2013 L.H.D

Asennusohje

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC90 2013
XC90 (03-) 2013

Ohje nroVersioOsa nroClick to download PDF-version of this Installation Instruction
312701621.231296556
Pysäköintitutka, kamera, XC90
IMG-242200
Varuste
A0000162
IMG-239660
IMG-239942
IMG-240693
IMG-239981
IMG-246925
IMG-240675
IMG-239664
IMG-242205

IMG-274123


 
  

JOHDANTO

 • Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

 • Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

 • Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

 • Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

 • Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

  

Huom!

Autoissa, joissa on lisävarusteiden ohjausyksikkö (AEM), on tämän ohjausyksikön ja takaohjausyksikön (REM) välillä oleva nykyinen johdinsarja vaihdettava (kohdat 51-66). Uuden johdinsarjan kohdalla on merkintä (A) sarjan kuvassa.


 

Kameran asennus

1
IMG-242207
 

Kameran asennus

 • Irrota rekisterikilpi ja pidin.

2
IMG-242208
 

 • Suojaa takaluukun maali teipillä.

3
IMG-242209
 

 • Asenna malli kuvan mukaisesti.

4
IMG-242210
 

 • Tee merkintä mallin sisemmän suorakaiteen mukaisesti.

5
IMG-242211
 

 • Käytä lyhyttä terää ja poraa reiät mallin mukaan.


  Huom!

  Älä poraa mallin läpi.


6
IMG-242212
 

 • Poraa kolme reikää, jotka menevät limittäin kuvan mukaisesti.


  Huom!

  Käytä lyhyttä terää.


7
IMG-242213
 

 • Sahaa aukko merkinnän sisäpuolelta. Merkinnän pitää jäädä näkyviin.

 • Imuroi sahausjätteet.

8
IMG-242214
 

 • Avaa takaluukku kokonaan.

9
IMG-242215
 

 • Irrota kahvan kehys painamalla sisään kaksi salpaa ruuvitaltalla (1) ja kampeamalla samalla ulkoreunasta muovilastalla (2).

10
IMG-242216
 

 • Irrota lamppu.

 • Irrota pistoke.

11
IMG-242218
 

 • Irrota ruuvit.

 • Vedä paneelia alaspäin, kunnes kaikki pidikkeet irtoavat.

12
IMG-242219
 

 • Irrota keskipaneeli ja oikea sivupaneeli.

13
IMG-242220
 

 • Merkitse ja poraa reikäsahalla kuvan mukaisesti.

 • Imuroi jätteet.

14
IMG-242221
 

 • Merkitse ja poraa reikäsahalla kuvan mukaisesti.

 • Imuroi jätteet.

15
IMG-242222
 

  Autot ilman värinänvaimenninta

 • Merkitse ja sahaa reikä kuvan mukaisesti.

 • Imuroi jätteet.

16
IMG-246926
 

  Värinänvaimentimella varustetut autot

 • Poista värinänvaimennin irrottamalla kolme ruuvia.

17
R8504201
 

 • Poista takakattopaneelin peitekannet ja ruuvit niiden alta.

 • Kampea paneelia varovasti takareunasta esim. muovilastalla.

 • Vedä paneelia takareunasta alaspäin, kunnes yläpuolen neljä pidikettä irtoavat.

 • Jos autossa on paneelin asennettu valaisin, irrota sen liitin.

 • Vedä paneeli irti taaksepäin.

18
IMG-242224
 

 • Irrota pesimen letku.

19
IMG-242225
 

 • Irrota kumiläpivienti ja vedä pesimen letku pois.

20
IMG-242226
 

 • Tartu kameran linssin johtimen noin 100 mm matkalla vaahtomuovilla suojattuun päähän ja pujota se reiän läpi.

21
IMG-242227
 

 • Vedä johdin läpivientikumin läpi. Läpivientikumin huulella varustetun pään pitää olla korissa ja ilman huulta oleva osa tulee luukkuun. Läpivientikumin pitää olla johtimen suojaamattomalla osalla.

