2010 L.H.D

Installatie-instructie

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
C70 2010
C70 (06-) 2010

Instructienr.VersieOnd. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307568971.331324389, 30790208
Starten op afstand, verwarming op brandstof
IMG-320785
Uitrusting
IMG-242205
A0000162
IMG-239664
IMG-239667
M0000232

J8803127

IMG-320807


 
  

INLEIDING

 • Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

 • Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

 • Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

 • Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

 • Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

 
1
IMG-246024
 

 • Zet het contactslot in stand 0.

 • Ontkoppel de minkabel van de accu.


NB!

Wacht minimaal drie minuten voordat u de connectors demonteert of andere elektrische onderdelen verwijdert.


 

Geldt voor de C30

2
IMG-240958
 

Geldt voor de C30

3
IMG-240957
 

4
IMG-241183
 

 • Verwijder het dorpelpaneel van de bagageklep door dit omhoog te trekken, totdat de vier clips aan de bovenkant en de acht vergrendelhaken aan de onderkant loslaten.

5
IMG-305743
 

6
IMG-241185
 

 • Trek het zitkussen van de achterbank los door eerst aan de achterkant van de bank (zit daar met één houder vast) en vervolgens aan de voorkant van de bank (zit daar met twee houders vast) te trekken.

 • Verwijder het zitkussen.

7
IMG-250926
 

 • Klap de middenarmsteun naar voren.

 • Verwijder de middenarmsteun door deze aan beide uiteinden vast te pakken en omhoog te trekken, totdat deze aan de achterkant loskomt uit de tappen van het ruggedeelte (1).

 • Trek deze vervolgens naar voren, totdat de houders (2) op de zijkanten van het ruggedeelte uit de overeenkomende uitsparingen (3) in de middenarmsteun zijn gegleden.

8
IMG-250927
 

 • Klap het ruggedeelte naar voren.

 • Verwijder de afdekplaat voor de rechter bevestiging van het ruggedeelte.

9
IMG-250928
 

 • Verwijder de schroef en de borghuls. Aanhaalmoment 15 Nm (11.0 lbf.ft.).

10
IMG-250929
 

 • Buig het ruggedeelte van de rechter bevestiging naar buiten.

 • Trek het ruggedeelte uit de bevestiging bij de armsteun en verwijder het.


NB!

Het ruggedeelte kan stevig vastzitten.


11
IMG-250930
 

 • Trek de rubberen lijst aan de achterkant van de rechter portieropening los.

12
IMG-251368
 

 • Maak het B-stijlpaneel aan de onderkant los door met een vouwbeen aan de zijkanten te wrikken, totdat de twee clips loslaten.

13
IMG-277604
 

 • Verwijder de clips aan de achterkant van het zijpaneel rechtsachter.

 • Trek het zijpaneel voorzichtig los. Begin aan de voorkant/bovenkant en vervolgens naar achteren, totdat alle clips aan de bovenkant hebben losgelaten.

 • Klap het paneel naar binnen. Maak dit uit de lastogen los en til het uit de laadvloersteun.

 • Herhaal de punten 3-9 voor de andere kant.

14
IMG-241200
 

15
IMG-321163
 

16
IMG-321183
 

 • Reinig het gemarkeerde oppervlak aan de binnenkant van de zijruit achter met isopropanol en droog het gebied af.

17
IMG-321184
 

 • Pak de antenne uit de set en druk de borging op de brede kant van het contact voorzichtig omlaag.

18
IMG-321185
 

 • Wrik de resterende borging op de smallere kant voorzichtig omhoog en trek de kabelschoen eruit.

19
IMG-321186
 

 • Breng de kabel omlaag door het gat achter de clips voor het verwijderde paneel en door het gat eronder.

20
IMG-321187
 

 • Steek de kabelschoen in het contact totdat de pal vastgrijpt en druk de borging aan de zijkant vast.

21
IMG-257987
 

 • Trek de deklaag van de bevestigingstape voor de antenne af.

22
IMG-321188
 

 • Druk de antenne op de binnenkant van de ruit, zo dicht mogelijk bij het paneel, vast en begin bij de kabel aan de binnenkant van het paneel.

