2012 L.H.D

Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2012
XC60 (-17) 2012

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313162641.030758122
Listwa wykończeniowa, wlot powietrza
IMG-337036
Wyposażenie
A0000162
IMG-239660
IMG-239681
IMG-239980
IMG-239943
IMG-239981

IMG-337037


 
  

WPROWADZENIE

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 
1
IMG-337061
 

2
IMG-284645
 

3
IMG-284646
 

4
IMG-284647
 

5
IMG-290249
 

 • Wykręć trzy zapinki, ściskając elementy mocujące i odciągając je od siebie.

6
IMG-284650
 


Uwaga!

Użyj kawałka wycieraczki. Zawiąż na nim węzeł i zamontuj na pompie wycieraczek, aby zapobiec wyciekom po odłączeniu przewodu elastycznego.


 • Złożyć z powrotem okładzinę błotnika.

 • Poluzuj złącze i przewód elastyczny wycieraczki prowadzący do spryskiwacza wysokociśnieniowego reflektora.

 • Oddziel wylot na pompie wycieraczki.

7
IMG-284651
 

 • Złożyć z powrotem okładzinę błotnika.

 • Poluzuj złącze po wewnętrznej stronie owiewki.

8
IMG-284652
 


Wskazówka!

W celu wykonania tej procedury należy uzyskać pomoc drugiej osoby.


9
IMG-337076
 

 • Odłączyć dolną kratę wlotu powietrza przez wypchnięcie z niej zaczepów.

10
IMG-337077
 


Uwaga!

Podczas pomiaru zachować ostrożność.


 • W celu ułatwienia wykonania otworów, osłonę zderzaka należy zawiesić na samochodzie.

 • Na środku części środkowego zaczepu dolnej kraty wlotu powietrza nałożyć kawałek taśmy. Sprawdzić, czy ustawienie jest zgodne z kierunkiem jazdy samochodu.

11
IMG-337078
 

 • Dwa kawałki taśmy umieścić, zaczynając od krawędzi zewnętrznych na zaczepach zewnętrznych kraty wlotu powietrza.

12
IMG-337540
 

 • W tym momencie odmierzyć odcinek 13,5 mm od wewnętrznej strony jednego z zaczepów zewnętrznych i na wprost, a następnie odległość tę zaznaczyć na kawałku taśmy. Rozpocząć należy od narożnika, w którym zaczyna się zaczep.

 • Powtórz dla drugiego zaczepu.

13
IMG-337541
 

 • Dwa znaki na kawałkach taśmy połączyć za pomocą linijki i markera.

14
IMG-337542
 

 • Od nowo wyrysowanej długiej linii odmierzyć odcinek 5 mm i zaznaczyć go na kawałku taśmy.

 • Powtórz wszystko z drugiej strony.

15
IMG-337543
 

 • Dwa znaki na kawałkach taśmy połączyć za pomocą linijki i markera.

16
IMG-337544
 

 • Należy wziąć listwę wykończeniową i wyrównać środek jej znaku, który znajduje się na wewnętrznej dolnej krawędzi ze znakiem na taśmie, a uchwyty montażowe listwy umieścić naprzeciwko wyrysowanych linii.

 • Zaznaczyć po obu stronach zaczepów.

17
IMG-337545
 

 • Ostatnie znaki połączyć z innymi liniami tak, aby utworzyć dwa prostokąty.

 • Prostokąty zaznaczyć w sposób wyraźny.

18
IMG-337546
 

 • Wzdłuż wyrysowanych linii wykonać cięcia.

 • Usunąć wszelkie opiłki.

19
IMG-337547
 

 • Należy wziąć listwę wykończeniową, jej zaczepy mocujące umieścić w wykonanych otworach i listwę zagiąć w kierunku pokrywy zderzaka, tak aby zaznaczyć otwory na zaczepy podkładek blokujących.

20
IMG-337548
 

 • Zaznaczyć miejsca wiercenia otworów przeznaczonych na zaczepy dolne listwy wykończeniowej.

 • Na dolnej krawędzi zaczepów wykonać zaznaczenie.

 • Powtórz te czynności po drugiej stronie.

21
IMG-337549
 

 • Dolne otwory rozwiercić.

22
IMG-337550
 

 • Jeżeli zaczepy nie wchodzą prawidłowo, starannie wyregulować położenie otworów.

 • Zaznaczyć miejsca wiercenia otworów przeznaczonych na zaczepy górne listwy wykończeniowej. Na dolnej krawędzi zaczepów wykonać zaznaczenie.

23
IMG-337551
 

 • Górne otwory rozwiercić.

24A
IMG-337553
24B
IMG-337554
 

Ilustracje A i B

 • Należy wziąć listwę wykończeniową i umocować ją na osłonie zderzaka.

 • Sprawdzić, czy listwa w łatwy sposób zajmuje właściwą pozycję, czy przylega do pokrywy zderzaka i czy zaczepy nie zahaczają o krawędzie otworów.

 • W razie potrzeby ostrożnie powiększyć otwory.

 • Sprawdzić, czy wymiar A jest po obu stronach taki sam. Jeżeli występuje duża różnica, należy także wyregulować otwory prostokątne.

25
IMG-337558
 

 • Osłonę zderzaka w obszarze pomiędzy dwoma otworami należy umyć po każdej ze stron.

 • Wytrzeć do sucha.

26
IMG-337559
 

 • Z taśmy mocującej po obu stronach usunąć folię zabezpieczającą.

27A
IMG-337547
27B
IMG-337554
 

 • Należy wziąć listwę wykończeniową, zaczepy mocujące umieścić w wykonanych otworach, a listwę zagiąć w kierunku osłony zderzaka. Przed wciśnięciem listwy na osłonę zderzaka, sprawdzić wymiar A.

 • Unieść zderzak i obrócić go przodem do dołu, w kierunku przeciwnym do powierzchni nieuszkadzającej się.

28
IMG-337562
 

 • Użyć podkładek zabezpieczających i wcisnąć je na właściwe miejsca na zaczepach. Należy posłużyć się niewielkim wkrętakiem mechanicznym do nakrętek z nasadką przedłużającą. Listwę podeprzeć i zwrócić uwagę, aby jej nie uszkodzić.

 • Powtórz te czynności po drugiej stronie.

29
IMG-337563
 

 • Zamontować z powrotem kratę wlotu powietrza.

30
IMG-285263
 


Wskazówka!

W celu wykonania tej procedury należy uzyskać pomoc drugiej osoby.


 • Podłącz złącza lamp przeciwmgłowych, jeśli są na wyposażeniu.

 • Ponownie zamontuj osłonę zderzaka i upewnij się, że wszystkie zaczepy zaczepiają się.

31
IMG-285264
 

32
IMG-285266
 

33
IMG-285267
 

34
IMG-285268
 

35
IMG-285269
 

36
IMG-285270