2012 L.H.D

Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2012
S80 (07-) 2012 L.H.D

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
312693661.031269364
Elektryczna nagrzewnica silnika, 230 V, 4-cylindrowy silnik benzynowy
IMG-342336
Wyposażenie
A0000162
IMG-239660
IMG-239664

IMG-347561

IMG-347562

IMG-265103

IMG-342343


 
  

WPROWADZENIE

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 
1
IMG-245980
 

 • Ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu 0.


Uwaga!

Odczekać co najmniej trzy minuty przed odłączeniem złączy lub innych urządzeń elektrycznych.


2
IMG-316263
 

 

Dotyczy modeli S80 i V70.

3
IMG-231547
 

Dotyczy modeli S80 i V70.

4
IMG-231549
 

5
IMG-231550
 

6
IMG-231551
 

 

Dotyczy S80

7
IMG-231552
 

Dotyczy S80

 • Wyczyścić osłonę zderzaka alkoholem izopropylowym w miejscu, gdzie ma być zamocowany szablon do wycinania gniazda przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika.

 • Wytrzeć do sucha.

8
IMG-347571
 

 • Wziąć szablon z zestawu i wyciąć wzdłuż linii przerywanych.

9
IMG-231560
 

 • Zdjąć z szablonu ochronną taśmę ochronną i przymocować szablon zrównany krawędzią z przednią krawędzią przedniego błotnika i wytłoczeniem na osłonie zderzaka, jak pokazano na ilustracji.

10
IMG-231563
 

 • Wziąć ostry nóż. Najpierw należy wykonać nacięcie o niewielkiej grubości wzdłuż krawędzi po wewnętrznej stronie szablonu. W ten sposób zostanie utworzony rowek prowadzący. Następnie ostrożnie wyciąć fragment osłony zderzaka.


Uwaga!

Podczas wycinania zachować ostrożność. Nóż może się ześlizgnąć i wykonać cięcie poza szablonem.


 • Wyjąć szablon i kawałki taśmy.

 • Zamontować osłonę zabezpieczającą przedniego gniazda nagrzewnicy kadłuba silnika z zestawu. Sprawdzić spasowanie. Dopasować, w razie potrzeby używając noża lub pilnika.

 • Wygładzić krawędzie otworów. Usunąć wszelkie opiłki.

 

Dotyczy modelu V70

11
IMG-265066
 

Dotyczy modelu V70

 • Znaleźć szablon przedniego wlotu w instrukcji montażu. Wyciąć go, podążając wzdłuż linii kropkowanych.


Uwaga!

Sprawdzić skalę.


12
IMG-265067
 

 • Przymocować szablon taśmą, zrównany krawędzią z przednią krawędzią przedniego błotnika i wytłoczeniem na osłonie zderzaka, jak pokazano na ilustracji.

13
IMG-265068
 

 • Wziąć ostry nóż. Najpierw należy wykonać nacięcie o niewielkiej grubości wzdłuż krawędzi po wewnętrznej stronie szablonu. W ten sposób zostanie utworzony rowek prowadzący. Następnie ostrożnie wyciąć fragment osłony zderzaka.


Uwaga!

Podczas wycinania zachować ostrożność. Nóż może się ześlizgnąć i wykonać cięcie poza szablonem.


 • Zdjąć szablon.

 • Zamontować osłonę zabezpieczającą przedniego gniazda nagrzewnicy kadłuba silnika z zestawu. Sprawdzić spasowanie. Poprawić otwór za pomocą noża lub pilnika, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 • Wygładzić krawędzie otworów. Usunąć wszelkie opiłki.

 

Dotyczy modeli S80 i V70.

14
IMG-231309
 

Dotyczy modeli S80 i V70.

15
IMG-347576
 

 • Wcisnąć osłonę zabezpieczającą (z zestawu) na miejsce w otwór wycięty w osłonie zderzaka.

 • Wziąć przewód przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika z przewodem masowym z zestawu i przeprowadzić je przez osłonę zabezpieczającą.

16A
IMG-347577
16B
IMG-231565
 

Ilustracje A i B

 • Zamontować wspornik mocujący i przykręcić nakrętkę z zestawu.

