Ladestasjon for forhandler med betalingsfunksjon

Finn en forhandler

AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE

Ladestasjonen er utviklet i samarbeid med GARO og er utformet for holdbarhet, sikkerhet og effektivitet.

Med ladestasjonen lades en elbil med inntil 22 kW eller en plug-in hybrid / Twin Engine med inntil 3,5 kW.

Ladestasjonen har en moderne design og er konstruert med tanke på nordisk klima for å tåle svært skiftende vær samt en integrert 4 meters kabel.

Ladestasjonen har også en tilkoblingsfunksjon samt kommunikasjon via 4G. Dette muliggjør støtte for skybasert betaling, smart lading og fjernstyring.

Betalingstjeneste via skyen gir mulighet til å sette ad-hoc-priser eller koble seg til noen som tilbyr denne typen tjeneste.

Med fjernstyring er det for eksempel mulig å få utført diagnoser og feilsøke trådløst.

Smartlading skal blant andre funksjoner gi mulighet til ladingsbalansering mellom forskjellige ladestasjoner på samme geografiske sted.

Via en nettportal er det mulig å låse og låse opp ladestasjonen og se historikk for blant annet ladestatus.

Dynamisk LED-lys på toppen av ladestasjonen viser ladestatus. Det lyser blant annet grønt når den er klar til bruk og blått når et kjøretøy er koblet til og lades.

Ladetiden avhenger av ladenivået bilen har når ladingen starter.

Ladestasjon med RFID-leser, energimåler og opptil 2 x 22 kW ladepunkter.

Delenr.Beskrivelse
323240264G, 4 m fast kabel (Mode 3)

Fakta og fordeler

  • Lad opptil to biler samtidig.

  • Integrert kabel med en lengde på 4 meter.

  • Vanntett ifølge klassifiseringen IP44.

  • Driftstemperatur mellom -25 °C og 40 °C.

  • Tilkoblingsfunksjon via 4G

  • Dynamisk LED-lys på toppen av ladestasjonen.

  • Kan monteres både innen- og utendørs.

Tekniske data

Farge:

Hvit og grå

Materiale:

Aluminium og PC/ASA

Tilbehørets vekt:

24,5 kg

Dimensjoner, høyde x bredde x dybde:

37,5 x 140 x 20,8 cm

Bilde:

TIM00774_Payment, TIM00775_Payment, TIM00778_Payment

Merk!

Dette produktet er kun for forhandlere.

Ladetiden avhenger av bilens ladenivå fra begynnelsen av og hvilken strømstyrke uttaket har.

Den maksimale effekten til ladestasjonen er 2 x 22 kW, men den faktiske effekten avhenger av bilen.

Merk!

Ladestasjonen må installeres av en godkjent elektriker. For at ladestasjonen skal kunne installeres, må eiendommen være utstyrt med et TN-nett1 med nulleder. Korrekt tilkoblingsspenning, se installasjonsveiledningen. Kontakt Volvo-forhandleren for mer informasjon.

Merk!

Ladestasjonen oppfyller gjeldende krav ifølge lovverket i EU. For mer informasjon, se Declaration_of_conformity_LS4 (bare tilgjengelig på engelsk og svensk).

Bruksanvisning for ladestasjonen finnes på https://www.garoemobility.com/support under navnet "LS4".

  1. Se internasjonal standard IEC 60364
Sist oppdatert: 6/23/2021