2012 L.H.D

Instrukcja montażu

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2012
S80 (07-) 2012 B6304T4, S80 (07-) 2012 B6324S5

Nr instrukcjiWersjaNr kat.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313594581.431359436
Elektryczna nagrzewnica silnika, złącze kabiny pasażerskiej, 6 cyl.
IMG-265587
Wyposażenie
A0000162
IMG-239664

IMG-360178


 
  

WPROWADZENIE

 • Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

 • Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

 • Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

 • Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 
1
IMG-217765
 

Dotyczy wszystkich modeli

 • Wymontować prawy boczny panel konsoli tunelowej, zaczynając od ostrożnego odciągnięcia jego tylnej krawędzi. Jest przymocowany za pomocą pięciu zapinek po wewnętrznej stronie.

2
IMG-217766
 

 • Odgiąć dywanik i znajdujący się pod spodem panel izolacyjny. Odsłonić prawą stronę przedniej części konsoli tunelowej oraz otwór na gumową przelotkę w panelu przegrody.

3
IMG-217767
 

 • Odkręcić przednią śrubę w mocowaniu w środkowej konsoli.

 • Wziąć wspornik gniazda złącza kabiny pasażerskiej z zestawu. Przykręcić go za pomocą wcześniej wykręconej śruby.

 • Ustawić go prosto i dokręcić śrubę momentem 24 Nm (18 stopofuntów).

4
IMG-217768
 

 • Odgiąć dywanik podłogowy do przodu nad wspornikiem.

 • Wykonać rysikiem otwór w dywaniku naprzeciw dwóch otworów we wsporniku.

5
IMG-217769
 

 • Wziąć z zestawu gniazdo złącza w kabinie pasażerskiej, tuleję zabezpieczającą i dwa wkręty. Zamontować gniazdo złącza w kabinie pasażerskiej przy konsoli.

6
IMG-217770
 

 • Wcisnąć tuleję zabezpieczającą na gniazdo złącza w kabinie pasażerskiej. Przesunąć tuleję blokującą jak najdalej wzdłuż złącza gniazda złącza kabiny pasażerskiej.

 • Nożem tapicerskim zrobić wycięcie w wykładzinie tuż przed tuleją blokującą. Wykonaj nacięcie o tej samej długości co średnica tulei blokującej.


  Uwaga!

  Nie uszkodzić żadnych przewodów elektrycznych ani elastycznych pod dywanikiem.


 • Odłączyć gniazdo złącza kabiny pasażerskiej od uchwytu i odwinąć dywanik na jedną stronę.

7
IMG-231309
 

 • Odkręcić śruby i zdjąć osłonę przeciwbryzgową silnika.

8
IMG-231821
 

 • Wyjąć gumową uszczelkę z panelu przegrody. Nie zostanie ponownie wykorzystany.

9
IMG-231822
 

  Dotyczy samochodów z już zamontowaną nagrzewnicą silnika

 • Odciąć opaskę zaciskową mocującą złącze kablowe wewnątrz ramy pomocniczej.

 • Odłączyć przewód od zapinek w ramie pomocniczej.

10
IMG-232583
 

  Dotyczy samochodów z już zamontowaną nagrzewnicą silnika

 • Wymontuj tuleję blokującą nad splotem przewodów i oddziel kable.

11
IMG-232584
 

 • Zamontować nową zapinkę z opaską zaciskową i dwie zapinki krawędziowe z zestawu na górnej krawędzi ramy pomocniczej.

12
D3601932
 

 • Wziąć z zestawu złącze połączeniowe, przewód połączeniowy gniazda złącza w kabinie pasażerskiej i trzy tuleje zabezpieczające.

 • Użyć smaru niskotemperaturowego, nr kat. 1161427, w celu nasmarowania O-ringów:

 • złącze do przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika

  obu złączy w złączu połączeniowym

  złącza przewodu połączeniowego gniazda złącza w kabinie pasażerskiej


Uwaga!

Uważać, aby smar nie dostał się na powierzchnie złącza.


13
IMG-232585
 

 • Weź tuleje blokujące z zestawu.

 • Podłączyć przewody w następujący sposób:

 • Kabel (1) z nagrzewnicy bloku silnika.

  przewód łączący (2) do gniazda złącza kabiny pasażerskiej,

  Kabel (3) z przedniego gniazda nagrzewnicy bloku silnika.

