2011 L.H.D

Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V70 2011
V70 (08-) 2011 B4204S4

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
312667021.031266701
Złącze w kabinie pasażerskiej, elektryczna nagrzewnica silnika, 4-cyl. Flexifuel
IMG-265587
Wyposażenie
A0000162
IMG-239664

IMG-282743

IMG-213320


 
  

WPROWADZENIE

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 

Uwaga!

Niektóre czynności w tych instrukcjach montażu pokazano tylko na rysunkach.


1
IMG-245980
 

 • Przestawić kluczyk zapłonu do położenia „0”.


  Uwaga!

  Odczekać co najmniej trzy minuty przed odłączeniem złączy lub innych urządzeń elektrycznych.


2
IMG-217765
 

 • Wymontować prawy panel boczny konsoli tunelowej, ostrożnie pociągając go począwszy od przedniej krawędzi. Panel boczny jest zamocowany przy użyciu pięciu zapinek po wewnętrznej stronie.

3
IMG-217766
 

 • Odsłonić prawą stronę przedniej części konsoli tunelowej i otwór na gumową przelotkę prowadzącą do komory silnika, odchylając dywanik przedziału pasażerskiego i znajdujący się pod spodem panel izolacyjny.

4
IMG-217767
 

 • Odkręcić przednią śrubę w mocowaniu w środkowej konsoli.

 • Wziąć wspornik gniazda złącza kabiny pasażerskiej z zestawu. Przykręcić go za pomocą wcześniej wykręconej śruby.

 • Ustawić wspornik prosto i dokręcić śrubę momentem 24 Nm (18 funtostóp).

5
IMG-217768
 

 • Odgiąć dywanik podłogowy do przodu nad wspornikiem.

 • Wykonać rysikiem otwór w dywaniku naprzeciw dwóch otworów we wsporniku.

6
IMG-217769
 

 • Użyj złącza w kabinie pasażerskiej i dwóch śrub z zestawu. Dociśnij złącze w kabinie pasażerskiej do wspornika.

7
IMG-217770
 

 • Wcisnąć tuleję blokującą (z zestawu) na gniazdo złącza kabiny pasażerskiej. Przesunąć tuleję blokującą jak najdalej wzdłuż styku gniazda złącza kabiny pasażerskiej.

 • Nożem tapicerskim zrobić wycięcie w wykładzinie tuż przed tuleją blokującą. Wykonaj nacięcie o tej samej długości co średnica tulei blokującej.


  Uwaga!

  Nie uszkodzić żadnych przewodów elektrycznych ani elastycznych pod dywanikiem.


 • Odłączyć gniazdo złącza kabiny pasażerskiej od uchwytu i odwinąć dywanik na jedną stronę.

8
IMG-279169
 

9
IMG-282745
 

 • Odetnij opaski do przewodów mocujące przewód do elektrycznej nagrzewnicy silnika przy wsporniku do górnego elementu sterującego skrzyni biegów i osłonę przed promieniowanym ciepłem.

10
IMG-282746
 

 • Odciągnij osłonę przed promieniowanym ciepłem od złącza na przewodzie prowadzącym do elektrycznej nagrzewnicy silnika.

 • Odetnij tuleję blokującą nad złączem i wyciągnij przewód.

11
IMG-282747
 

 • Wymontuj osłonę przed promieniowanym ciepłem z przewodu prowadzącego do nagrzewnicy. Zostanie ona użyta ponownie.

12
D3601932
 

 • Wybrać z zestawu krótki łącznik przewodów. Nasmaruj O-ring na złączu grubego przewodu smarem do niskiej temperatury.


  Uwaga!

  Uważać, aby smar nie dostał się na powierzchnie złącza.


13
IMG-282748
 

 • Mocno zamocuj przewód do złącza nagrzewnicy.

 • Nałożyć tuleję blokującą z zestawu na połączenie przewodów.

14
IMG-282749
 

 • Pociągnij wcześniej wymontowaną osłonę przed promieniowanym ciepłem tak, aby zasłaniała cały złącze wspólne nagrzewnicy.

 • Wyjmij szarą opaskę do przewodów z zestawu. Dokręć osłonę przed promieniowanym ciepłem złącza nagrzewnicy.

15
D3601932
 

 • Użyj wspólnego złącza, długiego przewodu złącza w kabinie pasażerskiej, jednej dużej i dwóch małych tulei blokujących z zestawu.

