2006 L.H.D

Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V50 2006

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
86858251.0
Dimljus
Utrustning
A0000162

J3501649

 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Ditsättning av dimljus

1
J8601113
 

Ditsättning av dimljus

 • Vrid tändningsnyckeln till läge 0.

 • Lossa täckpanelen i nederkant av stötfångarhöljet på höger sida. Tryck först ned panelens två övre fästhakar från utsidan med ett falsben.

 • Ta bort panelen genom att försiktigt bända loss runt om tills de sista fästhakarna släpper. Var rädd om lackerade ytor.

 • Lägg undan panelen, ny finns i satsen.

2A
J3501650
2B
J3501652
 

Bild A

 • Lossa det fördragna kontakstycket till dimljuset innanför den borttagna panelen.

 • Anslut kontaktstycket till dimljuset. För in dimljuset på plats och se till att de två tapparna styrs in i motsvarande uttag i stötfångarhöljet.

Bild B

 • Sätt dit de två skruvarna ur satsen och dra fast dimljuset ordentligt.

 • Upprepa för dimljuset på andra sidan.

 

Ditsättning av knappsats

3
J8504684
 

Ditsättning av knappsats

 • Ta bort knappsatsen till belysningen genom att försiktigt bända loss den från instrumentbrädan med ett falsben. Den sitter fast med två låsbleck på vardera sidan. Var rädd om instrumentbrädan.

4
J3904619
 

 • Lossa kontakstycket från den befintliga knappsatsen. Ta bort knappsatsen, den skall inte användas mer.

 • Anslut kontakstycket till den nya knappsatsen ur satsen.

 • Tryck fast knappsatsen i instrumentbrädan.

 

Avslutande arbeten

5
J3501653
 

Avslutande arbeten

 • Ställ in dimljusen i höjdled med hjälp av inställningsskruven.

6
J8601114
 

 • Sätt dit nya täckpaneler ur satsen runt dimljusen i stötfångarhöljet. Se till att alla fästhakar gripit in.