2013 L.H.D

Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V70 2013
V70 (08-) 2013

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313169231.031316917
Kamera układu wspomagania parkowania, tylna
IMG-350196
Wyposażenie
IMG-242205
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239660
IMG-240675
IMG-240693
IMG-239981
IMG-317443
IMG-246925

IMG-353611

IMG-346651


 
  

WPROWADZENIE

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

  

Uwaga!

Niektóre czynności w tych instrukcjach montażu pokazano tylko na rysunkach.


 

Przygotowania

1
IMG-335491
 

Przygotowania

 • Przestaw kluczyk zapłonu do położenia 0.

 • Odłączyć przewód ujemny akumulatora.


  Uwaga!

  Odczekać co najmniej trzy minuty przed odłączeniem złączy lub innych urządzeń elektrycznych.


2
IMG-268003
 

 • Wymontować dolne mocowanie siłownika gazowego.

3
IMG-268004
 

4
IMG-268005
 

5
IMG-268006
 

 

Przygotowania, pokrywa bagażnika

6
IMG-268007
 

Przygotowania, pokrywa bagażnika

 • Wymontować dwie śruby z uchwytu do otwierania.

7
IMG-268009
 

 • Wykręcić śrubę przy dolnej krawędzi górnego panelu pokrywy bagażnika (po obu stronach).

 • Rozłączyć dolną krawędź panelu od panelu dolnego (po obu stronach).

8
IMG-268011
 

 • Wymontować panel pokrywy bagażnika, rozłączając go najpierw przy krawędziach, a następnie krawędzi górnej. Jest on zamocowany zapinkami po stronie wewnętrznej.

9
IMG-268010
 

 • Wymontować dolny panel, podważając go wokół krawędzi narzędziem do uszczelek. Następnie ostrożnie zdjąć go tak, aby zwolnić wszystkie zapinki na wewnętrznej stronie.

 • Jeśli samochód jest wyposażony w elektryczny mechanizm zamykania drzwi, należy odłączyć jego złącze.

 

Przygotowywanie przedziału bagażowego

10
IMG-268012
 

Przygotowywanie przedziału bagażowego

 • Ostrożnie podważyć tylne oświetlenie sufitowe i odłączyć złącze.

11
IMG-268013
 

 • Wykręcić śrubę mocującą panel sufitowy, ostrożnie podważyć go i wymontować. Jest zamocowany trzynastoma zapinkami.

12
IMG-268014
 

 • Zdjąć gumową listwę po lewej stronie otworu przedziału bagażowego.

13
IMG-268015
 

 • Ostrożnie podważyć panel słupka D przy górnej krawędzi i ściągnąć/odciągnąć od panelu bocznego. Jest zamocowany czterema zapinkami.

14
IMG-259759
 

 • Odkręcić śruby mocujące próg pokrywy bagażnika na tylnej belce poprzecznej.

15
IMG-268016
 

 • Ostrożnie ściągnąć panel progu pokrywy bagażnika. Jest przymocowany sześcioma spinkami.

 
16
IMG-268017
 

 • Wymontować siedzisko, pociągając je do góry przy przedniej krawędzi po obu stronach. Jest ono zamocowane dwoma uchwytami w dolnej części.

17
IMG-268018
 

 • Złożyć do przodu lewy zagłówek.

 • Wymontować siedzisko boczne po lewej stronie, pociągając je najpierw do tyłu przy górnej krawędzi, aż do zwolnienia zaczepów (1). Następnie nieznacznie pociągnąć do środka, aż do zwolnienia zaczepu (2), i do góry, aż kołek ustalający (3) odłączy się od mocowania przy tylnej krawędzi.

18
IMG-268024
 

 • Wykręć trzy śruby przy górnej krawędzi panelu bocznego i panelu górnego.

19
IMG-268025
 

 • Ostrożnie podważyć panel górny, odłączając go od panelu bocznego. Jest on zabezpieczony zapinką przy przedniej krawędzi i kołkiem ustalającym przy tylnej krawędzi.

