2005 L.H.D

Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V50 2005
D4204T, D4204T2

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313731481.631373141
Elektryczna nagrzewnica silnika, 230 V, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny 2,0
IMG-247803
Wyposażenie
A0000162
A0000163
A0000212
A0000161
A0801811
A0801813

IMG-365180

IMG-247804

IMG-365191

IMG-248565


 
  

WPROWADZENIE

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 

Montaż przedniego gniazda zasilającego, dotyczy modeli S40/ V50 z lat modelowych -07

1
J8601099
 

Montaż przedniego gniazda zasilającego, dotyczy modeli S40/ V50 z lat modelowych -07

 • Do oczyszczenia płaszcza zderzaka w miejscu, w którym ma zostać umocowany szablon gniazda przedniego nagrzewnicy kadłuba silnika, należy użyć izopropanolu numer katalogowy 1161721.

 • Wytrzeć do sucha.

2
J8601100
 

 • Nałożyć kawałek taśmy pionowo na osłonę zderzaka. Patrz rysunek.

3
J8601101
 

 • Usunąć taśmę ochronną szablonu z zestawu.

 • Wcisnąć szablon w wytłoczenie na osłonie zderzaka. Oznaczenie (1) na szablonie powinno znajdować się po przeciwnej stronie taśmy. Oznaczenie (2) na szablonie musi być umieszczone w jednej linii z krzywą (3) przy górnej krawędzi wytłoczenia na osłonie zderzaka.

4
J8601102
 

 • Wziąć ostry nóż. Najpierw należy wykonać nacięcie o niewielkiej grubości wzdłuż krawędzi po wewnętrznej stronie szablonu. W ten sposób zostanie utworzony rowek prowadzący. Następnie ostrożnie wyciąć fragment osłony zderzaka.


  Uwaga!

  Podczas wycinania zachować ostrożność. Nóż może się ześlizgnąć i wykonać cięcie poza szablonem.


 • Usunąć szablon.

 • Zamontować osłonę zabezpieczającą przedniego gniazda nagrzewnicy kadłuba silnika z zestawu. Sprawdzić spasowanie. Poprawić otwór za pomocą noża lub pilnika, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 • Wygładzić krawędzie otworów. Usunąć wszelkie opiłki.

5
J8000359
 

 • Wykręcić siedem śrub z osłony przeciwbryzgowej silnika.

6
J8601130
 

 • Ściągnąć koło przednie lewe.

 • Wykręcić pięć śrub mocujących obudowę zderzaka do okładziny błotnika po stronach lewej i prawej.

7
J8601131
 

 • Wykręcić nakrętkę mocującą okładzinę błotnika po lewej stronie do belki przedniej.

 • Wygiąć przednią krawędź okładziny lewego błotnika w górę, nad zaciskiem hamulca.

8
J8601087
 

 • Wepchnąć część środkową pięciu zapinek (1). Usunąć spinki.

 • Wykręć dwie śruby (2).

9A
J8601084
9B
J8903376
 

Ilustracja A

 • Zdjąć osłony dyszy spryskiwaczy reflektorów po prawej i lewej stronie. Ostrożnie chwycić pokrywę. Wyciągnąć osłonę aż będzie można uzyskać dostęp do zaczepu.

Ilustracja B

 • Wcisnąć zaczep do góry. Wymontować pokrywę. Uważać, aby nie uszkodzić polakierowanych powierzchni lub dysz czyszczących.

10
J8601086
 

 • Odłączyć końce obudowy zderzaka po stronach lewej i prawej. Chwycić koniec obudowy zderzaka od wewnątrz okładziny błotnika. Ostrożnie pociągnąć koniec obudowy zderzaka, tak aby zwolnić dwa wewnętrzne zaczepy.

 • Usunąć osłonę zderzaka i deflektor powietrza. Pociągnąć osłonę zderzaka i deflektor powietrza do przodu, aż do zwolnienia pozostałych zaczepów pod lampami.

