Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC90 2005
XC90 (03-) 2005 B5254T2 AW50/51 AWD, XC90 (03-) 2005 B5254T2 AW55-50/51SN

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
86370621.431267435
Bränsledriven värmare 912-B
B5254T2
R8703687
 
Utrustning
A0000162
A0000163
A0801450
A0000161

R8703809

M8703808


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

  

Obs!

Detta tillbehör kräver bilunik programvara.


1
R8504235
 

  Gäller bilar med två stolsrader

 • Ta bort den främre golvluckan genom att först lyfta upp den en bit och sedan dra loss den ur sina fästen i framkanten.

2
R8504236
 

  Gäller bilar med två stolsrader

 • Lyft ur den främre förvaringslådan.

3
R8504241
 


Obs!

Borttaging av höger stol i andra stolsraden (punkt 3-8) gäller alla bilar. För bilar med tre stolsrader gäller att även vänsterstolen och mittenstolen i andra stolsraden skall tas bort. Se punkt 9.


 • Ta bort täckpanelen på den högra bakre infästningen på höger framstol, genom att bända upp den något i bakkant och sedan dra den bakåt och uppåt.

4
R8504169
 

 • Skjut fram stolarna i första stolsraden så långt det går.

 • Bänd försiktigt loss och ta bort täckpanelen över skarven mellan dörrtrösklarna på höger sida.

5
R8504171
 

 • Ta bort panelen i höger främre stolsinfästning på högerstolen i andra stolsraden, genom att peta ner spärrhaken (1) på ovansidan och dra panelen framåt. Ta bort skruven inunder.

6
R8504243
 

 • Ta bort panelen till de främre stolsinfästningarna för högerstol/ mittenstolen i andra stolsraden, genom att peta ned spärrhakarna (1) på ovansidan och dra panelen framåt. Ta bort skruven till högerstolen.

7
R8504247
 

 • Fäll fram ryggstödet på högerstolen i andra stolsraden.

 • Ta bort täcklocken (1) till de bakre stolsinfästningarna på högerstolen genom att bända loss dem i bakkant. Ta bort skruvarna.

8
R8504234
 

 • Lossa höger bakdörrs tröskelpanel. Dra loss den i bakkant tills clipsen har släppt. Fortsätt framåt tills resterande clips har släppt.

 • Haka av den från B-stolpens panel. Lägg tröskelpanelen i bagageutrymmet.

 • Ta bort stolen.


Viktigt!

Var försiktig då stolarna lyfts ur kupén så att infästningarna inte skadar dörrpanelerna.


9
 

  Gäller bilar med tre stolsrader

 • Ta bort motsvarande paneler och skruvar som i punkt 3-8, på vänster sida och för vänster- och mittenstolen i andra stolsraden.

 • Ta bort vänster- och mittenstolen.


Viktigt!

Var försiktig då stolarna lyfts ur kupén så att infästningarna inte skadar dörrpanelerna.


10
R8504231
 

  Gäller bilar med tre stolsrader

 • Ta bort luftmunstycken på höger och vänster sida.

11A
R8504237
11B
R8504238
 

Bild A gäller bilar med två stolsrader

 • Vik undan golvmattan och fixera den med säkerhetsbältet på vänstersidan.

 • Vik försiktigt undan frigolitisoleringen så att locket till tankarmaturen blir åtkomligt.


Viktigt!

Var försiktig, frigolitisoleringen går lätt av.


Bild B gäller bilar med tre stolsrader

 • Vik undan golvmattan och isoleringsmattan.

 • Placera en skruvmejsel eller dylikt för att hålla mattan på plats.

 • Ta bort luftkanalen.

 • Ta bort de båda frigolitisoleringarna.

12
R8504239
 

 • Ta bort de fyra skruvarna i locket till tankarmaturen.

 • Bänd försiktigt loss locket med ett falsben.

13
R2501320
 

 • Ta bort de fyra skruvarna (1) i bränsletankens främre och bakre infästningar, så att tanken sänks ned ett stycke för ditsättning av sugledning till bränsletanken. Vid behov, lossa och skruva ut skruven (2) till bränslefiltret för att få ned bränsletanken ytterligare.

14
R2302950
 

 • Borra upp anslutningen (1) i tankarmaturen med ett Ø4 mm (5/32”) borr.


  Obs!

  Använd en tryckluftsborrmaskin med fett på borret.


15
R2302951
 

 • För ned röret (1) ur satsen i anslutningen (2). Tryck röret nedåt tills det ligger an mot anslutningen.

 • Ta bränsleledning med elledning ur satsen. Sätt skyddstejp på änden på den del av bränsleledningen som skall föras ned genom hålet i golvet (den med kort lös ledningsände).