 • Odłączyć pas bezpieczeństwa i przesunąć panel na bok.

20
IMG-268026
 

 • Wymontować lewy panel boczny, chwytając go przy górnej krawędzi i ostrożnie wyciągając z nadwozia, podnosząc do góry. Jest zabezpieczony sześcioma zapinkami.

21
IMG-268027
 

 

Montaż kamery

22
IMG-353617
 

Montaż kamery

23
IMG-353618
 

 • Wymontować tablicę rejestracyjną i uchwyt.

 • Wziąć szablon z zestawu. Ustawić go po prawej stronie panelu oświetleniowego płyty, tak aby był ustawiony przy nim i przy pionowej części pokrywy bagażnika. Szablon należy obrócić w taki sposób, aby widoczne były na nim małe strzałki, a jego położenie było zgodne z ilustracją.


  Ostrożnie!

  Ważne jest, aby prawidłowo ustawić szablon i obrócić go tak, jak pokazano na ilustracji, aby kamera była prawidłowo ustawiona w pokrywie bagażnika.


 • Wziąć rysik i wykonać oznaczenia do cięcia oraz wiercenia otworów na śruby i kamerę.

24
IMG-268029
 

 • Okleić taśmą pokrywę bagażnika w celu ochrony lakieru podczas wycinania i wiercenia.

 • Wywiercić dwa Ø3 mm (1/8") otwory do zamocowania kamery.

25
IMG-268030
 

 • Najpierw wywiercić otwór na brzeszczot piły.

 • Ostrożnie wyciąć otwór po wewnętrznej stronie oznaczenia. Oznaczenie powinno pozostać widoczne.

 • W razie potrzeby dostosować rozmiar otworu pilnikiem.

 • Usunąć wszelkie opiłki.

26
IMG-268031
 

 • Wykonać otwór Ø25 mm (1") na przewód do kamery w prawej dolnej części pokrywy bagażnika mniej więcej w miejscu pokazanym na ilustracji.


  Uwaga!

  Przytrzymać pasek mocujący silniczek wycieraczki po jednej stronie, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas wiercenia.


 • Wygładź krawędzie drobnym pilnikiem.

 • Usunąć wszelkie opiłki.

27
IMG-268032
 

 • Wziąć wiązkę przewodów oznaczoną literą A na ilustracji zestawu.

 • Włożyć koniec przewodu z żółtym oznaczeniem przez wywiercony otwór w pokrywie bagażnika.

 • Ustawić szablon nad otworem wewnątrz pokrywy bagażnika. Szablon musi być obrócony strzałkami w kierunku pokrywy bagażnika.

 • Włożyć przewód do otworu.

28
IMG-268033
 

 • Poprowadzić przewód przez szablon i otwór.

 • Podłączyć złącze przewodu do kamery.

29
IMG-268034
 

 • Wkręcić całkowicie prawą śrubę do kamery.

 • Ustawić szablon w taki sposób, aby prawy otwór w szablonie był bezpośrednio nad prawym otworem w pokrywie.

 • Przytrzymać szablon w takim położeniu (wewnątrz otworu w pokrywie bagażnika) i jednocześnie dokręcić prawą śrubę kamery, aby ją zamocować.

 • Wyrównać lewe otwory względem siebie, włożyć śrubę i dokręcić kamerę.

 

Trasowanie przewodów

30
IMG-268035
 

Trasowanie przewodów

 • Wymontować obejmę w gumowej przelotce i ostrożnie wyciągnąć gumową przelotkę z mocowania w nadwoziu oraz pokrywie bagażnika.

31
IMG-268036
 

 • Wymontować uchwyty gumowej przelotki w nadwoziu i pokrywie bagażnika. Są one zabezpieczone czterema zaczepami.

32
IMG-268037
 

 • Okleić krawędzie otworów w nadwoziu i pokrywie bagażnika taśmą, aby uniknąć uszkodzenia wiązki przewodów podczas pracy. Nałożyć kilka warstw taśmy.

