Kesärenkaiden merkintä, yleinen selostus

Nämä tiedot eivät koske kaikkia maita.

EU:n energiamerkintä on otettu käyttöön renkaissa nopean katsauksen saamiseksi sekä eri valmisteiden ja versioiden vertailun helpottamiseksi.

Lisätietoja merkinnästä: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm

Kuvan selitys:

1. Polttoaineenkulutus (vierintävastus)

Kirjaimesta tässä seitsemänportaisessa asteikossa voidaan lukea, kuinka suuri tietyn renkaan vierintävastus on. Mitä suurempi vierintävastus, sitä suurempi polttoaineenkulutus. Merkinnällä A - pienin vierintävastus tai merkinnällä G - suurin vierintävastus, varustetun renkaan valitseminen voi saada aikaan jopa 9 % eron polttoaineenkulutuksessa1

2. Märkäpito

Märkäpito on erittäin tärkeä turvallisuusnäkökohta. Hyvän märkäpidon omaavat renkaat antavat lyhyemmän jarrutusmatkan märällä tienpinnalla. A vastaa lyhintä jarrutusmatkaa ja G pisintä.

3. Äänitaso

Renkaiden aiheuttama äänitaso esitetään kolmiportaisena, arvo ilmoitettuna mustassa nuolessa. Musta kaari vastaa matalan äänitason rengasta ja kolme mustaa kaarta vastaa korkean äänitason rengasta.

  1. Lähde: Euroopan komissio.
Viimeksi päivitetty: 11/12/2019