22
IMG-242228
 

 • Pujota teräslanka tai johdin pesimen letkun lähelle porattuun reikään.

23
IMG-242230
 

 • Teippaa kameran johdin reiän läpi pujotettuun teräslankaan.

24
IMG-242231
 

 • Vedä johdin aukon kautta.

25
IMG-242232
 

 • Paina johtimen pidike kiinni reikään. Jos reikä on varattu, kiinnitä johdin johdinkimppuun nippusiteellä.

26
IMG-242233
 

 • Asenna kumiläpivienti paikalleen ja sovita pidikkeen ja läpiviennin välinen johdin sopivan pituiseksi.

27
IMG-242234
 

 • Vedä johdin takalasin ja takaluukun välille kuvan mukaisesti.

28
IMG-242235
 

 • Vedä johdin reiän läpi.

29
IMG-242236
 

 • Aseta malli kameran linssin reiän päälle (luukun sisäpuolelle).


  Huom!

  Aseta se samalla tavalla/samaan paikkaan kuin kohdassa 4.


30
IMG-242237
 

 • Vedä johdin mallin ja reiän läpi.

31
IMG-242238
 

 • Asenna pistoke kameran linssiin.

32
IMG-242239
 

 • Kierrä oikea ruuvi kokonaan kameraan.

 • Säädä malli niin, että mallin oikea reikä on luukun oikean reiän kohdalla.

  Pidä malli tässä asennossa (luukun reiän läpi) ja kierrä samalla kameran oikeaa ruuvia kiinni niin, että se tarttuu.

 • Säädä vasen reikä mallia vasten, asenna ruuvi ja kiinnitä kamera.

 

Valmistelutyöt, tavaratila

33
IMG-242240
 

Valmistelutyöt, tavaratila

  Kahdella istuinrivillä varustetut autot

 • Avaa lattialuukku (1). Jos lattialuukku on varustettu alapuolen kassinpitimellä, lattialuukku on kiinnitetty hihnalla säilytyslaatikon kummassakin päädyssä. Ne pitää silloin irrottaa.

 • Ota pois säilytyslaatikko lattialuukun alta.

 • Poista lattialuukku: sulje se lähes kokonaan ja vedä taaksepäin irti kiinnikkeistä.

  Autot, joissa on kolme istuinriviä ja yhdennetty kassinpidin lattialuukun alasivulla

 • Nosta lattialuukku ylös (1).

 • Irrota kaksi hihnaa paneelin alta. Nosta paneelia takareunasta, käännä lattialuukku takaisin paneelia vasten ja nosta lattialuukku pois paneeleineen.

  Koskee autoja, joissa on kolme istuinriviä, mutta ei integroitua kassinpidintä

 • Nosta lattialuukku (1) ylös takareunasta ja ota se pois.

34
R3100130
 

 • Siirrä kuljettajan istuin aivan eteen ja aivan ylös takareunasta.

 • Poista akunpitimen kolme ruuvia ja nosta pidin pois.

 • Poista akun peitekansi.

35
IMG-246024
 

 • Käännä virta-avain asentoon 0.

 • Kytke irti akun maattokaapeli.


  Huom!

  Odota vähintään kolme minuuttia ennen kuin avaat liitinkappaleita tai irrotat muun sähkövarusteen.


36
IMG-242241
 

 • Irrota luukku tavaratilan vasemmalta puolelta.

37
IMG-242242
 

 • Ota paneeli pois.

 
38
R3903738
 

 • Vedä irti kumilista vasemman takaoven aukon takareunasta vasemman C-pylvään paneelin kohdalta.

 • Kampea vasen C-pylvään paneeli varovasti irti sivuilta ja yläreunasta esim. muovilastalla. Vedä paneelia irti kunnes sisäpuolen kolme pidikettä irtoaa. Varo vaurioittamasta kattoverhoilua ja paneelia.

