2016 L.H.D

Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC90 2016
XC90 (16-) 2016

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313990421.1431664579, 39791865, 39791860, 39791855, 39791850, 39791845, 39791840, 39791835, 31664574, 39791830, 39791875, 39791825, 39791815, 39844113, 39844112, 39844111, 39844109, 39844108, 39844107, 39844106, 39836686, 39836442, 39836487, 39836523, 39836532, 39836541, 31439050, 39836451, 39836460, 39836469, 39836478, 39836505, 39836514, 39792782, 39792792, 39793436, 39792847, 31664873, 39792852, 39792857, 39792862, 39792867, 39792872, 39792877, 39792882, 39792892, 39792897, 39792902, 31664874
Zestaw bocznych elementów ozdobnych, stopień boczny
IMG-393272
Narzędzia specjalne

 

999 5919 ŚCIĄGACZ (USZCZELNIENIE — WAŁEK ZĘBATY, KRZYWKA — WAŁ KORBOWY) B200-6304

Numer narzędzia:999 5919

Opis narzędzia:ŚCIĄGACZ (USZCZELNIENIE — WAŁEK ZĘBATY, KRZYWKA — WAŁ KORBOWY) B200-6304

Tablice na narzędzia:46

 

951 2782 Nitownica

Numer narzędzia:951 2782

Opis narzędzia:Nitownica

Tablice na narzędzia:08


Materiały

Oznaczenie

Numer części

Izopropanol

1161721

Środek smarujący

1161150

Środek czyszczący

1161721

Podkład

1161727


Wyposażenie
IMG-242205
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239980
IMG-268803

IMG-394037

IMG-401287

IMG-394987


 
 

Informacje

1
 

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 

Dodatkowe informacje

2
IMG-400007
 

Uwaga!
Jeżeli zaplanowana instalacja akcesoriów obejmuje demontaż i wymianę zderzaka, to tę czynność instalacyjną należy wykonać najpierw.

Podczas instalacji samochód musi utrzymać temperaturę 20°C.

Po przeprowadzeniu instalacji samochodu nie można myć przez 48 godzin

3
 

W zestawie akcesoriów mogą znajdować się elementy, które nie są potrzebne do tego montażu.

4
IMG-400007
 

Pojazdy bez wstępnie ułożonej wiązki przewodów (kod wariantu 2901)

Pojazdy ze wstępnie ułożoną wiązką przewodów (kod wariantu 2902)

 

Symbole kolorowe

5
IMG-363036
 

Uwaga!
Ten wykres kolorowy przedstawia (jako wydruk kolorowy oraz w wersji elektronicznej) znaczenie poszczególnych kolorów użytych w obrazach ilustrujących kroki procedur.

 1. Używany do określonych części składowych, części składowych, z którymi trzeba coś zrobić.

 2. Wykorzystywane jako dodatkowe kolory, gdy konieczne jest pokazanie lub wyróżnienie dodatkowych części.

 3. Używane w przypadku elementów mocujących, jakie mają być usunięte/zamontowane. Mogą to być śruby, klipsy, złącza itp.

 4. Stosuje się, gdy część składowa nie jest całkowicie zdemontowana z pojazdu, a jedynie zwisa z boku.

 5. Używany do narzędzi standardowych i specjalnych

 6. Wykorzystywany jako kolor tła podzespołów pojazdu.

 

Pojazdy z pilotem wspomagania parkowania

6
IMG-407652
 

Szablony wydruku z Informacji serwisowej o produkcie (SPJ) 30519

7
IMG-407831
 
 1. Zamocować szablon taśmą.

 2. Zaznaczyć rysikiem lub w inny sposób

 3. Usunąć taśmę.

Powtórzyć na drugiej stronie.

8
IMG-407851
 
 1. Zamocować szablon taśmą.

 2. Zaznaczyć rysikiem lub w inny sposób

 3. Usunąć taśmę.

Powtórzyć na drugiej stronie.

 

Wszystkie pojazdy

 

Odłączanie akumulatora

9
IMG-394535
 
10
IMG-394779
 

Otworzyć drzwi tyłu nadwozia.

11
IMG-387004
 

Wymontować panel.

12
IMG-394520
 

Odłączyć przewód ujemny akumulatora.

 

Demontaż

13
IMG-382894
 

Uwaga!
Śruby nadają się do ponownego wykorzystania.

