Asennusohje

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S60 2014
S60 (11-18) 2014

Ohje nroVersioOsa nroClick to download PDF-version of this Installation Instruction
313246341.031414859, 31373184
Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen
 
Varuste
IMG-345497
IMG-239664

IMG-348782


 
  

JOHDANTO

 • Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

 • Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

 • Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

 • Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

 • Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

 
1
IMG-245980
 

 • Aseta virta-avain asentoon 0.


Huom!

Odota vähintään minuutti, ennen kuin irrotat liittimen tai poistat muun sähkövarusteen.


 

Malli S60

2
IMG-339894
 

Malli S60

3
IMG-340180
 

4
IMG-340028
 

 • Kampea suojukset varovasti irti ja irrota ruuvit.

5
IMG-339896
 

 • Ota paneeli pois.

6
IMG-340029
 

7
IMG-340229
 

8
IMG-340231
 

 • Irrota läpivientikumi takarungosta. Sitä ei käytetä uudelleen.

9
IMG-340237
 

 • Ota vetokoukun johdinkimppu sarjasta ja aseta liitin takarungossa olevaan reikään.

10
IMG-340241
 

 • Sovita johtimen pituus liittimestä läpivientikumiin kuvan mukaan.

 • Paina läpivientikumi takarunkoon.

 • Asenna liitin sarjaan kuuluvilla ruuveilla ja muttereilla.

11
IMG-340255
 

 • Kiinnitä johdinkimppu vetopalkkiin kahdella nippusiteellä.

12
IMG-361557
 

13
IMG-361552
 

 • Ota maattoruuvi sarjasta ja kiinnitä maattojohdin takarungossa vasemmalla puolella olevaan maattokohtaan.

  Kiristä ruuvi kiristysmomenttiin:10 Nm (7,5 lbf.ft.).

14
IMG-361564
 

 • Aseta liitin paikalleen.

15
IMG-361566
 

 • Kiinnitä johdinkimppu olemassa olevaan johdinkimppuun sarjan nippusiteellä.

16
IMG-340109
 

 • Irrota kansi.

17
IMG-340267
 

 • Irrota kiinnityshaat varokkeenpitimen molemmilta puolilta, käännä se eteen ja aseta lattialle.

18
IMG-340349
 

 • Purista varokkeenpitimen lukitusleukoja ja vedä se ylös.

19
IMG-347024
 

 • Kampea varovasti varokkeenpitimen etu- ja takakappaleen välistä taittoluulla niin, että musta etukappale siirtyy hieman sivuun.

 • Asenna vedetty yksisäikeinen johdin varokkeenpitimen takapuolella F4 vapaaseen liitäntään.

 • Aseta lukitsin takaisin takakappaleeseen.

20
IMG-347025
 

21
IMG-340268
 

 • Asenna varokkeenpidin takaisin.

22
IMG-340271
 

 • Asenna 15 A varoke liitäntään F4.

23
IMG-340052
 

24
IMG-361612
 

Koskee vain irrotettavaa vetokoukkua

25
IMG-340280
 

 • Sahaa pois kulmat paneelista irrotettavan vetokoukun lovesta.

 • Tasaa reunat.

26
IMG-340201
 

27
IMG-339899
 

28
 

Kaikki mallit

 • Laita irrotetut osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

29
IMG-348017
 


Huom!

Oikean toiminnan varmistamiseksi on vetokoukun ohjausyksikköön (TRM) ohjelmoitava ohjelmisto, ennen kuin tarkastus voidaan suorittaa.


 • 13-napaisen pistorasian tarkastaminen.


Huom!

Vetokoukun ohjausyksikön (TRM) aktivoimiseksi täytyy vähintään kahden valonlähteen (lampun) olla kytkettynä. Tämä saadaan aikaan kytkemällä perävaunun liittimen testauslaite tai perävaunu.


  Kohta - Toiminto

 1. Vasen suuntavilkku

 2. Takasumuvalo

 3. Maattoliitäntä

 4. Oikea suuntavilkku

 5. Oikea sivuvalo

 6. Jarruvalot

 7. Vasen sivuvalo

 8. Peruutusvalo

 9. Akkujännite, vakio

 10. Akkujännite, sytytysvirta kytkettynä

 11. Maattoliitäntä

 12. Ei kytketty

 13. Maattoliitäntä

30
IMG-342225
 

Malli V60

31
IMG-342227
 

32
IMG-340229
 

33
IMG-342235
 

 • Irrota läpivientikumi takarungosta. Sitä ei käytetä uudelleen.

34
IMG-340237
 

 • Ota vetokoukun johdinkimppu sarjasta ja aseta liitin takarungossa olevaan reikään.

35
IMG-340241
 

 • Sovita johtimen pituus liittimestä läpivientikumiin kuvan mukaan.

 • Paina läpivientikumi takarunkoon.

 • Asenna liitin sarjaan kuuluvilla ruuveilla ja muttereilla.

36
IMG-340255
 

 • Kiinnitä johdinkimppu vetopalkkiin kahdella nippusiteellä.

37
IMG-361571
 

38
IMG-361572
 

 • Ota maattoruuvi sarjasta ja kiinnitä maattojohdin takarungossa vasemmalla puolella olevaan maattokohtaan.

  Kiristä ruuvi kiristysmomenttiin: 10 Nm.

39
IMG-361573
 

 • Aseta liitin paikalleen.

40
IMG-361576
 

 • Kiinnitä johdinkimppu olemassa olevaan johdinkimppuun sarjan nippusiteellä.

41
IMG-342228
 

 • Irrota kansi.

42
IMG-342238
 

 • Irrota kaksi kiinnityshakaa varokkeenpitimen takareunasta ja sivulta ja nosta se pois.

43
IMG-340349
 

 • Purista varokkeenpitimen lukitusleukoja ja vedä se ylös.

44
IMG-347024
 

 • Kampea varovasti varokkeenpitimen etu- ja takakappaleen välistä taittoluulla niin, että musta etukappale siirtyy hieman sivuun.

 • Asenna vedetty yksisäikeinen johdin varokkeenpitimen takapuolella F4 vapaaseen liitäntään.

 • Aseta lukitsin takaisin takakappaleeseen.

45
IMG-347025
 

46
IMG-342237
 

 • Asenna varokkeenpidin takaisin.

47
IMG-342239
 

 • Asenna 15 A varoke kohtaan F4.

48
IMG-342229
 

49
 

 • Laita irrotetut osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

50
IMG-348017
 


Huom!

Oikean toiminnan varmistamiseksi on vetokoukun ohjausyksikköön (TRM) ohjelmoitava ohjelmisto, ennen kuin tarkastus voidaan suorittaa.


 • 13-napaisen pistorasian tarkastaminen.


Huom!

Vetokoukun ohjausyksikön (TRM) aktivoimiseksi täytyy vähintään kahden valonlähteen (lampun) olla kytkettynä. Tämä saadaan aikaan kytkemällä perävaunun liittimen testauslaite tai perävaunu.


  Kohta - Toiminto

 1. Vasen suuntavilkku

 2. Takasumuvalo

 3. Maattoliitäntä

 4. Oikea suuntavilkku

 5. Oikea sivuvalo

 6. Jarruvalot

 7. Vasen sivuvalo

 8. Peruutusvalo

 9. Akkujännite, vakio

 10. Akkujännite, sytytysvirta kytkettynä

 11. Maattoliitäntä

 12. Ei kytketty

 13. Maattoliitäntä