Asennusohje

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S40 2009
S40 (04-) 2009

Ohje nroVersioOsa nroClick to download PDF-version of this Installation Instruction
307567291.330796565
Lisävalot, asennussarja
IMG-251578
 
Varuste
A0000162
A0000163
A0801178
J0000306
A0000161

IMG-251575

IMG-213320


 
  

JOHDANTO

 • Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

 • Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

 • Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

 • Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

 • Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

 
1
A8800136
 

 • Käännä virta-avain asentoon 0.

 • Irrota akun maattokaapeli.


  Huom!

  Odota vähintään viisi minuuttia, ennen kuin avaat pistokkeita tai irrotat muun sähkövarusteen.


2
IMG-251579
 

 • Irrota rekisterikilpi.

 • Irrota rekisterikilven pidin.

3A
IMG-251580
3B
IMG-304263
 

Kuva A koskee autoja vuosimalliin 2007 saakka.

 • Ota lisävalojen kannatin sarjasta. Kiinnitä kannatin rekisterikilven kiinnitysreikiin. Käytä kannattimen ylempiä reikiä.

Kuva B koskee autoja vuosimallista 2008-

 • Ota lisävalojen kannatin sarjasta. Kiinnitä kannatin rekisterikilven kiinnitysreikiin. Käytä kannattimen alempia reikiä

4
IMG-251581
 

 • Esiporaa kaksi reikää Ø 8 mm (5/16") poralla kannattimen ylempien reikien (1) keskelle. Pidä pora suorassa ja poraa sisäpuolella olevaan palkkiin saakka.

 • Poista lisävalokannatin.

 • Isonna reikiä Ø 13 mm (1/2") poralla ja poraa puskurinkuoren ja frigoliittikerroksen läpi sisäpuoliseen palkkiin asti.

 • Poista jäysteet rei'istä ja tasoita reikien reunat.

5
IMG-251582
 

  Etupuskurin kuoren irrotus

 • Irrota kolme ruuvia, joilla ilmanohjain on kiinnitetty puskurinkuoren alaosaan.

6
IMG-251583
 

 • Irrota pidikkeet painamalla keskikohta sisään ja vetämällä pidike sitten ylös.

 • Irrota kaksi ruuvia (1).

7
J8601109
 

 • Irrota viisi ruuvia kummaltakin puolelta.

8
J8601084
 

 • Irrota pesusuuttimen peitekansi.


  Vihje

  Tartu varovasti peitekanteen ja vedä ulos kunnes pääset alapuolelta käsiksi lukitushakaan.


 • Paina lukitushaka ylös ja irrota peitekansi. Varo vaurioittamasta maalipintoja ja suuttimia.

9
IMG-251584
 

 • Irrota puskurinkuoren pääty molemmilta puolilta tarttumalla siihen sisälokasuojan sisäpuolelta ja vetämällä varovasti ulospäin kunnes viisi hakaa takareunassa ja lamppujen alla irtoaa.

 • Nosta puskurinkuori pois.

 • Irrota pistokkeet sumuvaloista.

10
J8601184
 

 • Poista vaahtokumipalkki vetämällä se varovasti ulos.

 • Irrota äänitorvea kiinnittävät ruuvit (1) kokonaan ja aseta ne sivuun. Niitä ei käytetä enää.

 • Aseta sisempi kannatin ja äänitorvet kuvan osoittamalla tavalla ja ruuvaa kiinni sarjaan kuuluvilla ruuveilla. Kiristä 10 Nm (7.5 lbf.ft.) momenttiin.

11
J8601185
 

 • Aseta vaahtokumipalkki takaisin ja aseta kannattimen torvet porattuihin reikiin.

 • Paina vaahtokumipalkki sille tarkoitettuihin reikiin puskuripalkin sisäpuolella. Jos se on hyvin vaikeaa, voidaan reikiä porata hieman suuremmiksi.

12
J8601186
 

 • Ota esille lisävalojen johtosarja. Leikkaa pois muovikiristin, joka pitää kaksi eri johtosarjaa yhdessä.

 • Pujota lisävalojen johdin moottoritilasta ulos säleikön kohdalta. Mittaa johdin ja vedä ulos vain tarvittava pituus.

 • Nosta puskurinkuori ylös autoa vasten ja pidä sitä hieman etäällä.

 • Pujota lisävalojen johtimen pää toisesta reiästä oikealta edestäpäin katsottuna.