 • Wcisnąć mocno przewody w złącze połączeniowe, a następnie wcisnąć na złącza kablowe tule zabezpieczające.

14
IMG-232586
 

 • Wcisnąć przewody w cztery zapinki krawędziowe. Zamocować złącze połączeniowe, wykorzystując jego tylny otwór, do ramy pomocniczej za pomocą opaski zaciskowej.

15
IMG-232589
 

 • Wymontować osłonę silnika, pociągając ją w górę – jest ona przymocowana za pomocą czterech gumowych mocowań.

16
IMG-232587
 

Dotyczy modeli: S80/V70/XC70

 • Wyciągnąć dwa trzpienie blokujące z prawego reflektora.

17
IMG-232588
 

 • Wyciągnąć na pewną odległość reflektor i odłączyć złącze z tyłu. Odsunąć reflektor na bok.

18
IMG-232590
 

 • Wziąć zapinkę krawędziową z opaską zaciskową i zamocować ją na krawędzi płyty w prawym przednim rogu ramy pomocniczej.

19A
IMG-360125
19B
IMG-360126
 

20
IMG-232592
 

 • Wziąć dwie podwójne opaski zaciskowe z zestawu i zamocować je przy mocowaniu po prawej stronie górnej części silnika.

 • Wziąć opaskę zaciskową i zamocować ją luźno w otworze w przedniej krawędzi mocowania silnika.

21
IMG-232594
 

 • Poprowadzić przewód do złącza w kabinie pasażerskiej i do pierwszej zamocowanej opaski zaciskowej w prawym przednim rogu ramy pomocniczej.

 • Zacisnąć przewód. Wciągnąć nadmiar przewodu do kabiny pasażerskiej.


Uwaga!

Nie mocować przewodu bezpośrednio do sztywnych przewodów hamulcowych, przewodów paliwowych, sztywnych przewodów klimatyzacji ani sztywnych przewodów wspomagania układu kierowniczego.


22
IMG-360137
 

 • Poprowadzić dalej przewód w górę po zewnętrznej stronie podłużnicy, przez otwór w nadwoziu, do obejm w miejscu na reflektor. Poprowadzić przewód pod sztywnymi przewodami serwomechanizmu aż do mocowania silnika na górze silnika.

 • Zamocować przewód w obejmach za reflektorem.

23
IMG-360016
 

 • Poprowadzić dalej przewód wzdłuż mocowania silnika na górze silnika, a następnie w dół z tyłu silnika, wzdłuż sztywnych przewodów wspomagania układu kierowniczego. Przewód należy poprowadzić pod mocowaniem silnika, przy jego tylnej krawędzi.

 • Zacisnąć przewód we wcześniej umieszczonych obejmach.

24
IMG-232599
 

 • Wziąć z zestawu osłonę przed promieniowaniem i naciągnąć ją na poprowadzony przewód.

25
IMG-231839
 

 • Wziąć gumową przelotkę i odciąć górną część największej gumowej wypustki.

26
IMG-298965
 

 • Nasmaruj gumową przelotkę smarem niskotemperaturowym, nr kat. 1161427 w celu ułatwienia montażu przelotki gumowej w otworze w przegrodzie podszybia.


  Uwaga!

  Uważać, aby smar nie dostał się na powierzchnie złącza.


 • Wsuń przelotkę gumową na przewód.

27
IMG-360096
 

 • Wsunąć przewód do kabiny pasażerskiej, dostosować jego długość, tak aby wyprowadzić go z przedziału silnikowego, i wcisnąć na swoje miejsce gumową przelotkę.

 • Wyjąć z zestawu szarą obejmę taśmową i dokręcić osłonę termiczną do przewodu przy gumowej przelotce.

28
IMG-289544
 

Dotyczy modelu XC60

 • Wyciągnąć dwa trzpienie blokujące z prawego reflektora.

29
IMG-289546
 

 • Wyciągnąć na pewną odległość reflektor i odłączyć złącze z tyłu. Odsunąć reflektor na bok.

30
IMG-298983
 

 • Poluzować tylną obejmę przewodu elastycznego i odsunąć na bok przewód elastyczny turbosprężarki.

31
IMG-299003
 

 • Poluzować obejmy przewodu elastycznego i wymontować tylny przewód elastyczny turbosprężarki.

