Installatie-instructie

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC90 2006
XC90 (03-) 2006

Instructienr.VersieOnd. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
86856301.18685627
Niveauregeling
 
Uitrusting
A0000162
A0000161
A0000197
A0800088
A0800625
A0801640

R7600455

R7600431


 
  

INLEIDING

 • Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

 • Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

 • Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

 • Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

 • Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

 
1
R8504436
 

 • Klap de rugleuningen van de tweede rij stoelen naar voren.

2
R8902691
 

 • Verwijder de twee vloerluiken door ze eerst iets op te lichten en vervolgens los te trekken uit de bevestigingen aan de voorkant.

Als het achterste vloerluik aan de onderkant van een draagtashouder is voorzien, is het vloerluik vastgezet met een riem met knop aan beide korte kanten van de opbergbak.

 • Draai de knop 90° en maak de riemen los.

3
R8902827
 

 • Verwijder de twee opbergbakken.

4
R8504158
 

 • Verwijder de twee zijvloerluiken aan de rechter- en linkerkant van de bagageruimte.

5
R8902823
 

 • Maak de spanband om de krik los en til deze eruit.

6
R8903022
 

 • Verwijder de vier schroeven waarmee de laadvloersteun aan de achterkant vastzit.

7
R8902822
 

 • Verwijder de schroef aan de voorkant van de laadvloersteun.

8
R8902820
 

 • Trek de laadvloersteun aan de voorkant voorzichtig los door deze iets op te tillen, zodat deze loskomt van de isolatiemat. Trek deze vervolgens iets naar binnen naar het midden van de auto. Voorzichtig trekken, omdat de laadvloersteun kwetsbaar is.

9
R8902821
 

 • Trek de laadvloersteun aan de achterkant voorzichtig los door eerst het zijpaneel aan de onderkant iets in te drukken, recht voor de twee uitsteeksels op de laadvloersteun zodat deze loskomt, en het vervolgens weg te halen.


NB!

Wees voorzichtig met de laadvloersteun. Deze is breekbaar.


10
R8902825
 

 • Vouw de isolatiemat opzij van de schokdemperbevestiging in de bagageruimte.

11
R8902826
 

 • Vouw de schuimrubberafdichting voorzichtig opzij van de bovenste schokdemperbevestiging.

 • Verwijder de afdekking over de schokdemperbevestiging.

12
R7600433
 

 • Verwijder de moer voor de bovenste lagering van de schokdemper. Gebruik de dop met art. nr. 9995500 en Torx-dop 40 als tegenhouder.

 • Gooi de moer weg. Er zit een nieuwe in de set.

 • Herhaal de punten - voor de andere kant.

13
R7600440
 

 • Breng de auto omhoog.

 • Verwijder de wielen.

 • Verwijder de onderste schroef uit de schokdemperbevestiging in de onderste draagarm. Gooi de schroef weg, er zit een nieuwe in de set.

 • Verwijder de schokdemper.

14
R6500486
 

 • Bevestig een spanband tussen de kriksteun en het buitenste gat aan de onderkant van de onderste draagarm om de schroef voor de voorste bevestiging van de dwarsgeplaatste draagarm te ontlasten.

15
R6100358
 

 • Pak de werkplaatslift en zet deze onderste de achterste bevestiging van de dwarsgeplaatste draagarm in de fusee om de schroef voor de voorste bevestiging van de dwarsgeplaatste draagarm te ontlasten.

 • Verwijder de schroef uit de voorste bevestiging van de dwarsgeplaatste draagarm en ontlast tegelijkertijd met de spanband en de werkplaatslift.

 • Gooi de schroef weg. Er zit een nieuwe in de set.

16
R7600439
 

 • Verwijder de schroef en moer voor de bevestiging van de spoorstang in de fusee en plaats het uiteinde boven de bevestiging.

 • Gooi de schroef en moer weg. Er zitten nieuwe in de set.

