Asennusohje

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC90 2014
XC90 (03-) 2014

Ohje nroVersioOsa nroClick to download PDF-version of this Installation Instruction
307890501.130664826, 30664415
Ohjauspyörä, urheilu
M6400663
 
Varuste
A0000162
A0000161

M8802509

M8802108

D8802049

R8802817

M6400691

IMG-213320


 
  

JOHDANTO

 • Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

 • Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

 • Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

 • Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

 • Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

 

Valmistelutyöt

1
A8800136
 

Valmistelutyöt

 • Käännä virta-avain asentoon 0. Poista avain virtalukosta.

 • Irrota akun maattokaapeli.


Huom!

Odota vähintään kolme minuuttia ennen kuin avaat liitinkappaleita tai irrotat muun sähkövarusteen.


 

3-puolaisen ohjauspyörän irrottaminen

2
M6400668
 

3-puolaisen ohjauspyörän irrottaminen

 • Aseta virta-avain takaisin ja käännä se asentoon "I" estääksesi ohjauslukon kytkeytymisen.

 • Käännä ohjauspyörää neljänneskierros, niin että takasivun kahteen ruuviin pääsee käsiksi.

3
M6400670
 

 • Työnnä ruuvitaltta ohjauspyörän takapuolen reikään (2) niin, että se on kohtisuorassa ohjauspyörään nähden.

  Työnnä ruuvitaltta niin pitkälle kuin se menee, ja tunnustele, missä lukkojousen (1) pää on.

 • Aseta ruuvitaltan kärki lukitusjousen yläsivulle kuvan mukaisesti

 • Käännä ruuvitalttaa ylöspäin reiän (2) yläreunaa kohti, niin että ruuvitaltan pää painaa (1) lukitusjousta alas, kunnes se antaa myöten ja ohjauspyörämoduulin toinen sivu joustaa ulos ja irtoaa kiinnikkeestä

 • Käännä ohjauspyörää puoli kierrosta ja toista menettely toisella puolella

 • Käännä ohjauspyörä keskiasentoon.

4
M3903271
 

 • Käännä ohjauspyörämoduuli ulos

 • Irrota kaksi turvatyynyn sytytysjohtimien pistoketta (1) painamalla sivujen lukitushakoja ja vetämällä pistokkeet suoraan ulospäin.


  Huom!

  Pistokkeet ovat tiukassa, mutta älä käytä irrotukseen työkaluja.


 • Laita ohjauspyörämoduuli sivuun.

5
M6400685
 

  Poista:

 • pistoke (1)

 • ohjauspyörän ruuvi (2) mutta älä irrota ohjauspyörää.

6
M6400686
 

  Poista:

 • ruuvit (1) ja kiinnitä se kosketinrullaan (2).

 • ohjauspyörä ja vedä johtimet reiän läpi.

 

7
M6400687
 

 • Poista ruuvi (1) ja irrota maajohdin.

  Koskee autoja, joissa ei ole ohjauspyörään asennettua RTI painikkeistoa

 • Poista kolme ruuvia (2) ja nosta signaalirengas (3) pois.

 • Aseta ohjauspyörä sivuun.

  Koskee autoja, joissa on ohjauspyörään asennettu RTI painikkeisto

 • Poista kolme ruuvia (2) ja nosta signaalirengas (3) pois.

8
M6400688
 

Koskee autoja, joissa on ohjauspyörään asennettu RTI painikkeisto

 • Väännä signaalirengas varovasti ylös ja aseta kuvan mukaiseen asentoon.

 • Paina salpaa (1) ja vedä ohjauspyörään asennetun RTI painikkeiston liitin auki.

 • Aseta signaalirengas sivuun.

9
M6400689
 

Koskee autoja, joissa on ohjauspyörään asennettu RTI painikkeisto

  Poista:

 • RTI painikkeiston kiinnityssangan kaksi ruuvia

 • kiinnityssanka, ja työnnä painikkeisto irti ohjauspyörän kotelosta.

 • Aseta ohjauspyörä sivuun.

10
M6400676
 

Koskee autoja, joissa värähtelynvaimennin

 • Irrota ruuvi (2) ja poista värähtelynvaimennin (1).

 • Aseta ohjauspyörä sivuun.

 

4-puolaisen ohjauspyörän irrottaminen

11
D8501891
 

4-puolaisen ohjauspyörän irrottaminen

 • Aseta virta-avain takaisin ja käännä se asentoon "I" estääksesi ohjauslukon kytkeytymisen.

 • Avaa jousikuormitteiset ruuvit (1) ohjauspyörän takaa Torx T30-avaimella.

 • Kierrä ruuvit niin pitkälle ulos, että irtoavat kierteistä ja vetäytyvät takaisin.

 • Käännä ohjauspyörämoduuli (2) esiin.


  Huom!

  Varo johtimia.


12
M8802904
 

  Poista:

 • äänitorven liitin (1).

 • SRS:n liittimet (2). Paina sivuilla olevia salpoja ja vedä sitten liittimet varovasti suoraan taaksepäin.


  Huom!

  Liittimet ovat tiukassa, mutta silti älä käytä työkaluja irrottamiseen.


