2004 L.H.D

Installatie-instructie

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC90 2004
XC90 (03-) 2004 D5244T AW50/51 AWD, XC90 (03-) 2004 D5244T M66 AWD

Instructienr.VersieOnd. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307300761.231373139
Elektrische motorblokverwarming D5244T AWD
R2900509
Uitrusting
A0000162
A0000163
A0000161
A0000180
M0000232
A0000172

IMG-365011

R2900511


 
  

INLEIDING

 • Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

 • Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

 • Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

 • Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

 • Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

  

NB!

S60 t/m bouwjaar -2004 = CH -424999

S60 vanaf bouwjaar 2005- = CH 425000-

V70 t/m bouwjaar -2004 = CH -458999

V70 vanaf bouwjaar 2005- = CH 459000


 

Geldt voor de S60 en V70 t/m bouwjaar -2004

1
M8600440
 

Geldt voor de S60 en V70 t/m bouwjaar -2004

Voorbereidingen

 • Verwijder de bumperlijst van de bumper door de strip aan een kant met tochtstripgereedschap omhoog te wrikken en vervolgens de hele lijst los te trekken.

2
M8600441
 

 • Snijd aan de achterkant van de lijst een gat in de bumperlijst, zie de markering (1). Gebruik een vloerbedekkingsmes of iets dergelijks. Houd bij het snijden een marge aan en werk het geheel bij met een vijl.


NB!

Als u langs de bovenste horizontale lijn snijdt, moet het mes naar de bovenste rand van de lijst worden gedraaid. Leid het mes langs de lijst. Zo wordt de uitsparing niet in het midden van de ronding van de lijst geplaatst.


3
M8600442
 

 • Plaats de bumperlijst terug.

 • Plaats het beschermkapje (1) van het voorste contact van de motorblokverwarming in de bumperlijst.

 • Markeer het gat in de bumperbehuizing (2) met behulp van een gatzaag van Ø29 mm (1 1/8") en de bijbehorende centerboor.

 • Neem het beschermkapje weg en boor het gat uit met de gatzaag van Ø29 mm (1 1/8").

 • Verwijder eventueel slijpsel.

 • Plaats het beschermkapje terug.

4
D2000257
 

 • Breng de auto omhoog.

  Verwijder:

 • de bout (1) van de linker luchtgeleidingsplaat (2).

 • de linker luchtgeleidingsplaat door deze naar achteren te trekken.

 • de rechter luchtgeleidingsplaat, op dezelfde manier.

5
D2000231
 

  Verwijder:

 • de luchtgeleider (2) door de bouten (1) los te draaien, de vergrendelingen (5) omhoog te drukken en de luchtgeleidingsplaat omlaag en naar achteren te bewegen.

 • de motordekplaat (4) door de bouten (3) los te draaien.

6
M2900133
 

Voorste contact monteren

 • Haal de kabel die bij het voorste contact hoort door het beschermkapje (1) en de bumperbehuizing (2).

 • Breng de kunststof moer (3) uit de set aan op het voorste contact en haal deze aan. Het kapje moet horizontaal zitten en wordt naar voren toe geopend.


Tip

De moer is moeilijk bereikbaar. Vastschroeven met de kabel kan het iets makkelijker maken.


 • Trek de kabels langs de linkerkant van de linker langsligger omlaag.

 

Geldt voor de S60 en V70 vanaf bouwjaar 2005-

7
M8601194
 

Geldt voor de S60 en V70 vanaf bouwjaar 2005-

Voorbereidingen

 • Meet het gat voor het voorste contact van de motorblokverwarming af. Zie de afbeelding. De afstand tussen het middelpunt van het gat en de hoek van de koplamp moet 200 mm (7 7/8") bedragen. Meet het middelpunt van het gat zo uit, dat het symmetrisch aan de bovenkant van de bumper komt te zitten.

 • Boor het gat voor met een Ø3 mm (1/8") boortje.

 • Boor het gat uit met een gatzaag van Ø30 mm (1 3/16").

 • Verwijder eventueel slijpsel.

8
M3703484
 

 • Maak drainageopeningen aan weerszijden van het contact. Gebruik een schroevendraaier en druk met handkracht op de markeringen.

9
M8601252
 

 • Zet de expansiemoer in het gat, met de stuurtap in het centreergat.