 • Jos kuulokeliitin on asennettu, irrota sen pistoke.

 • Irrota paneeli vetämällä sitä ylöspäin ja vapauttamalla se sivupaneelista.

39
R8504123
 

 • Vedä varovasti irti D-pylvään paneeli. Aloita yläreunasta ja jatka alaspäin, kunnes sisäpuolen kolme pidikettä irtoaa.

 • Irrota pistoke D-pylvään paneelista (D-pylvään kaiuttimilla varustetuissa autoissa pistokkeet ovat kaiuttimissa).

 • Irrota paneeli vetämällä sitä ylöspäin ja vapauttamalla se sivupaneelista.

40
R8504313
 

 • Käännä kuormankiinnityssilmukka ulos.

 • Ota piirtopuikko tai erikoistyökalu osanro 9995919 ja työnnä taivutettu kärki peitekannen yläreunan reikään.

 • Käännä piirtopuikkoa niin, että taivutettu kärki tarttuu peitekannen (1) takasivuun ja vedä se irti. Seuraava pitää suorittaa etumaisille ja taemmille kuormankiinnityssilmukoille.

41
R8504315
 

  Kahdella istuinrivillä varustetut autot

 • Irrota kuomankiinnityssilmukoiden ruuvit (2).

 • Irrota peitekannet (3) kampeamalla ne irti muovilastalla tai pienellä ruuvitaltalla.

 • Irrota ruuvit (4).

 • Vedä paneeli hieman ulos yläreunasta, kunnes sisäpuolen clipsi irtoaa, ja vedä se sitten suoraan ylös.

42
R8504316
 

 • Käännä kolmas istuinrivi kokoon.

 • Irrota kuomankiinnityssilmukoiden ruuvit (2).

 • Irrota peitekannet (3) kampeamalla ne irti muovilastalla tai pienellä ruuvitaltalla.

 • Irrota ruuvit (4).

 • Irrota pidike (5) säilytyslokeron pohjalla.

 • Vedä paneeli hieman ulos yläreunasta, kunnes sisäpuolen clipsi irtoaa, ja vedä se sitten suoraan ylös.

43
IMG-242243
 

 • Vedä johdin kuvan mukaisesti lattialle.

 

Esivalmistelut, matkustamo

44
IMG-242244
 

Esivalmistelut, matkustamo

 • Pujota ruuvitaltta istuimen kulissin reiän (1) läpi ja paina salpa sisään. Siirrä kulissia taaksepäin kampeamalla ruuvitaltalla istuinkiskon ja kulissin välistä.

45
IMG-242245
 

 • Kampea varovasti irti ja irrota peitepaneeli kynnyssauman päältä.

46
IMG-242246
 

 • Vedä kynnyslista irti etureunasta ja sitten suoraan ylös. Käännä kynnyslista ulos B-pylvään paneelista.

47
R8504309
 

 • Paina salpa (1) sisään ja irrota etumainen istuimen kulissi.

 • Irrota ruuvi.

48
R8504310
 

 • Paina salvat (1) sisään ja irrota istuimen kulissi kuvan mukaisesti.

 • Irrota ruuvi.

49
IMG-242247
 

 • Kallista selkänoja eteen.

 • Irrota istuimen kulissi ja ruuvit.

 • Nosta istuin pois.


  Varo!

  Ole varovainen, jotta sisustus tai ovipaneeli eivät vaurioidu.


50
IMG-245600
 

 • Irrota kynnyslistan yläosa takareunasta ja irrota turvavyö päätykappaleesta. Turvavyö irrotetaan painamalla lukitusta varovasti muovilastalla niin, että turvavyö irtoaa päätykappaleesta.

51
IMG-242248
 

 • Vedä kynnyslistaa ylöspäin, kunnes kolme pidikettä irtoaa.

 • Väännä kynnyslista irti B-pylvään paneelista.