Wykręcić śruby.

14
IMG-382895
 

Uwaga!
Śruby nadają się do ponownego wykorzystania.

Wykręcić śruby.

15
IMG-393050
 

Zdemontować zaznaczoną część.

Część nie jest przewidziana do ponownego użytku.

16
IMG-393051
 

Zdemontować zaznaczoną część.

Część nie jest przewidziana do ponownego użytku.

17
IMG-393060
 

Zdemontować zaznaczoną część.

Część nie jest przewidziana do ponownego użytku.

18
IMG-393062
 

Zdemontować zaznaczoną część.

Część nie jest przewidziana do ponownego użytku.

19
IMG-382898
 
20
IMG-382932
 

Zdemontować zaznaczoną część.

Część nie jest przewidziana do ponownego użytku.

21
IMG-401092
 

Część nie jest przewidziana do ponownego użytku.

22
IMG-382998
 

Ostrożnie!
Część jest przewidziana do ponownego użytku.

Poluzować zapinki.

Wymontować taśmę uszczelniającą.

23
IMG-382930
 

Poluzować zapinki.

Użycie: Wybijak

24
IMG-387609
 
 1. Usunąć spinki.

 2. Wymontować panel.

Część nie jest przewidziana do ponownego użytku.

25
IMG-387618
 

Uwaga!
Sprawdzić, czy powierzchnie łączenia są czyste i wolne od ciał obcych.

26
IMG-382933
 

Poluzować zapinki.

Użycie: Wybijak

27
IMG-397600
 
 1. Usunąć spinki.

 2. Wymontować panel.

Część nie jest przewidziana do ponownego użytku.

28
IMG-388413
 

Uwaga!
Sprawdzić, czy powierzchnie łączenia są czyste i wolne od ciał obcych.

29
IMG-408475
 

Uwaga!
Sprawdzić, czy powierzchnie łączenia są czyste i wolne od ciał obcych.

Zdemontować zaznaczoną część.


Użyć narzędzia specjalnego: T9995919, ŚCIĄGACZ (USZCZELNIENIE — WAŁEK ZĘBATY, KRZYWKA — WAŁ KORBOWY) B200-6304

 

Montaż akcesoriów

30
IMG-393237
 


Użyć narzędzia specjalnego: T9512782, Nitownica

31
IMG-393238
 


Użyć narzędzia specjalnego: T9512782, Nitownica

32
IMG-372305
 

Zresetować narzędzie.

33
IMG-397692
 
34
IMG-367098
 
35
IMG-397605
 
36
IMG-397670
 

Dokręcić podanym momentem.

37
IMG-373060
 

Użycie: Suwmiarka z noniuszem

38
IMG-393239
 

Wkręcić śruby.


Moment dokręcania: M10 , 50 Nm

39
IMG-393240
 

Wkręcić śruby.


Moment dokręcania: M10 , 50 Nm

40
IMG-382940
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

41
IMG-387358
 

Uwaga!
Zanotować pozycję.

42
IMG-382942
 

Uwaga!
Zanotować pozycję.

43
IMG-393242
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Wkręcić śruby.


Moment dokręcania: M8 , 24 Nm

44
IMG-427210
 

Oczyścić powierzchnię.

Użycie: 1161721, Izopropanol

Przetrzeć szybę na sucho.

45
IMG-433909
 

Ostrożnie!
Ciąć ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub obrażeń ciała.

Zdemontować zaznaczoną część.

46
IMG-427220
 

Usunąć folię ochronną.

47
IMG-433914
 

Uwaga!
Zanotować pozycję.


Uwaga!
Upewnić się, że taśma jest zamocowana do powierzchni.

Zainstalować zaznaczony podzespół.

48
IMG-393243
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Podłączyć wiązkę kablową.

49
IMG-393270
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Podłączyć wiązkę kablową.

50
IMG-394058
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Zainstalować zapinkę (-i).

51
IMG-394036
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Zainstalować zapinkę (-i).

52
IMG-394057
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Zainstalować zapinkę (-i).

53
IMG-382982
 

Uwaga!
Ten krok jest łatwiejszy, jeśli czynność tę wykonują dwie osoby.

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Używać wyłącznie rąk.

Sprawdzić, czy wszystkie klipsy są zapięte.

54
IMG-397622
 

Zainstalować zapinkę (-i).

