Asennusohje

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC90 2004
XC90 (03-) 2004 B5254T2

Ohje nroVersioOsa nroClick to download PDF-version of this Installation Instruction
86370621.431267435
Bränsledriven värmare 912-B
B5254T2
R8703687
 
Varuste
A0000162
A0000163
A0801450
A0000161

R8703809

M8703808


 
  

JOHDANTO

 • Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

 • Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

 • Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

 • Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

 • Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

  

Huom!

Tämä lisävaruste vaatii autokohtaisen ohjelmiston.


1
R8504235
 

  Kahdella istuinrivillä varustetut autot

 • Poista etumainen lattialuukku nostamalla hieman ja vetämällä sitten irti etureunan kiinnikkeistä.

2
R8504236
 

  Kahdella istuinrivillä varustetut autot

 • Nosta etumainen säilytyslaatikko pois.

3
R8504241
 


Huom!

Toisen rivin oikea istuin (kohdat 3–8) on poistettava kaikista autoista. Jos autoissa on kolme istuinriviä, toisen rivin vasen ja keski-istuin on myös poistettava. Katso kohta 9.


 • Irrota oikean etuistuimen oikean takakiinnityksen peitekansi nostamalla sitä hieman takareunasta ja vetämällä sitten taaksepäin ja ylöspäin.

4
R8504169
 

 • Siirrä ensimmäisen rivin istuimet mahdollisimman eteen.

 • Taivuta varovasti irti ja poista oikean puolen oven kynnysten liitoksen peitepaneeli.

5
R8504171
 

 • Poista toisen istuinrivin oikean istuimen oikean etukiinnityksen paneeli: paina yläpuolena lukkohakaa (1) ja vedä paneelia eteenpäin. Poista ruuvi sen alta.

6
R8504243
 

 • Irrota toisen istuinrivin oikean/keskimmäisen istuimen etukiinnitysten paneelit painamalla alas yläsivun lukitushaat (1) ja vetämällä paneeli eteenpäin. Irrota oikean istuimen ruuvi.

7
R8504247
 

 • Kallista toisen rivin oikean istuimen selkänoja eteen.

 • Irrota oikean istuimen takakiinnitysten peitekannet (1) vääntämällä takareunasta. Poista ruuvit.

8
R8504234
 

 • Irrota oikean takaoven kynnyspaneeli. Vedä sitä irti takareunasta, kunnes kiinnike irtoaa. Jatka eteenpäin, kunnes kaikki kiinnikkeet ovat irronneet.

 • Irrota se B-pylvään paneelista. Laita kynnyslista tavaratilaan.

 • Ota istuin pois.


Varo!

Nosta istuimet varovasti pois autosta, jotta kiinnikkeet eivät vaurioita ovipaneeleja.


9
 

  Kolmella istuinrivillä varustetut autot

 • Poista vastaavat paneelit ja ruuvit vasemmalta puolelta (katso kohta 3–8) sekä toisen istuinrivin vasemman ja keskimmäisen istuimen paneelit ja ruuvit.

 • Poista vasen ja keskimmäinen istuin.


Varo!

Nosta istuimet varovasti pois autosta, jotta kiinnikkeet eivät vaurioita ovipaneeleja.


10
R8504231
 

  Kolmella istuinrivillä varustetut autot

 • Poista ilmasuuttimet oikealta ja vasemmalta puolelta.

11A
R8504237
11B
R8504238
 

Kuva A koskee autoja, joissa on kaksi istuinriviä

 • Taita lattiamatto sivuun ja varmista se vasemman puolen turvavyöllä.

 • Käännä solumuovieriste varovasti sivuun niin, että säiliön armatuuri tulee esiin.


Varo!

Toimi varoen, koska solumuovieriste murtuu helposti.


Kuva B koskee autoja, joissa on kolme istuinriviä

 • Taita lattiamatto ja eristematto sivuun.

 • Pidä matto paikallaan ruuvitaltalla tai vastaavalla.

 • Poista ilmakanava.

 • Poista kumpikin solumuovieriste.

12
R8504239
 

 • Poista säiliön armatuurin kannen neljä ruuvia.

