2002 L.H.D

Asennusohje

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S60 2002
S60 (-09) 2002

Ohje nroVersioOsa nroClick to download PDF-version of this Installation Instruction
312694891.231269520, 31269518
Vetokoukku, irrotettava
M8903845
Varuste
A0000162
A0000163
A0000161
A0000172
A0000165

IMG-213220

IMG-326933

IMG-213320


 
  

JOHDANTO

 • Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

 • Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

 • Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

 • Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

 • Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

  

Huom!

Sarjan sisältö:

1. Poikkipalkki

2. Ruuvi M12 x 100 (4 kpl)

4. Ruuvi M12 x 50 (2 kpl)

5. Aluslevy (4 kpl)

6. Aluslevy, lämpösuojuspelti

7. Ruuvi (4,8 x 9,5 mm)

8. Suojus

9. Tiiviste (4 kpl)

10. Hihna

11. Suojapussi

12. Tarra

13. Irrotettava vetokoukku

14. Popniitti (12 kpl)

15. Aluslevy 24 x 13 x 7Huom!

Kohtien 8, 11, 16 ja 17 suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.


 

Valmistelutyöt, tavaratila

1
A8800136
 

Valmistelutyöt, tavaratila

 • Käännä virta-avain asentoon 0 ja poista avain virtalukosta.


Huom!

Odota vähintään viisi minuuttia, ennen kuin avaat pistokkeita tai irrotat muun sähkövarusteen.


2
 

 • Asenna vetokoukun johtosarjan liitin kyseisen johtosarjan asennusohjeen kohdan 1 mukaan.

3
M8902133
 

 • Nosta lattialuukku ylös.

 • Paina pidikkeiden keskeltä kunnes kuuluu naksahdus. Vedä pidikkeet pois.

 • Irrota muovimutteri.

 • Toista menettely oikealla puolella.

4
M8503264
 

 • Kierrä painiketta (1) oikealla ja vasemmalla puolella neljäsosakierrosta.

 • Käännä sivupaneeleita sisäänpäin ja poista ne.

 • Vedä takaluukun kynnyspaneelia (2) eteenpäin oikealta ja vasemmalta puolelta, kunnes kummankin puolen kaksi pidikettä irtoavat. Vedä lujasti mutta varovasti, sillä paneeli on tiukassa.

 • Irrota tavaratilan valon johtimet (3).

 • Vedä sitten kynnyspaneelia suoraan ylöspäin, kunnes alareunan neljä pidikettä irtoaa. Irrota kynnyspaneeli.

5
M8901860
 

  Poista:

 • kaksi mutteria akun pitimen etureunasta ja ruuvi sen takareunasta

 • akun pidin

 • suojus

 • akun maadoitusjohdin

 • akku, tai siirrä sitä käsiksipääsyn helpottamiseksi.

6A
M8101297
6B
IMG-213364
 

Kuva A

  Poista:

 • eristysmaton neljä perforoitua osaa (1)

 • puskurin mutterit (2)

 • antennin (3) liitinkappale.

Kuva B

  Koskee pysäköintitutkalla varustettuja autoja

 • Irrota pysäköintitutkan ohjausyksikkö (PAM) paikaltaan tavaratilan vasemmalta (mallivuosi 2005-) / oikealta (mallivuosi -2004) puolelta.

 • Irrota pienempi liitinkappale ohjausyksiköstä.

 

Valmistelutyöt, auton takaosa

7A
M8600564
7B
M8600581
 

Valmistelutyöt, auton takaosa

 • Nosta auto ylös.

 • Poista takapyörät.

Kuva A koskee vain roiskesuojilla varustettuja autoja

 • Poraa varovasti pois roiskesuojia kiinnittävät niitit molemmilta puolilta Ø6 mm (1/4") poralla.

 • Irrota roiskesuojat.

Kuva B koskee kaikkia autoja

 • Avaa ruuvi (1) lähes kokonaan pyöränkotelon takareunasta oikealla ja vasemmalla puolella.

 • Paina ruuvia ruuvitaltalla niin, että irralliset päätekappaleet puskurinkuoren sisäpuolella painautuvat taaksepäin.

 • Poraa varovasti pois niitit (2) puskurin alareunasta molemmilta puolilta Ø6 mm (1/4") poralla. Varmista että mitkään muoviosat eivät vaurioidu.


Huom!

Vanhemmissa autoissa voi olla erilainen asennus, jossa on useita popniittejä.


