Alcohol lock software

Alcohol lock software

Cena od: PLN 2260,00
Cena obejmuje montaż i podatki

Nie dotyczy US

Nr operacji: 33445-2

Opcja „Blokada antyalkoholowa, przygotowanie” umożliwia przygotowanie samochodu do łatwego podłączenia blokady antyalkoholowej. Dzięki blokadzie antyalkoholowej w samochodzie nie jest możliwe uruchomienie silnika, gdy za kierownicą siedzi nietrzeźwy kierowca.

Wyjątkowy charakter opcji „Blokada antyalkoholowa, przygotowanie” polega na tym, że przygotowanie pojazdu w ten sposób pozwala na zintegrowanie blokady antyalkoholowej z funkcjami samochodu. Dzięki temu instrukcje i komunikaty blokady antyalkoholowej pojawiają się na wyświetlaczu głównym. Są to na przykład informacje o tym, że silnik może zostać uruchomiony albo że trzeba przeprowadzić badanie wydychanego powietrza.

Aplikacja, do samochodów z fabrycznie zamontowaną opcją o kodzie 601 („Przygotowanie do blokady antyalkoholowej”)1

Nr kat.
31435707

Fakty i zalety

  • Przygotowanie samochodu, które pozwala na łatwiejsze i bezpieczniejsze podłączenie blokady antyalkoholowej.

  • Instrukcje i komunikaty można odczytywać na wyświetlaczu głównym samochodu.

Dane techniczne

Zdjęcie:

P2015_1086

Uwaga!

Opcja „Blokada antyalkoholowa, przygotowanie” stanowi tylko przygotowanie i musi zostać uzupełniona systemem blokady antyalkoholowej. Kompatybilne systemy oferują firmy Dräger i ACS Corporation Alcohol Countermeasure Systems. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych producentów lub uzyskać u dealera Volvo.

  1. Zamówienie jest realizowane zgodnie z odrębną procedurą, a do pobrania służy VIDA.
Ostatnia aktualizacja: 4/18/2020