55
IMG-411833
 

Uwaga!
Zanotować pozycję.

56
IMG-397623
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

57
IMG-397630
 

Wkręcić śruby.

58
IMG-397634
 

Zamontować ponownie taśmę uszczelniającą.

59
IMG-404590
 

Uwaga!
Zanotować pozycję.

 

Montaż

60
IMG-397625
 

Wkręcić śruby.

61
IMG-397632
 

Wkręcić śruby.

62
 

Powtórzyć kroki podczas demontażu po przeciwnej stronie.

Powtórzyć kroki podczas instalacji akcesoriów po przeciwnej stronie.

 

Montaż akcesoriów

63
IMG-404418
 

Wypozycjonować/ poprowadzić wiązkę kablową tak, jak to przedstawiono na ilustracji.

Założyć zapinki w sposób pokazany na ilustracji.

Zacisnąć opaski kablowe.

64
IMG-404419
 

Wypozycjonować/ poprowadzić wiązkę kablową tak, jak to przedstawiono na ilustracji.

Zainstalować zapinkę (-i).

Zacisnąć opaskę kablową.

65
IMG-401385
 

Ostrożnie!
Przewody należy ułożyć w taki sposób, aby uniknąć uszkodzeń powodowanych przez ciepło lub nadmierne zużycie.

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Zacisnąć opaski kablowe.

66
IMG-404424
 

Wypozycjonować/ poprowadzić wiązkę kablową tak, jak to przedstawiono na ilustracji.

Założyć zapinki w sposób pokazany na ilustracji.

Zacisnąć opaski kablowe.

67
IMG-404427
 

Wypozycjonować/ poprowadzić wiązkę kablową tak, jak to przedstawiono na ilustracji.

Zainstalować zapinkę (-i).

Zacisnąć opaskę kablową.

68
IMG-404431
 

Zainstalować zapinkę (-i).

Zacisnąć opaskę kablową.

 

Demontaż

69
IMG-404385
 

Usunąć spinkę.

70
IMG-404387
 

Złożyć zaznaczoną część na bok.

71
IMG-386950
 

Odkręcić nakrętkę.

Złożyć izolację na bok.

72
IMG-386951
 

Zdemontować zaznaczoną część.

Część nie jest przewidziana do ponownego użytku.

73
IMG-402286
 

Wykonać cięcie w izolacji.

74
IMG-390109
 

Wymontować panel.

Odłączyć złącze, jeśli dotyczy.

75
IMG-390116
 

Wymontować panel.

76
IMG-390091
 

Odłączyć złącze, jeśli dotyczy.

77
IMG-390106
 

Wymontować panel.

78
IMG-386974
 

Złożyć wykładzinę na bok.

79
IMG-386994
 

Złożyć izolację na bok.

 

Montaż akcesoriów

80
IMG-393255
 
81
IMG-391525
 

Przeciągnąć przewody elektryczne.

Użycie: 1161150, Środek smarujący

82
IMG-404391
 

Poprowadzić wiązkę przewodów do kabiny pasażerskiej.

83
IMG-404405
 

Ostrożnie!
Sprawdzić, czy gumowa uszczelka przylega prawidłowo do nadwozia.

Wsunąć przewód do przedziału pasażerskiego, wyregulować długość przewodu wchodzącego do przedziału silnikowego i zabezpieczyć gumową tuleję.

 

Montaż

84
IMG-404406
 

Założyć izolację.

Przykręcić nakrętkę.

85
IMG-404385
 

Zamontować ponownie wymontowany element.

 

Montaż akcesoriów

86
IMG-404520
 

Uwaga!
Widok orientacji

Zanotować pozycję.

Podłączyć wiązkę kablową.

87
IMG-404540
 

Wcisnąć blokadę pomocniczą.

88
IMG-404462
 

Uwaga!
Ten krok jest konieczny tylko wtedy, gdy część składowa pokazana na ilustracji wchodzi w skład zestawu akcesoriów.

Podłączyć złącze.

89
IMG-387934
 
 1. Wykonać cięcie w izolacji.

 2. Założyć izolację.

 

Pojazdy ze wstępnie ułożoną wiązką przewodów (kod wariantu 2902)

90
IMG-396505
 

Zlokalizować istniejące złącze w wiązce przewodów pojazdu.