8A
M8600582
8B
IMG-213365
 

Kuva A

 • Vedä puskuria hieman taaksepäin ja vedä sivuja (1) ulospäin, niin että ne irtoavat kiinnikkeistä (2). Vedä sitten puskuria taaksepäin, kunnes se irtoaa kokonaan.

 • Aseta puskuri puhtaalle alustalle, joka ei vaurioita maalipintaa.

Kuva B

  Koskee pysäköintitutkalla varustettuja autoja

 • Irrota puskuri yllä olevan mukaan. Vedä varovasti johdin (3) autossa olevan reiän kautta.

 • Aseta puskuri puhtaalle alustalle, joka ei vaurioita maalipintaa.

9
M2501103
 

  Poista:

 • niitti (1) äänenvaimentimen kannattimesta (2). Käytä katkaisupihtejä.

 • ruuvit (3) kannattimesta

 • kannatin irrottamalla kumiripustus (4). Kannatinta ei käytetä uudelleen.

10
D8600247
 

 • Irrota ruuvit (1) ja kannatin (2) auton takaosasta oikealta puolelta. Kannatinta ei käytetä uudelleen.

 

Asennus, irrotettava vetokoukku (sis. johtosarja)

11A
M8903848
11B
M8903805
 

Asennus, irrotettava vetokoukku (sis. johtosarja)

Kuva A

 • Puhdista vetokoukun poikkipalkin (1) ja korin väliset kosketuspinnat alustamassasta ja liasta.

 • Asenna ruuvit (2, 4) alapuolelta aluslevyjen (5) kanssa ja kiristä, mutta ei tiukkaan. Vasemmalla puolella tulee aluslevy (6) asettaa etummaiseen ruuviin (4), jotta ruuvilla (7) saadaan kiinnitettyä lämpösuojuspellin takakiinnike (katso kuva B).

Kuva B

 • Asenna lämpösuojuspelti (1) ja kiinnitä se ruuvilla (7) aluslevyyn (6).

 • Asenna äänenvaimentimen kumiripustus (8) takaisin.


  Vihje

  Käytä tavallista saippuaa kumiripustuksen asennuksen helpottamiseksi.


  Kuva A

 • Kiristä ruuvit (2) momenttiin 114 Nm (84 ft.lbf.) ja ruuvit (4) momenttiin 81 Nm (60 ft.lbf.) molemmilla puolilla.

 • Suorita auton alustankäsittely.

  Koskee vain Ruotsia

 • Suorita alustankäsittely vasta kun AB Svensk Bilprovning on antanut hyväksynnän.

12A
M8601259
12B
M8601258
 

 • Kiinnitä suojateippiä puskurin ulkopuolelle välttääksesi sahan aiheuttamat vauriot.

  Kiinnitä suojateippiä leikkauskohdan eteen ja poikittain puskurinkuoren päälle.


Huom!

R-mallien puskuria leikattaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Ilmanottojen verkkojen kiinnikkeet voivat vaurioitua.


 • Anna suojateipin olla paikallaan asennuksen aikana.

  Koskee autoja alustanumerolla (CH 425000-), EU ja Australia

 • Sahaa merkintää pitkin puskurin sisäpuolelta tehdäksesi loven vetokoukkua varten. Sahaa niin, että merkkiviivat säilyvät puskurissa sahauksen jälkeen.

  Kuva B koskee australialaista vetokoukkua jossa on ketjukiinnikkeet

 • Kiinnitä suojateippiä pienempien leikkausviivojen eteen.

 • Sahaa pois materiaali merkintäviivojen sisäpuolelta.

13A
M8601308
13B
M8601309
 

  Kuva A koskee autoja joiden alustanumero on (CH -424999)

 • Keskitä leikkausmalli ja aseta se reunaa vasten kuvan osoittamalla tavalla.

 • Merkitse huolellisesti leikkausviivat leikkausmallin ympäri.

 • Sahaa merkintää pitkin puskurin sisäpuolelta tehdäksesi loven vetokoukkua varten. Sahaa niin, että merkkiviivat säilyvät puskurissa sahauksen jälkeen.

  Kuva B koskee australialaista vetokoukkua jossa on ketjukiinnikkeet

 • Kiinnitä suojateippiä pienempien leikkausviivojen eteen.

 • Sahaa pois materiaali merkintäviivojen sisäpuolelta.

14
M8903417
 

  Koskee vain R-malleja

 • Kiinnitä suojateippiä pakoputken suojuksen ulkopuolelle välttääksesi sahan aiheuttamat vauriot. Anna suojateipin olla paikallaan asennuksen aikana.

