IntelliSafe Assist

IntelliSafe Assist

Werkplaatsinstallatie aanbevolen

Handelingsnr.: 36513

"IntelliSafe Assist" maakt het eenvoudiger en veiliger om daar te komen waar u wilt en de weg u leidt. "IntelliSafe Assist" bestaat uit "Adaptieve Cruise Control" (ACC) en "Pilot Assist".

Adaptieve Cruise Control (ACC)

Dit is een cruise control met een extra functie die ervoor zorgt dat de snelheid wordt afgestemd op langzamere voorliggers. Als de voorligger de snelheid verlaagt, zorgt de Adaptieve Cruise Control ervoor dat uw auto de snelheid van die auto volgt en indien nodig stopt. Als de voorligger korter dan drie seconden stilstaat, volgt uw auto de voorligger weer zodra deze start.

De bestuurder kan er op elk moment voor kiezen om de adaptieve cruise control uit te schakelen en in plaats daarvan de normale cruise control in te schakelen. Het systeem maakt gebruik van de radareenheid in de ruit. Als de auto een ander voertuig met een snelheid hoger dan 70 km/h volgt en de bestuurder geeft met de richtingaanwijzers een ophanden zijnde inhaalmanoeuvre aan, dan helpt de adaptieve cruise control daarbij. De adaptieve cruise control zorgt ervoor dat u een ander voertuig vanuit stilstand tot aan 200 km/h kunt volgen.

Pilot Assist

De adaptieve cruise control wordt aangevuld door "Pilot Assist". Dit houdt in dat de bestuurder niet alleen hulp krijgt bij het aanhouden van de afstand en snelheid tot voorliggers, maar ook met behulp van stuurondersteuning in het midden van de rijbaan wordt gehouden.1 Dit is mogelijk doordat de camera en radareenheid in de ruit de positie van de auto uitlezen in relatie tot zichtbare wegmarkeringen en voorliggers. "Pilot Assist" kan stuurondersteuning bieden vanuit stilstand tot aan 130 km/h.

Applicatie2

Ond. nr.Beschrijving
32207069AUTOM.
+ Hydraulische eenheid voor auto's zonder Twin Engine
Ond. nr.Beschrijving
31660938Excl. Twin EngineInstallatie-instructie

Feiten en voordelen

  • Handig, ontspannend en veilig, aangezien u niet steeds uw snelheid hoeft af te stemmen op die van voorliggers.

  • Handig met automatische ondersteuning, ook bij inhaalmanoeuvres.

  • De stuurhulp helpt u om in monotone rijsituaties binnen de rijbaan te blijven.

Technische gegevens

Foto:

VCC08684

NB!

Alleen voor auto's met automatische versnellingsbak.

In de instructies voor vervangen van hydraulische eenheid staat dat de software VDDM RELOAD moet worden gedownload. Die stap is niet nodig als de eenheid wordt vervangen voor het activeren van IntelliSafe Assist en moet daarom worden overgeslagen.

NB!

Alleen voor landen met radargoedkeuring.

Belangrijke informatie over "IntelliSafe Assist" en de functies en beperkingen ervan vindt u in de gebruikershandleiding van de auto.

NB!

U moet altijd de actuele verkeersomstandigheden in de gaten houden en indien nodig ingrijpen. U bent dus altijd verantwoordelijk voor de manier waarop de auto wordt bestuurd en voor het aanhouden van het juiste tijdsverschil en de juiste snelheid, ook bij gebruik van "IntelliSafe Assist".

  1. Als de bestuurder het stuurwiel loslaat, wordt de stuurhulp uitgeschakeld.
  2. Afzonderlijk te bestellen en downloaden via VIDA.
Laatst bijgewerkt: 3/24/2020