2018 L.H.D

IntelliSafe Assist

IntelliSafe Assist

Montering i verksted anbefales

Finn en forhandler

Op.nr.: 36513

"IntelliSafe Assist" gjør det enklere og sikrere å kjøre dit du og veien vil. "IntelliSafe Assist" består av "Adaptiv cruisekontroll" (ACC) og "Pilot Assist".

Adaptiv cruisekontroll (ACC)

Dette er en cruisekontroll med en tilleggsfunksjon som gjør at hastigheten tilpasses til kjøretøy foran med lavere hastighet. Hvis kjøretøy foran senker hastigheten, sørger den adaptive cruisekontrollen for at din bil følger kjøretøyets hastighet og stopper hvis det skulle bli nødvendig. Hvis kjøretøyet foran står stille i under tre sekunder, følger bilen din kjøretøyet så snart det starter igjen.

Føreren kan når som helst velge å slå av den adaptive cruisekontrollen og i stedet slå på den vanlige cruisekontrollen. Systemet bruker radarenheten i frontruten. Når bilen følger et annet kjøretøy i en hastighet over 70 km/t og føreren markerer en forestående forbikjøring med bilens blinklys, bidrar den adaptive cruisekontrollen med støtte. Den adaptive cruisekontrollen gjør at du kan følge et annet kjøretøy i hastighet fra stillestående til 200 km/t.

Pilot Assist

Den adaptive cruisekontrollen kompletteres av "Pilot Assist". Det innebærer ikke bare at føreren får hjelp til å holde avstand og hastighet til kjøretøy foran, men også til at bilens posisjon i midten av veibanen holdes ved hjelp av styreassistanse.1 Dette skjer ved at kameraet og radarenheten i frontruten leser bilens posisjon i forhold til synlig veimerking og kjøretøy foran. "Pilot Assist" kan gi styreassistanse fra stillestående til 130 km/t.

Applikasjon2

Delenr.Beskrivelse
32207069AUT
+ Hydraulikkenhet for biler uten Twin Engine
Delenr.Beskrivelse
31660938Unntatt Twin EngineMonteringsanvisning

Fakta og fordeler

  • Komfortabelt, avkoblende og sikkert, ettersom du slipper å tilpasse hastigheten til biler foran hele tiden.

  • Komfortabelt med automatisk støtte, også ved forbikjøring.

  • Styreassistansen hjelper føreren med å holde seg innenfor kjørefeltet i monotone kjøresituasjoner.

Tekniske data

Bilde:

VCC08684

Merk!

Passer bare for biler med automatgir.

I anvisningene for utskifting av hydraulikkenhet står det at programvaren VDDM RELOAD må lastes ned. Dette trinnet er ikke nødvendig hvis enheten skiftes ut med det formålet å aktivere IntelliSafe Assist og skal derfor hoppes over.

Merk!

Bare for land med radargodkjenning.

Viktig informasjon om "IntelliSafe Assist" og funksjonene og begrensningene til denne finner du i bilens førerveiledning.

Merk!

Føreren må alltid følge med på de gjeldende trafikkforholdene og være klar til å gripe inn ved behov. Det er alltid føreren som er ansvarlig for hvordan bilen styres og at riktig tidsavstand og hastighet holdes, også når "IntelliSafe Assist" brukes.

  1. Hvis føreren slipper rattet, kobles styreassistansen ut.
  2. Bestilles i henhold til egen rutine og lastes ned ved hjelp av VIDA.
Sist oppdatert: 9/19/2023