33A
IMG-287103
33B
IMG-287104
 

Ilustracje A i B

 • Zamocować wiązkę przewodów z kamery opaską (1) przy zwykłej opasce mocującej wiązkę przewodów (2).

34
IMG-268040
 

 • Włożyć przewód do otworu w pokrywie bagażnika i uchwycie gumowej przelotki.

35
IMG-268041
 

 • Nałożyć trzy kawałki taśmy butylowej na prawy koniec pokrywy bagażnika, jak pokazano na ilustracji.

36
IMG-268042
 

 • Ustawić wiązkę przewodów z kamery wewnątrz listwy kontaktowej do elementów grzejnych tylnej szyby.

 • Zabezpieczyć wiązkę przewodów kawałkami taśmy butylowej.

 • Zamocować wiązkę przewodów w miejscu przecięcia z istniejącą wiązką. Użyć opaski do przewodów z zestawu.

37
IMG-268043
 

 • W poprzednich zestawach montażowych obudowy gniazd wtykowych są zamontowane wokół złącza w części przewodu, która nie jest wyposażona w zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ostrożnie wysunąć cztery wsporniki montażowe i wyjąć obudowę gniazda wtykowego ze złącza.


  Uwaga!

  Z obudowami gniazd wtykowych należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ są one delikatne.


38
IMG-268044
 

 • Przełożyć kawałek drutu przez gumową przelotkę.

 • Przykleić taśmą złącze do drutu. Ponadto należy nieznacznie wysunąć drut względem przewodu, tak aby złącze nie było w pełni obciążone podczas przeciągania przewodu. Teraz przykleić drut taśmą do złącza i przewodu.

39
IMG-268045
 

 • Ostrożnie przeciągnąć złącze razem z przewodem.

 • Usuń taśmę i drut.

40
IMG-268047
 

 • Przełożyć wiązkę przewodów przez uchwyt do gumowej przelotki i otwór przy górnej krawędzi otworu pokrywy bagażnika.

41A
IMG-268048
41B
IMG-268465
 

Ilustracja A

 • Wziąć z zestawu część obudowy gniazda wtykowego z dwoma metalowymi paskami.

 • Ostrożnie włożyć złącze w część obudowy gniazda wtykowego z okrągłą częścią (1) złącza ustawioną w odpowiednim wycięciu (1) w części obudowy gniazda wtykowego. Odwrócona część (2) złącza musi być również wyrównana w odpowiednim wycięciu w części obudowy gniazda wtykowego.

Ilustracja B

 • Ostrożnie ustawić drugą część obudowy gniazda wtykowego na złączu. Odwrócona część (2) złącza musi być wyrównana w odpowiednim wycięciu w części obudowy gniazda wtykowego.

 • Wcisnąć obudowę gniazda wtykowego i złącze do momentu zatrzaśnięcia się czterech zaczepów.

42
IMG-268049
 

 • Usunąć taśmę dookoła krawędzi otworu w nadwoziu i pokrywie bagażnika.

 • Zamocować uchwyty gumowej przelotki na obu jej końcach.

43
IMG-268050
 

 • Zamknąć obejmę ponownie wokół gumowej przelotki z występem (1) ustawionym w otworze (2).

 • Zrobić to samo z drugą obejmą.

44
IMG-268051
 

 • Wcisnąć gumową przelotkę do nadwozia samochodu na obu końcach.

45
IMG-268052
 

 • Zamknąć pokrywę bagażnika i sprawdzić, czy gumowa przelotka jest prawidłowo ustawiona. Powinna być zamontowana u dołu ramy pokrywy bagażnika.

46
IMG-268053
 

 • Poprowadzić wiązkę przewodów w lewo w kierunku słupka D.

 • Zamocować nad panelem sufitowym przy istniejącej wiązce przewodów, używając dwóch opasek do przewodów.

 • Poprowadzić przy słupku D wzdłuż istniejącej wiązki przewodów do przedniej krawędzi uchwytu bezpieczników.

 • Zabezpieczyć trzema opaskami do przewodów.