91
IMG-396523
 

Podłączyć złącze.

 

Pojazdy bez wstępnie ułożonej wiązki przewodów (kod wariantu 2901)

92
IMG-404505
 

Uwaga!
Widok orientacji

 

Demontaż

93
IMG-398045
 

Wymontować panel.

94
IMG-398044
 

Wymontować panel.

95
IMG-398043
 

Wymontować panel.

96
IMG-398030
 

Odłączyć złącze, jeśli dotyczy.

97
IMG-383314
 

Wykręcić śruby.

Odłączyć panel.

98
IMG-383315
 

Odłączyć złącze.

Wymontować panel.

99
IMG-387085
 
100
IMG-387086
 

Wykręcić śruby.

101
IMG-403400
 

Uwaga!
Ilustracja przedstawia tył podzespołu przed jego demontażem.

102
IMG-387107
 

Zdemontować zaznaczoną część.

103
IMG-407635
 

Poluzować zapinkę.

Złożyć zaznaczoną część na bok.

104
IMG-387415
 
 1. Wcisnąć urządzenie blokujące.

 2. Zwolnić zaczep złącza.

 3. Odłączyć złącze.

105
IMG-387423
 

Zwolnić zaczepy.

Zdemontować zaznaczoną część.

106
IMG-456395
 

Zwolnić dodatkową blokadę złącza.

Podnieść o około 2 mm.

 

Montaż akcesoriów

107
IMG-456396
 

Podłączyć wiązkę fabrycznie zamontowanych przewodów.

Podłączyć zaciski wiązki przewodów do złącza w następujący sposób.

108
IMG-387465
 

Uwaga!
Zanotować pozycję.

109
IMG-456400
 

Wcisnąć blokadę pomocniczą.

110
IMG-387424
 

Zamontować ponownie wymontowany element.

111
IMG-393020
 

Podłączyć złącze.

112
IMG-388280
 

Zdemontować zaznaczoną część.

113
IMG-388299
 

Złożyć wykładzinę na bok.

114
IMG-397643
 

Zwolnić zaczepy.

Zdemontować zaznaczoną część.

115
IMG-393258
 

Połączenie masowe

 1. Odkręcić nakrętkę.

 2. Podłączyć kabel.

116
IMG-388368
 

Przykręcić nakrętkę.


Moment dokręcania: M6 , 10 Nm

117
IMG-397646
 

Zamontować ponownie wymontowany element.

118
IMG-386826
 

Złożyć wykładzinę na bok.

119
IMG-387783
 

Wypozycjonować/ poprowadzić wiązkę kablową tak, jak to przedstawiono na ilustracji.

Poprowadzić drut przy istniejącym oprzewodowaniu.

120
IMG-404490
 

Zamontować wiązkę przewodów elektrycznych.

Użyć opaski do przewodów

121
IMG-387776
 

Wypozycjonować/ poprowadzić wiązkę kablową tak, jak to przedstawiono na ilustracji.

Poprowadzić drut przy istniejącym oprzewodowaniu.

122
IMG-385213
 

Podłączyć złącza.

123
IMG-404491
 

Zamontować wiązkę przewodów elektrycznych.

Użyć opaski do przewodów

Przymocować nadmiar przewodu do wiązki przewodów.

 

Montaż

124
 

Zamontować wymontowane części w odwrotnej kolejności.

 

Pojazdy z pilotem wspomagania parkowania

 

Demontaż

125
IMG-383588
 

Wykręcić śruby.

Zdemontować zaznaczoną część.

126
IMG-383613
 

Odsunąć na bok osłonę błotnika.

Odłączyć złącze.

Wymontować część z zachowaniem ostrożności

Część jest przewidziana do ponownego użytku.

127
IMG-383638
 

Zdemontować zaznaczoną część.

128
IMG-407875
 

Zdemontować zaznaczoną część.

Użycie: Piła pneumatyczna

129
IMG-393176
 

Wykręcić śruby.

130
IMG-401258
 

Zwolnić zaczepy.

Wymontować część z zachowaniem ostrożności

131
IMG-393178
 
132
IMG-383440
 

Odłączyć złącze.

Zdemontować zaznaczoną część.

133
IMG-393180
 

Zdemontować zaznaczoną część.

134
IMG-407926
 

Zdemontować zaznaczoną część.