 • Trek de kabel plus de massakabel vanaf het voorste contact van de motorblokverwarming van boven naar beneden door. Laat ze naar beneden hangen.

10
M8601253
 

Voorste contact monteren

 • Sluit de kabel aan op het voorste contact van de motorblokverwarming. Druk omlaag en draai de kabel rechtsom zodat de expansiemoer uitzet.

 • Breng de kabel vanaf het voorste contact in, zodat het scharnier naar de koplamp wijst. Neem de kabel weg.

 

Geldt voor de XC90

11
R3501343
 

Geldt voor de XC90

Voorbereidingen

 • Neem de linker koplamp los door de twee borgpennen naar boven te trekken en vervolgens de koplamp naar voren toe los te trekken.

12
R3501493
 

 • Wrik voorzichtig de vergrendeling van de aansluitstekker voor de koplamp los Gebruik een schroevendraaier.

 • Trek de vergrendeling volledig omhoog, neem de aansluitstekker los en leg de koplamp opzij.

13
R8600944
 

 • Neem het linker rooster van de bumper weg door dit met tochtstripgereedschap voorzichtig rondom los te wrikken.

14
R8600921
 

 • Meet het boorgat voor het voorste contact van de motorblokverwarming af, zie de afbeelding.

 • Boor het gat voor met een Ø3 mm (1/8") boortje.

 • Boor het gat uit met een gatzaag van Ø29 mm (1 1/8").

 • Verwijder eventueel slijpsel.

15
R8600945
 

 • Neem een vloerbedekkingsmes en snijd de lamellen (1) zo bij, dat ze even hoog zijn. De kunststof moer voor het voorste contact van de motorblokverwarming krijgt daarmee een glad oppervlak om tegenaan vast te zetten.

16
R8600920
 

 • Zaag of snijd in de tweede opening van links in het linker rooster van de bumper een opening uit voor het voorste contact van de motorblokverwarming.

 • Rond de randen af.

 • Druk het rooster vast in de bumper.

17A
R8703775
17B
R8703776
 

Voorste contact monteren

Afbeelding A

 • Neem het voorste contact van de motorblokverwarming, beschermkapje en kunststof moer uit de set.

 • Schuif het beschermkapje op het voorste contact van de motorblokverwarming en draai het contact zo, dat het kapje aan de linkerkant van de auto opengaat, zie de afbeelding.

Afbeelding B

 • Plaats de kunststof moer.

 • Zet de kunststof moer goed vast. Sluit de kabel aan op het voorste contact van de motorblokverwarming om het geheel tegen te houden bij het vastzetten van de kunststof moer.

 • Trek de kabels langs de linkerkant van de linker langsligger omlaag.

18
R2000348
 

 • Verwijder de motordekplaat (1) door eerst de bouten (2) te verwijderen.

 

Geldt voor de S80

19
D8600337
 

Geldt voor de S80

Voorbereidingen

 • Zet de plakmal vast en maak een markering voor het maken van een gat in de bumper conform de mal.

 • Boor een gat met een Ø4 mm (5/32") boortje.

 • Boor een gat met een gatzaag van Ø29 mm (1 1/8") loodrecht op het oppervlak.

 • Werk het centreergat bij met een rondvijl.

 • Werk zonodig ook het doorvoergat bij.

20
D3701818
 

 • Maak aan weerszijden drainageopeningen. Gebruik een schroevendraaier en druk met handkracht op de markeringen.

21
D8600338
 

Voorste contact monteren

 • Zet de expansiemoer in het gat, met de stuurtap in het centreergat.

 • Trek de kabel plus de massakabel vanaf het voorste contact van de motorblokverwarming van boven naar beneden door. Laat ze naar beneden hangen.

22
D8600339
 

 • Sluit de kabel aan op het voorste contact van de motorblokverwarming.

 • Druk omlaag en draai de kabel rechtsom zodat de expansiemoer uitzet.

 • Breng de kabel vanaf het voorste contact in, zodat het scharnier naar de koplamp wijst.

 • Neem de aansluitkabel weg.

 

Geldt voor de XC70

23
M8600602
 

Geldt voor de XC70

Voorbereidingen

 • Reinig de bumperbehuizing op de plaats waar de twee stukjes tape bevestigd moeten worden.

