Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 2013
V60 (-18) 2013

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313595651.031359557
Odłączany hak holowniczy
 
Wyposażenie
A0000162
IMG-239664
IMG-240693
A0800088
A0800094
IMG-261824

IMG-376758

IMG-376708


 
  

WPROWADZENIE

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 
1
IMG-363036
 

Symbole kolorowe


Uwaga!

Ta tabela kolorów pokazuje (w kolorowej wersji drukowanej i wersji elektronicznej) znaczenie różnych kolorów używanych na zdjęciach poszczególnych etapów procedury.


 1. Używany do wskazania części, która będzie przedmiotem określonych działań.

 2. Wykorzystywane jako dodatkowe kolory, gdy konieczne jest pokazanie lub wyróżnienie dodatkowych części.

 3. Używane w przypadku elementów mocujących, jakie mają być usunięte/zamontowane. Mogą to być śruby, klipsy, złącza itp.

 4. Używany w przypadku, gdy część nie jest całkowicie wymontowana z pojazdu, a tylko jest podwieszona z boku.

 5. Używany do narzędzi standardowych i specjalnych.

 6. Wykorzystywany jako kolor tła podzespołów pojazdu.

2
IMG-337272
 

Demontaż

 • Wykręcić śruby.

3
IMG-337277
 

 • Wykręcić śruby.

4
IMG-337278
 

 • Wykręcić śruby.

5
IMG-343213
 

6
IMG-337279
 


Uwaga!

Dwie osoby powinny wykonać następujące czynności.


 • Odczep końcówkę pokrywy zderzaka przy przedniej krawędzi z zaczepów po obu stronach.

 • Ostrożnie pociągnij końcówki pokrywy zderzaka, aż zaczepy przy tylnej krawędzi, przy tylnym błotniku i pod światłem tylnym zostaną zwolnione.

 • Pociągnij pokrywę zderzaka do tyłu.

7
IMG-337311
 

 • Odłącz złącza pod prawą lampą tylną. Zaczep znajduje się pod spodem.

8
IMG-337281
 

 • Wykręcić śruby.

9
IMG-337283
 

 • Wykręcić śruby.

10
IMG-337285
 

Dotyczy silników 4- i 6-cylindrowych

11
IMG-337286
 

Dotyczy wszystkich modeli

12
IMG-337287
 

 • Odłączyć zamocowania na tłumiku tylnym i opuścić go aż do ogranicznika.

13
IMG-337288
 

 • Zamocowania skręcić w dół.

14
IMG-337289
 

 • Z osłony przed promieniowaniem termicznym wymontować trzy zapinki i odłączyć ją.

15
IMG-337290
 

16
IMG-337291
 

 • Aby uzyskać lepszy dostęp do wnętrza podłużnic, wystające końce osłony przed promieniowaniem termicznym zagiąć w dół.

17
IMG-337292
 

 • Wymontuj płyty osłon od wewnątrz podłużnic, po obu stronach.

18
IMG-337293
 

 • Dokładnie oczyścić powierzchnie płyt po wewnętrznych stronach podłużnic w miejscach wzmocnień, usuwając z nich powłokę zabezpieczającą podwozie, szpachlówkę lub zanieczyszczenia.

19
IMG-338051
 

Montaż akcesoriów

 • Sprawdź, czy powierzchnie styku wewnątrz podłużnic są czyste. W razie potrzeby oczyść miejsca naprzeciwko, gdzie mają być zamocowane płyty boczne belki holowniczej.

 • Użyj belki holowniczej z zestawu i włóż dwie płyty boczne w otwory przy tylnej krawędzi podłużnic.

20
IMG-337314
 

 • Wziąć śruby i drążek wzmacniający z zestawu. Aby przytrzymać i wyregulować pozycję na belce holowniczej, podczas wkręcania śrub w nakrętki spawane belki, powinny pracować wspólnie dwie osoby. Użyj podnośnika warsztatowego nr części 9985972, i zaczepu, numer części 9995972 pod tłumikiem, aby ustawić go w celu ułatwienia dostępu.


Uwaga!

Należy uważać, aby nie uszkodzić układu wydechowego.Uwaga!

Należy sprawdzić, czy pręt wzmacniający jest umieszczony prawidłowo, z częścią wytłoczoną skierowaną do przodu, tak jak to ukazano na ilustracji.


 • Dokręcić śruby naprzemiennie po obu stronach.

21
IMG-337317
 

  Dokręcanie połączenia śrubowego

 • Dokręcić śruby momentem 140 Nm (103 lbf.ft.), a następnie dokręcić o kąt 60°. W celu ułatwienia dostępu należy się posłużyć narzędziem nr kat. 9997338. Podczas dokręcania kątowego połączeń w ograniczonych obszarach kątomierza nie można umieścić na kluczu dynamometrycznym. Zamiast tego do ustalenia kąta dokręcania użyj łba śruby sześciokątnej. Użyj podnośnika warsztatowego, nr części 9985972 i zaczepu, numer części 9995972 pod tłumikiem, aby ustawić go w celu ułatwienia dostępu.

 • Zaznacz kołnierz łba śruby (1).