 • Sahaa merkityn kohouman mukaan ja poista sahattu osa.

15
 

  Kaikki mallit

 • Tasoita reunat viilalla sahauksen jälkeen.

16
M8601204
 

 • Asenna vetokoukun johtosarja kyseisen johtosarjan asennusohjeiden mukaan.

  7- tai 13-napaista johtosarjaa asennettaessa on sille tehtävä lovi (2) puskurin alareunaan.

 • Aseta puskuri löysästi paikalleen ja merkitse johtosarjan loven leikkauskohta.

 • Leikkaa kuvan mukaan niin paljon, että johtosarja sopii loveen.

 

Lopputyöt ja toiminnan tarkastus

17
M8601205
 

Lopputyöt ja toiminnan tarkastus

 • Jos kiinnikkeet (1) ovat irronneet pyöränkotelon takareunasta, aseta ne takaisin ja paina ne kunnolla uriinsa ja kierrä ruuvia kiinni muutama kierros.

 • Koskee pysäköintitutkalla varustettuja autoja: Nosta puskuria. Vedä anturien johdin puskurin ohjaimen reiän läpi ja vedä johdin sisään sisäpuolelta.

 • Aseta puskuri takaisin painamalla sitä eteenpäin. Varmista että puskurista ulos tulevat neljä ruuvia menevät autossa oleviin reikiin.

 • Ennen kuin puskuri on täysin paikallaan, aseta yläpuoli (2) uriinsa ja työnnä sitten puskuri täysin kiinni.

18
M8600586
 

 • Kiristä ruuvi (1) molemmilla puolilla.

 • Popniittaa (2) puskurin molemmat puolet alapuolelta.

 • Asenna mutterit ja tiukkaa 18 Nm (14 lbf.ft.).

  Asenna takaisin:

 • antennin liitin

 • roiskesuojat, jos sellaiset on

 • takapyörät, ja laske auto alas.

19
M8101296
 

Asenna uudet kumilevyt neljän kiinnitetyn ruuvin päälle seuraavasti:

 • Kumilevyt (1, 4) sovitetaan reunat vastakkain eristysmaton kanssa.

 • Kumilevyä (2) on painettava kasaan hieman, jotta se sopii uraan.

 • Kumilevy (3) sovitetaan niin, että sen alareuna on eristysmaton reunaa vasten. Leikkaa sitten pois eristysmaton ulkopuolella oleva osa. Älä poista liikaa.

 • Leikkaa mahdollisesti pois alue ruuvinkantojen kohdalta niin, että ruuvit ovat vapaasti.

20A
M8601207
20B
M8503942
 

 • Kiinnitä mukana oleva tarra lattialuukun alapuolelle kuvan mukaan.

Kuva B koskee autoja, joissa on integroitu kassinpidin tavaratilan lattiassa

 • Kiinnitä mukana oleva tarra kuminauhan alle lattialuukun alapuolelle kuvan mukaan.

 • Käytä kiinnitykseen myös nitojaa.

21
A8800137
 

 • Koskee pysäköintitutkalla varustettuja autoja: Liitä irrotettu johdin pysäköintitutkan ohjausyksikköön (PAM). Asenna ohjausyksikkö takaisin.

 • Käännä virta-avain asentoon II

  Asenna takaisin:

 • akku, ja liitä akkujohtimet

 • suojus

 • akun pidin

 • takaluukun kynnyspaneeli, ja liitä tavaratilan valaistuksen liitinkappaleet

 • molemmat sivupaneelit, mukaan lukien pidikkeet ja muovimutteri

 • Sulje lattialuukku.

 • Poista suojateippi puskurista.

22A
M8903715
22B
J8903481
 

Vetokoukun säilytys

Kuva A

 • Irrota vetokoukku ja aseta se suojapussiin.

 • Aseta suojapussi varapyörän viereen ja kokeile kiinnitystä.

 • Puhdista ne pinnat, joihin vaahtomuoviteipin palat kiinnitetään.

Kuva B

 • Ota vaahtoteipit ja kiinnitä ne kuvan mukaan.

23
J8903483
 

 • Aseta vetokoukku mukana olevaan pussiin ja aseta se äsken kiinnittämiesi vaahtoteippien päälle.

 • Pujota hihna yhteen vanteen rei'istä ja kiristä pussi ja vetokoukku rengasta vasten.