23
IMG-321189
 

 • Trek de antennekabel aan de achterkant van de plaatrand omlaag en zet deze met drie kabelstroppen uit de set aan de aanwezige kabelboom vast.


NB!

Let erop dat de kabel zo wordt getrokken dat deze niet kan gaan schuren.


24A
IMG-321363
24B
IMG-258619
 

Afbeelding A

 • Zoek de AEM-regeleenheid aan de zijkant van de rechter wielkast op.

Afbeelding B

 • Ontkoppel de grote connector (1) van de AEM-regeleenheid door de pal (A) in te drukken en de zwarte vergrendelhandgreep (B) in de richting van de pijl te trekken totdat u een klik hoort.

 • Ontkoppel de connector van de elektronicamodule voor accessoires (AEM).

 • Maak de connector (2) los van de elektronicamodule voor accessoires (AEM).

25
M3702530
 

  Verwijder:

 • de zwarte pal (1) waarmee het zwarte contact vastzit in de connector door in de richting van de pijl te trekken.

 • het zwarte contact (2) door een puntig voorwerp in het gat in de gevel te steken en eruit te drukken.

26
M3702955
 

 • Sluit de kleine gele kabel vanuit de regeleenheid aan op positie 3 in de connector van de AEM-regeleenheid.


NB!

De nummeraanduidingen staan op de bovenkant en onderkant van de zwarte aansluitpen, maar zijn heel klein. Wees dus voorzichtig bij het bevestigen van de kabel.


  Plaats het volgende terug:

 • het zwarte contact in de connector en vergrendel dit met de pal.

 • de connector in de AEM-regeleenheid en vergrendel deze met de zwarte vergrendelhandgreep.

27
IMG-258620
 

 • Pak de kabelboom uit de set.

 • Sluit de connector (2) op de elektronicamodule voor accessoires (AEM) aan.

 • Sluit de resterende connector (3) op de T-kabel aan op de connector die van de AEM-regeleenheid werd losgekoppeld.

28
IMG-321543
 

 • Pak de klittenband uit de set en knip een stuk van 40 mm (1 9/16") af.

29
IMG-321544
 

 • Knip de beide stukken in het midden door.

30
IMG-222283
 

 • Pak de twee langste afgeknipte stukken en druk ze op elkaar vast.

31
IMG-222284
 

 • Pak de ontvanger uit de set, reinig het vlakke gedeelte met isopropanol en droog het gebied af.

32
IMG-222285
 

 • Verwijder de deklaag van het ene stuk klittenband.

33
IMG-222286
 

 • Duw de stukken klittenband op de ontvanger vast.

34
IMG-321789
 

 • Reinig de lange en smalle vlakke oppervlakken in de randen op het meest vlakke oppervlak van de zekeringhouder op de nieuwe kabelboom.

35
IMG-321790
 

 • Druk de resterende stukken klittenband goed met de korte kanten tegen de gereinigde oppervlakken vast.

36
IMG-225262
 

 • Open met een kleine schroevendraaier voorzichtig de secundaire borging van de zwarte zespolige connector op de kabelboom.

37
IMG-258665
 

 • Sluit de groene (GR) kabel uit de set aan op positie 3 en de zwarte (BK) kabel op positie 6 in de zespolige connector.

 • Druk de secundaire vergrendeling op de zwarte zespolige connector samen.

38
IMG-321791
 

 • Reinig de twee oppervlakken voor het bevestigen van de zekeringhouder en de ontvanger aan de carrosseriezijde achter en het lastoog rechtsvoor met isopropanol en droog het gebied af.

39
IMG-222287
 

 • Verwijder de andere deklaag van de stukken klittenband.

40
IMG-321792
 

 • Druk de ontvanger op het bovenste van de gereinigde oppervlakken vast.

  Zender/ontvanger synchroniseren

 1. Sluit de minkabel op de accu in de auto aan.

 2. Sluit de antennekabel op de ontvangereenheid aan.

 3. Sluit de connector op de ontvangereenheid aan.

 4. Druk binnen het tijdsinterval van 1,5 tot 5 seconden op de "OFF"-knop op de zender, totdat de lichtdiode dooft.

Het synchroniseren is uitgevoerd.