 • Odłączyć złącza lamp przeciwmgłowych i układ wspomagania parkowania, jeśli ma to zastosowanie.

11
J2900319
 

 • Wcisnąć osłonę zabezpieczającą (z zestawu) na miejsce w otwór wycięty w osłonie zderzaka.

 • Przeprowadzić przewód gniazda przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika wraz z przewodem masowym z zestawu przez osłonę zabezpieczającą.

12A
J2900320
12B
J2900321
 

Ilustracja A

 • Zamontować mocowanie i przykręcić nakrętkę z zestawu. Podłącz złącze do przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika. Użyć złącza jako przyrządu do unieruchamiania podczas dokręcania.

Ilustracja B

 • Obrócić złącze gniazda przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika tak, by osłona otwarła się do przodu. Dokręcić gniazdo przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika do osłony zderzaka.

 

Montaż przedniego gniazda zasilającego, dotyczy modeli S40/ V50 z lat modelowych 07-

13
J8000359
 

Montaż przedniego gniazda zasilającego, dotyczy modeli S40/ V50 z lat modelowych 07-

 • Wykręcić siedem śrub z osłony przeciwbryzgowej silnika.

14
J8601130
 

 • Ściągnąć koło przednie lewe.

 • Wykręcić pięć śrub mocujących obudowę zderzaka do okładziny błotnika po stronach lewej i prawej.

15
IMG-265763
 

 • Wykręć cztery śruby.

16
J8601087
 

 • Wepchnąć część środkową pięciu zapinek (1). Usunąć spinki.

 • Wykręć dwie śruby (2).

17
J8601084
 

 • Zdjąć osłony dyszy spryskiwaczy reflektorów po prawej i lewej stronie. Ostrożnie chwycić pokrywę. Wyciągnąć osłonę aż będzie można uzyskać dostęp do zaczepu.

18
J8903376
 

 • Wcisnąć zaczep do góry. Wymontować pokrywę. Uważać, aby nie uszkodzić polakierowanych powierzchni lub dysz czyszczących.

19
J8601086
 

 • Odłączyć końce obudowy zderzaka po stronach lewej i prawej. Chwycić koniec obudowy zderzaka od wewnątrz okładziny błotnika. Ostrożnie pociągnąć koniec obudowy zderzaka, tak aby zwolnić dwa wewnętrzne zaczepy.

 • Usunąć osłonę zderzaka i deflektor powietrza. Pociągnąć osłonę zderzaka i deflektor powietrza do przodu, aż do zwolnienia pozostałych zaczepów pod lampami.

 • Odłączyć złącza lamp przeciwmgłowych i układ wspomagania parkowania, jeśli ma to zastosowanie.

20
IMG-265778
 

 • Posługując się ostrym nożem, wpierw wykonać wąskie cięcie wzdłuż krawędzi nowego zaznaczenia wewnątrz osłony zderzaka. Następnie ostrożnie wyciąć otwór w osłonie zderzaka.


  Uwaga!

  Podczas wycinania zachować ostrożność. Nóż może się ześlizgnąć i przesunąć poza szablon.


 • Zamontować osłonę zabezpieczającą przedniego gniazda nagrzewnicy kadłuba silnika z zestawu. Sprawdzić spasowanie. Poprawić otwór za pomocą noża lub pilnika, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 • Wygładzić krawędzie otworów. Usunąć wszelkie opiłki.

21
IMG-265779
 

 • Wyjąć osłonę zabezpieczającą z zestawu i wcisnąć ją w otwór wycięty w osłonie zderzaka.

 • Wziąć przewód przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika z przewodem masowym z zestawu i przeprowadzić je przez osłonę zabezpieczającą.

22
IMG-265781
 

 • Zamontować mocowanie i przykręcić nakrętkę z zestawu. Podłącz złącze do przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika. Użyć złącza jako przyrządu do unieruchamiania podczas dokręcania.

23
IMG-265782
 

 • Złącze przedniego gniazda zasilającego obrócić w taki sposób, aby pokrywa otwierała się do przodu.