 • Breng twee stukjes tape aan om de plaats van het gat voor het contact van de elektrische motorblokverwarming te markeren (gebruik smalle tape). Het ene stukje bevestigt u aan de achterkant, onder de hoek van het knipperlicht en loodrecht naar beneden. De onderrand van het tweede stukje tape plaatst u langs de bovenste straal van de bumperbehuizing. Zie de afbeelding.

24
M8600603
 

 • Markeer volgens de afmetingen op de afbeelding aan de binnenkant van de hoek van het snijpunt van de twee stukjes tape een rechthoek. De afstand van de randen van de tape moet 5 mm (13/64") bedragen.

 • Bescherm de bumperbehuizing door tape op het te snijden oppervlak aan te brengen.

 • Snijd de bumperbehuizing voorzichtig conform de markering uit. Gebruik een vloerbedekkingsmes of iets dergelijks.

 • Rond de randen af.

25
M8600604
 

Voorste contact monteren

 • Verwijder de stukjes tape.

 • Neem het beschermkapje (1) van het voorste contact van de motorblokverwarming uit de set en druk het vast in de uitsparing. Dat deel van het beschermkapje waar het gat zich dichter bij de rand bevindt moet naar voren wijzen.

 • Markeer het gat in de console (2) aan de binnenkant van de bumperbehuizing. Gebruik een gatzaag van Ø29 mm (1 1/8") zonder centerboor.

 • Neem het beschermkapje weg en boor het gat uit met de gatzaag van Ø29 mm (1 1/8").

 • Verwijder eventueel slijpsel.

26
M8600605
 

 • Vijl een kleine uitsparing van 4 x 4 mm (5/32" x 5/32") aan de onderkant van het gat in het beschermkapje. Dit gat is bestemd voor de tap van de expansiemoer, die wordt gebruikt om het voorste contact van de motorblokverwarming vast te zetten.

 • Plaats het beschermkapje terug.

27
M8600606
 

 • Plaats de expansiemoer (1) in het gat.

 • Steek de meegeleverde kabel (2) en de massakabel door het gat.

 • Neem de aansluitkabel (3) uit de set. Verbind deze met de kabel bij de expansiemoer. Draai rechtsom zodat de expansiemoer uitzet.

 • Neem de aansluitkabel weg.


  NB!

  Zorg dat de afvoeropening voor de voorste bus van de motorblokverwarming open is.


 

Geldt voor de XC70 en S80

28
D2000257
 

Geldt voor de XC70 en S80

 • Breng de auto omhoog.

 • Verwijder de bout (1) in de linker luchtgeleidingsplaat (2) van de rem vóór.

 • Verwijder de linker luchtgeleidingsplaat door deze naar achteren te trekken.

 • Verwijder de rechter luchtgeleidingsplaat op dezelfde manier.

29
D2000231
 

 • Neem de bouten (1) los en verwijder de luchtgeleidingsplaat (2).

 • Neem de bouten (3) los en verwijder de dekplaat (4).

 

Elektrische motorblokverwarming monteren, geldt voor alle modellen

30
R8600915
 

Elektrische motorblokverwarming monteren, geldt voor alle modellen

 • Boor met een Ø4 mm (5/32") boortje een gat in de voorkant/onderkant van de langsligger.

 • Behandel de massakabel tegen roest en zet deze met de bijgevoegde Ø4,8 mm (3/16") kraagbout en de tandring vast (onder de boutkop).


  NB!

  Sluit de massakabel aan op de langsligger, niet op het subframe.


 • Zet overtollige massakabel vast met een bandklem.

31
A8701899
 

De slangverwarming bevestigen

 • Open het deksel van het expansiereservoir van de radiateur.

 • Plaats een opvangbak onder de motor en open de kraan van de koelvloeistof.

 • Tap de koelvloeistof af en sluit de kraan.

32
R2900479
 

 • Neem de slangklemmen los en verwijder de slang (1). Leg de slang opzij. Deze is niet meer nodig.

33
R2900494
 

 • Pak de console en de verwarming uit de set. Bevestig de verwarming conform de afbeelding met een popnagel aan de console.

34
R2900480
 

 • Monteer de verwarming met de console bij wijze van test op de bestaande, uitstekende tapeinden maar zonder dit met moeren vast te zetten.

  Om de juiste werking te garanderen en om de slangen te laten passen moeten de verwarming en de console conform de afbeelding zijn aangebracht.

 • Verwijder de verwarming met console van de tapeinden.