Użycie: Piła pneumatyczna

 

Montaż

135
IMG-383483
 

Znaleźć złącze.

Przeciągnąć przewody elektryczne.

136
IMG-393179
 
137
IMG-393177
 

Założyć z powrotem śruby.

 

Wszystkie pojazdy

 

Montaż akcesoriów

138
IMG-393275
 

Uwaga!
Zanotować pozycję.

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Założyć zapinki w sposób pokazany na ilustracji.

139
IMG-394588
 

Oczyścić powierzchnie.

Użycie: 1161721, Środek czyszczący

140
IMG-394598
 

Oczyścić powierzchnie.

Użycie: 1161721, Środek czyszczący

141
IMG-397767
 

Oczyścić powierzchnię.

Użycie: 1161721, Środek czyszczący

142
IMG-425420
 

Uwaga!
Ten krok jest łatwiejszy, jeśli czynność tę wykonują dwie osoby.

 1. Przytrzymać część składową w położeniu pokazanym na ilustracji.

 2. Użycie: Taśma maskująca

Zdemontować zaznaczoną część.

143
IMG-425422
 

Uwaga!
Ten krok jest łatwiejszy, jeśli czynność tę wykonują dwie osoby.

 1. Przytrzymać część składową w położeniu pokazanym na ilustracji.

 2. Użycie: Taśma maskująca

Zdemontować zaznaczoną część.

144
IMG-425426
 

Uwaga!
Ten krok jest łatwiejszy, jeśli czynność tę wykonują dwie osoby.

 1. Przytrzymać część składową w położeniu pokazanym na ilustracji.

 2. Użycie: Taśma maskująca

Zdemontować zaznaczoną część.

145
IMG-425448
 

Uwaga!
Ten krok jest łatwiejszy, jeśli czynność tę wykonują dwie osoby.

 1. Przytrzymać część składową w położeniu pokazanym na ilustracji.

 2. Użycie: Taśma maskująca

Zdemontować zaznaczoną część.

146
IMG-425450
 

Uwaga!
Ten krok jest łatwiejszy, jeśli czynność tę wykonują dwie osoby.


Uwaga!
Zanotować pozycję.

 1. Przytrzymać część składową w położeniu pokazanym na ilustracji.

 2. Użycie: Taśma maskująca

Zdemontować zaznaczoną część.

147
IMG-425466
 

Uwaga!
Ten krok jest łatwiejszy, jeśli czynność tę wykonują dwie osoby.

 1. Przytrzymać część składową w położeniu pokazanym na ilustracji.

 2. Użycie: Taśma maskująca

Zdemontować zaznaczoną część.

148
IMG-425467
 

Uwaga!
Ten krok jest łatwiejszy, jeśli czynność tę wykonują dwie osoby.

 1. Przytrzymać część składową w położeniu pokazanym na ilustracji.

 2. Użycie: Taśma maskująca

Zdemontować zaznaczoną część.

149
IMG-425290
 

Nałożyć cienką warstwą podkładu.

Pozostawić do wyschnięcia (na co najmniej 5 minut, ale nie na dłużej niż 30 minut).

Użycie: 1161727, Podkład

Usunąć taśmę.

150
IMG-425292
 

Nałożyć cienką warstwą podkładu.

Pozostawić do wyschnięcia (na co najmniej 5 minut, ale nie na dłużej niż 30 minut).

Użycie: 1161727, Podkład

Usunąć taśmę.

151
IMG-425485
 

Nałożyć cienką warstwą podkładu.

Pozostawić do wyschnięcia (na co najmniej 5 minut, ale nie na dłużej niż 30 minut).

Użycie: 1161727, Podkład

Usunąć taśmę.

152
IMG-425486
 

Nałożyć cienką warstwą podkładu.

Pozostawić do wyschnięcia (na co najmniej 5 minut, ale nie na dłużej niż 30 minut).

Użycie: 1161727, Podkład

Usunąć taśmę.

153
IMG-425296
 

Nałożyć cienką warstwą podkładu.

Pozostawić do wyschnięcia (na co najmniej 5 minut, ale nie na dłużej niż 30 minut).

Użycie: 1161727, Podkład

Usunąć taśmę.

154
IMG-425294
 

Nałożyć cienką warstwą podkładu.

Pozostawić do wyschnięcia (na co najmniej 5 minut, ale nie na dłużej niż 30 minut).

