2003 L.H.D

Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2003
S80 (-06) 2003

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307767091.630790208, 31324389
Funkcja zdalnego uruchomienia, nagrzewnica zasilana paliwem
IMG-258811
Wyposażenie
A0000162
IMG-239667
IMG-242205

M8802509

M8802108

D8802049

R8802817

IMG-258812


 
  

WPROWADZENIE

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

  

Uwaga!

Akcesorium to wymaga użycia oprogramowania przeznaczonego dla danego samochodu.


 

Kroki 1–32 dotyczą modelu S60/S80.

1
M8503480
 

Kroki 1–32 dotyczą modelu S60/S80.

  Dotyczy S60

 • Wymontować wykładzinę przedziału bagażowego przy tylnej krawędzi. Najpierw obróć dwa uchwyty (1) o 90°.

2
M8503481
 

  Dotyczy S60

 • Wyciągnij przód dywanika przedziału bagażowego. Złożyć przednią połowę dywanika przedziału bagażowego na połowę tylną.

3
M8503482
 

  Dotyczy S60

 • Przesunąć cały dywanik przedziału bagażowego nieznacznie do przodu. Nieznacznie skręcić dywanik w celu wyjęcia go przez otwór drzwi tyłu nadwozia.

  Dotyczy S80

 • Złożyć dywanik przedziału bagażowego. Lekko skręcić dywanik bagażnika, aby można go było wyjąć z bagażnika.

  Dotyczy modeli S60/S80

 • Wyjąć dywanik z przedziału bagażowego.

4
M8503478
 

 • Wcisnąć środek spinki do dolnej krawędzi składanego panelu bocznego po prawej i lewej stronie, aż będzie słychać kliknięcie.

 • Usunąć spinki.

5
M8503479
 

 • Obrócić uchwyt (1) po prawej stronie o 90°.

 • Złożyć panel boczny do wewnątrz i wyciągnąć go.

6
IMG-258823
 

  Dotyczy S60

 • Zdjąć uszczelkę przy panelu słupka C w dolnej części otworu tylnych drzwi.

 • Wymontować pokrywę i wykręcić śrubę na górze panelu.

 • Pociągnąć górną krawędź panelu słupka C do wewnątrz do samochodu (1). Odchylić panel do przodu (2) i zdjąć go.

7
IMG-258824
 

  Dotyczy S80

 • Zdjąć uszczelkę przy panelu słupka C w dolnej części otworu tylnych drzwi.

 • Wymontować dwie stalowe spinki na przedniej/górnej krawędzi panelu.

 • Pociągnąć górną krawędź panelu słupka C do wewnątrz do samochodu. Odchylić panel do przodu i zdjąć go.


  Uwaga!

  Demontując panel słupka C, nie należy chwytać go rękoma ani używając narzędzia w miejscu przy klapie IC (1), ponieważ spowodowałoby to odkształcenie połączenia w klapie i nie można by było zresetować funkcji.


8
IMG-258825
 

  Dotyczy S80

 • Odczep pasek od prowadnicy pasa.

 • Włóż rękę z boku w dolnej części poduszki bocznej. Zwolnij zaczepy podczas podnoszenia poduszki bocznej.

9
IMG-258826
 

  Dotyczy S80

 • Najpierw unieść dolną krawędź krótkiego końca siedziska, a następnie przednią krawędź i zdjąć siedzisko.


  Uwaga!

  Poduszka może być mocno przymocowana.


 • Wyjąć poduszkę.

 • Sprawdzić, czy wszystkie spinki nie są uszkodzone. Jeśli nie, należy je wymienić.

 

10
M3702528
 

  Dotyczy modeli S60/S80

 • Zdjąć moduł elektroniczny akcesoriów (AEM) ze wspornika.

11
M3702529
 

 • Odłącz duże złącze od modułu akcesoriów elektronicznych (AEM), wciskając zaczep (A) i ciągnąc czarny uchwyt (B) w kierunku wskazanym przez strzałki, aż rozlegnie się kliknięcie.

 • Odłączyć złącze od modułu elektronicznego akcesoriów (AEM).

12
M3702530
 

  Usuwanie:

 • czarny zaczep (1) mocujący czarny przełącznik w złączu, ciągnąc w kierunku zgodnym ze strzałką.

