2018 L.H.D

Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V90 Cross Country 2018
V543 2018

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
314707611.532204780, 32204779, 31659530, 31659529, 39842098, 39842099
Kierownica, wykończenie skórzane, podgrzewana
Wyposażenie
IMG-345497
IMG-239664

IMG-395710


 
 

Informacje

1
 

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 

Symbole kolorowe

2
IMG-363036
 

Uwaga!
Ten wykres kolorowy przedstawia (jako wydruk kolorowy oraz w wersji elektronicznej) znaczenie poszczególnych kolorów użytych w obrazach ilustrujących kroki procedur.

 1. Używany do określonych części składowych, części składowych, z którymi trzeba coś zrobić.

 2. Wykorzystywane jako dodatkowe kolory, gdy konieczne jest pokazanie lub wyróżnienie dodatkowych części.

 3. Używane w przypadku elementów mocujących, jakie mają być usunięte/zamontowane. Mogą to być śruby, klipsy, złącza itp.

 4. Stosuje się, gdy część składowa nie jest całkowicie zdemontowana z pojazdu, a jedynie zwisa z boku.

 5. Używany do narzędzi standardowych i specjalnych

 6. Wykorzystywany jako kolor tła podzespołów pojazdu.

 

Demontaż

3
IMG-394535
 
4
IMG-387004
 

Zwolnić blokadę.

Wymontować panel.

5
IMG-394520
 

Odłączyć przewód ujemny akumulatora.

6
 

Podczas demontażu w samochodach z prawostronnym układem kierowniczym należy wykonać procedury po stronie przeciwnej i/lub w odbiciu lustrzanym.

7
IMG-395203
 
8
IMG-395231
 

Zwolnić blokadę.

9
IMG-395232
 
10
IMG-395236
 

Zwolnić blokadę.

11
IMG-395252
 
12
IMG-395250
 

Zwolnić blokady.

13
IMG-395260
 

Wymontować panel.

14
IMG-395262
 

Wykręcić śruby.

Wymontować panel.

15
IMG-395203
 
16
IMG-395375
 

Zwolnić blokadę.

17
IMG-395232
 
18
IMG-395391
 

Zwolnić blokadę.

19
IMG-395397
 

Ostrzeżenie!
W przypadku tymczasowego przechowywania elementu pirotechnicznego musi on być zawsze umieszczony z jego częścią aktywną (np. przednią poduszką powietrzną lub jej odpowiednikiem) skierowaną do góry.

Zdemontować zaznaczoną część.

Część jest przewidziana do ponownego użytku.

20
IMG-395457
 

Odłączyć złącze.

21
IMG-395470
 

Odłączyć złącze.

22
IMG-395471
 

Obrócić kierownicę do położenia neutralnego.

Wykręcić śrubę.

Zdemontować zaznaczoną część.

23
IMG-395570
 

Odłączyć złącza.

24
IMG-395560
 

Wykręcić śruby.

Zdemontować zaznaczoną część.

25
IMG-395670
 

Użycie: Narzędzie do usuwania wykończenia wnętrza

26
IMG-395671
 

Użycie: Narzędzie do usuwania wykończenia wnętrza

27
IMG-395681
 

Użycie: Narzędzie do usuwania wykończenia wnętrza

28
IMG-395682
 

Użycie: Narzędzie do usuwania wykończenia wnętrza

29
IMG-395680
 

Zdemontować zaznaczoną część.

30
IMG-395701
 

Zdemontować zaznaczoną część.

Powtórzyć na drugiej stronie.

Część jest przewidziana do ponownego użytku.

 

Montaż akcesoriów

31
 

Podczas instalacji w samochodach z prawostronnym układem kierowniczym należy wykonać procedury po stronie przeciwnej i/lub w odbiciu lustrzanym.

32
IMG-395805
 

Takie same czynności po prawej stronie.

Użyć ponownie istniejących części.

33
IMG-395806
 

Takie same czynności po prawej stronie.

34
IMG-395811
 

Uwaga!
Używać tylko umiarkowanej siły.

35
IMG-395820
 

Wypozycjonować/ poprowadzić wiązkę kablową tak, jak to przedstawiono na ilustracji.

36
IMG-395825
 

Wypozycjonować/ poprowadzić wiązkę kablową tak, jak to przedstawiono na ilustracji.

37
IMG-395910
 

Ostrożnie!
Zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z częścią składową.

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

38
IMG-396176
 
39
IMG-395935
 

Wkręcić śruby.


Moment dokręcania: Moduł kierownicy, do kolumny kierownicy , 2.8 Nm

40
IMG-395923
 

Podłączyć złącza.

41
IMG-395945
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

42
IMG-396020
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Dokręcić śrubę.


Moment dokręcania: Kierownica do kolumny kierownicy (śruba środkowa) , 60 Nm

43
IMG-395968
 

Podłączyć złącza.

44
IMG-396035
 

Podłączyć złącze.

45
IMG-396040
 

Użyć ponownie istniejących części.

Naciskać do usłyszenia kliknięcia.

 

Montaż

46
IMG-394580
 

Zamontować z powrotem przewód ujemny akumulatora.


Moment dokręcania: Przewód akumulatora do akumulatora , 6 Nm

47
IMG-394531
 

Ostrzeżenie!
Gdy pojazd jest włączany po raz pierwszy po odłączeniu akumulatora, należy to przeprowadzać z tylnego siedzenia i nie przebywać w obszarze działania poduszek powietrznych.

48
 

Zamontować wymontowane części w odwrotnej kolejności.

 

Montaż akcesoriów

49
IMG-242268
 

Należy pobrać oprogramowanie (aplikację) funkcji dodatkowej zgodnie z informacjami serwisowymi w VIDA.

Zamówić i pobrać oprogramowanie zgodnie z: 31435701