Użycie: 1161727, Podkład

Usunąć taśmę.

155
IMG-425297
 

Nałożyć cienką warstwą podkładu.

Pozostawić do wyschnięcia (na co najmniej 5 minut, ale nie na dłużej niż 30 minut).

Użycie: 1161727, Podkład

Usunąć taśmę.

156
IMG-393283
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

 1. Usunąć folię ochronną.

 2. Złożyć folię ochronną do przodu

157
IMG-393310
 
158
IMG-393286
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Zainstalować zapinkę (-i).

 1. Usunąć folię ochronną.

 2. Złożyć folię ochronną do przodu

159
IMG-400452
 

Sprawdzić, czy wszystkie klipsy są zapięte.

160
IMG-400362
 

Uwaga!
Wyregulować położenie podzespołów w celu utworzenia równych odstępów.

161
IMG-393285
 

Uwaga!
Zasilić ciśnieniem od 35 – 50 N/cm2 przez 2-3 sekundy. Odpowiada to naciskowi kciuka od 3,5 do 5 kg – najpierw sprawdzić przy użyciu wagi. Jeśli używana jest powierzchnia dłoni lub wałek do nanoszenia, pamiętać, że większa powierzchnia wymaga większej siły.

Sprawdzić, czy wszystkie klipsy są zapięte.

Usunąć folię ochronną.


Wskazówka!
Mocno docisnąć taśmę zakrywającą część na co najmniej 20 sekund.

162
IMG-397752
 

Uwaga!
Zasilić ciśnieniem od 35 – 50 N/cm2 przez 2-3 sekundy. Odpowiada to naciskowi kciuka od 3,5 do 5 kg – najpierw sprawdzić przy użyciu wagi. Jeśli używana jest powierzchnia dłoni lub wałek do nanoszenia, pamiętać, że większa powierzchnia wymaga większej siły.

Usunąć folię ochronną.


Wskazówka!
Mocno docisnąć taśmę zakrywającą część na co najmniej 20 sekund.

 

Pojazdy z pilotem wspomagania parkowania

 

Montaż

163
IMG-383720
 

Zlokalizować wstępnie poprowadzone złącze.

Zamontować ponownie wymontowany element.

Podłączyć złącze.

164
IMG-383721
 

Zamontować ponownie wymontowany element.

Założyć z powrotem śruby.

 

Wszystkie pojazdy

 

Montaż akcesoriów

165
IMG-393287
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Zainstalować zapinkę (-i).

 1. Usunąć folię ochronną.

 2. Złożyć folię ochronną do przodu

166
IMG-393294
 

Sprawdzić, czy wszystkie klipsy są zapięte.

167
IMG-393290
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Zainstalować zapinkę (-i).

 1. Usunąć folię ochronną.

 2. Złożyć folię ochronną do przodu

168
IMG-393297
 

Sprawdzić, czy wszystkie klipsy są zapięte.

169
IMG-400995
 

Uwaga!
Wyregulować położenie podzespołów w celu utworzenia równych odstępów.

Ustawić podzespół w położeniu poziomym.

170
IMG-400999
 

Uwaga!
Zasilić ciśnieniem od 35 – 50 N/cm2 przez 2-3 sekundy. Odpowiada to naciskowi kciuka od 3,5 do 5 kg – najpierw sprawdzić przy użyciu wagi. Jeśli używana jest powierzchnia dłoni lub wałek do nanoszenia, pamiętać, że większa powierzchnia wymaga większej siły.

Usunąć folię ochronną.


Wskazówka!
Mocno docisnąć taśmę zakrywającą część na co najmniej 20 sekund.


Wskazówka!
W celu ułatwienia demontażu folii ochronnej należy użyć narzędzia do usuwania wykończenia wnętrza w celu nieznacznego podniesienia części składowej.

171
IMG-401000
 

Uwaga!
Zasilić ciśnieniem od 35 – 50 N/cm2 przez 2-3 sekundy. Odpowiada to naciskowi kciuka od 3,5 do 5 kg – najpierw sprawdzić przy użyciu wagi. Jeśli używana jest powierzchnia dłoni lub wałek do nanoszenia, pamiętać, że większa powierzchnia wymaga większej siły.

Usunąć folię ochronną.


Wskazówka!
Mocno docisnąć taśmę zakrywającą część na co najmniej 20 sekund.