 

Kohdat 51-66 koskevat autoa, jossa on lisävarusteiden ohjausyksikkö (AEM)

52
R8504158
 

Kohdat 51-66 koskevat autoa, jossa on lisävarusteiden ohjausyksikkö (AEM)

Irrotus, johtosarja

 • Irrota oikeanpuoleinen lattiasivuluukku (1) tavaratilasta.

53
IMG-273225
 

 • Irrota taittuva sivupaneeli oikealta puolelta.

54A
IMG-274168
54B
IMG-274169
54C
IMG-274170
 

Kuva A

 • Irrota kaksi ruuvia AEM-yksikön konsolista.

Kuva B

 • Käännä yksikkö ylös niin, että 4-napainen musta liitin voidaan irrottaa.

Kuva C

 • Irrota pistoke.

55
IMG-274171
 

 • Irrota nippusiteet AEM-yksikön johtosarjan ympäriltä takarungosta.

 • Irrota maadoitusjohdin.

56
R3703513
 

 • Irrota taempi elektroniikkayksikkö (REM) avaamalla yksikön yläpuolella oleva lukko (1). Käännä yksikköä eteepäin ja nosta se irti kiinnikkeistä (2).

57
R3905101
 

 • Paina salpa sisään taemmassa ruskeassa pistokkeessa tavaratilassa olevassa varokkeenpitimessä, käännä lukitusvari mahdollisimman ylös ja vedä pistoke irti.

58
D3703496
 

 • Vedä varovasti pistokkeen pidikkeen sivuja erilleen päistä siten, että pistoke voi tulla lukitushakojen ohi.

 • Vedä pistoke ulos.

59
R3703512
 

 • Irrota punainen (R) johdin kohdasta 22.

60
M3904942
 

 • Paina salpa sisään harmaassa pistokkeessa varokkeenpitimen takapuolella tavaratilassa. Käännä lukitusvarsi mahdollisimman ylös ja vedä pistoke pois.

61
M3703366
 

 • Vedä varovasti pistokkeen pidikkeen sivuja erilleen päistä siten, että pistoke voi tulla lukitushakojen ohi.

 • Vedä pistoke ulos.

62
R3703511
 

 • Irrota vihreä (GN) johdin liittimen kohdasta 19 ja valkoinen (W) kohdasta 30.

 • Poista koko johtosarja ja laita se sivuun. Sitä ei enää käytetä.

 
63
R3603578
 

Johtosarjan asennus

 • Ota uusi johtosarja (ostetaan erikseen), jossa on merkintä A sarjan kuvassa, ja aseta se akun taakse.

 • Vedä mustalla 4-napaisella liittimellä varustettu johdinpää tavaratilan oikean lattiatuen takareunassa olevan reiän läpi AEM-yksikköön. Toinen pää vedetään vastaavalla tavalla vasemmalla puolella olevaan varokkeenpitimeen.

64A
IMG-274224
64B
IMG-274225
64C
IMG-274226
 

Kuva A

 • Kytke musta 4-napainen liitin AEM-yksikköön.

Kuva B

Kuva C

 • Laita yksikkö takaisin ja kiinnitä se kahdella ruuvilla.

65
R3603579
 

 • Ota sarjaan kuluvat viisi nippusidettä ja kiinnitä johtosarja olemassa olevaan kuvan mukaisesti.

 • Irrota maadoitusruuvi ja kytke uuden johtosarjan maadoitusjohdin (1). Kiristä maadoitusruuvi kunnolla.

66
R3703512
 

 • Kytke punainen (R) johdin varokkeenpitimestä irrotetun ruskean liittimen kohtaan 22.

 • Kiinnitä pistoke pitimeen

 • Kytke pistoke varokkeenpitimeen.

67
R3703511
 

 • Kytke vihreä (GN) johdin varokkeenpitimestä irrotetun harmaan liittimen kohtaan 19 ja valkoinen (W) johdin kohtaan 30.