13
IMG-251585
 

 • Aseta puskuri takaisin noudattamalla kohtien 5-9 ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

 • Vedä johdin esille säleikön toisesta reiästä oikealta.

 • Kiinnitä kannatin sisäpuolisen sisäpuolisen kannattimen ulostuleviin torviin sarjaan kuuluvien ruuvien ja aluslevyjen avulla mutta älä kiristä ruuveja vielä tiukkaan. Aluslevyt tulee asettaa torvien ja kannattimen väliin.

14
IMG-251586
 

 • Vedä ylempi kahdesta johdinpäästä lisävalokannattimen oikeanpuoleiseen kiinnikkeeseen.

 • Aseta johtosarja lisävalokannattimen yläreunaan ja kiinnitä se siihen neljällä sarjan nippusiteellä (1).

 • Varmista että rekisterikilven pitimen ruuvit ovat reikien kohdalla.

 • Kiristä M8-ruuvit 18 Nm (13,3 ft.lbf.) momenttiin.

 • Asenna rekisterikilven pidin ja kiristä ruuvit.

15
 

  Lisävalojen kytkentä

 • Sarjassa on lattaliittimet ja muovieristimet, joita tulee käyttää +johtimen eristämiseen.


  Varo!

  Lue läpi lisävalojen mukana toimitettu asennusohje. Useimmissa tapauksissa johtimet vedetään lamppukoteloon läpivientikumin kautta ennen kuin lattaliittimet kiinnitetään.


16
J3703352
 

  Johtimen vetäminen ja sähköliitäntä:

 • Vedä johdin varokkeineen ja liittimineen ylös varokerasiaan. Vedä johdin niin että se on piilossa ja että se ei voi vaurioitua.

17
J3703354
 

 • Kiinnitä johtosarja jäähdyttimestä tulevaan johtosarjaan ja ylös varokerasiaan kahdella sarjan nippusiteellä.


  Huom!

  Varmista että johtosarja ei joudu kosketuksiin terävien reunojen kanssa eikä ole vaarassa vaurioitua muullakaan tavalla.


18
J3703355
 

 • Poista varokerasian kansi irrottamalla kiinnikkeet takareunasta ja vetämällä takareuna sitten ylös.

19
J3703358
 

 • Leikkaa kumitiivisteeseen niin suuri lovi, että johdin voidaan vetää varokerasian virtaliitäntään.

20
J3703359
 

 • Vedä varokkeenpidin ja varoke sekä punainen kaapelikengällä varustettu johdin varokerasiaan.

 • Aseta punainen johdin läpivientikumissa olevaan loveen ja aseta varokkeenpidin varokkeineen olemassa olevien johtimien päälle mahdollisimman vasemmalle sulakerasiaan.

 • Liitä punainen johdin varokerasian kohtaan 15.

21
J3703356
 

 • Ota nippuside sarjasta ja kiinnitä varokkeenpidin varokkeineen olemassa oleviin johtimiin.

 • Liitä vedetty maadoitusjohdin (1) olemassa olevaan maattokohtaan (2).

 • Kiristä maadoitusruuvi momenttiin 10 Nm (7,5 ft.lbf.).

22
J3703357
 

 • Vedä johdin edelleen eristyksen ja rintapellin paneelien alle niin, että se on suojassa.

 • Kiinnitä johdin sarjan kiinnikkeillä.

23
J2900316
 

 • Kiinnitä johdin rintapellin yläreunaan.

24
J2900458
 

 • Irrota muovipaneeli rintapellin vasemmalta puolelta edestäpäin katsottuna kiertämällä irti kaksi muovimutteria ja nosta se sitten pois.

25
J8504532
 

 • Avaa käsinelokero.

 • Käytä muovilastaa ja kampea paneeli varovasti irti, se on kiinnitetty kahdella lukitushaalla kummaltakin lyhyeltä sivulta.

 • Vedä paneeli pois alaspäin.

26
J8903334
 

 • Irrota paneeli kojelaudan oikeasta päädystä kampeamalla se varovasti irti muovilastalla joka puolelta niin, että kolme pidikettä irtoavat. Varo vahingoittamasta kojelautaa.

27
J8803118
 

 • Irrota kiinnitin, joka kiinnittää suuttimen ilmakanavaan oikealla puolella.

28
J8803088
 

 • Irrota viisi ruuvia käsinekotelon aukosta.

