Asennusohje

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2009
XC60 (-17) 2009

Ohje nroVersioOsa nroClick to download PDF-version of this Installation Instruction
313162641.030758122
Koristelista, ilmanotto
IMG-337036
 
Varuste
A0000162
IMG-239660
IMG-239681
IMG-239980
IMG-239943
IMG-239981

IMG-337037


 
  

JOHDANTO

 • Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

 • Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

 • Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

 • Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

 • Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

 
1
IMG-337061
 

2
IMG-284645
 

3
IMG-284646
 

4
IMG-284647
 

5
IMG-290249
 

 • Irrota kolme pidikettä painamalla lukitukset yhteen ja vetämällä ne irti.

6
IMG-284650
 


Huom!

Irrota pala pesimen letkua. Tee siihen solmu ja asenna se pesimen pumppuun, jotta nestettä ei valu letkua irrotettaessa.


 • Käännä sisälokasuoja takaisin.

 • Irrota valonpesimien pistoke ja letku.

 • Tulppaa pesimen pumpun lähtö.

7
IMG-284651
 

 • Käännä sisälokasuoja takaisin.

 • Irrota pistoke ilmanohjaimen sisäpuolelta.

8
IMG-284652
 


Vihje

Pyydä kollega avuksi tähän työvaiheeseen.


9
IMG-337076
 

 • Irrota alasäleikkö painamalla kiinnikkeet pois säleiköstä.

10
IMG-337077
 


Huom!

Ole tarkka mittauksessa.


 • Ripusta puskurinkuori autoon reikien tekemisen helpottamiseksi.

 • Laita teipinpala alasäleikön keskimmäisen kiinnikkeen keskelle. Varmista, että se on suorassa auton pituussuuntaan nähden.

11
IMG-337078
 

 • Laita kaksi pitempää teipinpalaa alkaen säleikön ulompien kiinnikkeiden ulkoreunoista.

12
IMG-337540
 

 • Mittaa nyt 13,5 mm etäisyys toisen ulomman kiinnikkeen sisäpuolelta ja suoraan ulos ja merkitse se teipinpalaan. Aloita kiinnikkeen alkukulmasta.

 • Toista sama toisen kiinnikkeen kohdalla.

13
IMG-337541
 

 • Yhdistä nämä kaksi merkintää viivaimen avulla ja tee kynällä pitkät viivat teippeihin.

14
IMG-337542
 

 • Mittaa 5 mm etäisyys juuri tehdystä pitkästä viivasta ja merkitse se teippiin.

 • Toista toisella puolella.

15
IMG-337543
 

 • Yhdistä nämä kaksi merkintää viivaimen avulla ja tee kynällä pitkät viivat teippeihin.

16
IMG-337544
 

 • Ota koristelista ja sovita sen sisäpuolella alareunassa olevan merkinnän keskikohta teipin merkintää vasten ja aseta listan kiinnitystapit piirrettyjen viivojen kohdalle.

 • Tee merkit tappien molemmille puolille.

17
IMG-337545
 

 • Yhdistä nämä viimeiset merkinnät muiden linjojen kanssa siten, että muodostuu kaksi suorakaidetta.

 • Tee suorakaiteet selkeämmiksi.

18
IMG-337546
 

 • Leikkaa piirrettyjä suorakaiteita pitkin.

 • Poista lastut.

19
IMG-337547
 

 • Ota koristelista, aseta sen kiinnitystapit tehtyihin reikiin ja käännä lista puskurinkuorta vasten merkitäksesi reiät lukkoaluslevyjen tappeja varten.

20
IMG-337548
 

 • Tee merkit reikien porausta varten listan alempiin tappeihin.

 • Tee merkki tapin alareunaan.

 • Toista menettely toisella puolella.

21
IMG-337549
 

 • Poraa alemmat reiät.

22
IMG-337550
 

 • Säädä reikiä tarvittaessa varovasti, jos tapit eivät sovi niihin kunnolla.

 • Tee merkit reikien porausta varten listan ylempiin tappeihin. Tee merkki tapin alareunaan.

23
IMG-337551
 

 • Poraa ylemmät reiät.

24A
IMG-337553
24B
IMG-337554
 

Kuvat A ja B

 • Ota koristelista ja kiinnitä se puskurinkuoreen.

 • Tarkasta, että lista asettuu oikein paikalleen ja on puskurinkuorta vasten ja että tapit eivät ota kiinni reikien reunoihin.

 • Suurenna reikiä varovasti tarvittaessa.

 • Tarkasta, että mitta A on suunnilleen yhtä suuri molemmilla puolilla. Säädä myös suorakaiteen muotoisia reikiä, jos mitat poikkeavat liikaa toisistaan.

25
IMG-337558
 

 • Pese puskurinkuori puhtaaksi näiden kahden reiän väliltä kummaltakin puolelta.

 • Pyyhi kuivaksi.

26
IMG-337559
 

 • Irrota suojakalvo kiinnitysteipistä kummaltakin puolelta.

27A
IMG-337547
27B
IMG-337554
 

 • Ota koristelista, aseta sen kiinnitystapit tehtyihin reikiin ja käännä lista puskurinkuorta vasten. Tarkasta mitta A ennen teipin painamista puskurinkuoreen.

 • Nosta puskurinkuori pois, käännä se etuosa alaspäin alustalle, joka ei vahingoita sitä.

28
IMG-337562
 

 • Ota lukkoaluslevyt ja paina ne kiinni tappeihin. Käytä pientä mutteriholkkia ja holkin jatketta. Käytä vastintukia ja varmista, että lista ei vahingoitu.

 • Toista menettely toisella puolella.

29
IMG-337563
 

 • Laita alasäleikkö takaisin.

30
IMG-285263
 


Vihje

Pyydä kollega avuksi tähän työvaiheeseen.


 • Kytke mahdollisen sumuvalon pistoke.

 • Asenna puskurinkuori takaisin ja varmista, että kaikki kiinnityshaat tarttuvat kiinni.

31
IMG-285264
 

32
IMG-285266
 

33
IMG-285267
 

34
IMG-285268
 

35
IMG-285269
 

36
IMG-285270