2011 L.H.D

Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V70 2011
V70 (08-) 2011 L.H.D

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313594411.431359437
Elektryczna nagrzewnica silnika, złącze kabiny pasażerskiej
IMG-265587
Wyposażenie
A0000162
IMG-239664

IMG-359902


 
  

WPROWADZENIE

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 

Uwaga!

Niektóre czynności w tych instrukcjach montażu pokazano tylko na rysunkach.


1
IMG-245980
 

 • Przestawić kluczyk zapłonu do położenia „0”.


  Uwaga!

  Odczekać co najmniej trzy minuty przed odłączeniem złączy lub innych urządzeń elektrycznych.


2
IMG-217765
 

 • Wymontować prawy panel boczny konsoli tunelowej, ostrożnie pociągając go począwszy od przedniej krawędzi. Panel boczny jest zamocowany przy użyciu pięciu zapinek po wewnętrznej stronie.

3
IMG-217766
 

 • Odsłonić prawą stronę przedniej części konsoli tunelowej i otwór na gumową przelotkę prowadzącą do komory silnika, odchylając dywanik przedziału pasażerskiego i znajdujący się pod spodem panel izolacyjny.

4
IMG-217767
 

 • Odkręcić przednią śrubę w mocowaniu w środkowej konsoli.

 • Wyjąć z zestawu wspornik złącza kabiny pasażerskiej i przykręcić go wcześniej wykręconą śrubą.

 • Ustawić wspornik prosto i dokręcić śrubę momentem 24 Nm (18 funtostóp).

5
IMG-217768
 

 • Odgiąć dywanik podłogowy do przodu nad wspornikiem.

 • Wykonać rysikiem otwór w dywaniku naprzeciw dwóch otworów we wsporniku.

6
IMG-217769
 

 • Wziąć z zestawu gniazdo złącza przedziału pasażerskiego i dwie śruby i dokręcić gniazdo złącza przedziału pasażerskiego do wspornika.

7
IMG-217770
 

 • Wcisnąć tuleję blokującą (z zestawu) na gniazdo złącza kabiny pasażerskiej. Przesunąć tuleję blokującą jak najdalej wzdłuż styku gniazda złącza kabiny pasażerskiej.

 • Nożem tapicerskim zrobić wycięcie w wykładzinie tuż przed tuleją blokującą. Wykonaj nacięcie o tej samej długości co średnica tulei blokującej.


  Uwaga!

  Nie uszkodzić żadnych przewodów elektrycznych ani elastycznych pod dywanikiem.


 • Odłączyć gniazdo złącza kabiny pasażerskiej od uchwytu i odwinąć dywanik na jedną stronę.

8
IMG-217771
 

 • Zdjąć prawe przednie koło.

9
IMG-217772
 

 • Wykręć śruby na przedniej krawędzi wykładziny błotnika.

10
IMG-217773
 

 • Odkręcić plastikową nakrętkę, która mocuje wykładzinę nadkola do nadwozia.

11
IMG-231820
 

 • Nadkole ochronne odgiąć tak, by nie przeszkadzało.

12
IMG-231309
 

 • Odkręcić śruby i zdjąć osłonę przeciwbryzgową silnika.

13
IMG-231821
 

 • Wyjąć gumową uszczelkę z panelu przegrody. Nie zostanie ponownie wykorzystany.

14
IMG-330308
 

  Na ilustracji pokazano sposób zaciskania w przypadku 4-cylindrowego silnika wysokoprężnego

 • Wymontować przewód prowadzący do nagrzewnicy silnika z trzech opasek zaciskowych i zapinki panelu we wsporniku wentylatora chłodzącego i ramy pomocniczej.

15
IMG-330309
 

 • Wymontować tuleję blokującą na połączeniu przewodów i oddzielić złącza.

16
IMG-330310
 

 • Wziąć z zestawu opaskę kablową z zapinką do otworów Ø 6,5 mm (1/4") i zamocować ją na ramie pomocniczej.

17
IMG-330311
 

 • Wcisnąć dwie zapinki zaciski z zestawu na miejsce na górnej krawędzi ramy pomocniczej.

18
D3601932
 

 • Nasmarować pierścień O-ring na przełączniku przewodu z gniazda przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika oraz pierścienie O-ring na złączach przegubu smarem niskotemperaturowym.


Uwaga!

Uważać, aby smar nie dostał się na powierzchnie złącza.


19
IMG-330313
 

 • Podłącz:

 • przewód (1) z gniazda przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika

  przewód (2) do gniazda złącza w kabinie pasażerskiej;

  przewód (3) do nagrzewnicy.

 • Wybrać z zestawu trzy tuleje blokujące i montować je na połączeniach.

20
IMG-330314
 

  Na ilustracji pokazano sposób zaciskania w przypadku 4-cylindrowego silnika wysokoprężnego D4164

 • Włożyć złącze rozgałęźne w przestrzeń w ramie pomocniczej. Zamocować złącze rozgałęźne, mocując opaskę kablową przez tylny otwór złącza.

 • Zamontować nową opaskę kablową w zapince w górnej krawędzi ramy pomocniczej zamiast tej, która została odcięta.

 • Zamontować przewód we wsporniku wentylatora chłodzącego za pomocą opaski zaciskowej.

 • Dokręcić tę obejmę w taki sposób, aby przewód oparł się o zapinkę i nie ocierał o ramę pomocniczą.

 • Wcisnąć przewód do zapinki panelu. Może być konieczne jej przesunięcie.


Uwaga!

W innych typach silników dla prawidłowego poprowadzenia przewodu prowadzącego do nagrzewnicy silnika może zajść potrzeba zamocowania złącza rozgałęziającego obejmą wokół tylnej części styków.


