Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC90 2005
XC90 (03-) 2005

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
86855581.431373331, 8685555
Stänkskydd fram
R8600952
 
Utrustning
A0000162
A0000163
A0000172

R8600951


 
  

INLEDNING

  • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

  • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

  • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

  • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

  • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
R8600949
 

  • Ta bort framhjulen.

  • Borra försiktigt ur de fyra popnitarna som håller fast innerskärmen vid framskärmens bakkant. Använd ett Ø6 mm (1/4”) borr.

  • Ta bort eventuella nitrester.


Obs!

Se till att inga plastdetaljer skadas.


2
R8600950
 

  • Sätt dit stänkskyddet och popnita fast det i innerskärmen och i framskärmens bakkant.

  • Sätt tillbaka framhjulen och dra åt med 140 Nm (103 lbf. ft.).