Copyright


De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd © 1998-2024 Volvo Car Corporation (of zijn dochtermaatschappijen indien vermeld en/of licentienemers), SE-405 31 Göteborg, Zweden. Alle rechten voorbehouden.

Informatie op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, videobeelden en geluid, mag behoudens voor strikt privé doeleinden of andersluidende bepalingen, niet worden gereproduceerd, overgebracht, verdeeld noch opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Volvo Cars. Wijzigingen aan de inhoud van deze website zijn uitdrukkelijk verboden.

Sommige delen van de website bevatten beelden die auteursrechtelijk zijn beschermd door hun leveranciers.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven op deze website zijn afgebeelde merken, bedrijfslogo's en emblemen onderworpen aan de handelsmerkrechten van Volvo Trademark Holding AB en/of Volvo Cars.