Henkilökohtaiset auton asetukset

Nämä sarjat mahdollistavat tiettyjen toimintojen lisäämisen ja muuttamisen autossasi, kuten esim. hälytyksen, lukituksen avaamisen ja istuimen lämpötilan.

SUORA LUKITUKSEN AVAUSTOIMINTO¹ (EU-toiminnallisuus)¹

Osa nro
9499636

Antaa mahdollisuuden muuttaa jälkikäteen lukituksen avaustoimintoa autossasi.

Suora lukituksen avaus tarkoittaa, että kaikki ovet ja takaovi/-luukku avautuvat lukituksesta kaukosäätimen UNLOCK-painikkeen ensimmäisellä painalluksella. 2-vaiheinen lukituksen avaus avaa vain kuljettajan oven lukituksen kaukosäätimen UNLOCK-painikkeen ensimmäisellä painalluksella, muiden ovien lukitus avautuu vasta kaukosäätimen UNLOCK-painikkeen toisella painalluksella.

Tähän asti Yhdysvaltoihin/Kanadaan valmistetut autot on toimitettu varustettuna 2-vaiheisella lukituksen avauksella. Muihin maihin valmistetut autot on toimitettu varustettuna suoralla lukituksen avauksella.

---------------------------------------------------------------------------------------

VILKKUKUITTAUSTOIMINTO / LISÄÄMINEN¹

Osa nro
9499397

VILKKUKUITTAUSTOIMINTO / POISTAMINEN¹

Osa nro
9499398

Mahdollistaa vilkkukuittauksen lisäämisen tai poistamisen jälkikäteen autossasi. Toiminto tarkoittaa, että auton vilkut vilkkuvat kerran kaikkien ovien lukituksen yhteydessä ja kaksi kertaa lukitusta avattaessa.

---------------------------------------------------------------------------------------

AUTOMAATTINEN LUKITUSTOIMINTO / LISÄÄMINEN¹

Osa nroKuvaus
863740801-

AUTOMAATTINEN LUKITUSTOIMINTO / POISTAMINEN¹

Osa nroKuvaus
863740901-

Mahdollistaa automaattisen lukituksen lisäämisen tai poistamisen jälkikäteen autossasi. Toiminto tarkoittaa, että ovet lukitaan automaattisesti normaalitilaan (ei salpalukitustilaan), kun nopeus ylittää 7 km/h. Jos ovien lukitus avataan keskuslukituspainikkeella matkan aikana, niiden lukitus pysyy avattuna kunnes avain poistetaan virtalukosta. Jos ovi avataan sisäpuolelta esimerkiksi ulos astuttaessa, ovi lukkiutuu uudelleen nopeuden ylittäessä 7 km/h.

Avointa ovea ei lukita. Ovien lukitus ei avaudu automaattisesti, kun nopeus alenee 7 km/h:n alapuolelle.

---------------------------------------------------------------------------------------

TOIMINTO HÄLYTTIMEN AKTIVOINTI / AKTIVOINNIN POISTO OVILUKON KAUTTA / LISÄÄMINEN¹

Osa nro
9499266

TOIMINTO HÄLYTTIMEN AKTIVOINTI / AKTIVOINNIN POISTO OVILUKON KAUTTA / POISTAMINEN¹

Osa nro
9499267

Mahdollistaa toiminnon Hälyttimen aktivointi / aktivoinnin poisto ovilukon kautta lisäämisen tai poistamisen jälkikäteen autossasi. Toiminto antaa mahdollisuuden auton hälyttimen aktivointiin / aktivoinnin poistoon ovilukon kautta.

HUOM! Hälyttimen aktivointi / aktivoinnin poisto -toiminto heikentää varkaussuojaa, koska se mahdollistaa hälytyksen poiston käytöstä. Vakuutusyhtiöt eivät hyväksy toimintoa seuraavissa maissa: SE, NO, FI, DK, NL, BE, FR, UK. Tarkista, mitkä säännöt ovat voimassa vakuutusyhtiössäsi.

---------------------------------------------------------------------------------------

TOIMINTO KORKEA ISTUIMEN LÄMPÖTILA 36-43 °C¹

Osa nro
8651379

TOIMINTO KESKIKORKEA ISTUIMEN LÄMPÖTILA 32-38 °C¹

Osa nro
8651382

TOIMINTO MATALA ISTUIMEN LÄMPÖTILA 28-35 °C¹

Osa nro
8651385

Mahdollistaa istuimen lämpötilan muuttamisen jälkikäteen autossasi. Lämpötilailmoitus on likimääräinen ja se ilmoittaa matalan mukavuustason tai korkean mukavuustason. Pohjois-Eurooppaa varten valmistetut autot toimitetaan normaalisti lämpötila-arvoilla 30-36 °C, matalalla tai korkealla mukavuustasolla.

---------------------------------------------------------------------------------------

AKTIVOINTILOGIIKAN MUUTTAMINEN PYSÄKÖINTITUTKAA VARTEN¹

Pysäköintitutkan aktivointilogiikkaa voidaan muuttaa VIDA:n kautta. Tällainen muutos saa aikaan sen, että pysäköintitutka kytkeytyy pois 15 km/h nopeudessa, aivan kuten alkuperäisversiossa. Järjestelmän uudelleen aktivointia varten on joko painettava painiketta tai aktivoitava peruutusvaihde. Järjestelmän uudelleen aktivointiin ei siis riitä kuten alkuperäisversiossa, että nopeus alenee 10 km:iin/h. Järjestelmä on aina päällekytkettynä uuden ajojakson alussa.

Viimeksi päivitetty: 6/15/2020