Wskazówka!
W celu ułatwienia demontażu folii ochronnej należy użyć narzędzia do usuwania wykończenia wnętrza w celu nieznacznego podniesienia części składowej.

172
IMG-393284
 

Uwaga!
Zanotować pozycję.

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Założyć zapinki w sposób pokazany na ilustracji.

 

Pojazdy z pilotem wspomagania parkowania

173
IMG-393299
 

Zamontować ponownie wymontowany element.

174
IMG-393301
 

Podłączyć złącze.

 

Wszystkie pojazdy

175
IMG-393295
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

 1. Usunąć folię ochronną.

 2. Złożyć folię ochronną do przodu

176
IMG-393296
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

177
IMG-393190
 
178
IMG-393292
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Zainstalować zapinkę (-i).

 1. Usunąć folię ochronną.

 2. Złożyć folię ochronną do przodu

179
IMG-400451
 

Sprawdzić, czy wszystkie klipsy są zapięte.

180
IMG-393192
 
181
IMG-393293
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Złożyć folię ochronną do przodu

182
IMG-400356
 

Uwaga!
Wyregulować położenie podzespołów w celu utworzenia równych odstępów.

183
IMG-400627
 

Uwaga!
Wyregulować położenie podzespołów w celu utworzenia równych odstępów.

184
IMG-383384
 

Uwaga!
Zasilić ciśnieniem od 35 – 50 N/cm2 przez 2-3 sekundy. Odpowiada to naciskowi kciuka od 3,5 do 5 kg – najpierw sprawdzić przy użyciu wagi. Jeśli używana jest powierzchnia dłoni lub wałek do nanoszenia, pamiętać, że większa powierzchnia wymaga większej siły.

Usunąć folię ochronną.


Wskazówka!
Mocno docisnąć taśmę zakrywającą część na co najmniej 20 sekund.

185
IMG-393298
 

Uwaga!
Zasilić ciśnieniem od 35 – 50 N/cm2 przez 2-3 sekundy. Odpowiada to naciskowi kciuka od 3,5 do 5 kg – najpierw sprawdzić przy użyciu wagi. Jeśli używana jest powierzchnia dłoni lub wałek do nanoszenia, pamiętać, że większa powierzchnia wymaga większej siły.

Usunąć folię ochronną.


Wskazówka!
Mocno docisnąć taśmę zakrywającą część na co najmniej 20 sekund.


Wskazówka!
W celu ułatwienia demontażu folii ochronnej należy użyć narzędzia do usuwania wykończenia wnętrza w celu nieznacznego podniesienia części składowej.

186
IMG-397760
 

Uwaga!
Zasilić ciśnieniem od 35 – 50 N/cm2 przez 2-3 sekundy. Odpowiada to naciskowi kciuka od 3,5 do 5 kg – najpierw sprawdzić przy użyciu wagi. Jeśli używana jest powierzchnia dłoni lub wałek do nanoszenia, pamiętać, że większa powierzchnia wymaga większej siły.

Usunąć folię ochronną.


Wskazówka!
Mocno docisnąć taśmę zakrywającą część na co najmniej 20 sekund.


Wskazówka!
W celu ułatwienia demontażu folii ochronnej należy użyć narzędzia do usuwania wykończenia wnętrza w celu nieznacznego podniesienia części składowej.

187
 

Powtórzyć wszystkie kroki procedury po drugiej stronie.

 

Podłączanie akumulatora

188
IMG-394580
 

Zamontować z powrotem przewód ujemny akumulatora.


Moment dokręcania: Przewód akumulatora do akumulatora , 6 Nm

189
IMG-394531
 

Ostrzeżenie!
Gdy pojazd jest włączany po raz pierwszy po odłączeniu akumulatora, należy to przeprowadzać z tylnego siedzenia i nie przebywać w obszarze działania poduszek powietrznych.

 

Montaż

190
 

Zamontować wymontowane części w odwrotnej kolejności.

191
IMG-401100
 

Uwaga!
Sprawdzić, czy część składowa jest czysta i wolna od ciał obcych.

192
IMG-242268
 

Należy pobrać oprogramowanie (aplikację) funkcji dodatkowej zgodnie z informacjami serwisowymi w VIDA.

Zamówić i pobrać oprogramowanie zgodnie z: 31414888