Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V70 2000
V70 (00-08) 2000

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
306230891.0
Sirén och ultraljudssensor, VGLA (vänsterstyrda bilar)
H3602537
 
Utrustning
A0000162
A0000161

H8802684

 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Förberedande arbeten

1
H8801153
 

Förberedande arbeten

 • Anteckna radiokod om bilen har stöldskyddad radio

 • Vrid tändningsnyckeln till läge 0

 • Koppla ifrån minuskabeln från batteriet.

2
H3602339
 

 • Ta bort höger körriktningsvisare

 • Lyft upp bilen i höger framkant

 • Ta bort höger innerskärm från hjulhus helt: 3 pluggar (A), 3 skruvar (B), skruv (C) samt skruv (D).

 

Siren, ditsättning

3
H8301871
 

Siren, ditsättning

 • Det finns ett grått (GR), 6-poligt kontaktstycke under höger framskärm fasttejpat till ledningsmattan. Ta bort tejpen och rengör det grå kontaktstyckets kontaktstift vid behov.


Obs!

Applicera fett på kontaktstycket (detaljnummer 1161427).


 • Anslut kontaktstycket och sätt sirénen på plats i karossen (B) med gummipluggen

 • Sätt dit skruvar (A) och dra åt med 10 Nm

 • Sätt tillbaka innerskärm i hjulhus samt höger körriktningsvisare.

 

Huvlås, byte

4
H3601275
 

Huvlås, byte

 • Ta bort huvlåsets tre skruvar. (Dessa ska inte användas mer)

 • Lossa vajern från huvlåset

 • Ta bort huvlåset.

5
H3602267
 

  Vagnar utan A/C

 • Haka fast vajern i det nya huvlåset

 • Sätt dit det nya huvlåset med de tre nya skruvarna, dra åt med 10 Nm. (Använd nya skruvar från satsen.)

 • Ta bort kylarstöd på höger sida. (Detta underlättar genomföring av omkopplarens kontaktstycke till huvlåset.)

 • Lokalisera huvlåsets svarta (SB), 2-poliga kontaktstycke på den främre delens insida

 • Anslut kontaktstycket och fäst det till den främre delen

 • Tryck fast ledningsmatta med clips i den främre delen

 • Sätt tillbaka kylarstöd och skruvar, dra åt med 25 Nm.

6
H3602335
 

  Vagnar med A/C

 • Ta bort kylarstöden på höger och vänster sida

 • Ta bort skruvar till kondensor i framkant på höger och vänster insida.

7
H3602337
 

  Vagnar med A/C

 • Haka fast vajern i det nya huvlåset

 • Sätt dit det nya huvlåset med de tre nya skruvarna, dra åt med 10 Nm. (Använd nya skruvar från satsen.)

 • Lokalisera huvlåsets svarta (SB), 2-poliga kontaktstycke på den främre delens insida

 • Tryck försiktigt kylare och kondensor i riktning mot motorn och tryck in ledningsmattan med clips i den främre delen

 • Sätt dit kondensorns två fästskruvar, dra åt med 10 Nm

 • Sätt tillbaka kylarstöd och skruvar, dra åt med 25 Nm.

 

Ultraljudsensorenhet, ditsättning

8
H8701741
 

Ultraljudsensorenhet, ditsättning

 • Ta bort skruvar och clips (A)

 • Ta bort den nedre panelen på passagerarsidan.

9
H3602364
 

 • Anslut det blå (BL) kontaktstycket i ultraljudsensorns ledningsmatta till ultraljudsensorenheten. (Det blå (BL) kontaktstycket är fasttejpat baktill på fläktenheten.)

 • Anslut det gröna (GN) kontaktstycket i larmledningsmattan till ultraljudsensorenheten. (Det gröna (GN) kontaktstycket är fasttejpat till instrumentbrädans ledningsmatta)

 • Placera ultraljudsensorenheten på kupéfläktenheten och fäst den med två skruvar

 • Sätt dit den nedre panelen på passagerarsidan.

10
H3602538
 

 • Ta bort radion. (Om tillämpligt: Ta bort mittkonsolens förvaringsfack)

 • Tryck ut skyddet (A) från baksidan och ut genom mittkonsolen och ta bort vitt (W), 4-poligt kontaktstycke

 • Anslut kontaktstycket till det reducerade larmets omkopplare och tryck in omkopplaren i mittkonsolen.

 

Avslutande arbeten

11
A3601526
 

Avslutande arbeten

 • Kontrollera huvlåsets funktion

 • Om tillämpligt: Sätt tillbaka mittkonsolens förvaringsfack och radion

 • Vrid tändningsnyckeln till läge II

 • Se till att ingen befinner sig i bilen

 • Anslut minuskabeln till batteriet

 • Om tillämpligt, mata in bilens radiokod

 • Ställ in rätt tid på klockan

 • Programmera mjukvaran med VIDA serviceinformation

 • Kontrollera funktionen enligt servicehandboken

 • Om tillåtet, klistra fast dekaler på framdörrarnas fönsterrutor.