41
IMG-321804
 

 • Verwijder de beschermtape van de klittenband voor de zekeringhouder.

42
IMG-321805
 

 • Druk de zekeringhouder op het resterende gereinigde oppervlak vast.

43
IMG-321806
 

 • Pak het relais uit de set en druk dit in de relaishouder vast.

44
IMG-321807
 

 • Klem nu alle kabeloverlengte samen met relais en connectors (1) en de overige overlengte (2) bij elkaar.

 • Let er bij het vastzetten op dat de connectors en relaishouders niet kunnen gaan rammelen.

45
IMG-242268
 

 • Programmeer de software conform de service-informatie in VIDA.

 • Test de functie volgens de handleiding voor accessoires.

46
IMG-321809
 

47
IMG-241324
 

48
IMG-277605
 

49
IMG-241379
 

50
IMG-241378
 

51
IMG-246796
 

52A
IMG-251430
52B
IMG-251431
 

Afbeelding A

 • Vervang kapotte clips.

 • Druk het paneel op zijn plaats vast en let erop dat alle clips vastgrijpen.


NB!

Aan de achterkant van het paneel zitten elf clips die aan de carrosserie bevestigd moeten worden. Wees voorzichtig bij het inpassen, zodat de clips niet afbreken.


 • Maak het paneel met de aanwezige schroef vast.

Afbeelding B

 • De afbeelding toont de positie van de clips aan de achterkant van het paneel.

53
IMG-251432
 

 • Draai de zwarte kunststof clip aan de binnenkant van de voorkant met een schroevendraaier los. Vervang de clip door een nieuwe en plaats het B-stijlpaneel terug.

54
IMG-261489
 

55
IMG-261490
 

 • Plaats het ruggedeelte terug. Controleer of dit goed in zijn bevestigingen zit.

56
IMG-261491
 

 • Zet het ruggedeelte met de schroef en de borgpen in de rechter bevestiging vast.

 • Trek aan het ruggedeelte en controleer of dit in zijn bevestigingen vastzit. Haal de schroef aan tot 15 Nm (11 lbf.ft.).

57
IMG-261492
 

58
IMG-261493
 

 • Herhaal de punten 48 en 52-58 voor de andere kant.

59
IMG-246644
 

 • Plaats de middenarmsteun terug door deze aan beide uiteinden vast te pakken, naar de tappen van het ruggedeelte (1) te brengen en de houders (2) in de zijkanten van het ruggedeelte in de uitsparingen van de middenarmsteun (3) te passen.

 • Druk vervolgens de middenarmsteun aan de achterkant naar beneden, zodat de tappen (1) in de uitsparingen (4) vastklikken. Er is een klikgeluid hoorbaar wanneer de middenarmsteun wordt vastgedrukt.

60
IMG-241377
 

 

Geldt voor S40 (04-)

61
J8504553
 

Geldt voor S40 (04-)

 • Verwijder de vloerbekleding uit de bagageruimte.

62
J8504552
 

 • Verwijder de bovenste vloersteunen (indien aanwezig) aan linker- en rechterzijde.

63
J8504554
 

  Drempelsierpaneel van achterklep/kofferdeksel verwijderen:

 • Wrik de twee externe clips aan de voorkant/onderkant van het drempelsierpaneel op de achterklep los.

 • Wrik een van de hoeken van het drempelsierpaneel met een tochtstripgereedschap omhoog, zodat de twee clips aan dat uiteinde loskomen.

 • Trek het drempelsierpaneel aan het andere uiteinde omhoog zodat de resterende twee clips loskomen. Verwijder het drempelsierpaneel.

  Rubber strip voor achterklep/kofferdeksel verwijderen:

 • Maak de rubberen afdekstrip los waar deze het rechter zijpaneel in de kofferbakopening bedekt.

64
J8504583
 

 • Haak het zijpaneel (2) los van de bevestiging aan de onderzijde van de hoedenplank.