 • Wykonać drugie oznaczenie (2) na podłużnicy lub belce wzmacniającej.

 • Dokręcić śrubę tak, aby oznaczenie na łbie śruby (1) pokrywało się z oznaczeniem (2) na podłużnicy/drążku wzmacniającym.

 • Powtórzyć procedurę na wszystkich śrubach.

22
IMG-374624
 

Montaż

 • Osłonę przed promieniowaniem termicznym wyprostować.

23
IMG-338591
 

 • Ponownie zamontować zapinki.

24
IMG-338056
 

 • Założyć z powrotem śruby.

25
IMG-337297
 

 • Założyć z powrotem śruby.

26
IMG-337298
 

27
IMG-337299
 

28
IMG-337320
 

 • Nałóż środek antykorozyjny o niskiej lepkości na oznaczone nieosłonięte powierzchnie blachy po obu stronach belki zderzeniowej oraz na tylną krawędź tylnych podłużnic po prawej i lewej stronie.

29
IMG-338568
 

 • Założyć z powrotem śruby.

30
IMG-357761
 

Dotyczy pojazdów ze standardowym spojlerem

1 Oznaczenie odłączanego haka holowniczego

2 Oznaczenie zamontowanego na stałe haka holowniczego

 • Wyciąć zgodnie z oznaczeniem.


  Uwaga!

  Ciąć tak, aby zachować oznaczenie po wewnętrznej stronie, które oznacza wycięcie.


 • Wygładzić krawędzie cięcia drobnym pilnikiem.

31
IMG-357792
 

Dotyczy pojazdów z osłoną podwozia.

 • Nałożyć taśmę na zewnętrzną część osłony zderzaka, naprzeciwko oznaczeń znajdujących się wewnątrz. Należy to zrobić, aby zabezpieczyć lakier przed uszkodzeniem piłą podczas wykonywania wycięcia na hak holowniczy.

32
IMG-353440
 

1 Oznaczenie odłączanego haka holowniczego

2 Oznaczenie zamontowanego na stałe haka holowniczego

 • Wyciąć zgodnie z oznaczeniem.


  Uwaga!

  Ciąć tak, aby zachować oznaczenie po wewnętrznej stronie, które oznacza wycięcie.


 • Usunąć taśmę.

 • Wygładzić krawędzie cięcia drobnym pilnikiem.

33
IMG-357807
 

Dotyczy pojazdów z pakietem R-design.

 • Wyjąć szablon z zestawu i wyciąć wzdłuż linii przerywanych.

34
IMG-358397
 


Uwaga!

Nie należy wykorzystywać istniejących linii na osłonie zderzaka jako szablonu wycięcia odłączanego haka holowniczego. Użyć szablonu wycięcia znajdującego się w zestawie akcesoriów.


35
IMG-358216
 

Umieścić szablon w osłonie zderzaka.

Umieścić szablon z promieniami wycięcia na promieniu osłony zderzaka.

36
IMG-358217
 

 • Szablon przykleić taśmą do osłony zderzaka.

37
IMG-358263
 

Odciąć zaznaczony obszar piłą.

38
IMG-337324
 

Montaż

Dotyczy wszystkich pojazdów


Uwaga!

Tę czynność powinny wykonywać dwie osoby.


39
IMG-338572
 

40
IMG-343246
 

41
IMG-337277
 

 • Wkręcić śruby.

42
IMG-337278
 

 • Wkręcić śruby.

43
IMG-338573
 

 • Wkręcić śruby.

44
IMG-342317
 

45
IMG-342318
 

46
IMG-338586
 

Dotyczy standardowej podłogi bagażnika

47
IMG-338587
 

Dotyczy podłogi bagażnika z uchwytem na torby

 • Wziąć etykietę z zestawu i przykleić ją na spodzie podłogi przedziału bagażowego.

 • W narożnikach należy umocować ją za pomocą zszywek.

48
IMG-338588
 

Dotyczy wszystkich pojazdów

 • Zaczep umieścić w torbie i zacisnąć.

49
IMG-338589
 

 • Umieścić z uchwyt polistyrenu w przedziale bagażowym.

 • Zaczep umieścić w polistyrenowym uchwycie w tylnej części przedziału bagażowego.

50
IMG-342326
 

51
IMG-342325
 

52
IMG-226909
 

 • Wziąć uchwyt osłony zabezpieczającej z zestawu i wcisnąć go do otworu na hak holowniczy. Upewnij się, że zatrzask (1) zatrzasnął się i że uchwyt jest dobrze zamocowany.

53
IMG-227105
 

 • Wciśnij obudowę ochronną w uchwyt, aż zetknie się z osłoną zderzaka. Wciskaniu osłony musi towarzyszyć kilka kliknięć.

 • Sprawdź, czy obudowa ochronna jest bezpiecznie zamocowana.

54
IMG-226910
 

Demontaż

 • W przypadku demontażu osłony zabezpieczającej najpierw należy pociągnąć ramię blokujące w górę, aby zwolnić zaczep, a następnie pociągnąć osłonę zabezpieczającą do tyłu i zdjąć ją.