 • För ned hela ledningspaketet (3) mellan golvet och bränsletanken ut åt höger.

16
R2302952
 

 • Tryck fast snabbkopplingen (1) på anslutningen tills ett snäppljud hörs. Kontrollera att kopplingen sitter fast.

17
R3702953
 

  Gäller bilar med två stolsrader

 • Vik försiktigt upp frigolitisoleringen i änden.

 • Placera ett mellanlägg inunder.

  Gäller alla

 • Dra ledningen som tidigare drogs tillsammans med bränsleledningen under stolsbalken och anslut den till det främre kontaktstycket (1) i kontaktbryggan (2).

 • Gäller bilar med två stolsrader: Ta bort mellanlägget och vik ned frigolitisoleringen.

 • Placera ledningen i hållaren i locket till tankarmaturen.

 • Sätt tillbaka locket till tankarmaturen och dra fast det med de fyra skruvarna.

18
 

 • Sätt tillbaka frigolitisoleringarna.

 • Gäller bilar med tre stolsrader: Sätt tillbaka luftkanalen.

 • Vik tillbaka golvmattan.

 • Gäller bilar med tre stolsrader: Sätt tillbaka luftmunstyckena under de yttre stolarna.

 • Sätt tillbaka stolarna.


Viktigt!

Var försiktig då stolarna lyfts in i kupén så att infästningarna inte skadar dörrpanelerna.


 • Dra fast stolarna och momentdrag skruvarna med 48 Nm (35 lbf.ft.).

 • Sätt tillbaka paneler och täcklock över stolsinfästningarna.

 • Sätt tillbaka paneler över skarven mellan dörrtrösklarna.

  Gäller bilar med två stolsrader

 • Lägg tillbaka den främre förvaringslådan.

 • Lägg tillbaka den främre golvluckan.

19
R2302954
 

 • Dra fram bränsleslang med ledningsmatta (1) i bakkant av bränsletanken. Dra den längs bränsletankens högra sida och framåt. Låt den hänga ned.

20
R2303046
 

 • Lossa skenan för bränsleledningen genom att föra in en liten skruvmejsel i det lilla hålet mellan skenan och det gula clipset. För clipset åt samma håll som det avlånga hålet i skenan är. Det bakre svarta clipset har en liten ansats på clipset där man placerar skruvmejseln och för det framåt.

21
R2501322
 

 • Ta bränslepumpen med ledning ur satsen. För upp ledningen i framkant av bränsletankens högra sida.

 • Dra ledningen så att den hamnar bredvid befintlig ledning i urtaget på bränsletankens ovansida. Placera sedan ledningen på höger sida av de ledningar som går fram till motorrummet.

 • Dra upp ledningen så långt att bränslepumpen hamnar ungefär där bilden visar.

22
R2501323
 

 • Lossa bromsröret (1) från sin klamma.

 • Ta bränslepump med konsol och placera konsolen på ovansidan av konsolen för bränsletankens infästning, mittför de små hålen som skall vara till popnitarna.

 • Ta två popnitar av metall (2) ur satsen. Popnita fast bränslepumpens konsol vid konsolen till bränsletankens infästning.

23
R2302955
 

 • Ta dubbelklamman ur satsen. Klamma fast de två bränsleledningarna från bränslepumpen vid varandra, mittför de två blå märkningarna på bränsleledningarna.

 • Tryck tillbaka bromsröret i sin klamma.

 • Dra fast de fyra skruvarna som håller fast tanken. Dra fast skruven till bränslefiltret om detta lossades. Momentdrag skruvarna med 24 Nm (18 lbf.ft.).

 • Anslut kontaktstycket (1) från den framdragna elledningen till bränslepumpen.

 • Anslut snabbkopplingen (2) på den framdragna bränsleledningen till bränslepumpen.

24
R2302956
 

 • Ta en dubbelklamma ur satsen. Klamma fast bränsleledningen vid bromsröret vid punkten (1).

25A
R2303048
25B
R2303062
 

 • Tryck fast bränsleslangen från den nyss ditsatta bränslepumpen i botten på skenan och framåt, i uttaget längst till höger.


  Obs!

  Märkningen på bränsleslangen skall vara mittför där bränsleslangen går in i skenan.


 • Skjut tillbaka skenans låsclips och tryck fast den mot karossen. Se till att den sitter ordentligt fast.

26
R8600959
 

 • Ta bort vänster framhjul.

 • Borra ur de fem popnitarna (1) som håller fast innerskärmen, samt popniten (2) i stötfångarens underkant. Använd ett Ø6 mm (1/4”) borr.

  Ta bort:

 • eventuella nitrester

 • plastmuttrarna (3) som håller fast innerskärmen

 • den lilla skyddsplåten.

