2017 L.H.D

Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S90 2017
S90 (17-) 2017

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307955601.139790175, 39847307, 39847313, 39847317, 39847333, 39847330, 39847336, 39847339, 39847319, 39847321, 39847323, 39847325, 39847341, 39847343, 39847315, 39790176
Diffuser
Narzędzia specjalne

 

115 8590 OBCINAK DO RUR

Numer narzędzia:115 8590

Opis narzędzia:OBCINAK DO RUR

Tablice na narzędzia:08


Wyposażenie
IMG-345497
IMG-239664
IMG-256903
IMG-239667

IMG-445079

IMG-416936

IMG-420542


 
 

Informacje

1
 

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 

Symbole kolorowe

2
IMG-363036
 

Uwaga!
Ten wykres kolorowy przedstawia (jako wydruk kolorowy oraz w wersji elektronicznej) znaczenie poszczególnych kolorów użytych w obrazach ilustrujących kroki procedur.

 1. Używany do określonych części składowych, części składowych, z którymi trzeba coś zrobić.

 2. Wykorzystywane jako dodatkowe kolory, gdy konieczne jest pokazanie lub wyróżnienie dodatkowych części.

 3. Używane w przypadku elementów mocujących, jakie mają być usunięte/zamontowane. Mogą to być śruby, klipsy, złącza itp.

 4. Stosuje się, gdy część składowa nie jest całkowicie zdemontowana z pojazdu, a jedynie zwisa z boku.

 5. Używany do narzędzi standardowych i specjalnych

 6. Wykorzystywany jako kolor tła podzespołów pojazdu.

 

Alternatywa 1

3
IMG-416297
 

Uwaga!
Widok orientacji

 

Alternatywa 2

4
IMG-420395
 

Uwaga!
Widok orientacji

 

Alternatywa 3

5
IMG-416298
 

Uwaga!
Widok orientacji

 

Wszystkie pojazdy

 

Demontaż

6
IMG-410355
 

Wykręcić śruby.

 

Pojazdy z układem wykrywania ruchu stopy (FMDM)

7
IMG-416941
 

Złożyć zaznaczoną część na bok.

8
IMG-413398
 

Odłączyć złącze.

Wyjąć zapinki wiązki kablowej.

9
IMG-413397
 

Wykręcić śruby.

10
IMG-413400
 

Zdemontować zaznaczoną część.

Część jest przewidziana do ponownego użytku.

 

Alternatywa 1

11
IMG-416297
 

Uwaga!
Widok orientacji

 

Pojazdy bez siłownika

12
IMG-416525
 

Zamierzyć i zaznaczyć w sposób pokazany na ilustracji.

Zdemontować zaznaczoną część.


Użyć narzędzia specjalnego: T1158590, OBCINAK DO RUR

 

Pojazdy z siłownikiem, wczesna wersja

13
IMG-445080
 

Zamierzyć i zaznaczyć w sposób pokazany na ilustracji.

Zdemontować zaznaczoną część.


Użyć narzędzia specjalnego: T1158590, OBCINAK DO RUR

14
IMG-445082
 

Poluzować zapinkę.

Odłączyć złącze.

15
IMG-445085
 

Odkręcić nakrętkę.

Zdemontować zaznaczoną część.

16
IMG-445095
 

Ostrożnie!
Podczas demontowania lub instalowania tego podzespołu, należy zachować wyjątkową ostrożność.

Zdemontować zaznaczoną część.

Część jest przewidziana do ponownego użytku.

17
IMG-445107
 

Odkręcić nakrętki.

Zdemontować zaznaczoną część.

Część jest przewidziana do ponownego użytku.

 

Pojazdy z siłownikiem, późna wersja

18
IMG-445093
 

Poluzować zapinkę.

Odłączyć złącze.

19
IMG-445094
 

Zamierzyć i zaznaczyć w sposób pokazany na ilustracji.

Wymontować zaznaczony (-e) element(y).


Użyć narzędzia specjalnego: T1158590, OBCINAK DO RUR

20
IMG-445107
 

Odkręcić nakrętki.

Zdemontować zaznaczoną część.

Część jest przewidziana do ponownego użytku.

21
IMG-445225
 

Zwolnić zaczepy.

Zdemontować zaznaczoną część.

 

Alternatywa 2

22
IMG-420395
 

Uwaga!
Widok orientacji

23
IMG-420510
 

Znaleźć odpowiednie oznaczenie.


Użyć narzędzia specjalnego: T1158590, OBCINAK DO RUR

24
IMG-420536
 

Uwaga!
Ten krok jest łatwiejszy, jeśli czynność tę wykonują dwie osoby.

Odkręcić oznaczony (-e) element(y).

Część nie jest przewidziana do ponownego użytku.

25
IMG-445222
 

Zwolnić zaczepy.

Zdemontować zaznaczoną część.

 

Alternatywa 3

26
IMG-416298
 

Uwaga!
Widok orientacji

27
IMG-416457
 

Wykręcić śruby.

28
IMG-416455
 

Złożyć zaznaczoną część na bok.

Wymontować część z zachowaniem ostrożności

29
IMG-416456
 

Zdemontować zaznaczoną część.