 • Obrócić złącze gniazda przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika tak, by osłona otwarła się do tyłu (ilustracja B).

 • Podłącz złącze elektryczne do przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika. Użyć złącza jako przyrządu do unieruchamiania podczas dokręcania.

 • Dokręcić gniazdo przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika do obudowy zderzaka.

 • Wcisnąć przewód w uchwyt na zbiorniku płynu do spryskiwaczy.

 • Zdjąć pokrywę zbiornika wyrównawczego chłodnicy.

17A
IMG-231567
17B
IMG-231568
 

Ilustracje A i B

 • Poprowadzić przewód wraz z przewodem masowym z przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika z przodu lewego przedniego mocowania ramy pomocniczej i w dół po wewnętrznej stronie ramy pomocniczej.

18
IMG-347581
 

 • Wywiercić otwór Ø 4 mm (Ø 5/32") na uziemienie przedniego wlotu na spodzie lewej przedniej podłużnicy, zgodnie z ilustracją.

 • Spiłować krawędzie otworu, usuń wióry z wiercenia i nałożyć środek antykorozyjny.

 • Wybrać z zestawu śrubę i podkładkę zębatą. Dokręcić przewód masowy.

 

Dotyczy modeli S60 (11–) i V60.

19
IMG-342358
 

Dotyczy modeli S60 (11–) i V60.

20
IMG-342359
 

21
IMG-342357
 

22
IMG-342360
 

23
IMG-341061
 

 • Wyczyścić osłonę zderzaka alkoholem izopropylowym w miejscu, gdzie ma być zamocowany szablon do wycinania gniazda przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika.

 • Wytrzeć do sucha.

24
IMG-342361
 

 • Wziąć szablon z zestawu i wyciąć wzdłuż linii przerywanych.

25
IMG-341066
 

 • Przyłożyć szablon i wyrównać jego krawędź z przednią krawędzią przedniej wnęki koła i dolną krawędzią osłony zderzaka.

26
IMG-341067
 

 • Wziąć ostry nóż. Najpierw należy wykonać nacięcie o niewielkiej grubości wzdłuż krawędzi po wewnętrznej stronie szablonu. W ten sposób zostanie utworzony rowek prowadzący. Następnie ostrożnie wyciąć fragment osłony zderzaka.


Uwaga!

Podczas wycinania zachować ostrożność. Nóż może się ześlizgnąć i wykonać cięcie poza szablonem.


 • Wyjąć szablon i kawałki taśmy.

 • Zamontować osłonę zabezpieczającą przedniego gniazda nagrzewnicy kadłuba silnika z zestawu. Sprawdzić spasowanie. Poprawić otwór za pomocą noża lub pilnika, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 • Wygładzić krawędzie otworów. Usunąć wszelkie opiłki.

27
IMG-347226
 

 • Wcisnąć osłonę zabezpieczającą (z zestawu) na miejsce w otwór wycięty w osłonie zderzaka.

 • Wziąć przewód przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika z przewodem masowym z zestawu i przeprowadzić je przez osłonę zabezpieczającą.

28A
IMG-347586
28B
IMG-342365
 

Ilustracje A i B

 • Zamontować wspornik mocujący i przykręcić nakrętkę z zestawu.

 • Ostrożnie obróć złącze przedniego gniazda nagrzewnicy kadłuba silnika, aby osłona otwierała się do tyłu (ilustracja B).

 • Podłącz złącze elektryczne do przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika. Użyć złącza jako przyrządu do unieruchamiania podczas dokręcania.

 • Dokręcić gniazdo przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika do obudowy zderzaka.

29
IMG-340317
 

30
IMG-340576
 

31A
IMG-341072
31B
IMG-342366
 

Ilustracje A i B

 • Poprowadzić przewód z przewodem masowym od przedniego gniazda nagrzewnicy kadłuba silnika za lewym przednim zamocowaniem ramy pomocniczej i w dół do wnętrza ramy pomocniczej.

32
IMG-347581
 

 • Wywiercić otwór Ø 4 mm (Ø 5/32") na uziemienie przedniego wlotu na spodzie lewej przedniej podłużnicy, zgodnie z ilustracją.