 • Dokręcić gniazdo przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika do obudowy zderzaka.

 

Montaż przedniego gniazda zasilającego, dotyczy modelu C30

24
IMG-247823
 

Montaż przedniego gniazda zasilającego, dotyczy modelu C30

 • Do oczyszczenia płaszcza zderzaka w miejscu, w którym ma zostać umocowany szablon gniazda przedniego nagrzewnicy kadłuba silnika, należy użyć izopropanolu numer katalogowy 1161721.

 • Wytrzeć do sucha.

25
IMG-248765
 

 • W instrukcji instalacyjnej należy odszukać szablon dla modelu C30. Wyciąć go, podążając wzdłuż linii kropkowanych.

26A
IMG-249205
26B
IMG-247824
 

Ilustracja A

 • Szablon ustawić w narożniku wytłoczenia osłony zderzaka i wyrównać go względem górnej krawędzi z prawej strony.

Ilustracja B

 • Szablon przykleić taśmą do osłony zderzaka.

27
IMG-247825
 

 • Wziąć ostry nóż. Najpierw należy wykonać nacięcie o niewielkiej grubości wzdłuż krawędzi po wewnętrznej stronie szablonu. W ten sposób zostanie utworzony rowek prowadzący. Następnie ostrożnie wyciąć fragment osłony zderzaka.


  Uwaga!

  Podczas wycinania zachować ostrożność. Nóż może się ześlizgnąć i wykonać cięcie poza szablonem.


 • Usunąć szablon.

 • Zamontować osłonę zabezpieczającą przedniego gniazda nagrzewnicy kadłuba silnika z zestawu. Sprawdzić spasowanie. Poprawić otwór za pomocą noża lub pilnika, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 • Wygładzić krawędzie otworów. Usunąć wszelkie opiłki.

28
J8000359
 

 • Wykręcić siedem śrub z osłony przeciwbryzgowej silnika.

29
IMG-247826
 

 • Ściągnąć koło przednie lewe.

 • Wykręcić cztery śruby mocujące osłonę zderzaka w okładzinie nadkoli po stronach lewej i prawej.

30
J8601131
 

 • Wykręcić nakrętkę mocującą okładzinę błotnika po lewej stronie do belki przedniej.

 • Wygiąć przednią krawędź okładziny lewego błotnika w górę, nad zaciskiem hamulca.

31
J8601087
 

 • Wepchnąć część środkową pięciu zapinek (1). Usunąć spinki.

 • Wykręć dwie śruby (2).

32A
J8601084
32B
J8903376
 

Ilustracja A

 • Zdjąć osłony dyszy spryskiwaczy reflektorów po prawej i lewej stronie. Ostrożnie chwycić pokrywę. Wyciągnąć osłonę aż będzie można uzyskać dostęp do zaczepu.

Ilustracja B

 • Wcisnąć zaczep do góry. Wymontować pokrywę. Uważać, aby nie uszkodzić polakierowanych powierzchni lub dysz czyszczących.

33A
IMG-248768
33B
IMG-247843
 

Ilustracja A

 • Aby ochronić panel krawędzi błotnika, należy przykleić na nim kawałek taśmy.

 • Posługując się narzędziem do demontażu listew uszczelniających, ostrożnie podważyć narożnik osłony zderzaka w taki sposób, aż zwolnione zostaną trzy zaczepy wewnętrzne.

Ilustracja B

 • Wymontować osłonę zderzaka wraz z owiewką, chwytając za końce i ciągnąc do przodu, aż do zwolnienia pozostałych zaczepów pod lampami.


  Uwaga!

  W celu wykonania tej procedury należy uzyskać pomoc drugiej osoby.


 • Odłączyć złącza lamp przeciwmgłowych lub układ wspomagania parkowania, jeśli ma to zastosowanie.

 • Z krawędzi błotnika usunąć kawałki taśmy.

34
IMG-247844
 

 • Wcisnąć osłonę zabezpieczającą (z zestawu) na miejsce w otwór wycięty w osłonie zderzaka.