  Huom!

  Huomaa pistokkeiden numerot. Ne ovat pistokkeiden päädyissä sekä ohjausyksikön pohjassa.


 • Kiinnitä pistoke pitimeen

 • Kytke liitin takaisin takaohjausyksikköön (REM).

 • Asenna taempi elektroniikkayksikkö (REM).

 

Pysäköintitutkan ohjausyksikön (PAC) asennus

68
R3603610
 

Pysäköintitutkan ohjausyksikön (PAC) asennus

Kohdat 67-76 koskevat autoa ilman vetokoukun ohjausyksikköä (TRM)

 • Puhdista vasemman takapyöräkotelon takareunassa olevat merkityt pinnat isopropanolilla. Pyyhi kuivaksi.

69
R3603615
 

 • Ota tarranauha ja katkaise se 90 mm (3 1/2 ") reunasta.

70
A0000335
 

 • Poista suojateipit tarranauhoista.

71
IMG-242249
 

 • Paina tarranauhat kiinni kohoumiin (katso kuva).

72
IMG-242250
 

 • Pese pysäköintitutkan ohjausyksikön (PAC) alapuoli isopropanolilla.

73
R3603612
 

 • Ota takiaisnauha ja katkaise se 75 mm (3") päästä reunasta.

74
R3603616
 

 • Poista suojateipit tarranauhoista.

75
IMG-242251
 

 • Kiinnitä tarranauha ohjausyksikköön kuvan mukaan.

76
IMG-242252
 

 • Kytke kolme pistoketta ohjausyksikköön.

77
IMG-242253
 

 • Kiinnitä ohjausyksikkö asennettuun tarranauhaan. Paina kiinni lujasti, niin että se tarttuu kunnolla.

78
IMG-242254
 

Kohdat 77-85 koskevat autoa, jossa on vetokoukun ohjausyksikkö (TRM)

 • Puhdista TRM-yksikön kuvassa osoitetut pinnat isopropanolilla.

79
IMG-242255
 

 • Pese pysäköintitutkan ohjausyksikön (PAC) alapuoli isopropanolilla. Pyyhi kuivaksi.

80
IMG-222282
 

 • Ota sarjasta kaksi tarranauhaa ja katkaise ne keskeltä.

81
IMG-222283
 

 • Paina tarranauhat toisiaan vasten.

82
IMG-222285
 

 • Irrota suojakalvo tarranauhan yhdeltä puolelta.

83
IMG-242256
 

 • Paina takiaisnauhat kiinni pysäköintitutkaan kuvan mukaan.

84
IMG-242257
 

 • Irrota suojakalvo tarranauhasta.

85
IMG-242258
 

 • Kytke kolme pistoketta ohjausyksikköön.

86
IMG-242259
 

 • Aseta pysäköintitutkan ohjausyksikkö TRM-ohjausyksikön päälle. Se tulee asettaa niin, että yksiköiden takareunat ovat kohdakkain.

 

Kytkentä takaohjausyksikköön (REM)

87
IMG-242260
 

Kytkentä takaohjausyksikköön (REM)

Kohdat 86-89 koskevat autoa ilman AEM-ohjausyksikköä

 • Irrota takaohjausyksikkö (REM) nostamalla salpaa (1) yläreunasta, kääntämällä yksikkö ulos ja nostamalla se irti kiinnikkeistä (2).

88
M3904942
 

 • Paina harmaan pistokkeen salvat sisään, käännä lukitusvipua niin paljon kuin mahdollista ja irrota pistoke.

89
M3703366
 

 • Vedä varovasti pistokkeen pidikkeen sivuja erilleen päistä siten, että pistoke voi tulla lukitushakojen ohi.

 • Vedä pistoke ulos.

90
R3703511
 


Huom!

Huomaa pistokkeiden numerot. Ne ovat pistokkeiden päädyissä sekä ohjausyksikön pohjassa.