 • czarny przełącznik (2), wsuwając ostro zakończony przedmiot w otwór na drugim końcu. Wypchnąć.

13
M3702955
 

 • Podłączyć żółty przewód z modułu sterującego do styku 3 w złączu modułu elektronicznego akcesoriów (AEM).


  Uwaga!

  Ponieważ oznaczenia na górnej i dolnej części czarnego styku są bardzo małe, podczas instalowania kabla należy zachować ostrożność.


  Zamontować z powrotem:

 • czarny przełącznik w złączu; Zablokować go za pomocą zaczepu.

 • złącze do modułu elektronicznego akcesoriów (AEM). Zabezpieczyć za pomocą czarnego uchwytu blokującego.

14
M3702956
 

 • Odłączyć złącze (1) od modułu elektronicznego akcesoriów (AEM).

 • Podłączyć odpowiednie złącze (2) do przewodu rozgałęziającego grubej wiązki przewodów modułu elektronicznego akcesoriów (AEM).

 • Podłączyć pozostałe złącze (3) na przewodzie rozgałęziającym do złącza, które zostało odłączone od modułu elektronicznego akcesoriów (AEM).

 • Ponownie zamontować moduł elektroniczny akcesoriów (AEM) w jego wsporniku.

15
IMG-258827
 

 • Oczyścić oznaczoną powierzchnię po wewnętrznej stronie szyby tylnej pod krawędzią panelu izopropanolem nr kat. 1161721 i wytrzeć do sucha.

16
IMG-258828
 

 • Docisnąć antenę do wewnętrznej strony szyby jak najbliżej krawędzi panelu.

 • Zamocować przewód taśmą.

17
IMG-258829
 

 • Przeciągnąć przewód antenowy przez otwór prowadnicy panelu.

 • Okleić wiązkę przewodów taśmą przy panelu, aby zabezpieczyć ją przed zużyciem z powodu ocierania o prowadnicę panelu.

18
IMG-258831
 

 • Zamocować przewód antenowy (1), jak pokazano na ilustracji.

19
M8703702
 

 • Wziąć przekaźnik i duży zacisk z zestawu.

 • Wcisnąć przekaźnik do gniazda przekaźnika.

 • Wcisnąć zapinkę w obsadę przekaźnika.

20
IMG-258832
 

 • Wcisnąć zacisk z gniazdem przekaźnika i przekaźnikiem na krawędź panelu przy tylnej krawędzi nadkola.

21
IMG-222282
 

 • Wyjąć taśmy na rzep z zestawu i przeciąć na pół.

22
IMG-222283
 

 • Ścisnąć rzepy razem.

23
IMG-222284
 

 • Umyć płaską powierzchnię jednostki odbiornika izopropanolem numer katalogowy 1161721 i przetrzeć do sucha.

24
IMG-222286
 

 • Usunąć papier podkładowy z jednej strony taśm rzepowych i docisnąć je do zespołu odbiornika.

25
IMG-225262
 

 • Ostrożnie zwolnić dodatkowy zaczep czarnego złącza sześciostykowego z zestawu za pomocą małego wkrętaka.

26
IMG-258843
 

 • Podłączyć zielony (GN) przewód z zestawu do styku 3, a czarny (BK) przewód do styku 6 w złączu sześciostykowym.

 • Wcisnąć dodatkowy zaczep na miejsce w czarnym złączu sześciostykowym.

27
IMG-258663
 

  Synchronizowanie nadajnika i odbiornika

 1. Podłączyć przewód ujemny akumulatora w samochodzie.

 2. Podłączyć przewód antenowy do jednostki odbiornika.

 3. Podłączyć złącze do jednostki odbiornika.

 4. W odstępie czasu od 1,5 do 5 sekund nacisnąć przycisk „OFF” na nadajniku, aż dioda LED zgaśnie.

Synchronizacja została ukończona.

 • Docisnąć jednostkę odbiornika to taśmy na rzepy na płycie nadwoziu, jeśli uległa obluzowaniu.

 • Docisnąć jednostkę odbiornika to taśmy na rzepy na płycie nadwoziu, jeśli uległa obluzowaniu.


Uwaga!