27
R8600966
 

  Gäller bilar med tillbehöret sidodekor


 • Obs!

  Framskärmens sidodekor skall ej lossas.


  Vik endast undan fästöronen på framskärmens sidodekor så att kanten på innerskärmen kan friläggas.

  Gäller bilar utan tillbehöret sidodekor

 • Lossa skärmbreddaren genom att försiktigt bända loss den i nederkant med ett falsben.

 • Dra loss den upp till hjulhusets högsta punkt tills de tre spärrhakarna i nederkant och de två clipsen lite högre upp har släppt.

28
R8600961
 

 • Ta bort stötfångarens vänstra panel genom att försiktigt dra loss den i vänster underkant tills clipset längst ner på insidan släpper. Fortsätt dra tills clipsen släpper runt om.

29
R8600965
 

 • Vik undan innerskärmen och bind upp den med en bandklamma eller dylikt.

30
R2000348
 

 • Ta bort motorskyddsplåten (1) genom att ta bort skruvarna (2).

31
R2102465
 

 • Ta bort främre skidplate genom att först ta bort de sex skruvarna (1) på undersidan.

 • Ta hjälp av en kollega och dra skidplaten framåt. Dra loss ena hörnet tills dess att skidplatens ena fästöra går fritt från hjälpramen. Dra sedan loss det andra hörnet. Stötfångarbeklädnadens underkant kan samtidigt behöva att försiktigt vikas undan nedåt.

 • Öppna locket till expansionstanken för kylet.

 • Trä en slang på avtappningsnippeln för kylarvattnet.

 • Öppna avtappningsnippeln och tappa ur kylarvätskan.

32
R2303064
 

 • Dra loss och vik undan rörkröken för att kunna placera bränsleröret på plats.

33
R2303065
 

 • Lossa servorören och plastslangen ur sina clips för att lättare få dit bränsleröret. För att få undan det övre servoröret behöver eventuellt den gummiklädda klamman på ovansidan av hjälpramens framkant lossas.

34A
R2303047
34B
R2303066
 

 • Ta bränsleröret med de fyra förmonterade clipsen (1) ur satsen och sätt dit det på hjälpramen. För in det mellan de lossade rören och hjälpramen. Tryck fast det med clipsen i hjälpramens framkant och i botten på de clips (2) som höll fast plastslangen. Det är trångt att få dit bränsleröret och man behöver bocka och vrida det något för att få det på plats.

 • Sätt tillbaka servorören och tryck fast plastslangen på utsidan av bränsleröret. Sätt tillbaka den gummiklädda klamman om denna lossats.

 • Kontrollera att bränsleröret på grund av eventuell bockning ej tar i hjälpramen, eller skaver mot rör eller skruvskallar till hjulupphängningen.

35
R6400811
 

 • Sätt tillbaka rörkröken.

 • Sätt dit verkstadslyften (1) under framkanten på hjälpramen.

 • Avlasta hjälpramen.

 • Ta bort skruv (2) och bricka (3) i det vänstra främre fästet på hjälpramen.

36
R8703683
 

 • Sätt dit värmaren (1) på konsolen (2) med skruvarna (3) ur satsen och dra fast.

37
R8703684
 

 • För upp värmaren i monteringsläge.

 • Ta en liten slangklamma till bränsleledningen ur satsen. Sätt dit den på bränsleslangen (1) från bränsleröret på hjälpramen.

 • Tryck fast bränsleledningen på inloppet (2) på bränslepumpen och dra fast.

38
R8703685
 

 • Ta ny skruv (1) ur satsen och dra fast värmaren till hjälpramens vänstra främre hörn. Dra inte åt hårt ännu.

 • Ta plåtkonsolen och två muttrar ur satsen.

 • Sätt dit plåtkonsolens ena fästöra på pinnskruven (2) på värmaren och sätt dit muttern. Dra åt löst.

 • Sätt dit konsolens andra fästöra på pinnskruven (3) och sätt dit muttern.

 • Dra fast värmaren till hjälpramen och konsolen. Momentdrag skruven (1) med 105 Nm (78 lbf.ft.). Vinkeldra med 120° eller max. 280 Nm (206 lbf.ft.)

 • Ta bort skyddslocket på det fördragna kontaktstycket (4). Tryck in spärren på ovansidan och dra loss det.

 • Anslut ledningen från värmaren till kontaktstycket.

39
R2303052
 

 • Ta skavskydd och kort bränslerör ur satsen och sätt dit skavskyddet på röret.

40
R2303067
 

 • För in den änden av det korta bränsleröret som är bockat i två olika plan, under styrservon och krängningshämmaren, på ovansidan av hjälpramens högra bakre hörn.

41
R2303068
 

 • Ta en slangklamma ur satsen. Trä den på den korta bränsleledningen på bränsleröret på hjälpramen.