 • Kytke vihreä (GN) johdin liittimen liitäntään 19 ja valkoinen (W) johdin liitäntään 30.

 • Kiinnitä pistoke pitimeen

 • Kytke liitin takaisin takaohjausyksikköön (REM).

 • Asenna taempi elektroniikkayksikkö (REM).

 
91
IMG-274233
 

Kohdat 90-95 koskevat autoa, jossa on AEM-ohjausyksikkö

 • Liitä vedetyn johtosarjan iso musta naarasliitin varokkeenpitimessä olevan vetokoukun johtosarjan liittimeen.

  Ylimääräinen iso musta urosliitin kiinnitetään ylös sarjan nippusiteellä.

92
IMG-274234
 

  Kohdat 91-92 koskevat vetokoukulla varustettua autoa

 • Irrota vetokoukun johtosarjan liitin varokkeenpitimestä.

93
IMG-274235
 

 • Liitä vedetyn johtosarjan iso musta naarasliitin varokkeenpitimeen.

 • Liitä varokkeenpitimestä irrotetun vetokoukun johtosarjan liitin vedetyn johtosarjan vastaavaan liittimeen.

94
IMG-274236
 

  Kohdat 93-95 koskevat vetokoukun johtosarjan sovittimella varustettua autoa

 • Irrota vetokoukun johtosarjan sovittimen liitin varokkeenpitimestä.

95
IMG-274237
 

 • Liitä vedetyn johtosarjan iso musta naarasliitin varokkeenpitimeen.

 • Liitä varokkeenpitimestä irrotetun vetokoukun johtosarjan sovittimen liitin vedetyn johtosarjan vastaavaan liittimeen.

96
IMG-274238
 

 • Kiinnitä irralliset johtimet ja pieni varokkeenpidin nippusiteellä.

 

Kytkentä multimediaohjausyksikköön (MMM)

97
IMG-242261
 

Kytkentä multimediaohjausyksikköön (MMM)

 • Vedä molemmat sovitinjohtimet (5-napainen vihreä ja 12-napainen harmaa pistoke) kynnyksen vieressä kuljettajan istuimen luo.

98
IMG-242262
 

 • Irrota kaksi pistoketta multimediaohjausyksiköstä (MMM).

99
IMG-242263
 

 • Kytke sovitinjohtimet multimediaohjausyksikköön (MMM) ja irrotettuihin pistokkeisiin.


  Huom!

  Vedä uudet johtimet vanhojen alla.


100
IMG-242264
 

 • Aseta pistokkeet ja ylimääräiset johtimet maton sauman alle.

 

Asennus, maattopunos

101
IMG-246927
 

Asennus, maattopunos

 • Pujota työkalun koukku kojelaudan ja ritilän väliin. Kierrä työkalua 90 ° ja vedä ritilä irti suoraan ylöspäin.

102
IMG-246928
 

 • Irrota viisi ruuvia.

103
IMG-246929
 

  Auto ilman keskikaiutinta

 • Nosta näyttöyksikkö kojelaudan päälle.


  Huom!

  Aseta suoja näytön alle, jotta kojelauta ei vaurioidu.


  Keskikaiuttimella varustettu auto

 • Irrota kolme pistoketta.

104
IMG-246930
 

 • Irrota M6-ruuvi.

105
IMG-246933
 

 • Ota sarjasta maattopunos ja vaahtoteippi.

 • Katkaise vaahtoteippi kahdeksi yhtä suureksi palaksi. Kääri maattopunos vaahtoteipillä niin, ettei liittimien päällä ole yhtään vaahtoteippiä.

106
IMG-246934
 

 • Asenna maattopunos kuvan mukaisesti. Käytä sarjaan kuuluvaa ruuvia.

107
IMG-246935
 

  Auto ilman keskikaiutinta

 • Asenna näyttö paikalleen ja pujota maattopunos ylös näytön edessä olevan reiän kautta.

 • Irrota näytön vasen ruuvi.