29
J8803119
 

 • Poista käsinekotelon etuosa vetämällä sitä taaksepäin, kunnes kaksi pidikettä yläreunassa irtoavat ja irrota sitten kaksi liitintä yläpuolelta.

30
J8803324
 

 • Irrota ilmasuuttimen ruuvi oikealta puolelta, vedä se irti oikealle ja laita se sivuun.

31
J8803325
 

 • Irrota kolme ruuvia käsinekotelon sisäpuolelta.

 • Vedä käsinekotelo pois ja laita se sivuun.

32
J8504871
 

 • Poista äänieriste oikealta puolelta painamalla ensin pidikkeiden keskiosat sisään ja vetämällä sitten paneeli pidikkeineen irti.

33
J3703360
 

 • Irrota liitin (1), jossa on merkintä roof 1, painamalla lukitsinta ja vetämällä se suoraan ylös.

34
J3703361
 

 • Avaa nastoja liittimeen kiinnittävä lukitsin työntämällä se sivuun pienellä uraruuvitaltalla ja vetämällä lukitsinta eteenpäin.

 • Ota lyhyt johtosarja sarjasta. Kytke kaksi vapaata, eri kokoista nastaa liittimeen.

 • Kytke pienemmällä navalla varustettu vihreä johdin kohtaan 8 (1) ja suuremmalla navalla varustettu musta johdin napaan 9 (2). Napoja ei voi kytkeä väärin, koska ne ovat eri kokoiset.

 • Paina napoja kunnes kuuluu selvä naksahdus.

 • Paina takaisin nastoja kiinnittävä lukitsin ja aseta liitin takaisin sähkörasiaan.

35
J3703362
 

 • Käännä eristematto sivuun läpivientikumin kohdalta.

 • Tee reikä läpivientikumiin terävällä esineellä paksun johtonipun viereen keskelle. Laajenna reikää laajennuspihdeillä.

 • Vedä lankakierukka tai vastaava reiän läpi moottoritilaan.

 • Kiinnitä kaksi johdinpäätä lankakierukkaan teipillä ja vedä ne matkustamoon.

36
J3703363
 

 • Vedä johdin läpivientikumista. Voitele tavallisella saippualla, jos sen vetäminen on vaikeaa.

 • Ota matkustamoon vedetty johdin. Kytke kaksi lattaliitintä (1) vapaisiin kohtiin (2) liittimessä, jonka äsken liitit toiseen johtimeen.


  Huom!

  Moottoritilasta tulevat johtimet voidaan liittää kumpaan tahansa kahdesta ulommasta kohdasta.


 • Ota rele sarjasta ja paina se kiinni liittimeen.

37
J3703364
 

 • Kiinnitä rele olemassa olevaan johtosarjaan läpivientikumin yläpuolelle sarjan nippusiteellä.

38
J8504532
 

 • Irrota paneeli keskikonsolin takaa tarttumalla siihen molemmilta puolilta ja vetämällä suoraan alas.

39
J8504875
 

 • Merkitse suorakulmio paneeliin kuvan mukaan lisävalojen kytkimen asennusta varten.

 • Poraa neljä Ø 8mm (5/16") reikää tekemäsi suorakulmion kulmiin.

 • Sahaa/leikkaa reikä merkintöjen mukaan. Viilaa tai leikkaa kulmat niin että niistä tulee tasaiset.

 • Tasoita reikien reunat.

 • Ota kytkimen kehys sarjasta. Kokeile sopiiko se reikään.

 • Viilaa tarvittaessa reikää isommaksi.

40
J3904936
 

 • Ota kytkin sarjasta ja paina se kiinni kehykseen niin, että kiinnikkeet kiinnittyvät kunnolla.

 • Paina kehys paneeliin niin että kiinnikkeet napsahtavat paikalleen.

 • Laita paneeli takaisin löysästi niin, että pääset käsiksi kytkimen liittimeen.

41
J3703365
 

 • Vedä kaksinapaisilla liittimillä varustetut johtimet niin, että ne ovat piilossa paneelien alla ja ulottuvat kytkimeen.

 • Kytke liitin kytkimen vastaavaan liittimeen.

 • Aseta paneeli oikein paikalleen.

42
 

 • Asenna kaikki käsinelokeron ympäriltä irrottamasi osat takaisin noudattamalla kohtia 24-31 käänteisessä järjestyksessä.