17
R7600438
 

 • Zet de werkplaatslift onder het achterste bevestigingsoor voor de onderste schokdemperbevestiging om de schroef voor de bevestiging van de onderste draagarm in de fusee te ontlasten.

 • Ontlasten, de schroef verwijderen en de werkplaatslift voorzichtig omlaag brengen.

 • Gooi de schroef weg. Er zit een nieuwe in de set.

18
R6500484
 

 • Breng het buitenste uiteinde van de onderste draagarm zover omlaag dat de oude veer omhoog kan worden verwijderd.

19
R7600437
 

 • Pak de nieuwe veer uit de set en breng deze van boven met het brede deel van de veer omlaag naar binnen. Het kan nodig zijn om de draagarm iets omlaag te drukken om de veer op zijn plaats te krijgen.

 • Plaats de uiteinden van de veer tegen de resp. aanslag in de bovenste bevestiging en draagarm.

 • Pak de werkplaatslift en zet deze onder het achterste oor voor de schokdemperbevestiging in de draagarm.

 • Duw de draagarm voorzichtig omhoog op zijn plaats. Pak een nieuwe schroef M12x100 uit de set en zet de draagarm aan de fusee vast. Nog niet stevig aanhalen.

20
R7600439
 

 • Pak een nieuwe schroef M12x60 en moer uit de set voor de spoorstang.

 • Zet het losse uiteinde van de spoorstang op zijn plaats.

 • Zet de werkplaatslift onder de achterste bevestiging van de dwarsgeplaatste draagarm in de fusee.

 • Duw de fusee omhoog en steek de schroef in de spoorstang en de fusee. Monteer de moer, maar haal deze nog niet stevig aan.

21
R6100359
 

 • Pak een nieuwe schroef M12x100 uit de set voor de voorste bevestiging van de dwarsgeplaatste draagarm.

 • Zet het voorste uiteinde van de dwarsgeplaatste draagarm op zijn plaats door de fusee met de werkplaatslift omhoog te duwen. Gebruik de bevestiging van de dwarsgeplaatste draagarm in de fusee als hefpunt. Stel met behulp van de spanband de juiste stand in en monteer de nieuwe schroef. Nog niet stevig aanhalen.

22
R7600434
 

 • Pak de bovenste lagering van de schokdemper en smeer deze met zeepwater o.i.d. in om deze makkelijker op zijn plaats in de bovenste bevestiging te laten glijden.

23
R7600435
 

 • Pak de nieuwe schokdemper uit de set en monteer de lagering. Let erop dat de lagering met de lagering iets gedraaid ten opzichte van de lengterichting van de auto op de schokdemper wordt geplaatst, zodat deze in de overeenkomende gaten in de bovenste bevestiging in de carrosserie past.

24
 

 • Breng de nieuwe schokdemper omhoog door de onderste draagarm, de veer en in de bevestiging in de carrosserie. Let erop dat de losse lagering niet op de schokdemper ronddraait en in een onjuiste positie terechtkomt.

 • Pak een nieuwe schroef M12x110 uit de set en zet de schokdemper vast. Aanhalen met 80 Nm (59 lbf. ft.).

 • Verwijder de spanband en de werkplaatslift.

 • Herhaal de punten - voor de andere kant.

25
R7600456
 

 • Laat de auto tot bijna grondniveau zakken.

 • Pak een krik, zet deze onder de onderste bevestiging van de schokdemper en breng deze een stukje omhoog.

 • Controleer of de bovenste schokdemperlagering goed in zijn bovenste bevestiging in de carrosserie zit door de losse ring (1) voor de lagering die daar ligt opzij te brengen. De lagering moet zoals afgebeeld in de bovenste bevestiging zitten.

26
R7600441
 

 • Als de lagering goed zit, brengt u de krik nog verder omhoog totdat de lagering helemaal omhoog in de bevestiging zit.

 • Trek de ring naar voren en monteer deze op de schokdemper.