108
IMG-246936
 

  Auto ilman keskikaiutinta

 • Aseta maattopunos ruuvin reiän kohdalle, asenna ruuvi ja tiukkaa maattopunos.

 • Asenna takaisin näytön viisi ruuvia.

 • Asenna ritilä paikalleen.

109
IMG-248723
 

  Kohdat 108-113 koskevat keskikaiuttimella varustettua autoa

 • Irrota näytön kolme ruuvia.

 • Irrota näyttö kallistamalla se ensin taaksepäin alareunasta ja pujottamalla se sitten ulos.

110
IMG-248724
 

 • Etsi pääty näytön vasemman kiinnityskohdan luona kaiuttimen kehyksessä.

111
IMG-248725
 

 • Mittaa ja merkitse kaksi pistettä kuvan mukaisesti.

112
IMG-248726
 

 • Esiporaa reiät merkintöjen keskikohtiin Ø 2 mm (5/64") terällä.

 • Oraa sitten reiät Ø 8 mm (5/16") terällä.

 • Leikkaa pois reikien väliin jäävä osa kuvan mukaisesti.

113
IMG-248727
 

 • Asenna näyttö takaisin ja kiinnitä se kahdella ruuvilla kuvan mukaisesti.

114
IMG-248728
 

 • Pujota maattopunoksen vapaa pää alakautta porattujen reikien läpi.

 • Kiinnitä johdinliitin näytön ruuvilla ja tiukkaa.

 • Kiinnitä näyttöyksikkö viidellä ruuvillaan.

 • Asenna ritilä paikalleen.

 

Lopputyöt

115
IMG-336901
 

Lopputyöt

  Asenna:

 • kynnyspaneelit.

 • peitepaneelit ovien kynnyssauman päälle.

 • turvavyö.


  Huom!

  Tarkasta nykäisemällä voimakkaasti ylöspäin, että turvavyö on kunnolla kiinni.


 • istuin, tiukkaa ruuvit 50 Nm (36.8 lbf.ft.).

 • istuinkulissit.

 • sivupaneelit.

 • Kytke akun maattokaapeli

116
IMG-336904
 


Varoitus!

Kun sytytysvirta kytketään ensimmäisen kerran akun oltua irtikytkettynä, se on tehtävä seisomalla auton ulkopuolella, ojentamalla käsi sisään ja välttämällä turvatyynyjen täyttymisaluetta.


 • Aseta virta-avain asentoon II.

117
IMG-242268
 

 • Lataa lisävarusteen toimintaa varten ohjelmisto (sovellus) VIDA:n huoltotietojen mukaan. Katso VIDA:sta tai lisävarusteluettelosta ohjelmiston osanumero.

118
IMG-336903
 

  Suorita toimintatesti alla olevan mukaan

 • Kytke peruutusvaihde

 • Aktivoi RTI-näyttö

 • Odota kunnes ilmoitus "Update Environment" näkyy näytöllä.

 • Noudata näytöllä näkyviä ohjeita

 • Katkaise sytytysvirta vähintään 10 sekunniksi. - Kytke sytytysvirta

 • Aktivoi RTI-näyttö

 • Tarkasta, että tukiviivat näkyvät näytöllä ja että ne reagoivat ohjauspyörän liikkeisiin.

119
IMG-242268
 

 • Tarkasta kameran asento kalibrointiohjelmalla. Katso VIDA, kohta "Vianetsintä/Auton tiedonsiirto/Laajennettu".


  Huom!

  Ellei kameran objektiivia voi asettaa oikeaan asentoon, irrota objektiivi ja poraa takaluukun kaksi ruuvinreikää suuremmaksi. Mahdollisesti myös suorakulmaista reikää pitää viilata isommaksi, jotta objektiivin voi säätää oikeaan asentoon.


 • Asenna takaluukun paneelit ja lamppu paikalleen.

 • Asenna lattialuukut paikalleen.