Okleić taśmą nadmiar przewodu z przekaźnika licznika czasu i umieścić go obok modułu sterującego pod wygłuszeniem.


28
IMG-258846
 

 • Oczyścić oznaczoną powierzchnię po wewnętrznej stronie gładkiej powierzchni panelu izopropanolem, nr kat. 1161721 i wytrzeć do sucha.

29
IMG-222287
 

 • Zdjąć taśmę ochronną z drugiego odcinka mocowania z rzepem.

30
IMG-258864
 

 • Docisnąć jednostkę odbiornika, aby była prawidłowo osadzona na gładkiej powierzchni.

31
 

 • Zamontować z powrotem panele, maty, uszczelki i fotele zgodnie z opisem w poprzednich punktach, tyle że w odwrotnej kolejności.

32
IMG-242268
 

 • Zaprogramować oprogramowanie zgodnie z informacjami serwisowymi w systemie VIDA.

 • Sprawdzić działanie zgodnie z opisem w instrukcji akcesoriów.

 

Kroki 33–54 dotyczą modelu V70.

33
M8502718
 

Kroki 33–54 dotyczą modelu V70.

 • Wymontuj oba włazy podłogowe. Unieś nieznacznie tylne krawędzie włazów podłogowych. Następnie wyciągnąć pokrywy do tyłu z ich mocowań.

34
M8503069
 

 • Wymontować prawy panel składany w przedziale bagażowym.

35
M8503008
 

 • Wymontować prawy panel boczny, najpierw zdejmując pokrywę i wykręcając śrubę na przedniej krawędzi.

 • Pociągnąć górną część panelu na zewnątrz, aby zwolnić spinki.

 • Złóż panel do wewnątrz. Podnieś i wyjmij panele.

36
M8504252
 

 • Wymontować mały panel wygłuszający przed prawą lampą, ciągnąc go do przodu w punkcie (A).

37
M8504269
 

 • Wymontować kratkę głośnika na panelu prawego słupka D. Najpierw podważyć dolną krawędź kratki głośnika za pomocą narzędzia do uszczelek. Wyciągnąć kratkę nieznacznie, a następnie pociągnąć w dół aż do odpięcia haczyków przy górnej krawędzi.

38
M8504271
 

 • Ostrożnie podważyć tylną lampkę oświetlenia sufitowego za pomocą narzędzia do zdejmowania uszczelek.

 • Odłączyć złącze od oświetlenia sufitowego i odsunąć je.

39
M8503005
 

 • Wymontować tylny panel podsufitki, najpierw wykręcając śrubę w miejscu lampki oświetlenia sufitowego. Pociągnąć za przednią krawędź podsufitki, aż do odpięcia czterech zapinek. Następnie odciągnąć tylną krawędź, aż do odpięcia pozostałych zapinek.

40
M8503010
 


Ostrożnie!

Wymontować panel w podanej poniżej kolejności. W przeciwnym razie panel może zostać uszkodzony.


 • 1 – Chwycić krawędź i pociągnąć do wewnątrz, aby zwolnić spinki.

 • 2 - Odłączyć krawędź górną przy oknie, tak by panel mógł minąć sprężynę gazową.

 • 3 – Pociągnąć do wewnątrz, aby zwolnić spinki w otworze.

 • 4 - Podnieść panel w górę.

41
M3702528
 

 • Zdjąć moduł elektroniczny akcesoriów (AEM) ze wspornika.

42
M3702530
 

  Usuwanie:

 • czarny zaczep (1) mocujący czarny przełącznik w złączu, ciągnąc w kierunku zgodnym ze strzałką.

 • czarny przełącznik (2), wsuwając ostro zakończony przedmiot w otwór na drugim końcu. Wypchnąć.

43
M3702955
 

 • Podłączyć żółty przewód z modułu sterującego do styku 3 w złączu modułu elektronicznego akcesoriów (AEM).


  Uwaga!

  Ponieważ oznaczenia na górnej i dolnej części czarnego styku są bardzo małe, podczas instalowania kabla należy zachować ostrożność.


  Zamontować z powrotem:

 • czarny przełącznik w złączu; Zablokować go za pomocą zaczepu.

 • złącze do modułu elektronicznego akcesoriów (AEM). Zabezpieczyć za pomocą czarnego uchwytu blokującego.