 • Przeprowadzić przewód gniazda przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika wraz z przewodem masowym z zestawu przez osłonę zabezpieczającą.

35A
IMG-247845
35B
IMG-247846
 

Ilustracja A

 • Zamontować mocowanie i przykręcić nakrętkę z zestawu. Podłącz złącze do przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika. Użyć złącza jako przyrządu do unieruchamiania podczas dokręcania.

Ilustracja B

 • Obrócić złącze gniazda przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika tak, by osłona otwarła się do tyłu. Dokręcić gniazdo przedniej nagrzewnicy kadłuba silnika do osłony zderzaka.

 

Montaż przedniego wlotu (C70)

36
IMG-225653
 

Montaż przedniego wlotu (C70)

 • Przykleić folię ochronną wzdłuż zewnętrznej części lewego narożnika zderzaka.

37
IMG-225652
 

 • Zdjąć osłony dyszy spryskiwaczy reflektorów po prawej i lewej stronie. Ostrożnie chwycić pokrywę. Wyciągnąć osłonę aż będzie można uzyskać dostęp do zaczepu.

38
J8903376
 

 • Wcisnąć zaczep do góry. Wymontować pokrywę. Uważać, aby nie uszkodzić polakierowanych powierzchni lub dysz czyszczących.

39
IMG-225651
 

 • Wykręć śruby z deflektora.

40
IMG-227800
 

 • Nacisnąć pośrodku zapinek (1) i wyjąć je. Wykręcić śruby (2).

41
J8601130
 

 • Wymontować koła przednie lewe i prawe.

 • Wykręcić pięć śrub mocujących obudowę zderzaka do okładziny błotnika po stronach lewej i prawej.

42
IMG-225649
 

 • Odłączyć prawe i lewe zakończenia zderzaka.

 • Złapać zderzak od wewnątrz i pociągnąć go do przodu w celu odczepienia dwóch uchwytów pod reflektorami.

 • Wymontować zderzak, odłączyć złącza świateł przeciwmgielnych i umieścić zderzak na powierzchni, która nie uszkodzi powłoki lakierniczej.


  Wskazówka!

  Demontaż zderzaka można ułatwić, jeśli wykonuje go dwie osoby.


43
IMG-225647
 

 • Odkręcić i wyjąć śrubę i nakrętki mocujące nadkole.

 • Wymontować osłonę nadkola.

44
IMG-225646
 

 • Wykręcić śruby mocujące osłonę przeciwbryzgową i zdjąć osłonę.

45
IMG-225645
 

 • Odszukać oznaczenie fabryczne wewnątrz osłony zderzaka po lewej stronie samochodu.

 • Użyj wiertła Ø 10 mm (3/8"), aby wywiercić otwory w czterech rogach oznaczonego obszaru.

 • Wyciąć ostrym nożem oznaczony obszar w osłonie zderzaka z lewej strony samochodu.


  Uwaga!

  Podczas wycinania zachować ostrożność. Nóż może się ześlizgnąć i przesunąć poza szablon.


46
IMG-225644
 

 • Usunąć opiłki i mniejsze zadziory pilnikiem. Uważać, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej i dokładnie podążać za oznaczeniem.

 • Zamontować obudowę przedniego gniazda nagrzewnicy kadłuba silnika z zestawu. Sprawdzić spasowanie. Poprawić otwór za pomocą noża lub pilnika, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 • Spiłować krawędzie otworów.

47
IMG-225643
 

 • Wyjąć wiązkę przewodów z przednim gniazdem i skrzynką z zestawu.

 • Poprowadzić kabel przez skrzynkę i zamontować złącze.

 • Pociągnąć przewód i wyrównać skrzynkę w otworze w zderzaku.

48
IMG-225642
 

 • Wyjąć wspornik i dużą plastikową nakrętkę z zestawu i przełożyć przez nie wiązkę przewodów.

