2013 L.H.D

Asennusohje

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V70 2013
V70 (08-) 2013

Ohje nroVersioOsa nroClick to download PDF-version of this Installation Instruction
307635571.231265780, 31265779, 31265778, 30763551, 39887586, 39887594, 39887604, 39887596, 39887600, 39887602, 39887606, 39812259, 39813508, 39820251, 39820254, 39839011, 39838432, 39887612, 39887584, 39887588, 39887608, 39887610
Spoileri, takaluukku
IMG-267244
Varuste
A0000162
A0000163
IMG-262943
A0000170
A0000214
A0000177

IMG-267245

IMG-213320


 
  

JOHDANTO

 • Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

 • Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

 • Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

 • Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

 • Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

  

Huom!

Asennuksen aikana alustan lämpötilan on oltava vähintään +15 °C (59 °F).

Älä pese autoa 48 tunnin aikana asennuksen jälkeen.

Anna auton seistä sisällä vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen, jos ulkolämpötila alittaa +15 °C (59 °F).


1
IMG-267246
 

 • Pese takaluukun yläosa ulkopuolelta ja pyyhi se kuivaksi.

2
IMG-267248
 

 • Nosta takaluukku ylös.

 • Tee merkki pistepuikolla takaluukun kulmassa yläreunassa sisäpuolella olevien merkkien keskelle, oikealla ja vasemmalla puolella.

3
IMG-267249
 

 • Esiporaa reiät Ø 4 mm (5/32 ") terällä (osanro 9814090) pistopuikolla tehtyihin merkkeihin. Suurenna sitten reikiä Ø 8 mm (5/16 ") terällä. Pidä pora kohtisuorassa pintaan nähden.


  Huom!

  Käytä pitkää Ø4 mm (5/32 ") poraa, jotta porakoneen istukka ei osu takaluukkuun.

  Varo vaurioittamasta maalipintoja.


 • Toista toisella puolella.

4
IMG-282892
 

 • Poraa ylempi/etummainen reikä Ø 10 mm (25/64 ")terällä.

 • Hio reikien reunat ja poista porauslastut.

 • Toista toisella puolella.

5
IMG-267251
 

 • Irrota suojukset spoilerin vaarnaruuveista molemmilta puolilta.

6
IMG-267252
 

 • Ota työtoveri avuksi ja sovita spoileri takaluukkuun.


  Huom!

  Älä poista suojateippiä spoilerista vielä.


 • Tarkasta että takaluukun reiät ovat kohdakkain spoilerin reikien ja vaarnaruuvien kanssa.

 • Tarkasta että ruuvit voidaan kiertää spoileriin.

 • Säädä reikiä takaluukussa molemmilla puolilla pienellä pyöreällä viilalla, jos reiät eivät täsmää.

 • Tarkasta että spoilerin ja takaluukun välinen välys on yhtä suuri molemmilla puolilla, säädä tarvittaessa reikiä pyöreällä viilalla, kunnes välys on oikea.

 • Poista lastut.

7
IMG-267253
 

 • Pese takaluukku merkkien kohdilta, joihin spoileri kiinnitetään. Käytä isopropanolia ja pyyhi sitten kuivaksi. Varmista että pesty pinta on riittävän suuri vertaamalla sitä spoilerissa oleviin kiinnityspintoihin.

8
IMG-267254
 

 • Irrota suojakalvo spoilerin molempien kiinnityspintojen teipistä.

9
IMG-267255
 

 • Ota työtoveri avuksi ja sovita spoilerin vaarnaruuvit porattuihin reikiin kummallakin puolella.

 • Laske spoileri takaluukkua vasten, mutta ei niin paljon että teippi kiinnittyy.

 • Tarkasta että spoilerin ja takaluukun välinen välys on yhtä suuri molemmilla puolilla ja että takaluukun sisäpuolella olevat reiät ovat kohdakkain spoilerin reikien ja vaarnaruuvien kanssa.

 • Paina spoileri takaluukkuun kiinni niin, että teippi tarttuu kunnolla kauttaaltaan (muuten on olemassa vaara, että teippi irtoaa kiinnitettäessä ruuveja/muttereita).

10
IMG-267247
 

 • Ota ruuvit, aluslevyt ja mutterit sarjasta. Kiinnitä spoileri takaluukkuun.

 • Kiristä ruuvit momenttiin 5 Nm (3,7 lbf.ft.).


Huom!

Suorita jälkikiristys molemmilla puolilla viiden minuutin kuluttua, samaan momenttiin.