 • Ontkoppel de connector voor het 12V-contact, als dit er is.

 • Haak het zijpaneel los uit de lastogen (1). Verwijder het zijpaneel.

65
J8504616
 

 • Verwijder de onderste vloersteun aan de rechterkant. Verwijder eerst de drie clips aan de onderkant van het compartiment en til het daarna omhoog.

66
J3904768
 

 • Verwijder de parkeerhulpeenheid (PAM) met kabels achter de wielkast rechtsachter.

 • Indien nodig: ontkoppel ook de aanwezige omliggende kabels.

67
IMG-258667
 

 • Maak de AEM-regeleenheid los. Deze is met twee schroeven bevestigd.

68
J8504663
 

 • Verwijder het bovenste paneel door dit recht in het voertuig te trekken.

69
IMG-258668
 

 • Reinig het gemarkeerde oppervlak aan de binnenkant van de achterruit met isopropanol en droog het gebied af.

70
IMG-257987
 

 • Trek de deklaag van de bevestigingstape voor de antenne af.

71
IMG-258669
 

 • Druk de antenne op de binnenkant van de ruit vast, zo dicht mogelijk bij de plaatrand.

 • Bevestig de kabel aan de aanwezige kabelboom.

 • Zet de kabelboom met tape vast (zie afbeelding), zodat deze tegen slijtage door de sturing van het paneel wordt beschermd.

72
IMG-258670
 

 • Trek de kabel in de bagageruimte (zie afbeelding).

73
IMG-258619
 

 • Ontkoppel de grote connector (1) van de AEM-regeleenheid door de pal (A) in te drukken en de zwarte vergrendelhandgreep (B) in de richting van de pijl te trekken totdat u een klik hoort.

 • Ontkoppel de connector van de elektronicamodule voor accessoires (AEM).

 • Maak de connector (2) los van de elektronicamodule voor accessoires (AEM).

74
M3702530
 

  Verwijder:

 • de zwarte pal (1) waarmee het zwarte contact vastzit in de connector door in de richting van de pijl te trekken.

 • het zwarte contact (2) door een puntig voorwerp in het gat in de gevel te steken en eruit te drukken.

75
M3702955
 

 • Sluit de kleine gele kabel vanuit de regeleenheid aan op positie 3 in de connector van de AEM-regeleenheid.


NB!

De nummeraanduidingen staan op de bovenkant en onderkant van de zwarte aansluitpen, maar zijn heel klein. Wees dus voorzichtig bij het bevestigen van de kabel.


  Plaats het volgende terug:

 • het zwarte contact in de connector en vergrendel dit met de pal.

 • de connector in de AEM-regeleenheid en vergrendel deze met de zwarte vergrendelhandgreep.

76
IMG-258620
 

 • Sluit de connector (2) op de elektronicamodule voor accessoires (AEM) aan.

 • Sluit de resterende connector (3) op de T-kabel aan op de connector die van de AEM-regeleenheid werd losgekoppeld.

77
IMG-258667
 

 • Plaats de AEM-regeleenheid terug met de twee schroeven en haal aan.

78
IMG-222282
 

 • Neem de klittenband uit de set erbij en knip het in het midden door.

79
IMG-222283
 

 • Duw de stukken klittenband op elkaar vast.

80
IMG-222284
 

 • Reinig het vlakke oppervlak van de ontvanger met isopropanol en droog het gebied af.

81
IMG-222285
 

 • Verwijder de deklaag van het ene stuk klittenband.

82
IMG-222286
 

 • Duw de stukken klittenband op de ontvanger vast.

83
IMG-225262
 

 • Open met een kleine schroevendraaier voorzichtig de secundaire vergrendeling van de zwarte zespolige connector uit de set.

84
IMG-258665
 

 • Sluit de groene (GR) kabel uit de set aan op positie 3 en de zwarte (BK) kabel op positie 6 in de zespolige connector.

 • Druk de secundaire vergrendeling op de zwarte zespolige connector samen.