 • Pak een nieuwe moer uit de set, monteer deze op de schokdemper en draai deze vast. Haal de moer aan met 80 Nm (59 lbf. ft.). Gebruik de dop met art. nr. 999 5500 en Torx-dop 40 als tegenhouder.

 • Verwijder de krik.

 • Herhaal de punten - voor de andere kant.

27
R6500498
 

 • Breng de auto omhoog.

 • Maak de ophangingen van de parkeerremkabels van het subframe los.

28A
R0801612
28B
R0801614
28C
R0801613
 

Achterwielophanging ontlasten met behulp van spanner 999 5659

Afbeelding A

De spanner met art. nr. 999 5659 wordt bij werkzaamheden met de wielophanging gebruikt, aangezien het erg belangrijk is dat de schroefverbindingen voor de rubberen bussen in de normale stand worden aangehaald, d.w.z. in dezelfde stand als wanneer de auto op de grond staat met drie personen in de auto en een volle tank. Met de spanner worden de onderdelen van de wielophanging bij het verwijderen/monteren ontlast.

Afbeelding B

Het gereedschap is in het subframe bevestigd met de steun met art. nr. 999 7061. Dit houdt in dat de stabiliteit op de lift tijdens de werkzaamheden niet wordt beïnvloed.

Afbeelding C

 • Monteer de draadstang op de spanner (art. nr. 999 5659).

 • Breng de spanner met de draadstang omhoog (art. nr. 999 5659).

 • Breng de draadstang in de steun (art. nr. 999 7061) vanaf de onderkant naar binnen.

 • Pak de borgring met de handgreep en breng deze vanaf de zijkant naar binnen in de steun (art. nr. 999 7061) onder de schroef met schroefdraad.

 • Zet de schroef in de borgring vast en breng de borgring in de steun aan.


NB!

De borgring heeft een paspen die op de schroef moet passen.


29
R6500490
 

 • Monteer de twee schroeven (art. nr. 5470-36, uit de set, art. nr. 998 9761) in de gaten van de draagarmen.

30
R6500497
 

 • Monteer de looprails (art. nr. 5740-1, omgebouwd volgens VM-276) op de draagarmen. Let erop dat de rollen aan beide kanten van de draagarmen tegen de looprails aanliggen.


NB!

De spanner moet zover mogelijk naar buiten op de spanplaten worden aangezet om op de juiste manier te heffen.


31
R6500491
 

 • Breng de draagarmen met behulp van de spanner naar de normale stand omhoog.

32
N6500390
 

 • Breng de draagarmen zover omhoog, dat de maat tussen het midden van het wiel en de schermrand 453 mm (17 13/16") is.

 • Haal de schroeven in de losgemaakte verbindingen als volgt aan:

 • De bevestigingen van de spoorstangen in de fusees 80 Nm (59 lbf. ft.)

  De onderste bevestigingen van de draagarmen in de fusees 80 Nm (59 lbf. ft.)

  De voorste bevestigingen van de dwarsgeplaatste draagarmen in de carrosserie 80 Nm (59 lbf. ft.)

 • Verwijder de spanner met de betreffende onderdelen.

 • Plaats de ophangingen van de parkeerremkabels in het subframe terug.

33
IMG-349166
 

 • Breng de auto omlaag.

 • Plaats de wielen terug. Haal de wielbouten kruiselings aan tot 140 Nm (103 lbf. ft.).

 • Plaats de afdekkingen en schuimrubberafdichtingen over de bovenste schokdemperbevestigingen terug.

 • Vouw de isolatiematten en vloermatten terug.

 • Herstel de stoelen.

  Plaats het volgende terug:

 • de laadvloersteun

 • de krik

 • de zijvloerluiken

 • de opbergbakken

 • de vloerluiken.

34
IMG-275777
 

 • Lijn de wielen uit. De informatie staat in VIDA onder:

 • Reparatie

  Reinigen, controleren en afstellen

  6 Wielophanging, stuurinrichting

  60 algemeen

  Wieluitlijning

  Wielhoeken, controleren/afstellen