Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V50 2010

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307834181.131269270, 31269269, 31269268, 31269267, 30759139, 30759136, 30759133, 30759130, 30759052, 30759051, 30759050, 30759049, 30759292, 30759295, 30759294, 30759293
Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana
 
Wyposażenie
A0000162

IMG-213320


 
  

WPROWADZENIE

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 
1
J4303716
 

Dotyczy pojazdów z manualną skrzynią biegów

 • Odłączyć gałkę dźwigni zmiany biegów przez naciśnięcie jej najpierw do oporu, a następnie obrócenie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o 90°.

2
J4303717
 

 • Wymontować gałkę dźwigni zmiany biegów z mieszkiem przez wyważenie i zwolnienie mieszka z konsoli środkowej przy zaczepach w miejscach wskazanych strzałkami, a następnie wyciągnąć cały zespół do góry.

3
J4303939
 

 • Obrócić mieszek dźwigni zmiany biegów wewnętrzną stroną na zewnątrz.

 • Odłączyć obejmę.

4
J4303938
 

 • Wyciągnąć gałkę dźwigni zmiany biegów z mieszka.

5
J4303892
 

 • Wprowadzić gałkę dźwigni zmiany biegów do środka wywiniętego mieszka dźwigni zmiany biegów. Tekst na gałce dźwigni zmiany biegów musi być skierowany w stronę szwu mieszka.

 • Wkręcić mieszek na dolną sekcję gałki, zachowując względne położenie gałki i mieszka.

 • Krawędź dolnej sekcji gałki musi przylegać do krawędzi małego otworu w mieszku (patrz ilustracja we wkładce).

6
J4303722
 


Uwaga!

Koniec obejmy z otworami musi być zwrócony w kierunku dolnej krawędzi gałki dźwigni zmiany biegów. Dwa pionowe otwory (1) w obejmie muszą pasować do pionowych występów (2) w dolnej sekcji gałki.


 • Pobrać obejmę i założyć ją na dolną sekcję gałki dźwigni zmiany biegów, docisnąć ją do dolnej sekcji gałki i zatrzasnąć w pozycji zablokowanej.

 • Sprawdzić, czy mieszek jest mocno zamocowany i czy obejma zatrzasnęła się prawidłowo na miejscu.

7
J4303723
 

 • Odwrócić wewnętrzną stronę mieszka dźwigni zmiany biegów z powrotem do wewnątrz.

 • Wcisnąć gałkę dźwigni zmiany biegów na dźwignię zmiany biegów i sprawdzić, czy jest mocno przymocowana.

 • Założyć mieszek w środkowej konsoli, zaczynając od tylnego końca.

 
8
J4303448
 

Dotyczy pojazdów z automatyczną skrzynią biegów

 • Obrócić pierścień mocujący znajdujący się pod gałką dźwigni zmiany biegów. Obrócić pierścień mocujący o ćwierć obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do zatrzymania.

 • Pociągnąć gałkę dźwigni zmiany biegów bezpośrednio do góry.

 • Umieścić nową gałkę dźwigni zmiany biegów w takim samym położeniu, w jakim stara została zdjęta.

 • Gałkę dźwigni wybieraka zmiany biegów wciśnij w dół. Obrócić pierścień mocujący o 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zatrzymania.

 • Sprawdzić, czy gałka dźwigni zmiany biegów jest prawidłowo zamocowana.