 • Pociągnąć wspornik do przodu wewnątrz zderzaka i dokręcić skrzynkę dużą plastikową nakrętką. Podłączyć złącze elektryczne do przedniego gniazda jako przyrząd do unieruchamiania, gdy dokręca się gniazdo.

49
IMG-225641
 

 • Sprawdzić, czy pokrywa złącza działa w zamierzony sposób.

 

Trasowanie przewodów

50
J2900313
 

Trasowanie przewodów

 • Zamontować trzy zapinki z zestawu na krawędzi panelu pod lewą przednią belką.

51
IMG-360291
 

 • Zamontować ponownie osłonę bagażnika. Użyć pięciu zapinek i dwóch śrub przy górnej krawędzi. Sprawdzić, czy deflektor powietrza jest prawidłowo osadzony w swoim mocowaniu.

 • Podłączyć złącza lamp przeciwmgłowych i układ wspomagania parkowania, jeśli ma to zastosowanie.

 • Wcisnąć końcówki obudowy zderzaka w pierwotne miejsce na nadwoziu.

 • Poprowadzić przedni przewód wejściowy od przedniej krawędzi zbiornika płynu do spryskiwaczy, wzdłuż dolnej krawędzi przedniej belki i nad półosią napędową. Wprowadzić niewielką część kabla do przedziału silnikowego.

 • Wcisnąć kabel do wcześniej zamontowanych zapinek.

52
J2900416
 

 • Wziąć zapinkę (1) z zestawu. Wcisnąć zapinkę na miejsce w krawędzi panelu. Patrz rysunek.

 • Wciśnij linkę do zapinki.

53
J2900297
 

 • Zacisnąć kabel w otworze we wsporniku lewego przedniego mocowania chłodnicy. Użyć opaski mocującej (1) z zestawu.

54
J2900298
 

 • Wywiercić otwór Ø4 mm (5/32 ") na przewód masowy po zewnętrznej stronie lewej przedniej belki w sposób podobny do przedstawionego na rysunku.

 • Zabezpieczyć krawędzie otworów środkiem antykorozyjnym.

55
J2900299
 

 • Przymocować przewód masowy w wywierconym otworze. Użyć śruby i podkładki zębatej z zestawu.

 • Zabezpieczyć nadmiar przewodu masowego przy obejmie przewodu nagrzewnicy.

 

Zamontowanie nagrzewnicy kadłuba silnika.

56
J2900406
 

Zamontowanie nagrzewnicy kadłuba silnika.

 • Zdjąć pokrywę zbiornika wyrównawczego chłodnicy.

 • Wykręcić złączkę wkrętną spustową przy lewej dolnej krawędzi chłodnicy. Spuścić płyn chłodzący.

57
M2900407
 

 • Osłonę silnika pociągnąć za przednią krawędź w taki sposób, aby na spodzie zwolnione zostały trzy zaczepy (1).

 • Zdemontować osłonę silnika, pociągając ją do przodu w taki sposób, aby na spodzie zwolnione zostało zamocowanie (2).

58
J2900420
 

 • Odkręcić dużą nakrętkę przednią przy zacisku akumulatora na rozruszniku.

59
J2900429
 

 • Wykręcić dwie górne śruby rozrusznika.

60
J2900430
 

 • Wykręcić dolną śrubę rozrusznika.

61
J2900421
 

 • Rozrusznik wyciągnąć ze swojego zamocowania na silniku i obrócić go w taki sposób, aby uzyskać dostęp do połączeń elektrycznych.

 • Odkręcić małą nakrętkę i odłączyć ostatnie przyłącze elektryczne.

 • Zdemontować rozrusznik z dolnej części samochodu.

62
IMG-273363
 

 • Odłączyć wąż płynu chłodzącego od obejmy i umocować go poniżej broka.

 • Uderzyć środek zaślepki korpusu silnika na cylindrze numer dwa punktakiem.

 • Użyć ściągacza, nr kat. 9512960, aby wymontować zaślepkę bloku silnika.