 • Spiłować krawędzie otworu, usuń wióry z wiercenia i nałożyć środek antykorozyjny.

 • Wybrać z zestawu śrubę i podkładkę zębatą. Dokręcić przewód masowy.

33
IMG-347588
 

 • Zacisnąć przewód z przedniego gniazda nagrzewnicy kadłuba silnika w przednim lewym zamocowaniu w ramie pomocniczej w otworze przeznaczonym to tego celu.

 

Dotyczy wszystkich modeli

34
IMG-279168
 

Dotyczy wszystkich modeli

 • Spuścić płyn chłodzący.

 • Po spuszczeniu płynu dokręcić złączkę.

35
IMG-347237
 

 • Odłącz wąż.

36
IMG-347238
 

 • Poluzować śrubę sprężarki układu klimatyzacji (AC) o kilka obrotów.

37
IMG-347240
 

 • Odciąć wąż od chłodnicy oleju.


Uwaga!

Może wypłynąć pewna ilość płynu chłodzącego.


38A
IMG-347241
38B
IMG-347242
 

Ilustracje A i B

  Zmontowanie części

 • Nie dokręcaj jeszcze w pełni śruby (L).

 • Obrócić nagrzewnicę w przybliżeniu tak, jak pokazano na ilustracji.

39A
IMG-347243
39B
IMG-347244
 

Ilustracje A i B

 • Zamontować górny wąż w nagrzewnicy.

 • Zamontować nagrzewnicę z uchwytem w śrubie do urządzenia klimatyzacyjnego.


Uwaga!

Ucho w sprężarce układu klimatyzacji do wspornika nagrzewnicy.Uwaga!

Nie ściągaj jeszcze w pełni obejmy węża.


40
IMG-347245
 

 • Podłączyć wąż do chłodnicy oleju.

 • Upewnić się, że nagrzewnica jest prawidłowo umieszczona w zacisku, a węże są prawidłowo poprowadzone.

 • Dokręcić wszystkie zapinki przewodów elastycznych.

41
IMG-347246
 

42
IMG-347596
 

 • Nasmarować smarem niskotemperaturowym o-ring na złączu przewodu.


Uwaga!

Uważać, aby smar nie dostał się na powierzchnie złącza.


43
IMG-347248
 

 • Podłączyć przewód do nagrzewnicy.

44
IMG-347250
 

 • Wybrać z zestawu zapinkę i wcisnąć ją w górną/przednią krawędź ramy pomocniczej oraz w jej lewą przednią krawędź.

45
IMG-344086
 

Dotyczy to sytuacji, gdy jednocześnie montowane jest złącze kabiny pasażerskiej

 • Wyjąć z zestawu tuleje blokujące i punkt rozgałęzienia.

 • Podłączyć przewody w następujący sposób:

 • Kabel (1) z nagrzewnicy bloku silnika.

  Przewód (2) do gniazda złącza w kabinie pasażerskiej.

  Kabel (3) z przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika.

 • Wcisnąć mocno przewody w punkt rozgałęzienia i wcisnąć tulejki blokujące nad połączeniami przewodów.

46
IMG-347596
 

 • Nasmarować smarem niskotemperaturowym o-ring na złączu przewodu.


Uwaga!

Uważać, aby smar nie dostał się na powierzchnie złącza.


47
IMG-347251
 

 • Podłączyć przewody i zacisnąć w zapinkach.

48
IMG-347252
 

 • Zacisnąć kable na przedniej/górnej krawędzi ramy pomocniczej.

49
IMG-347253
 

 • Przymocować połączenie przewodów obejmą do wiązki przewodów w samochodzie.

50
IMG-317784
 

 • Uzupełnić płyn chłodzący, uruchomić silnik i pozostawić do osiągnięcia temperatury roboczej, odpowietrzyć układ chłodzenia i sprawdzić, czy nie ma żadnych wycieków.

 • W razie potrzeby uzupełnić poziom płynu w układzie chłodzenia.

 • Ponownie zainstaluj odłączone elementy w odwrotnej kolejności.