2016 L.H.D

Dekktrykkovervåkingssystem, iTPMS

Dekktrykkovervåkingssystem, iTPMS
Finn en forhandler

Ch 321937-, unntatt HK, JP, KR

Op.nr.: 77612

Dekktrykkovervåkingssystem (iTPMS)1 er et overvåkingssystem for dekktrykket. Et korrekt dekktrykk betyr mindre dekkslitasje, lavere drivstofforbruk og sikrere kjøring.

TPMS-systemet benytter bilens ABS-system for å overvåke dekktrykknivåer. Når systemet registrerer et feil dekktrykk, får føreren informasjon i førerdisplayet. Føreren informeres også om hvilket av bilens dekk som har et feil dekktrykk.

Applikasjon2

Delenr.Beskrivelse
31435512

Fakta og fordeler

  • TPMS-systemet indikerer når lufttrykket er feil, men erstatter ikke vanlig vedlikehold av dekk.

  • TPMS-systemet er aktivert når bilen kjøres i 30 km/t eller raskere.

Tekniske data

Bilde:

VCC08166

Merk!

For å kunne installere iTPMS, må eventuell dTPMS-programvare avinstalleres først.

  1. Indirekte TPMS (iTPMS) inneholder en applikasjon. Direkte TPMS (dTPMS) inneholder både sensorer og en applikasjon, og benyttes på biler til Ch -321936.
  2. Bestilles i henhold til egen rutine og lastes ned ved hjelp av VIDA.
Sist oppdatert: 4/28/2022