Asennusohje

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S60 2015
S60 (11-18) 2015

Ohje nroVersioOsa nroClick to download PDF-version of this Installation Instruction
313306041.731414189, 31201481
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)
 

Erikoistyökalut

 

T9513035 TPMS-TYÖKALU

Työkalunumero: T9513035

Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Työkalutaulut:


Varuste
A0000162
A0000161
A0801178

IMG-229180


 
  

JOHDANTO

 • Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

 • Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

 • Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

 • Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

 • Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

  

Huom!

Tämä lisävaruste vaatii autokohtaisen ohjelmiston.Huom!

Suorita kaikkien neljän pyörän asennus.Huom!

Asennettaessa rengaspaineanturia täydelliseen pyörään tulee rengas ensin poistaa vanteelta ja sitten suorittaa asennus alla olevan mukaan.


 

Rengaspaineanturin asennus irralliseen vanteeseen ja renkaaseen

1A
IMG-216861
1B
IMG-216862
 

Rengaspaineanturin asennus irralliseen vanteeseen ja renkaaseen

Kuva A

Kuva B

 • Puhdista vanteen sisä- ja ulkopuoli rengasventtiilin reiän kohdalta. Puhdista myös reiän reunan sisäpuoli.

2
IMG-238180
 

 • Asenna venttiili venttiilireikään muuttamatta venttiilin ja anturirungon välistä kulmaa. (Säilytä asetus, joka yksikössä oli toimitettaessa.)

  Asentajan täytyy voida nähdä lasermerkintä.

3
IMG-238181
 

 • Kun venttiili on asetettu kokonaan venttiilireikään, varmista että anturirunko on vanneuraa vasten ja kierrä sitten käsin venttiilin kiinnitysmutteria muutama kierros toisella kädellä.

4
IMG-238182
 

 • Samalla kun pidät anturirunkoa paikallaan vanneuraa vasten painamalla venttiilin takapäätä toisen käden sormilla, paina venttiilin kiinnitysmutteria varovasti vanteen keskiöön toisella kädellä. Näin saadaan oikea kulma venttiilin ja anturirungon väliin anturirungon ollessa vanneuraa vasten.


  Huom!

  On tärkeää, että anturirunko pysyy kosketuksissa vanneuraan.


5
IMG-238183
 

 • Samalla kun pidät anturirunkoa ja venttiiliä paikallaan toisella kädellä, kiinnitä venttiilin kiinnitysmutteri toisella. Varmista, että holkki asettuu oikein kiinnitysmutterin päälle. Kiristä kiinnitysmutteri momenttiin 8 Nm (6 lbf.ft.).

6
IMG-229209
 


Varo!

Asennettaessa rengasta vanteelle:

Varmista ennen renkaan asentamista, että anturi on kiinnitetty kunnolla vanteeseen.

Voitele renkaan reunat rengaspastalla asennuksen helpottamiseksi.

Ilmantäyttöaukkoa (1) tai anturin ilmanpaineen mittausaukkoa (2) ei saa peittää rengaspastalla tai muilla vierailla aineilla.

Anturiin ei saa kohdistaa mitään painetta rengasta asennettaessa.

Varmista, että rengas ei joudu vanteen ja anturin väliin asennuksen yhteydessä.

Älä käytä asennustyökalua anturin ja renkaan reunan välissä.

Rengas tulee asettaa siten, että rengaspaineanturi liikkuu poispäin renkaanasennustyökalusta.


7
IMG-238184
 

Renkaan asennus vanteelle

 • Kiinnitä vanne rengaskoneeseen ja voitele renkaan reunat rengaspastalla.

8
IMG-238185
 

 • Aseta rengas vanteelle siten, että etäisyys venttiilin ja renkaan ja vanteen kosketuskohdan välillä on noin 200 mm.

9
IMG-238186
 

 • Aseta rengasrauta paikalleen ja varmista, että 200 mm:n etäisyys venttiilin ja renkaan ja vanteen kosketuskohdan välillä säilyy. Käyrä nuoli osoittaa vanteen pyörimissuunnan.

10
IMG-238187
 

 • Kierrä vannetta saadaksesi renkaan ensimmäisen puolen paikalleen. Vakiorauta voi ohittaa anturin vahingoittamatta sitä.

11
IMG-238188
 

 • Aseta renkaan toinen puoli asentoon, jossa etäisyys venttiilin ja renkaan ja vanteen kosketuskohdan välillä on 200 mm. Käyrä nuoli osoittaa vanteen pyörimissuunnan.

12
IMG-238189
 

 • Kierrä vannetta saadaksesi toisen puolen paikalleen. Vakiorauta voi ohittaa anturin vahingoittamatta sitä.

13
 

 • Täytä rengas ja tasapainota se asennuksen jälkeen.

14
A0801178
 

  Kun pyörät on asennettu autoon

 • Kiristä pyöränruuvit momenttiin 140 Nm (103 lbf.ft).

 • Suorita ohjelmointi VIDA:n huoltotietojen mukaisesti.

15
IMG-382866
 

 • Kalibroi TPMS-anturit.


Käytä erikoistyökalua: T9513035, TPMS-työkalu