 

Pojazdy z układem wykrywania ruchu stopy (FMDM)

30
IMG-413399
 

Wyjąć zapinki wiązki kablowej.

 

Alternatywa 3

31
IMG-413411
 

Usunąć spinki.

Zdemontować zaznaczoną część.

32
IMG-416529
 

Wykręcić śruby.

33
IMG-416530
 

Złożyć zaznaczoną część na bok.

Wymontować część z zachowaniem ostrożności

34
IMG-416531
 

Zdemontować zaznaczoną część.

35
IMG-416535
 

Usunąć spinki.

Zdemontować zaznaczoną część.

36
IMG-416557
 

Zwolnić zaczepy.

Zdemontować zaznaczoną część.

 

Wszystkie pojazdy

 

Montaż akcesoriów

37
IMG-416716
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Sprawdzić, czy wszystkie klipsy są zapięte.

38
IMG-416736
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Sprawdzić, czy wszystkie klipsy są zapięte.

39
IMG-416779
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

 

Pojazdy z układem wykrywania ruchu stopy (FMDM)

40
IMG-413399
 

Zamontować wiązkę przewodów elektrycznych.

 

Wszystkie pojazdy

41
IMG-416737
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Sprawdzić, czy wszystkie klipsy są zapięte.

42
IMG-416780
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

43
IMG-416462
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

44
IMG-416465
 

Uwaga!
Widok orientacji

45
IMG-416468
 

Uwaga!
Zanotować pozycję.

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

46
IMG-416464
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Dokręcić śruby.

47
IMG-416785
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

48
IMG-416788
 

Uwaga!
Widok orientacji

49
IMG-416789
 

Uwaga!
Zanotować pozycję.

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

50
IMG-416790
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Dokręcić śruby.

 

Montaż

 

Pojazdy z układem wykrywania ruchu stopy (FMDM)

51
IMG-416729
 

Zamontować ponownie wymontowany element.

Sprawdzić, czy wszystkie klipsy są zapięte.

52
IMG-413397
 

Założyć z powrotem śruby.

53
IMG-413398
 

Podłączyć złącze.

Zamontować przewód.

 

Wszystkie pojazdy

54
IMG-410355
 

Założyć z powrotem śruby.

 

Montaż akcesoriów

55
IMG-416945
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

 

Alternatywa 2

56
IMG-420511
 

Uwaga!
Nie dokręcać jeszcze całkowicie nakrętek.

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

57
IMG-420525
 

Uwaga!
Ten krok jest łatwiejszy, jeśli czynność tę wykonują dwie osoby.

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

58
IMG-420526
 

Elementy należy rozmieścić w miejscach, które zostały wskazane na schemacie.

Dokręcić nakrętki.


Moment dokręcania: M10 , 50 Nm

 

Alternatywy 1 i 2

59
IMG-416821
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

60
IMG-416823
 

Uwaga!
Nie dokręcać jeszcze całkowicie nakrętki.

61
IMG-416906
 

Uwaga!
Upewnić się, że podzespół jest wycentrowany.

62
IMG-416908
 

Dokręcić podanym momentem.


Moment dokręcania: M10 , 50 Nm

 

Pojazdy bez siłownika

63
IMG-416820
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

64
IMG-416909
 

Uwaga!
Nie dokręcać jeszcze całkowicie nakrętki.

65
IMG-416907
 

Uwaga!
Upewnić się, że podzespół jest wycentrowany.

66
IMG-416908
 

Dokręcić podanym momentem.


Moment dokręcania: M10 , 50 Nm

 

Pojazdy z siłownikiem, wczesna wersja

67
IMG-445125
 

Ostrożnie!
Podczas demontowania lub instalowania tego podzespołu, należy zachować wyjątkową ostrożność.

Zamontować ponownie wymontowany element.

68
IMG-393336
 

Uwaga!
Zanotować pozycję.

69
IMG-445126
 

Zamontować ponownie wymontowany element.

Dokręcić nakrętki.


Moment dokręcania: Siłownik, do układu wydechowego , 5 Nm

70
IMG-445140
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

71
IMG-445142
 

Uwaga!
Nie dokręcać jeszcze całkowicie nakrętki.

72
IMG-445196
 

Zainstalować zapinkę (-i).

Podłączyć złącze.

73
IMG-416907
 

Uwaga!
Upewnić się, że podzespół jest wycentrowany.

74
IMG-427565
 

Dokręcić podanym momentem.


Moment dokręcania: Koniec rury wydechowej, do tłumika , 25 Nm

 

Pojazdy z siłownikiem, późna wersja

75
IMG-445131
 

Uwaga!
Zanotować pozycję.

76
IMG-445126
 

Zamontować ponownie wymontowany element.

Dokręcić nakrętki.


Moment dokręcania: Siłownik, do układu wydechowego , 5 Nm

77
IMG-445165
 

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

78
IMG-445192
 

Uwaga!
Nie dokręcać jeszcze całkowicie nakrętki.

79
IMG-445202
 

Zainstalować zapinkę (-i).

Podłączyć złącze.

80
IMG-416907
 

Uwaga!
Upewnić się, że podzespół jest wycentrowany.

81
IMG-416908
 

Dokręcić podanym momentem.


Moment dokręcania: M10 , 50 Nm