 • Nasmaruj pierścienie O-ring na wspólnym złączu i złączu na przewodzie odłączonym od elektrycznej nagrzewnicy silnika smarem niskotemperaturowym.


  Uwaga!

  Uważać, aby smar nie dostał się na powierzchnie złącza.


16
IMG-282750
 

 • Zamocuj przewody (1) do złącza w kabinie pasażerskiej i elektrycznej nagrzewnicy silnika prawidłowo w dowolnym gnieździe we wspólnym złączu.

 • Zamocuj przewód (2), który był wcześniej odłączony od elektrycznej nagrzewnicy silnika, prawidłowo we wspólnym złączu.

 • Wciśnij tuleje blokujące na połączenia.

17
IMG-282751
 

 • Umieść wspólne złącze z przewodami przy wiązce przewodów, która wchodzi do zimnej strefy przy tylnej krawędzi filtra powietrza, jak pokazano na ilustracji. Włóż długi przewód złącza w kabinie pasażerskiej za elementami sterującymi skrzynią biegów i w dół przed przekładnią kierowniczą.

 • Zaciśnij wspólne złącze w wiązce przewodów, używając opasek do przewodów z zestawu.

18
IMG-282753
 

 • Wyjmij podwójną opaskę do przewodów z zestawu. Zamocuj przewód na górnym elemencie sterującym skrzyni biegów.

19
IMG-282754
 

 • Wyjmij podwójną opaskę do przewodów z zestawu. Zamocuj przewód na dolnym elemencie sterującym skrzyni biegów.

20
IMG-282755
 

 • Wciśnij zapinkę na krawędź panelu w ramie pomocniczej przy dolnym drążku reakcyjnym.

21
IMG-282756
 

 • Włóż zapinki do prawego tylnego narożnika ramy pomocniczej.

22
IMG-282757
 

 • Wciśnij dwie podwójne zapinki z zestawu na przewody sztywne prowadzące do układu kierowniczego.

23
IMG-282758
 

 • Poprowadź kabel nad dolnym drążkiem reakcyjnym i w prawo. Zamocuj go w obejmie.

24
IMG-282759
 

 • Zamocuj przewód zapinkami i podwójnymi obejmami.

25
IMG-282760
 

 • Wyjąć z zestawu osłonę termiczną z radiatorem. Odetnij kawałek tak, aby pozostał element o długości 190 mm (7 7/16").

26
IMG-282761
 

 • Nałóż osłonę przed promieniowanym ciepłem na przewód i poprowadź ją w kierunku dwóch podwójnych obejm.

27
IMG-231839
 

 • Wyjmij gumową przelotkę z zestawu. Odetnij wierzchołek największej wypustki gumowej.

28
IMG-282762
 

 • Nasmarować gumową przelotkę smarem niskotemperaturowym w celu ułatwienia zamontowania przewodu i przelotki gumowej w otworze w podszybiu.


  Uwaga!

  Uważać, aby smar nie dostał się na powierzchnie złącza.


 • Wsuń przelotkę gumową na przewód.

29
IMG-282763
 

 • Wyregulować długość linki od gumowej przelotki i na zewnątrz do komory silnika, tak aby przebiegał on prawidłowo i nie stykał się z żadnymi ruchomymi częściami w komorze silnika.

 • Włożyć przewód do kabiny pasażerskiej.

 • Wcisnąć gumową przelotkę w panel podszybia.

 • Schować nadmiar kabla pod dywanikiem w kabinie pasażerskiej.

30
IMG-282764
 

 • Wyjmij szarą opaskę do przewodów z zestawu. Dociśnij górną końcówkę osłony przed promieniowanym ciepłem na przewód.

31
IMG-231335
 

32A
IMG-217776
32B
IMG-217777
 

Ilustracja A

 • Poprowadzić przewód na wsporniku gniazda złącza w kabinie pasażerskiej.

Ilustracja B

 • Poprowadzić przewód z przedziału silnikowego przez otwór w dywaniku.

 • Nasmarować O-ring smarem niskotemperaturowym.


  Uwaga!

  Sprawdzić, czy na powierzchniach złącza nie ma smaru.


 • Podłączyć przewód do gniazda złącza kabiny pasażerskiej. Wcisnąć na połączenie tuleję blokującą (z zestawu).

 • Odchylić dywanik z powrotem na miejsce.Zamontuj złącze w kabinie pasażerskiej za pomocą obu śrub.

33
IMG-234260
 

34
IMG-279199