 • ohjauspyörämoduuli. Aseta se sivuun turvalliseen paikkaan etupuoli ylöspäin.

 • ruuvi (3), mutta jätä ohjauspyörä paikalleen.

 • värähtelynvaimennin (4), jos asennettu.

 • RTI painikkeiston liitin (jos asennettu).

13
M8802905
 

  Poista:

 • ruuvit (1) ja kiinnitä se kosketinrullaan (2).

 • ohjauspyörä, ja vedä johtimet ulos reiästä (3).

 

Uuden ohjauspyörän asennus

14
 

Uuden ohjauspyörän asennus

 • Ota uusi ohjauspyörä.

  Koskee autoja, joissa värähtelynvaimennin

 • Sovita värähtelynvaimennin uuteen ohjauspyörään ja kiinnitä ruuvilla - katso kohta.


  Huom!

  Varmista, että ruuvi on kunnolla kiristetty ja värähtelynvaimennin pysyy paikallaan. Ruuvi on itsekierteittävä, joten sen kiertäminen voi vaatia voimaa.


15A
M3903760
15B
M3903761
 

Koskee autoja, joissa on ohjauspyörään asennettu RTI painikkeisto, vaihdettaessa puuohjauspyörään

  Kuva A

 • Aseta ohjauspyörä sopivaan asentoon ja leikkaa pienellä veitsellä pitkin merkintöjä.


Huom!

Pidä veitsi leikatessa niin, että jäljet ovat kohtisuorassa ohjauspyörän takapintaan nähden. Näin reiästä ei tule liian suuri, koska painikkeiston reunun on vain muutaman millimetrin leveämpi kuin painikkeisto.


Kuva B

 • Leikkaa pois myös osa materiaalista ohjauspyörän puolan takapuolelta.

 • Sovita ja leikkaa, kunnes painikkeisto sopii kunnolla paikalleen.

16
M3903762
 

  Koskee autoja, joissa on ohjauspyörään asennettu RTI painikkeisto, vaihdettaessa puuohjauspyörään

 • Ota painikkeisto, kaksi ruuvia ja kansi. Varmista, että johdin menee ohjauspyörän puolan alapuolelle.

 • Sovita painikkeisto ohjauspyörän reikään (painikkeiden teksti ulospäin), ja paina sitä niin, että se painuu kunnolla ohjauspyörän koteloa vasten.

17
M3903757
 

  Koskee autoja, joissa on ohjauspyörään asennettu RTI painikkeisto, vaihdettaessa puuohjauspyörään

 • Ota ruuvit ja kiinnitä painikkeisto kannella ohjauspyörän puolan ympärille.

18
M3903758
 

  Koskee autoja, joissa on ohjauspyörään asennettu RTI painikkeisto

 • Aseta signaalirengas paikalleen kuvan mukaisesti.

 • Kytke asennetun painikkeiston liitin signaalirenkaan painikkeiston liittimeen oikealle puolelle. Asennetun painikkeiston johto on erittäin lyhyt, ja liittimen kytkeminen voi olla hankalaa.

19
 

 • Asenna äänimerkin rengas ohjauspyörään, ks. kohtaa - . Varmista, että kolme jousta on paikallaan alapuolella, ja että maadoitusjohdin ei ole puristuksissa.

 • Asenna kolme ruuvia äänimerkin renkaaseen ja kiristä ristiin 8 ± 2 Nm (6 ± 1.5 lbf.ft.).


  Huom!

  Ruuvit ovat itsekierteittävät.


 • Asenna ja kiinnitä maajohdin.


  Huom!

  Varmista, että ruuvi on kunnolla kiristetty ja maajohdin pysyy paikallaan. Ruuvi on itsekierteittävä, joten sen kiertäminen voi vaatia voimaa.


 • Tarkasta äänitorven renkaan toiminta painamalla sitä joka puolelta. Kun kolme konsketinkohtaa osuvat toisiinsa, pitää kuulua metallinen ääni

20
M6400690
 

 • Vie johtimet uuden ohjauspyörän reiän läpi. Vedä turvatyynyn sytytysjohtimet pitimen (1) läpi.

 • Pidä ohjauspyörä suorassa, sovita ohjaintapit (2) kosketinrullaan ja aseta uusi ohjauspyörä varovasti paikalleen.

 • Irrota kytkentärullan ruuvi ja asenna ruuvi takaisin pitimeen, katso kohtaa .

 • Asenna uusi ruuvi (3) ja kiristä se momenttiin 40 Nm (30 ft.lbf.).

 • Yhdistä liitin (4).

21
M6400669
 

 • Varmista, että kaksi jousta (1) on paikallaan

 • Ota ohjauspyörämoduuli ja kytke turvatyynyn sytytysjohtimien kaksi pistoketta

 • Työnnä ohjauspyörämoduulin takasivulla olevat kaksi tappia kahden jousen sisään ja varmista, että lähetinjohtimet ovat vapaana

 • Paina ohjauspyörämoduuli kiinnikkeisiinsä (kuulet kaksi selvää naksahdusta).

 

Jälkityö

22
A8800137
 

Jälkityö

 • Käännä virta-avain asentoon II

 • Kytke akun miinuskaapeli.