Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2000
S80 (-06) 2000

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
91725981.19472105
Nivåsensor
D3902151
 
Utrustning
A0000162
A0801178


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

  

Obs!

Detta tillbehör ansluts till bilens elektriska system och kräver bilunik programvara.


 

Gäller endast S60/S80

1
D8503149
 

Gäller endast S60/S80

Förberedelse

 • Vrid vredet (1) på den vänstra bakre panelen 90º.

 • Fäll panelen (2) inåt.

2
D3902152
 

Ditsättning

 • Lossa det fördragna gröna (GN) kontaktstycket (1), som är fasttejpat på ledningsmattan under säkringshållaren. Anslut kontaktstycket till nivåsensorn (2).

 • Sätt dit nivåsensorn på konsolen (3).

 • Sätt tillbaka sidopanelen och mattan i bagageutrymmet, se moment .

 

Gäller endast V70 (00-)

3
M8503006
 

Gäller endast V70 (00-)

Förberedelse

 • Ta bort den vänstra fällbara panelen i bagageutrymmet.

4
M3903005
 

Ditsättning

 • Lossa det fördragna gröna (GN) kontaktstycket (1), som är fasttejpat på ledningsmattan under säkringshållaren. Anslut kontaktstycket till nivåsensorn (2).

 • Sätt dit nivåsensorn på konsolen (3).

 • Sätt tillbaka den fällbara panelen.

 

Gäller samtliga modeller

5
 

Gäller samtliga modeller

 • Programmera mjukvaran enligt serviceinformationen i VIDA.