47
IMG-268054
 

 • Kontynuować prowadzenie wiązki przewodów wzdłuż istniejącej wiązki, pod szyną i do przodu między wspornikami do szyny i nadkola.

 • Zamocować przy istniejącej wiązce przewodów dwoma opaskami do przewodów.

 

Montaż kamery układu wspomagania parkowania (PAC)

48
IMG-353732
 

Montaż kamery układu wspomagania parkowania (PAC)

 • Złożyć dywanik wygłuszający podłogi przedziału bagażowego.

49
IMG-287223
 

 • Usunąć element z gumy piankowej z izolacji przy perforacji.

50
IMG-287123
 

 • Oczyścić powierzchnię podłogi przedziału bagażowego w sposób przedstawiony na ilustracji. Użyć izopropanolu.

 • Wytrzeć do sucha.

51
IMG-255751
 

 • Wziąć moduł sterujący z zestawu.

 • Użyć izopropanolu i wyczyścić dwie wypolerowane powierzchnie na module sterującym.

 • Wytrzeć do sucha.

52
IMG-261496
 

 • Wziąć dwie taśmy rzepowe z zestawu i ścisnąć je razem, wyrównując krawędzie.

53
IMG-222282
 

 • Odciąć taśmy na rzep w środku.

54
IMG-241925
 

 • Usuń folię ochronną z jednej strony dwóch połączonych pasków z rzepem.

55
IMG-255752
 

 • Dociśnij paski z rzepem do wyczyszczonych powierzchni modułu sterującego.

56
IMG-255753
 

 • Usuń folię ochronną z naklejonych pasków z rzepem.

57
IMG-287147
 

 • Ustawić moduł sterujący na podłodze tak, aby pasował do wycięcia w izolacji.

 • Zamocować moduł sterujący do podłogi.

 • Podłączyć poprowadzone złącze przewodu do modułu sterującego.

58A
IMG-287143
58B
IMG-287144
 

Ilustracja A

 • Wziąć przewód adaptera B z zielonym złączem z zestawu. Podłączyć zielone 16-stykowe złącze do modułu sterującego.

 • Podłączyć zielone wstępnie poprowadzone 5-stykowe złącze męskie do odpowiedniego złącza w przewodzie adaptera.

 • Zamocować nadmiar przewodu do istniejącej wiązki opaską do przewodów.

Ilustracja B dotyczy samochodów z modułem przyczepy (TRM):

Na ilustracji przedstawiono położenie modułu sterującego kamery układu wspomagania parkowania (PAC) wraz z modułem przyczepy (TRM).

 • Sprawdzić, czy moduł sterujący kamery układu wspomagania parkowania i jego wiązka przewodów są ustawione tak, aby nie ocierały o moduł przyczepy (TRM).

 • Odłączyć zielone 5-stykowe złącze męskie (1) od modułu przyczepy (TRM) i podłączyć do zielonego 5-stykowego złącza żeńskiego (2) w przewodzie adaptera. Podłączyć pozostałe zielone złącza (3) w przewodzie adaptera do modułu kamery układu wspomagania parkowania i modułu przyczepy (TRM).

59
IMG-353733
 

 • Wziąć przewód masowy od wstępnie poprowadzonego przewodu adaptera. Poprowadzić go do tyłu wzdłuż kanału kablowego i cienkiej wiązki przewodów do tylnej belki poprzecznej.

60
IMG-353734
 

 • Przeciągnąć przewód na prawą stronę belki poprzecznej i podłączyć go do istniejącego styku masy.

 • Dokręcić śrubę masy. Dokręcić momentem 10 Nm (7,5 lbf.ft.).

61
IMG-353735
 

 • Zacisnąć przewód za pomocą opasek do przewodów w istniejących wiązkach przewodów.

62
IMG-353736
 

 • Oczyść tylną belkę poprzeczną izopropanolem w miejscu, w którym przewód masowy będzie zamocowany taśmą. Wytrzeć do sucha.

