Prawa autorskie


Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Copyright © 1998-2024 Volvo Car Corporation (lub jej podmioty zależne w miejscach, w których zostały wskazane, oraz jej licencjodawcy), SE-405 31 Göteborg, Szwecja. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Z wyjątkiem użytku ściśle prywatnego informacje podane na niniejszej stronie internetowej, w tym między innymi tekst, ilustracje i dźwięk, nie mogą być powielane, przenoszone, rozpowszechniane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Volvo Cars, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Wszelkie modyfikacje zawartości tej strony internetowej są wyraźnie zabronione.

Niektóre fragmenty tej strony internetowej zawierają ilustracje, które są chronione prawami autorskimi należącymi do ich dostarczycieli.

Znaki towarowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, zamieszczone na niniejszej stronie internetowej znaki towarowe, firmowe logo oraz symbole graficzne są znakami towarowymi należącymi do firmy Volvo Trademark Holding AB lub firmy Volvo Cars.