Asennusohje

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V50 2008

Ohje nroVersioOsa nroClick to download PDF-version of this Installation Instruction
307488651.131269270, 31269269, 31269268, 31269267, 31200411, 30748862, 30748861, 30748860, 30748859
Metallipolkimet
IMG-253966
 
Varuste
A0000162

IMG-253965

IMG-213320


 
  

JOHDANTO

 • Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

 • Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

 • Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

 • Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

 • Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

1A
IMG-253967
1B
IMG-253968
 

  Kuva A koskee käsivalintaisella vaihteistolla varustettuja autoja. Kuva B koskee automaattivaihteistolla varustettuja autoja.

 • Poista kumilevyt polkimien päältä tarttumalla niiden yläreunaan ja vetämällä ne irti taaksepäin.

 • Puhdista tarvittaessa kaikkien polkimien pinnat niistä kohdista, joihin uudet kumilevyt tulevat.

2
IMG-253969
 

 • Ota kaasupolkimen metallipäällysteinen kumilevy sarjasta.

 • Pidä sitä kuvan osoittamalla tavalla ja käännä ulos kolme kielekettä.

3
IMG-253970
 

 • Aseta levy yläreunaan, pidä kielekkeitä ulkona samalla kun vedät sitä alaspäin.

 • Paina levy kiinni polkimeen.

4
IMG-253971
 

 • Vedä kielekkeitä hieman alaspäin ja varmista, että reunat ympäröivät polkimen reunat. Vedä levy paikalleen ja tarkasta, että se on kunnolla kiinnitettynä.

5
IMG-253972
 

Kohdat 5-10 koskevat käsivaihteistolla varustettuja autoja

 • Ota kaksi välilevyä sarjasta.

 • Irrota varovasti levyt toisistaan.

6
IMG-253973
 

 • Poista suojakalvo kummastakin levystä. Varmista että polkimien reunat ovat puhtaat.

7
IMG-253974
 

 • Aseta kummatkin levyt, jotka on varustettu merkinnöillä, kytkin- ja jarrupolkimessa oleviin syvennyksiin ja paina ne kiinni. Levyjen paksumpien osien tulee olla käännettynä alaspäin.

8
IMG-253975
 

 • Ota jäljellä oleva levy sarjasta.

 • Pidä sitä kuvan osoittamalla tavalla ja käännä ulos kolme kielekettä.

9
IMG-253976
 

 • Aseta levy yläreunaan, pidä kielekkeitä ulkona samalla kun vedät sitä alaspäin.

 • Paina levy kiinni polkimeen.

10
IMG-253977
 

 • Vedä kielekkeitä hieman alaspäin ja varmista, että reunat ympäröivät polkimen reunat. Vedä levy paikalleen ja tarkasta, että se on kunnolla kiinnitettynä.

 • Toista kohdat 8-10 jäljellä olevan levyn kohdalla.

11
IMG-253978
 

Kohdat 11-15 koskevat automaattivaihteistolla varustettuja autoja

 • Ota kaksi välilevyä sarjasta. Poista suojakalvot levyistä. Varmista että polkimen reunat ovat puhtaat.

12
IMG-253979
 

 • Aseta pitkä levy, joka on varustettu merkinnöillä, jarrupolkimen syvennykseen ja paina se kiinni. Levyn paksumman osan tulee olla alaspäin.

13
IMG-253980
 

 • Ota jarrupolkimen metallipäällysteinen kumilevy sarjasta.

 • Pidä sitä kuvan osoittamalla tavalla ja käännä ulos kolme kielekettä.

14
IMG-253981
 

 • Aseta levy polkimen oikeaan päätyyn, pidä kiinni kielekkeistä samalla kun vedät sitä vasemmalle/alaspäin.

 • Paina levy kiinni polkimeen.

15
IMG-253983
 

 • Vedä kielekkeitä hieman alaspäin ja varmista, että reunat ympäröivät polkimen reunat. Vedä levy paikalleen ja tarkasta, että se on kunnolla kiinnitettynä.