 • Użyj szerokiego kawałka taśmy, taśmy srebrnej/taśmy naprawczej „duct tape” lub podobnej.


Uwaga!

Przewód masowy musi być zamocowany taśmą wyłącznie do tylnej belki poprzecznej, nie wolno mocować go do grubej wiązki przewodów.


 

Przygotowanie kabiny pasażerskiej

63
IMG-346689
 

Przygotowanie kabiny pasażerskiej

 • Usunąć pasek gumowy.

64
IMG-338119
 

 • Wymontować panel.

65
IMG-346676
 

66
IMG-346681
 

67
IMG-346677
 

68
IMG-346682
 

69
IMG-344717
 

 • Zwolnić zaczep.

70
IMG-344721
 

71
IMG-344722
 

 • Wymontować panel.

72
IMG-341879
 

 • Wykręcić śruby.

73
IMG-341941
 

 • Odłącz złącze.

74
IMG-349876
 

 • Wymontować panel.

75
IMG-349877
 

 • Wykręcić śruby.

 • Wymontować panel.

76
IMG-348526
 

Pojazdy z wyświetlaczem 5-calowym ICM


Uwaga!

Jeśli nie ma połączenia, wymienić wyświetlacz.


77
IMG-352166
 

Pojazdy z wyświetlaczem 7-calowym

 • Odłączyć złącze, jeśli dotyczy.

 • użyć taśmy elektrycznej, aby zabezpieczyć złącze istniejącego przewodu.

78
IMG-345776
 

Dotyczy wszystkich modeli


Uwaga!

Liczba złączy, przewodów i opasek kablowych może się różnić w zależności od poziomu wyposażenia pojazdu.


 • Odłączyć złącza.

79
IMG-287145
 

 • Wziąć pozostałą wiązkę przewodów i podłączyć ją do modułu sterującego.

 • Poprowadzić ją pod belką przy nadkolu, pod izolacją i aż do otworu lewych tylnych drzwi.

80
IMG-354975
 

 • Usuń taśmę piankową z zestawu i podziel ją w środku.

81
IMG-241925
 

 • Usuń folię ochronną z taśmy piankowej.

82
IMG-353731
 

 • Nałożyć taśmę piankową wokół przewodów, aby zabezpieczyć je przed ostrymi krawędziami.

83
IMG-255771
 

 • Odciągnij panel słupka B za dolną krawędź, aż odczepią się dwie zapinki.

 • Ułóż przewód pod panelem słupka B i dalej do przodu samochodu. Poprowadź wiązkę przewodów wzdłuż lewej strony przed podłogą i panelami izolacji aż do przedniej krawędzi otworu drzwi.

84
IMG-353574
 

Dotyczy tylko pojazdów z kierownicą z lewej strony

 • Poprowadź wiązkę przewodów wewnątrz podłogi i paneli izolacji, nieco w górę na słupku A, a następnie pod kątem w górę, pomiędzy słupkiem A a panelem końcowym w kierunku tablicy rozdzielczej. Doprowadź wiązkę przewodów do miejsca montażu ekranu na tablicy rozdzielczej.

 • Ułóż wiązkę przewodów w taki sposób, aby nie stykała się ona z ostrymi krawędziami lub częściami ruchomymi pod tablicą rozdzielczą.

85
IMG-353581
 

Dotyczy wyłącznie pojazdów z prawostronnym układem kierowniczym.

 • Weź kawałek drutu i wsuń go obok kanałów nawiewu przez otwór na ekran. Przeciągnij go w lewą stronę nad schowkiem w tablicy rozdzielczej i na zewnątrz przez lewy koniec tablicy rozdzielczej.

 • Przyklej taśmą złącze na przewodzie do ekranu obok drutu.

 • Wyciągnij przewód do góry do miejsca montażu ekranu i na zewnątrz przez otwór w tablicy rozdzielczej.

86
IMG-353636
 

Dotyczy wszystkich pojazdów

 • Weź opaskę zaciskową z zestawu i przymocuj przewód w otworze na końcówce w sposób przedstawiony na ilustracji.