85
IMG-258663
 

  Zender/ontvanger synchroniseren

 1. Sluit de minkabel op de accu in de auto aan.

 2. Sluit de antennekabel op de ontvangereenheid aan.

 3. Sluit de connector op de ontvangereenheid aan.

 4. Druk binnen het tijdsinterval van 1,5 tot 5 seconden op de "OFF"-knop op de zender, totdat de lichtdiode dooft.

Het synchroniseren is voltooid.

 • Druk de ontvanger weer op het stuk klittenband vast dat op de carrosserieplaat zit (als u de ontvanger had losgemaakt).


NB!

Zet de kabeloverlengte vanaf het timerrelais met tape vast en plaats het naast de regeleenheid onder de isolatiemat.


86
IMG-258674
 

 • Reinig het gemarkeerde oppervlak aan de binnenkant van de vlakke plaatrand met isopropanol en droog het gebied af.

87
IMG-222287
 

 • Verwijder de andere deklaag van de stukken klittenband.

88
IMG-258675
 

 • Druk de ontvanger goed vast op de vlakke plaatrand op het achterscherm.

 • Klem de relaishouder en zekeringhouder met kabelstroppen aan de aanwezige kabelbomen vast, zodat ze vastzitten en niet rammelen.

89
 

 • Monteer de parkeerhulpeenheid (PAM), indien aanwezig, en alle panelen.

90
IMG-242268
 

 • Download software voor de juiste werking van het accessoire zoals beschreven in de service-informatie in VIDA.

 

Geldt voor de V50

91
J8504575
 

Geldt voor de V50

 • Verwijder de vloerbekleding uit de bagageruimte.

92
J8504577
 

  Drempelsierpaneel van achterklep/kofferdeksel verwijderen:

 • Wrik de vier externe clips aan de voorkant/onderkant van het drempelsierpaneel op de achterklep los.

 • Wrik een van de hoeken van het drempelsierpaneel omhoog zodat de twee clips aan dat uiteinde loslaten. Gebruik een vouwbeen.

 • Trek het drempelsierpaneel omhoog zodat de resterende zes clips loskomen. Verwijder het drempelsierpaneel.

93
J8504578
 

  Rubber strip voor achterklep/kofferdeksel verwijderen:

 • Maak de rubberen afdekstrip los waar deze het rechter zijpaneel bedekt en verwijder deze.

94
J8504707
 

  Zijkussen verwijderen:

 • Pak de bovenkant van het rechter zijkussen beet. Trek het zijkussen naar voren toe, zodat de clips aan de achterkant loskomen.

 • Duw het zijkussen omhoog.

  Paneel aan de voorkant/bovenkant van het zijpaneel verwijderen:

 • Verwijder de schroef aan de achterkant van het paneel bij de voorkant/bovenkant van het rechter zijpaneel.

 • Trek het dekpaneel omhoog, zodat de vier clips aan de binnenzijde loskomen.

95
J8504585
 

 • Trek de rubberen afdekstrip aan de achterkant van de opening voor het rechter achterportier los.

  Onderste paneel op de C-stijl verwijderen:

 • Wrik voorzichtig het onderste paneel op de C-stijl los bij de rechter zijkant. Wrik voorzichtig los aan de bovenkant. Gebruik een kunststof vouwbeen.

 • Trek het paneel op de C-stijl zodat de twee bovenste clips loskomen. Blijf het paneel omlaag trekken totdat de laatste twee clips loskomen.

96
J8504570
 

  Zijpaneel verwijderen:

 • Klap de lastogen op het rechter zijpaneel naar buiten.

 • Neem een kraspen met een gehoekte punt erbij en steek deze in de openingen boven in de afdekkingen (1). Draai de kraspen dusdanig dat de punt op de achterkant van de afdekkingen aangrijpt. Trek de afdekkingen los.

 • Verwijder de schroeven in de lastogen.

 • Verwijder de schroef (2) vóór aan de bovenkant van het zijpaneel.

 • Trek het zijpaneel aan de bovenkant los, zodat de twee clips achter aan de onderkant van het zijraam en de clip aan de onderkant van de D-stijl loskomen.

 • Ontkoppel de connector voor het 12V-contact, als dit er is.