 • Anslut det korta bränsleröret till bränsleledningen. Skjut in röret så långt i bränsleledningen att de båda rören ligger mot varandra, detta för att inte luftfickor skall bildas.

 • Kläm ihop slangklamman.

42A
R2303069
42B
R2303070
 

Bild A

 • Ta en bandklamma ur satsen och klamma fast skyddsslangen vid bränsleröret så att den sitter ordentligt fast.

Bild B

 • Ta en slangklamma ur satsen.Trä den på bränsleledningen till bränslepumpen som drogs fram tidigare. Anslut bränsleledningen till det korta bränsleröret. Skjut in röret så långt i bränsleledningen att de båda rören ligger mot varandra, detta för att inte luftfickor skall bildas.

 • Se till att bränsleröret löper riktigt och inte klämmer plastslangen eller skaver mot hjälpram eller andra detaljer.

 • Kläm ihop slangklamman.


  Obs!

  Bränsleledningar och bränslerör måste ligga minst 15 mm (19/32”) från bromsrör.


43
R2303071
 

 • Ta en bandklamma ur satsen och klamma fast bränsleröret vid plastslangen.

44
R2303072
 

 • Ta en dubbelklamma ur satsen och klamma fast parkeringsvärmarens bränsleledning vid den ordinarie bränsleledningen.

45
R2501307
 

 • Ta bort de två skruvarna (1) från insugningsröret till luftfiltret.

 • Ta bort insugningsröret och lägg det åt sidan.

 • Lossa slangklamman (2).

 • Ta bort kontaktstycket (3) från insugningsröret till turboaggregatet.

 • Dra loss luftfiltret från sitt fäste i vänster frambalk.

46
R2000371
 

 • Dra upp luftfiltret (1) från sin infästning på ovansidan frambalken. Vrid runt det i insugningsslangen och för undan det från växellådan genom att binda upp det med ett snöre eller dylikt. Beroende på utförande kan flera slangar eller kontaktstycken behöva lossas runt luftfiltret.

 • Lossa snabbkopplingen på kupévärmarens vänstra värmeslang (2) genom att trycka in låsringen på snabbkopplingen mitt för de två pilspetsarna, vrid samtidigt låsringen i pilens riktning. Vrid snabbkopplingen något och dra ut den.

 • Lossa värmeslangen (3) på cylindertoppens vänstra sida.

 • Lägg värmeslangen åt sidan, den skall inte användas mer.

47
R2900237
 

 • Trä ner värmeslangarna ur satsen vid hjälpramens vänstra främre infästning.

 • Dra slangarna över växellådan som bilden visar.

 • Lossa den grova kylvattenslangen vid cylindertoppen för att lättare kunna sätta dit den nya kylslangen.

 • Slangen (1) ansluts till cylindertoppens vänstra sida med slangklamma. Dra åt slangklamman. Slangen (2) ansluts till vänster slanganslutning i torpedväggen.

 • Ta slangklamman (3) av plast ur satsen. Tryck fast den i det översta hålet i konsolen på växellådan.

 • Sätt dit slangen som går till torepdväggen i klamman. Snäpp igen klamman.

48
R8703686
 

 • Anslut de två värmeslangarna (1) till värmaren med slangklammorna ur satsen och dra åt dem.

49
 

 • Dra åt avtappningsnippeln på kylaren och ta bort slangen.

 • Sätt tillbaka motorskyddsplåten och dra åt med 25 Nm (18 lbf.ft.)

 • Sätt tillbaka främre skidplate och dra åt med 50 Nm (37 lbf.ft.)

 • Vik tillbaka innerskärmen. Sätt dit den lilla plåten och muttrarna och dra fast.

 • Tryck fast skärmbreddaren.

 • Ta popnitar ur satsen och popnita fast innerskärmens framkant/underkant.

 • Sätt tillbaka stötfångarens panel.

 • Sätt tillbaka hjulet och momentdrag skruvarna med 140 Nm (103 lbf.ft.)

50
R3702954
 

 • Öppna locket på säkringshållaren i motorrummet och sätt dit en 25A säkring i position 1.

 • Sätt tillbaka locket.

51
 

 • Fyll på kylvätska och sätt tillbaka locket på expansionstanken.

 • Sätt tillbaka luftfiltret och anslut eventuellt losstagna ledningar eller slangar.

 • Sätt tillbaka insugningsröret på frontplåten mellan strålkastarna. Momentdrag skruvarna med 10 Nm (7 lbf.ft.)

 • Starta motorn och lufta ur kylsystemet.

 • Programmera mjukvaran enligt serviceinformationen i VIDA.

 • Provkör värmaren enligt separat instruktion.