21
IMG-330315
 

Dotyczy tylko samochodów z 4-cylindrowym silnikiem wysokoprężny D4164

 • Nałożyć przycięty krótszy odcinek osłony termicznej o długości 110 mm (4 5/16") na przewód złącza kabiny pasażerskiej.

22
IMG-330316
 

Dotyczy tylko samochodów z 4-cylindrowym silnikiem wysokoprężny D4164

 • Nałożyć przycięty krótszy odcinek osłony termicznej o długości 110 mm (4 5/16") na przewód złącza kabiny pasażerskiej.

23
IMG-330317
 

Dotyczy wszystkich modeli

 • Wcisnąć przewód gniazda złącza w kabinie pasażerskiej do obu zacisków.

  Dotyczy tylko samochodów z 4-cylindrowym silnikiem wysokoprężny D4164

 • Lewa zapinka powinna również przytrzymywać osłonę termiczną.

24A
IMG-330318
24B
IMG-330319
 

Dotyczy samochodów z EHPAS

Ilustracje A i B

 • Prowadzić przewód wokół narożnika prawego przedniego rogu ramy pomocniczej i w dół do przewodu elastycznego serwomechanizmu po prawej stronie ramy pomocniczej.

25
IMG-359903
 

26
IMG-359904
 

27A
IMG-359905
27B
IMG-359906
 

28
IMG-214133
 

Dotyczy samochodów bez EHPAS

 • Wybrać z zestawu dwie opaski kablowe z zapinkami krawędziowymi i wcisnąć je w prawy przedni róg ramy pomocniczej, jak pokazano na ilustracji.

29A
IMG-332957
29B
IMG-332958
 

Ilustracje A i B


Uwaga!

W niektórych samochodach dwa otwory w prawej części ramy pomocniczej, służące do zaciśnięcia przewodu złącza kabiny pasażerskiej, są wyposażone w nitonakrętki. Aby zapinki w zestawie właściwie pasowały, należy je przyciąć w sposób przedstawiony na ilustracji.


 • Przyciąć zapinkę z dwóch stron, jak pokazano na ilustracjach A i B.

30A
IMG-332959
30B
IMG-214140
 

Ilustracja A

  Dotyczy samochodów z nitonakrętkami w otworach na zapinki

 • Wkręcić zapinki w nitonakrętki.

Ilustracja B

  Dotyczy samochodów bez nitonakrętek w otworach na zapinki

 • Wcisnąć zapinki w otwory na zapinki.

31A
IMG-359905
31B
IMG-359906
 

Dotyczy wszystkich modeli

32A
IMG-214132
32B
IMG-277511
 

Ilustracja A

 • Pociągnąć w górę przewód przed prawym przednim rogiem ramy pomocniczej, umieścić go zgodnie z ilustracją i zacisnąć dwie opaski kablowe.


Uwaga!

Nie mocować przewodu bezpośrednio do przewodów hamulcowych, paliwowych, wspomagania kierownicy ani przewodów klimatyzacji.


Ilustracja B

 • Prowadzić przewód dalej w kierunku wnętrza ramy pomocniczej i zacisnąć go dwiema opaskami kablowymi.

33
IMG-231839
 

 • Wybrać z zestawu gumową przelotkę i odciąć sam czubek największej gumowego smoczka.

34
IMG-277513
 

 • Wyregulować długość linki od miejsca, w którym powinna znajdować się gumowa przelotka i na zewnątrz do komory silnika, tak aby przebiegał on prawidłowo i nie stykał się z żadnymi ruchomymi częściami w komorze silnika. Schować nadmiar kabla pod dywanikiem w kabinie pasażerskiej.

 • Może być konieczne przycięcie ekranu radiacyjnego w celu dopasowania długości przewodu między obejmą a gumowym wprowadzeniem w przegrodzie.

 • Wybrać z zestawu ekran radiacyjny i naciągnąć ją na przewód prowadzący do złącza w kabinie pasażerskiej. Nasunąć ekran radiacyjny na obejmę przewodu.

35
IMG-277514
 

 • Nasmarować gumową przelotkę smarem niskotemperaturowym w celu ułatwienia wsunięcia przewodu i przelotki gumowej do otworu w panelu podszybia.


  Uwaga!

  Uważać, aby smar nie dostał się na powierzchnie złącza.


 • Wsuń przelotkę gumową na przewód.

36
IMG-277515
 

 • Włożyć przewód do kabiny pasażerskiej.

 • Wcisnąć gumową przelotkę w panel podszybia.

37
IMG-277516
 

 • Wybrać z zestawu szary pasek mocujący i zacisnąć górny koniec ekranu radiacyjnego na przewodzie.

38
IMG-231335
 

39
IMG-217778
 

40
IMG-231842
 

41
IMG-231843
 

42
IMG-231844
 

 • Zamontować z powrotem koło i dokręcić nakrętki mocujące koło momentem 140 Nm (103 lbf.ft.).

43A
IMG-217776
43B
IMG-217777
 

Ilustracja A

 • Poprowadzić przewód na wsporniku gniazda złącza w kabinie pasażerskiej.

Ilustracja B

 • Poprowadzić przewód z przedziału silnikowego przez otwór w dywaniku.

 • Nasmarować O-ring smarem niskotemperaturowym.


  Uwaga!

  Sprawdzić, czy na powierzchniach złącza nie ma smaru.


 • Podłączyć przewód do gniazda złącza kabiny pasażerskiej. Wcisnąć na połączenie tuleję blokującą (z zestawu).

 • Odwinąć wykładzinę z powrotem na miejsce i przykręcić gniazdo złącza kabiny pasażerskiej obiema śrubami.

44
IMG-234260