97
J8504576
 

 • Verwijder de rechter vloersteun. Verwijder eerst de drie clips aan de onderkant van het compartiment en til het daarna omhoog.

98
J3904767
 

  Geldt voor auto’s met parkeerhulp (PAM):

 • Verwijder de parkeerhulpeenheid (PAM) met kabels achter de wielkast rechtsachter.

 • Indien nodig: ontkoppel eventueel aanwezig omliggende bedrading.

99
J8504615
 

 • Verwijder het isolatiepaneel. Het paneel is met twee clips bevestigd.

100
IMG-258614
 

 • Maak de AEM-regeleenheid los. Deze is met twee schroeven bevestigd.

101
J8504579
 

102
IMG-258615
 

103
IMG-258616
 

104
IMG-258617
 

 • Reinig het gemarkeerde oppervlak aan de binnenkant van de achterruit met isopropanol en droog het gebied af.

105
IMG-257987
 

 • Trek de deklaag van de bevestigingstape voor de antenne af.

106
IMG-258618
 

 • Druk de antenne op de binnenkant van de ruit vast, zo dicht mogelijk bij de plaatrand.

 • Bevestig de kabel aan de aanwezige kabelboom.

107
IMG-258619
 

 • Ontkoppel de grote connector (1) van de elektronicamodule voor accessoires (AEM) door eerst de pal (A) in te drukken. Trek de zwarte vergrendelhandgreep (B) in de richting van de pijl tot u een klik hoort.

 • Ontkoppel de connector van de elektronicamodule voor accessoires (AEM).

 • Maak de connector (2) los van de elektronicamodule voor accessoires (AEM).

108
M3702530
 

  Verwijder:

 • de zwarte pal (1) waarmee het zwarte contact vastzit in de connector door in de richting van de pijl te trekken.

 • het zwarte contact (2) door een puntig voorwerp in het gat in de gevel te steken en eruit te drukken.

109
M3702955
 

 • Sluit de kleine gele kabel vanuit de regeleenheid aan op positie 3 in de connector van de AEM-regeleenheid.


NB!

De nummeraanduidingen staan op de bovenkant en onderkant van de zwarte aansluitpen, maar zijn heel klein. Wees dus voorzichtig bij het bevestigen van de kabel.


  Plaats het volgende terug:

 • het zwarte contact in de connector en vergrendel dit met de pal.

 • de connector in de AEM-regeleenheid en vergrendel deze met de zwarte vergrendelhandgreep.

110
IMG-258620
 

 • Sluit de connector (2) op de elektronicamodule voor accessoires (AEM) aan.

 • Sluit de resterende connector (3) op de T-kabel aan op de connector die van de AEM-regeleenheid werd losgekoppeld.

111
IMG-258614
 

 • Plaats de AEM-regeleenheid terug met de twee schroeven en haal aan.

112
IMG-222282
 

 • Neem de klittenband uit de set erbij en knip het in het midden door.

113
IMG-222283
 

 • Duw de stukken klittenband op elkaar vast.

114
IMG-222284
 

 • Reinig het vlakke oppervlak van de ontvanger met isopropanol en droog het gebied af.

115
IMG-222286
 

 • Duw de stukken klittenband op de ontvanger vast.

116
IMG-222287
 

 • Verwijder de andere deklaag van de stukken klittenband.

117
IMG-225262
 

 • Open met een kleine schroevendraaier voorzichtig de secundaire vergrendeling van de zwarte zespolige connector uit de set.

118
IMG-258665
 

 • Sluit de groene (GR) kabel uit de set aan op positie 3 en de zwarte (BK) kabel op positie 6 in de zespolige connector.

 • Druk de secundaire vergrendeling op de zwarte zespolige connector samen.

119
IMG-258663
 

  Zender/ontvanger synchroniseren

 1. Sluit de minkabel op de accu in de auto aan.

 2. Sluit de antennekabel op de ontvangereenheid aan.

 3. Sluit de connector op de ontvangereenheid aan.

 4. Druk binnen het tijdsinterval van 1,5 tot 5 seconden op de "OFF"-knop op de zender, totdat de lichtdiode dooft.

Het synchroniseren is voltooid.

