2005 L.H.D

Persoonlijke auto-instellingen

Voor prijs neem contact op met verkoper

Zoek een dealer

Met deze sets is het mogelijk bepaalde functies aan de auto toe te voegen of te wijzigen zoals die voor het alarm, de ontgrendeling en de stoeltemperatuur.

FUNCTIE VOOR ONTGRENDELING1

2-fase-ontgrendeling

Ond. nr.Beschrijving
9499637functie voor US/CA

Direct-ontgrendeling

Ond. nr.Beschrijving
9499636functies voor EU

Geeft de mogelijkheid om later de ontgrendelfunctie in uw auto te wijzigen.

Direct-ontgrendeling betekent dat alle portieren en de achterdeur/klep ontgrendeld worden door één druk op de UNLOCK-knop van de afstandsbediening.

2-fase-ontgrendeling betekent dat de eerste druk op de UNLOCK-knop van de afstandsbediening alleen het bestuurdersportier ontgrendelt. Een tweede druk is nodig om de andere portieren te ontgrendelen. Tot nu toe zijn de auto's die zijn gemaakt voor de VS/Canada geleverd met 2-fase-ontgrendeling.

Auto's gemaakt voor andere landen hebben bij aflevering direct-ontgrendeling.

---------------------------------------------------------------------------------

FUNCTIE VOOR BEVESTIGINGSSIGNAAL¹

Ond. nr.Beschrijving
9499397Knipperbevestiging / toevoegen
9499398Knipperbevestiging/verwijderen

Biedt de mogelijkheid om de visuele knipperbevestiging van de auto op een later tijdstip toe te voegen of te verwijderen.

De functie houdt in dat de richtingaanwijzers eenmaal knipperen bij het vergrendelen van de auto, als alle portieren gesloten zijn, en tweemaal bij het ontgrendelen ervan.

---------------------------------------------------------------------------------

FUNCTIE VOOR AUTOMATISCHE VERGRENDELING -06¹

Ond. nr.Beschrijving
8637408Automatische vergrendeling / toevoegen
8637409Automatische vergrendeling / verwijderen

FUNCTIE VOOR AUTOMATISCHE VERGRENDELING 07-

Vanaf MJ07 wordt de functie geactiveerd/gedeactiveerd met de vergrendelingsknop op het bestuurdersportier. Wanneer u de knop langer dan vijf seconden indrukt terwijl de contactsleutel in stand I of II staat, wordt de functie gedeactiveerd/geactiveerd.

Biedt de mogelijkheid om later de automatische vergrendelfunctie in uw auto toe te voegen of te verwijderen.

De functie vergrendelt de portieren automatisch op de normale manier (niet geblokkeerde stand) wanneer de snelheid hoger is dan 7 km/u.

Wanneer de portieren tijdens het rijden worden ontgrendeld met de knop van de centrale vergrendeling, blijven ze ontgrendeld tot de motor uit gaat.

Als een van de portieren ontgrendeld wordt met de vergrendelknop of met de hendel aan de binnenkant van het portier, bijv. bij het uitstappen, wordt het portier weer vergrendeld wanneer de snelheid boven de 7 km/u komt.

Een open portier wordt niet vergrendeld. De portieren worden niet automatisch ontgrendeld wanneer de snelheid onder de 7 km/u daalt.

---------------------------------------------------------------------------------

FUNCTIE VOOR ACTIVERING/DEACTIVERING ALARM¹

Ond. nr.Beschrijving
9499266Activering/deactivering van alarmsysteem via portiersloten/toevoegen
9499267Activering/deactivering van alarmsysteem via portiersloten/verwijderen

Geeft de mogelijkheid om later de alarmactivering/deactivering via de portiersloten in uw auto toe te voegen of te verwijderen.

LET OP! De functie voor activering/deactivering van het alarmsysteem biedt een minder goede beveiliging tegen diefstal, omdat het alarm daardoor op nog een manier kan worden uitgeschakeld. De functie is niet goedgekeurd door verzekeringsmaatschappijen in SE, NO, FI, DK, BE, FR en GB. Informeer naar de voorschriften die uw verzekeringsmaatschappij hanteert.

---------------------------------------------------------------------------------

FUNCTIE VOOR STOELTEMPERATUUR¹

Ond. nr.Beschrijving
8651379Hoge stoelverwarmingstemperatuur, 36-43 °C
8651382Medium stoelverwarmingstemperatuur, 32-38 °C
8651385Lage stoelverwarmingstemperatuur, 28-35 °C

Hierdoor kan de stoelverwarmingstemperatuur in uw auto achteraf worden aangepast. De aangegeven temperatuur is een benadering en staat voor een laag resp. een hoog comfortniveau. Auto's gemaakt voor Noord-Europa worden normaliter geleverd met 30-36°C als laag resp. hoog comfortniveau.

---------------------------------------------------------------------------------

WIJZIGING IN ACTIVERINGSLOGICA VOOR PARKEERHULP¹

Het is mogelijk de activeringslogica voor het parkeerhulpsysteem te wijzigen met behulp van VIDA. Na een dergelijke wijziging wordt het parkeerhulpsysteem nog steeds uitgeschakeld bij 15 km/h net als bij de originele uitvoering. Om het systeem weer in te kunnen schakelen moet echter op de knop worden gedrukt of de achteruitversnelling worden ingeschakeld. Het is dan ook niet voldoende zoals bij de originele uitvoering om de snelheid te verlagen tot onder 10 km/h om het systeem weer in te schakelen. Bij aanvang van een nieuwe rijcyclus is het systeem altijd ingeschakeld.

  1. Moet volgens afzonderlijke procedures besteld worden en gedownload worden met behulp van VIDA.
Laatst bijgewerkt: 4/28/2022