44
M3702956
 

 • Odłączyć złącze (1) od modułu elektronicznego akcesoriów (AEM).

 • Podłączyć odpowiednie złącze (2) do przewodu rozgałęziającego grubej wiązki przewodów modułu elektronicznego akcesoriów (AEM).

 • Podłączyć pozostałe złącze (3) na przewodzie rozgałęziającym do złącza, które zostało odłączone od modułu elektronicznego akcesoriów (AEM).

 • Ponownie zamontować moduł elektroniczny akcesoriów (AEM) w jego wsporniku.

45
IMG-259205
 

 • Oczyścić oznaczoną powierzchnię po wewnętrznej stronie tylnej szyby bocznej pod krawędzią panelu izopropanolem nr kat. 1161721 i wytrzeć do sucha.

46
IMG-259206
 

 • Docisnąć antenę do wewnętrznej strony szyby jak najbliżej krawędzi panelu.

 • Przymocować przewód obejmą do istniejącej wiązki przewodów.

47
M8703709
 

 • Wziąć przekaźnik i duży zacisk z zestawu.

 • Wcisnąć przekaźnik do gniazda przekaźnika.

 • Wcisnąć zapinkę w obsadę przekaźnika.

48
M8703710
 

 • Wcisnąć zacisk z gniazdem przekaźnika i przekaźnikiem wewnątrz krawędzi panelu przed prawą tylną lampą.

49
 

 • Wykonać kroki 21-27.

50
IMG-259643
 

 • Oczyścić oznaczoną powierzchnię na tylnym końcu prawego kanału wentylacyjnego. Użyj izopropanolu, numer części 1161721 i wytrzeć do sucha.

51
IMG-222287
 

 • Zdjąć taśmę ochronną z drugiego odcinka mocowania z rzepem.

52
IMG-259227
 

 • Docisnąć jednostkę nadajnika, aby była prawidłowo osadzona na tylnym końcu prawego kanału wentylacyjnego.

53
 

 • Zamontować z powrotem panele, maty i pokrywy zgodnie z opisem w poprzednich punktach, tyle że w odwrotnej kolejności.

54
IMG-242268
 

 • Zaprogramować oprogramowanie zgodnie z informacjami serwisowymi w systemie VIDA.

 • Sprawdzić działanie zgodnie z opisem w instrukcji akcesoriów.

 

Kroki 55–62 dotyczą modelu XC90.

55
R8902691
 

Kroki 55–62 dotyczą modelu XC90.

 • Wymontować dwie środkowe klapki podłogowe, lekko je unosząc, a następnie odciągając od mocowania na przedniej krawędzi. Jeśli tylny środkowy właz podłogowy ma od spodu uchwyt na torby, to właz podłogowy jest zabezpieczony paskami na krótszych bokach schowka. Należy je odłączyć.

 • Zdemontuj schowek.

56
R8902931
 

  Dotyczy samochodów z trzema rzędami siedzeń i zintegrowanym uchwytem na torby na spodzie środkowego włazu podłogowego

 • Unieść środkową tylną klapę podłogi (1).

 • Odłącz dwie taśmy na panelu poniżej. Podnieść tylną krawędź panelu, złożyć właz podłogowy do tyłu i wyjąć właz podłogowy z panelem.

  Dotyczy samochodów z trzema rzędami siedzeń bez zintegrowanego uchwytu na torby

 • Podnieś tylny środkowy właz podłogowy na tylnej krawędzi i wyciągnij go.

  Dotyczy wszystkich modeli

 • Wymontować prawą boczną klapę podłogi (2).

57
R8504293
 

  Dotyczy samochodów z dwoma rzędami foteli

 • Wymontuj przedni schowek.

58
R8504159
 

 • Wymontować składany panel boczny z prawej strony przedziału bagażowego.

59
R8504086
 

 • Ostrożnie odczepić górną krawędź panelu prawego słupka D. Ciągnąć do dołu do rozłączenia trzech zapinek.

 • Wymontować panel, ciągnąc go prosto w górę i odczepiając od panelu bocznego. W stosownych przypadkach należy odłączyć złącze głośnika w słupku D.

60
R3702881
 

61
R3702909
 

62
 

 • Wykonać kroki 42-54.