 • Duw de ontvanger weer op het stuk klittenband vast dat op de carrosserieplaat zit, als u de ontvanger had losgemaakt.


NB!

Zet de kabeloverlengte vanaf het timerrelais met tape vast en plaats het naast de regeleenheid onder de isolatiemat.


120
IMG-258664
 

 • Reinig het gemarkeerde oppervlak aan de binnenkant van de vlakke plaatrand met isopropanol en droog het gebied af.

121
IMG-258666
 

 • Druk de ontvanger goed vast op de vlakke plaatrand op het achterscherm.

 • Klem de relaishouder en zekeringhouder met kabelstroppen aan de aanwezige kabelbomen vast, zodat ze vastzitten en niet rammelen.

122
 

 • Monteer de parkeerhulpeenheid (PAM), indien aanwezig, en alle panelen.

123
IMG-242268
 

 • Download software voor de juiste werking van het accessoire zoals beschreven in de service-informatie in VIDA.

 • Test de functie volgens de handleiding voor accessoires.

 

Geldt voor de C70 (06-)

124
IMG-221940
 

Geldt voor de C70 (06-)

 • Open het kofferdeksel.

125
IMG-221661
 

 • Til de bagagewand in de bagageruimte op.

126
IMG-221960
 

  Verwijder:

 • het deksel van de gereedschapsbak.

 • het reservewiel (voor zover aanwezig).

127
IMG-221961
 

 • Neem het gereedschap uit de gereedschapsbak.

  Verwijder:

 • de clip.

 • de bout.

 • de gereedschapsbak.

128
IMG-221962
 

 • Verwijder de drie bouten en de verankeringsogen van de vloer.

129
IMG-242965
 

 • Verwijder het kapje voor de aanslag van de bagageklep door met een vouwbeen tussen het kapje en de aanslag te wrikken, zodat de haakjes loslaten.

130
IMG-242966
 

 • Verwijder de twee lampen door met een schroevendraaier de twee pallen aan de bovenkant in te drukken.

131
IMG-242967
 

  Geldt voor auto’s met een noodbedieningshandgreep in de kofferbak

 • Verwijder de noodbedieningshandgreep door de pen bij het oog naar buiten te drukken en de kabel los te haken.

132
IMG-221966
 

 • Verwijder de twee bouten uit de dorpellijst.

133
IMG-221967
 

 • Verwijder de dorpellijst door deze zo ver omhoog te trekken dat de clips loskomen. Haal de dorpellijst opzij.

134
IMG-221968
 

 • Verwijder de mat uit de kofferbak.

135
IMG-221969
 

 • Verwijder het aanslagrubber van de aanslagbeugel voor de hardtop.

136
IMG-221972
 

 • Teken de aanslagbeugel van de hardtop af ten opzichte van de bout.

 • Verwijder de bout en de aanslagbeugel van de hardtop.

137
IMG-242968
 

 • Verwijder de vergrendeling voor de bagageverdeler door met een vouwbeen tussen mat en vergrendeling te wrikken.

138
IMG-221974
 

 • Verwijder de bout en het verankeringsoog aan de rechterzijde.

139
IMG-242969
 

 • Verwijder het kapje voor de aanslagbeugel.

140
IMG-221976
 

 • Haal de vier clips van het zijpaneel af.

141
IMG-262684
 

 • Buig het zijpaneel opzij om bij de AEM te komen.

142
IMG-262685
 

 • Maak de AEM-regeleenheid los.

143
IMG-262686
 

 • Reinig het gemarkeerde oppervlak aan de binnenkant van de achterruit met isopropanol en droog het gebied af.

144
IMG-257987
 

 • Trek de deklaag van de bevestigingstape voor de antenne af.

145
IMG-262687
 

 • Druk de antenne vast op het vlakke plaatoppervlak, direct onder het rechter achterlicht (zie afbeelding).

 • Bevestig de kabel aan de aanwezige kabelboom.