 • Zamontować rozpieracz na zaślepce bloku silnika i dokręcić.


  Ostrożnie!

  Dokręcić momentem 10–25 Nm (7–18 lbf. ft.), maks. 40 Nm (30 lbf. ft.). Dokręcenie większym momentem może spowodować uszkodzenie rozpieracza.


63
IMG-273364
 

 • Zamontować wspornik montażowy. Wymontować zaślepkę bloku silnika.


  Uwaga!

  W silniku może znajdować się pewna ilość płynu chłodzącego.


64
IMG-273365
 

 • Zainstalować ponownie wąż płynu chłodzącego w obejmie.

 • Wykręcić śrubę z napinacza połączenia węża w cylindrze numer trzy.

65
IMG-273366
 

 • Posmarować pierścień O-ring na nagrzewnicy kadłuba silnika smarem niskotemperaturowym.

 • Wcisnąć nagrzewnicę kadłuba silnika w otwór na zaślepkę korpusu silnika, z ustawionym pod kątem elementem grzejnym skierowanym do dołu.

 • Dokręcić nagrzewnicę kadłuba silnika do kadłuba silnika przy użyciu napinacza i śruby z zestawu. (napinacz jest ustawiony nad napinaczem).

 • Dokręcić śrubę momentem 10 Nm (7,5 lbf. ft).

66
D3601932
 

 • Posmarować pierścienie O-ring na wszystkich przewodach nagrzewnicy kadłuba silnika smarem niskotemperaturowym, nr kat. 1161417. Jeśli samochód ma być wyposażony w gniazdo przyłączeniowe w kabinie pasażerskiej/złącze połączeniowe/przekaźnik czasowy, należy również przesmarować O-ringi na tych elementach.


  Uwaga!

  Uważać, aby smar nie dostał się na powierzchnie złącza.


67A
J2900457
67B
J2900436
 

Ilustracja A

 • Podłączyć przewód (1) z zestawu do nagrzewnicy kadłuba silnika.

 • Mocno ścisnąć łącznik kabli razem. Nałożyć tuleję blokującą z zestawu na połączenie przewodów. Sprawdź, czy kabel nie obciera o ostre krawędzie ani części ruchome w przedziale silnikowym.

Ilustracja B

 • Poprowadzić przewód (1) od nagrzewnicy kadłuba silnika nad skrzynią biegów (w miejscu, w którym skrzynia biegów jest przymocowana do silnika) i do wału napędowego, gdzie znajduje się przewód wlotu przedniego (2).

68
J2900302
 

  Dotyczy samochodów, w których jednocześnie montuje się nagrzewnicę kadłuba silnika i/lub gniazdo złącza kabiny pasażerskiej/przekaźnik licznika czasu.

 • Wziąć wspornik i osłonę gumową z zestawu gniazda przyłączeniowego w kabinie pasażerskiej. Wcisnąć gumową osłonę na wspornik.

69
J2900296
 

  Dotyczy samochodów, w których jednocześnie montuje się nagrzewnicę kadłuba silnika i gniazdo złącza kabiny pasażerskiej.

 • Przymocować złącze połączeniowe przy wsporniku (dołączone do zestawu gniazda przyłączeniowego w kabinie pasażerskiej) w położeniu pokazanym na ilustracji. Użyj śruby, podkładki oporowej i nakrętki z zestawu. Wspornik należy ustawić równolegle do złącza połączeniowego.

 • Ułóż (1) kabel nagrzewnicy bloku silnika.

  Ustawić (2) kabel złącza w kabinie pasażerskiej

  Ułóż (3) kabel z przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika.

70
J2900303
 

  Dotyczy samochodów, w których jednocześnie montuje się nagrzewnicę kadłuba silnika i przekaźnik licznika czasu.

 • Przymocować przekaźnik czasowy przy wsporniku (do nabycia oddzielnie) w przedstawionej pozycji. Użyj śruby, podkładki oporowej i nakrętki z zestawu. Wspornik należy ustawić równolegle do przekaźnika czasowego.

