04-)

 • Ta bort bagagerumsmattan.

2
J8504552
 

 • Ta bort de övre golvstöden på höger och vänster sida om bilen är försedd med detta.

3
J8504554
 

 • Skruva ur de två utvändiga clipsen i framkant/nederkant av bakluckans tröskelpanel.

 • Bänd upp tröskelpanelens ena hörn med ett falsben, så att de två clipsen i den änden släpper.

 • Dra upp tröskelpanelen i andra änden, så att resterande två clips släpper, och ta bort den.

 • Lossa gummilisten i bakluckeöppningen på höger sida, där den täcker den högra sidopanelen.

4
J8504578
 

 • Fäll fram sittdynan och ryggstödet på baksätets högra sida.

5
J8504708
 

 • Ta tag i ovankant av det högra sidobolstret och dra framåt, så att clipsen på baksidan släpper.

 • Skjut sidobolstret uppåt.

6A
J8504584
6B
J8504583
 

Bild A och B

 • Ta bort de fem clipsen (1) som håller fast den högra sidopanelen i karossen.

 • Haka av hatthyllans panel i framkant vid fästet (2). Dra undan sidopanelen från hatthyllans panel och C-stolpspanelen.

 • Haka av sidopanelen från fästet (3) på undersidan av hatthyllan.

 • Ta bort sidopanelen genom att haka av den från lastförankringsöglorna (4).

 

Förberedelser, gäller V50

7
J8504575
 

Förberedelser, gäller V50

 • Ta bort bagagerumsmattan.

8
J8504577
 

 • Bänd loss de fyra utvändiga clipsen i framkant/nederkant av bakluckans tröskelpanel.

 • Bänd upp tröskelpanelens ena hörn med ett falsben, så att de två clipsen på kortsidan släpper.

 • Dra upp tröskelpanelen så att resterande sex clips släpper, och ta bort den.

 • Lossa gummilisten i bakluckeöppningen där den täcker den högra sidopanelen.

9
J8504578
 

 • Fäll fram sittdynan och ryggstödet på baksätets högra sida.

10
J8504702
 

 • Ta tag i ovankant av det högra sidobolstret och dra framåt, så att clipset på baksidan släpper (A).

 • Skjut sidobolstret uppåt.

 • Ta bort skruven i bakkant av täckpanelen vid den högra sidopanelens framkant/ovankant (B).

 • Dra täckpanelen uppåt, så att de fyra clipsen på insidan släpper.

11
J8504585
 

 • Dra loss gummilisten i bakkant av den högra bakdörrens dörröppning.

 • Bänd försiktigt loss den nedre C-stolpspanelen på höger sida. Bänd i ovankant med ett falsben, dra i C-stolpspanelen så att de två övre clipsen släpper. Fortsätt sedan dra nedåt tills de två sista clipsen har släppt.

12
J8504570
 

 • Fäll ut lastförankringsöglorna på höger sidopanel.

 • Ta en ritspenna med vinklad spets och för in i hålen i ovankant av täcklocken (1). Vrid ritspennan så att spetsen greppar tag om täcklockens baksida, och dra loss täcklocken.

 • Ta bort skruvarna i lastförankringsöglorna.

 • Ta bort skruven (2) i framkant/ovankant av sidopanelen.

 • Dra loss sidopanelen i ovankant, så att de två clipsen i sidorutans bakkant/underkant samt clipset i D-stolpens nederkant släpper.

 • Lyft ur sidopanelen.

13
J8504615
 

 • Ta bort isolerpanelen på höger sida. Den sitter fast med två clips, bakom det bakre hjulhuset.

 

Ditsättning av 12V-uttag, gäller S40(04-) och V50

14A
J8504857
14B
J8504858
 

Ditsättning av 12V-uttag, gäller S40(04-) och V50

Gäller bilar där markering för håltagning till 12V-uttag finns på sidopanelens baksida Bild A gäller S40 (04-)

Bild B gäller V50

 • Borra upp hålet till 12V-uttaget efter markeringen på sidopanelen med en Ø29 mm (1 1/8”) hålsåg.

 • Skär ur hålet i nederkant efter markeringen.

 • Gör rent runt hålkanterna.

15A
J8504705
15B
J8504712
 

Gäller bilar utan markering för 12V-uttag Bild A gäller S40 (04-)

Bild B gäller V50

 • Mät ut på sidopanelen enligt bild A eller B.

 • Borra upp hålet till 12V-uttaget med en Ø29 mm (1 1/8”) hålsåg.

 • Skär ur panelen i nederkant av hålet enligt måtten på bilden.

 • Gör rent runt hålkanterna.

16
J3904698
 

 • Sätt dit 12V-uttaget i hålet i panelen. Sätt dit distansbricka och mutter, och dra fast.

17
J3904699
 

  Gäller S40 (04-) och V50

 • Leta upp vit 2-polig honkontakt i bakkant av höger bakre hjulhus.

  Gäller V50

 • Sätt tillbaka isolerpanelen.

  Gäller S40 (04-) och V50

 • Sätt tillbaka sidopanelen. Anslut det vita kontaktstycket till 12V-uttaget.

  Gäller V50

 • Dra fast skruvarna till lastförankringsöglorna med 24 Nm (18 lbf.ft.).

 • Sätt tillbaka:

  den nedre C-stolpspanelen.

  gummilisten i bakkant av bakdörrens öppning.

  täckpanelen i framkant/ovankant av sidopanelen. Tryck ned den så att fästhakarna griper in, och dra fast den med skruven.

  sidobolstret.

  gummilisten i bakluckeöppningen.

  tröskelpanelen i bakluckeöppningen.

 • Lägg tillbaka bagagerumsmattan.

 • Fäll tillbaka ryggstödet och sittdynan.

  Gäller S40 (04-)

 • Tryck fast hatthyllans panel.

 • Sätt tillbaka sidobolstret.

 • Fäll tillbaka ryggstödet och sittdynan.

 • Sätt tillbaka:

  gummilisten i bakluckeöppningen.

  tröskelpanelen i bakluckeöppningen.

  de övre golvstöden om sådana finnes.

 • Lägg tillbaka bagagerumsmattan.