146
IMG-258619
 

 • Ontkoppel de grote connector (1) van de AEM-regeleenheid door de pal (A) in te drukken en de zwarte vergrendelhandgreep (B) in de richting van de pijl te trekken totdat u een klik hoort.

 • Ontkoppel de connector van de elektronicamodule voor accessoires (AEM).

 • Maak de connector (2) los van de elektronicamodule voor accessoires (AEM).

147
M3702530
 

  Verwijder:

 • de zwarte pal (1) waarmee het zwarte contact vastzit in de connector door in de richting van de pijl te trekken.

 • het zwarte contact (2) door een puntig voorwerp in het gat in de gevel te steken en eruit te drukken.

148
M3702955
 

 • Sluit de kleine gele kabel vanuit de regeleenheid aan op positie 3 in de connector van de AEM-regeleenheid.


NB!

De nummeraanduidingen staan op de bovenkant en onderkant van de zwarte aansluitpen, maar zijn heel klein. Wees dus voorzichtig bij het bevestigen van de kabel.


  Plaats het volgende terug:

 • het zwarte contact in de connector en vergrendel dit met de pal.

 • de connector in de AEM-regeleenheid en vergrendel deze met de zwarte vergrendelhandgreep.

149
IMG-258620
 

 • Sluit de connector (2) op de elektronicamodule voor accessoires (AEM) aan.

 • Sluit de resterende connector (3) op de T-kabel aan op de connector die van de AEM-regeleenheid werd losgekoppeld.

150
IMG-262688
 

 • Plaats de elektronicamodule voor accessoires (AEM) terug.

151
IMG-222282
 

 • Neem de klittenband uit de set erbij en knip het in het midden door.

152
IMG-222283
 

 • Duw de stukken klittenband op elkaar vast.

153
IMG-222284
 

 • Reinig het vlakke oppervlak van de ontvanger met isopropanol en droog het gebied af.

154
IMG-222286
 

 • Duw de stukken klittenband op de ontvanger vast.

155
IMG-225262
 

 • Open met een kleine schroevendraaier voorzichtig de secundaire vergrendeling van de zwarte zespolige connector uit de set.

156
IMG-258665
 

 • Sluit de groene (GR) kabel uit de set aan op positie 3 en de zwarte (BK) kabel op positie 6 in de zespolige connector.

 • Druk de secundaire vergrendeling op de zwarte zespolige connector samen.

157
IMG-262783
 

  Zender/ontvanger synchroniseren

 1. Sluit de minkabel op de accu in de auto aan.

 2. Sluit de antennekabel op de ontvangereenheid aan.

 3. Sluit de connector op de ontvangereenheid aan.

 4. Druk binnen het tijdsinterval van 1,5 tot 5 seconden op de "OFF"-knop op de zender, totdat de lichtdiode dooft.

Het synchroniseren is uitgevoerd.

 • Duw de ontvanger weer op het stuk klittenband vast dat op de carrosserieplaat zit, als u de ontvanger had losgemaakt.


NB!

Zet kabeloverlengte naast de regeleenheid met tape vast.


158
IMG-262784
 

 • Reinig het gemarkeerde oppervlak aan de binnenkant van de vlakke plaatrand met isopropanol en droog het gebied af.

159
IMG-222287
 

 • Verwijder de andere deklaag van de stukken klittenband.

160
IMG-262785
 

 • Druk de ontvanger goed vast op de vlakke plaatrand op het achterscherm.

 • Klem de relaishouder en zekeringhouder met kabelstroppen aan de aanwezige kabelbomen vast, zodat ze vastzitten en niet rammelen.

161
IMG-242268
 

  Plaats het volgende terug:

 • het zijpaneel.

 • de aanslag- en bevestigingsbeugels.

 • de bekledingsmat in de kofferbak.

 • het dorpelpaneel met verlichting.

 • een eventuele noodbedieningshandgreep.

 • de aanslag voor het kofferdeksel.

 • de lastogen, draai de bouten aan tot 24 Nm (17 lbf.ft.).

 • de gereedschapsbak.

 • de bagagewand.

 • Download software voor de informatie over het accessoire zoals beschreven in de service-informatie in VIDA.