 • Podłączyć złącze długiej wiązki przewodów z zestawu do przekaźnika czasowego.

 • Wcisnąć gumowy korek (1), nr kat. 346509 (do nabycia oddzielnie), w odpowiednie miejsce w wolnym gnieździe przekaźnika czasowego. Gumowy korek zabezpieczyć taśmą butylową.

 • Ułóż (2) kabel nagrzewnicy bloku silnika.

  Ułóż (3) kabel z przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika.

71
J2900304
 

  Dotyczy samochodów, w których jednocześnie montuje się gniazdo złącza kabiny pasażerskiej i przekaźnik licznika czasu.

 • Przymocować przekaźnik czasowy przy wsporniku (do nabycia oddzielnie) w przedstawionej pozycji. Użyj śruby, podkładki oporowej i nakrętki z zestawu. Wspornik należy ustawić równolegle do przekaźnika czasowego.

 • Podłączyć złącze długiej wiązki przewodów z zestawu do przekaźnika czasowego.

 • Ustawić (1) kabel gniazda w kabinie pasażerskiej

  Ułóż (2) kabel nagrzewnicy bloku silnika.

  Ułóż (3) kabel z przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika.

72
J2900417
 

 • Podłączyć przewód (1) nagrzewnicy kadłuba silnika do wstępnie poprowadzonego przewodu (1) z przedniego wlotu. (Równocześnie z montażem złącza gniazda kabiny pasażerskiej/ przekaźnika czasowego należy zamontować wspornik i zamocowanie wraz ze złączem rozgałęźnym/ przekaźnikiem czasowym).

 • Mocno ścisnąć łącznik kabli razem.

73
J2900418
 

 • Nałożyć tuleję blokującą (z zestawu) na połączenie przewodów.

74
J2900419
 

 • Weź podwójną opaskę mocującą z zestawu. Założyć podwójną opaskę wokół podpory i odcinka kabla. Upewnić się, że odcinek kabla jest przymocowane pośrodku kolumny zawieszenia. Odpowiednio dokręcić podwójną obejmę.

75
J2900438
 

 • Z kołnierza zamocowania rozrusznika na skrzyni biegów wymontować sprężynującą tuleję prowadzącą.

76
J2900439
 

 • Zainstalować tuleję prowadzącą w kołnierzu montażowym rozrusznika. Docisnąć ją tak, aby dosięgła do spodniej części otworu.

77A
J2600418
77B
J2600419
77C
J2600420
 

 • Zainstalować ponownie rozrusznik.

 • Dokręcić trzy śruby M10. Dokręcić momentem 35 Nm (26 lbf.ft.).

 • Dokręcić nakrętkę M8 do zacisku akumulatora. Dokręcić momentem 12 Nm (9 lbf.ft.).

 • Dokręcić nakrętkę M6 do zacisku akumulatora. Dokręcić momentem 6 Nm (4,5 lbf.ft.).

 • Podłączyć ponownie przewód ujemny akumulatora

 • Zamontować z powrotem osłonę lewego błotnika. Przymocować okładzinę błotnika do belki po lewej stronie.

 • Przymocować dwie okładziny błotników do obudowy zderzaka po stronach lewej i prawej.

Odpowietrzanie i napełnianie układu chłodzenia, rysunek A

 • Zainstalować adapter, numer części 9512955, w zbiorniku wyrównawczym. Dokręć.

Ilustracja B

 • Zainstalować zestaw do odpowietrzania, numer części 9512957, na złączce wkrętnej łączącej adaptera.

Ilustracja C

 • Odpowietrzyć i napełnić układ chłodzenia. Patrz instrukcja odnośnie do zestawu do odpowietrzania.

78
 

 • Ponownie zamontować osłonę przeciwrozbryzgową silnika.

 • Ponownie zamontować koło przednie. Dokręcić nakrętki mocujące koła. Dokręcić momentem 90 Nm (66 lbf.ft.).

 • Zamontować ponownie pokrywę silnika.