 • Taivuta kansi varovasti irti lastalla.

13
R2501320
 

 • Poista säiliön etu- ja takakiinnityksen neljä ruuvia (1), jotta säiliö laskeutuisi hieman imuletkun asentamista varten. Löysää ja kierrä polttoainesäiliön ruuvit (2) tarvittaessa irti, jolloin polttoainesäiliö laskeutuu vielä alemmas.

14
R2302950
 

 • Poraa säiliön armatuuriin liitäntä (1) Ø4 mm:n (5/32") poralla.


  Huom!

  Käytä paineilmaporakonetta, ja rasvaa terä.


15
R2302951
 

 • Työnnä sarjaan sisältyvä putki (1) liitäntään (2). Paina putkea alaspäin, kunnes se koskettaa liitäntää.

 • Ota polttoainejohto sähköjohtoineen sarjasta. Suojaa teipillä lattian reiän läpi työnnettävä polttoainejohdon pää (jossa on irtonainen johdon pää).

 • Pujota koko putki/johdinpaketti (3) lattian ja polttonestesäiliön väliin ja oikealle.

16
R2302952
 

 • Kiinnitä pikaliitin (1) liitäntään niin, että kuulet naksahduksen. Tarkasta, että pikaliitin on kunnolla kiinni.

17
R3702953
 

  Kahdella istuinrivillä varustetut autot

 • Nosta varovasti solumuovieristeen päätä.

 • Aseta välikappale alle.

  Kaikki mallit

 • Vedä johdin, joka vedettiin aikaisemmin polttoaineputken kanssa istuinpalkin alta, ja liitä se liitinsillan (2) etumaiseen liittimeen (1).

 • Autot, joissa on kaksi istuinrivia: Poista välikappale ja käännä solumuovieriste takaisin.

 • Aseta johton säiliön armatuurin kannen pitimeen.

 • Asenna kansi takaisin säiliön armatuuriin ja kiinnitä neljällä ruuvilla.

18
 

 • Asenna solumuovieristeet takaisin paikalleen.

 • Autot, joissa on kolme istuinriviä: Asenna ilmakanava.

 • Käännä lattiamatto takaisin.

 • Autot, joissa on kolme istuinriviä: Asenna ilmasuuttimet sivuistuinten alle.

 • Asenna istuimet paikalleen.


Varo!

Nosta istuimet varovasti autoon, jotta kiinnikkeet eivät vaurioita ovipaneeleja.


 • Kiinnitä istuimet ruuveilla. Kiristysmomentti: 48 Nm (35 lbf.ft.).

 • Asenna paneelit ja peitekannet istuinten kiinnikkeiden päälle.

 • Asenna paneelit takaisin oven kynnysten jatkoksen päälle.

  Kahdella istuinrivillä varustetut autot

 • Nosta etumainen säilytyslaatikko takaisin paikalleen.

 • Asenna etumainen lattialuukku.

19
R2302954
 

 • Vedä polttoainesäiliön takareunan polttoaineletku ja johdinsarja (1) eteenpäin. Vedä pitkin polttoainesäiliön oikeaa puolta ja siitä edelleen. Anna riippua.

20
R2303046
 

 • Irrota polttoaineletkun kisko työntämällä pieni ruuvitaltta kiskon ja keltaisen kiinnikkeen väliin. Työnnä kiinnikettä kiskon soikean reiän suuntaan. Taemmassa mustassa kiinnikkeessä on ulkoke, johon sovitetulla ruuvitaltalla kiinnikettä voi siirtää eteenpäin.

21
R2501322
 

 • Ota polttoainepumppu johtoineen sarjasta. Vie johto polttoainesäiliön oikean puolen etureunaa pitkin.

 • Vedä johdinkimppu niin, että se tulee auton johdinkimpun viereen polttonestesäiliön yläsivun syvennykseen. Aseta johdinkimppu sitten moottoritilaan menevän johdinkimpun oikealle puolelle.

 • Vedä johdinkimppua niin pitkälle, että polttonestepumppu tulee suurin piirtein kuvan mukaiseen kohtaan.

22
R2501323
 

 • Irrota jarruputki (1) pidikkeestään.