32
IMG-299004
 

 • Wziąć zapinkę krawędziową z opaską zaciskową i zamocować je na krawędzi płyty w prawym przednim rogu ramy pomocniczej.

33A
IMG-360125
33B
IMG-360126
 

34
IMG-232592
 

 • Wziąć dwie podwójne opaski zaciskowe z zestawu i zamocować je przy mocowaniu po prawej stronie górnej części silnika.

 • Wziąć opaskę zaciskową i zamocować ją luźno w otworze w przedniej krawędzi mocowania silnika.

35
IMG-299023
 

 • Poprowadzić przewód aż do złącza w kabinie pasażerskiej i do pierwszej zamocowanej opaski zaciskowej w prawym przednim rogu ramy pomocniczej. Zacisnąć go. Wprowadzić nadmiarowe fragmenty kabla do kabiny pasażerskiej.


  Uwaga!

  Nie mocować przewodu bezpośrednio do sztywnych przewodów hamulcowych, przewodów paliwowych, sztywnych przewodów klimatyzacji ani sztywnych przewodów wspomagania układu kierowniczego.


36
IMG-360137
 

 • Poprowadzić dalej przewód w górę po zewnętrznej stronie podłużnicy, przez otwór w nadwoziu, do obejm w miejscu na reflektor. Poprowadzić przewód nad sztywnymi przewodami serwomechanizmu aż do mocowania silnika na górze silnika.

 • Zamocować przewód w obejmach za reflektorem.

37
IMG-360016
 

 • Poprowadzić dalej przewód wzdłuż mocowania silnika na górze silnika, a następnie w dół z tyłu silnika, wzdłuż sztywnych przewodów wspomagania układu kierowniczego. Przewód należy poprowadzić pod mocowaniem silnika, przy jego tylnej krawędzi.

 • Zacisnąć przewód we wcześniej umieszczonych obejmach.

38
IMG-299043
 

 • Wziąć z zestawu osłonę termiczną i nałożyć ją na poprowadzony przewód.

39
IMG-231839
 

 • Wziąć gumową przelotkę i odciąć górną część największej gumowej wypustki.

40
IMG-299044
 

 • Nasmarować gumową przelotkę smarem niskotemperaturowym w celu ułatwienia montażu przewodu i przelotki w otworze w panelu przegrody.


  Uwaga!

  Uważać, aby smar nie dostał się na powierzchnie złącza.


 • Wsuń przelotkę gumową na przewód.

41
IMG-360096
 

 • Wsunąć przewód do kabiny pasażerskiej, dostosować jego długość, tak aby wyprowadzić go z przedziału silnikowego, i wcisnąć na swoje miejsce gumową przelotkę.

 • Wyjąć z zestawu szarą obejmę taśmową i dokręcić osłonę termiczną do przewodu przy gumowej przelotce.

42
IMG-231335
 

 • Ponownie zamontować osłonę przeciwrozbryzgową silnika.

43
IMG-232602
 

Dotyczy modeli: S80/V70/XC70

 • Podłączyć złącze do reflektora i zamontować z powrotem reflektor.

44
IMG-232603
 

 • Wcisnąć dwa trzpienie blokujące w reflektor.

45
IMG-289547
 

Dotyczy modelu XC60

 • Podłączyć złącze do reflektora i zamontować z powrotem reflektor.

46
IMG-289545
 

 • Wcisnąć dwa trzpienie blokujące w reflektor.

47
IMG-232604
 

Dotyczy wszystkich modeli

 • Zamontować ponownie pokrywę silnika.

48A
IMG-217776
48B
IMG-217777
 

A

 • Poprowadzić przewód na wsporniku gniazda złącza w kabinie pasażerskiej.

B

 • Poprowadzić przewód z przedziału silnikowego przez otwór w dywaniku.

 • Nasmaruj pierścień O-ring smarem niskotemperaturowym, nr kat. 1161427.


  Uwaga!

  Sprawdzić, czy na powierzchniach złącza nie ma smaru.


 • Podłączyć przewód do gniazda złącza kabiny pasażerskiej. Wcisnąć na połączenie tuleję blokującą (z zestawu).

 • Odwinąć wykładzinę z powrotem na miejsce i przykręcić gniazdo złącza kabiny pasażerskiej obiema śrubami.

49
IMG-234260
 

 • Zamontuj ponownie prawy panel boczny konsoli tunelowej.