87
IMG-255775
 

Dotyczy tylko samochodów z lewostronnym układem kierowniczym

 • Weź dwie opaski zaciskowe z zestawu i zamocuj przewód do istniejącej wiązki przewodów wewnątrz tablicy rozdzielczej w sposób przedstawiony na ilustracji.

88
IMG-348526
 

Dotyczy wszystkich pojazdów z 5-calowym wyświetlaczem ICM


Uwaga!

Jeśli nie ma połączenia, wymienić wyświetlacz.


89
IMG-348747
 

90
IMG-348748
 

Dotyczy wszystkich pojazdów


Uwaga!

Liczba złączy, przewodów i opasek kablowych może się różnić w zależności od poziomu wyposażenia pojazdu.


 • Podłączyć złącze.

91
IMG-352266
 

Dotyczy pojazdów z 5-calowym wyświetlaczem ICM

 • Podłączyć złącze.

92
IMG-352267
 

Dotyczy wszystkich pojazdów z 7-calowym wyświetlaczem

 • Podłączyć złącze.

93
IMG-349904
 

Dotyczy wszystkich pojazdów

 • Zamontować ponownie panel.

 • Wkręcić śruby.

 • Ponownie zainstaluj odłączone elementy w odwrotnej kolejności.

 

Demontaż

94
IMG-349804
 

Demontaż

 • Wymontować panel.

95
IMG-349806
 

 • Wykręcić śruby.

96
IMG-345282
 

 • Wykręcić śruby.

97
IMG-339505
 

Dotyczy to pojazdów z manualną skrzynią biegów

98
IMG-347222
 

99
IMG-345283
 

Samochody z automatycznymi skrzyniami biegów

100
IMG-345284
 

 • Zwolnić blokadę zmiany biegów.

101
IMG-292804
 

Dotyczy wszystkich pojazdów

 • Wymontować panel.

102
IMG-340599
 

 1. Rozłożyć dywanik.

 2. Wypiąć zapinki wiązki przewodów.

 3. Odłącz złącze.

103
IMG-341780
 

104
IMG-349811
 

 • Wymontować pokrywy.

 • Wykręcić śruby.

105
IMG-292826
 

Pojazdy z układem 4C

 • Wymontować panel.

106
IMG-345317
 

 • Odłącz złącze.

107
IMG-349826
 

Dotyczy wszystkich pojazdów


Ostrożnie!

Nie uszkodzić zaczepów.


 • Wymontować panel.

108
IMG-345295
 

 • Wykręcić śruby.

109
IMG-345296
 

110
IMG-345763
 

 • Wyjąć korek pokrywy.

111
IMG-353616
 

 • Zamontować przełącznik.

 • Ponownie zainstaluj odłączone elementy w odwrotnej kolejności.

112
IMG-336901
 

 • Podłączyć ponownie przewód ujemny akumulatora

113
IMG-336904
 


Ostrzeżenie!

Włączając zapłon po raz pierwszy po odłączeniu akumulatora, należy to zrobić, stojąc na zewnątrz pojazdu i sięgając ręką do wyłącznika zapłonu poza strefą działania poduszek powietrznych.


 • Ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu II.

114
IMG-242268
 

 • Pobierz oprogramowanie (aplikację) do funkcji akcesoriów zgodnie z informacjami serwisowymi w VIDA. Szukaj w VIDA lub katalogu akcesoriów, aby znaleźć numer artykułu oprogramowania.

115
IMG-354602
 

Przeprowadź test działania w sposób następujący

 • Włączyć bieg wsteczny.

 • Wyświetlacz jest aktywny.

 • Poczekaj na wyświetlenie komunikatu „Aktualizuj środowisko” na ekranie.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 • Wyłącz zapłon co najmniej na 10 sekund.

 • Włączyć zapłon.

 • Wyświetlacz jest aktywny.

 • Upewnij się, że linie wspomagające pojawiają się na ekranie i reagują na ruchy kierownicą.