Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 2013
V60 (-18) 2013 L.H.D

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313300841.130756503, 30756499
Kieszeń siatkowa, konsola tunelowa
IMG-285729
 
Wyposażenie
A0000162
IMG-239940
IMG-239660
IMG-239681

IMG-285730


 
  

WPROWADZENIE

  • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

  • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

  • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

  • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

  • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 
1
IMG-282528
 

2
IMG-292243
 

  • Zamocuj kieszeń siatkową na panelu za pomocą przedniej krawędzi zapinek 4 mm (5/32") z przedniej i tylnej krawędzi panelu. Przymocuj kieszeń siatkową za pomocą taśmy.


Uwaga!

Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić uchwytów kieszeni.


  • Wywierć otwory w zapinkach i w panelu. Użyć wiertła Ø5 mm (13/64").

  • Spiłować krawędzie otworów.

3
IMG-292244
 

  • Umieścić kieszeń siatkową za pomocą zapinek przy otworach w panelu bocznym. Obrócić przyciski kieszeni (1) na zewnątrz.

  • Przynituj zapinki z kieszenią siatkową do panelu.


Uwaga!

Upewnij się, że kieszeń nie jest unieruchomiona przez głowice nitów.


4
IMG-285736