35
R2900482
 

 • Neem de slangen uit de set en bevestig deze conform de afbeelding.

 • Gebruik slangklemmen uit de zet om de slangen goed op de aansluitingen van de verwarming vast te zetten.

36
R2900481
 

 • Plaats de verwarming met console op de tapeinden.

 • Steek de losse slanguiteinden op de aansluitingen van de auto en zet de slangklemmen vast.

 • Bevestig de console met moeren uit de set en haal deze aan met 24 Nm (18 lbf.ft.).

37
D2900051
 

 • Verwijder de bestaande moer van het stuurhuis.

 • Plaats de console ter bevestiging van verdeeldoos en kabels.

 • Plaats de meegeleverde borgmoer. Haal deze aan met 48 Nm (36 lbf.ft.).

38
D3601932
 

 • Smeer de O-ring op het contact voor de verlengkabel van de verwarming in met vet voor lage temperaturen (O/N 1161417-9).


  NB!

  Zorg ervoor dat er geen vet op de contactvlakken komt.


39
R2900492
 

 • Sluit de verlengkabel (1) aan op het contact van de verwarmer.

 • Breng de borghuls (2) uit de set aan over de kabelverbinding tussen verwarming en kabel.

40
R2900226
 

Geldt als motorblokverwarming en interieurschakelaar gelijktijdig gemonteerd moeten worden

 • Plaats de verdeeldoos met bout en moer uit de set op de console.

 • Smeer de O-ringen in met vet voor lage temperaturen (O/N 1161417-9). Zie punt 15.

 • Sluit de kabels vanaf het voorste contact (1), de interieuraansluiting (2) en de motorblokverwarming (3) aan op de verdeeldoos.

 • Zet de verdeeldoos vast aan de console voor het stuurhuis.

 

Aansluiting en afsluitende werkzaamheden, geldt voor alle modellen

41
R8703667
 

Aansluiting en afsluitende werkzaamheden, geldt voor alle modellen

 • Neem vier bandklemmen uit de set en druk deze vast in de gaten aan de binnenkant van het subframe.

 • Trek de kabel vanaf het voorste contact van de motorblokverwarming over de voorkant van het subframe en achterwaarts naar de kabel vanaf de motorblokverwarming.

 • Klem de kabel vast in de aangebrachte bandklemmen.

 • Smeer de O-ring op het contact in met vet voor lage temperaturen (O/N 1161417-9). Zie punt 15.

42
IMG-364951
 

 • Bevestig de verwarmingskabel.


  Let op!

  Bevestig de kabel niet op de steekas, de leidingen van het AC-systeem, de brandstofleidingen of op de remleidingen. Zorg dat de kabel niet tegen scherpe randen schuurt of zich te dicht bij de turbocompressor of de uitlaatpijp bevindt, ter voorkoming van schade door stralingswarmte.


43
R2900223
 

 • Sluit de kabel vanaf het voorste contact van de motorblokverwarming aan op de kabel van de motorblokverwarming of op de verdeeldoos.

 • Neem de borghulzen uit de set en druk deze vast over de kabelverbindingen.

 • Neem een klem uit de set en druk deze vast in het gat van de eerder aangebrachte console.

 • Klem de kabel vast aan de console. Zie de afbeelding.


  Let op!

  Bevestig de kabel niet op de steekas, de leidingen van het AC-systeem, de brandstofleidingen of op de remleidingen. Zorg dat de kabel niet tegen scherpe randen schuurt of zich te dicht bij de turbocompressor of de uitlaatpijp bevindt, ter voorkoming van schade door stralingswarmte.


44
 

Dit geldt voor de S60 en V70 (00–)

 • Plaats de middelste luchtgeleidingsplaat terug.

 • Zet de twee luchtgeleidingsplaten aan de zijkanten terug.

45
 

Geldt voor de XC90

 • Plaats de motordekplaat terug.

 • Zet de koplamp terug en sluit deze aan.

46
 

Geldt voor de S80 en XC70

 • Zet de luchtgeleidingsplaten en de dekplaat terug.

 • Haal de bouten van de dekplaat aan met een moment van 80 Nm (60 lbf.ft.) en bout en moer met 60 Nm (43 lbf. ft.).

47
 

Geldt voor alle modellen

 • Vul koelvloeistof bij, laat de motor warmdraaien en ga na of er eventueel een lekkage is.