 • Ota polttoainepumppu konsoleineen ja aseta konsoli polttoainesäiliön kiinnikkeen konsolin yläpuolelle, popniiteille tarkoitettujen pienten reikien kohdalle.

 • Ota kaksi metallista popniittiä (2) sarjasta. Kiinnitä polttoainepumpun konsoli popniiteillä polttoainesäiliön kiinnityskonsoliin.

23
R2302955
 

 • Ota kaksoiskiinnike sarjasta. Kiinnitä polttoainepumpusta tulevat kaksi polttoaineputkea toisiinsa - asenna kiinnike polttoaineputkien sinisten merkkien kohdalle.

 • Paina jarruputki pidikkeeseensä.

 • Kiristä säiliön neljä kiinnitysruuvia. Kiristä polttoaineensuodattimen ruuvi, jos se irrotettin. Ruuvien kiristysmomentti: 24 Nm (18 lbf.ft.).

 • Kytke uuden johdinkimpun pistoke (1) polttonestepumppuun.

 • Kytke uuden polttonesteputken pikaliitin (2) polttonestepumppuun.

24
R2302956
 

 • Ota kaksoiskiinnike sarjasta. Kiinnitä polttoaineputki jarruputkeen (1).

25A
R2303048
25B
R2303062
 

 • Paina asennetusta polttonestepumpusta tuleva polttonesteletku kiskon pohjalle ja eteenpäin oikeanpuoleiseen uraan.


  Huom!

  Polttonesteletkun merkinnän pitää olla kiskon sisäänmenon kohdalla.


 • Siirrä kiskon lukituspidike takaisin ja paina se kiinni koriin. Varmista, että se on kunnolla kiinni.

26
R8600959
 

 • Irrota vasen etupyörä.

 • Poraa irti sisälokasuojan viisi popniittiä (1) sekä puskurin alareunan popniitti (2). Käytä Ø6 mm:n (1/4") poraa.

  Poista:

 • mahdolliset niitin jäänteet

 • sisälokasuojan muovimutterit (3)

 • pieni suojalevy.

27
R8600966
 

  Autot, joissa on lisävarustekylkikoriste


 • Huom!

  Etulokasuojan sivukoristetta ei irroteta.


  Taita vain etulokasuojan sivukoristeen kiinnityskorvakkeet sivuun niin, että sisälokasuojan vapautuu.

  Autot, joissa ei ole lisävarustekylkikoristetta

 • Taivuta lokasuojan levike varovasti irti alareunasta lastalla.

 • Vedä se pyöränkotelon ylimpään pisteeseen niin, että alareunan salvat ja kaksi hieman ylempänä olevaa kiinnikettä irtoavat.

28
R8600961
 

 • Vedä puskurin vasenta paneelia vasemmasta alareunasta, kunnes alareunan kiinnike irtoaa. Jatka, kunnes kaikki kiinnikkeet irtoavat.

29
R8600965
 

 • Taita sisälokasuoja sivuun ja kiinnitä se nippusiteellä tai vastaavalla.

30
R2000348
 

 • Irrota ruuvit (2) ja poista moottorinsuojus (1).

31
R2102465
 

 • Irrota kuusi ruuvia (1) alapuolelta ja poista etumainen pohjapanssari.

 • Ota työtoveri avuksi ja vedä pohjapanssaria eteenpäin. Vedä toista kulmaa, kunnes toinen kiinnityskorvake vapautuu apurungosta. Irrota sitten toinen kulma. Puskurin verhouksen alareunaa on samalla tarvittaessa käännettävä varovasti alaspäin.

 • Avaa jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliön kansi.

 • Pujota letku jäähdyttimen tyhjennysnippaan.

 • Avaa tyhjennysnippa ja laske jäähdytysneste ulos.

32
R2303064
 

 • Irrota ja käännä sivuun putken mutka, jotta saat polttonesteputken paikalleen.

33
R2303065
 

 • Tehostinputken ja muoviletkun irrottaminen pidikkeistään helpottaa polttonesteputken asennusta. Jotta saat ylemmän tehostinputken sivuun, voit joutua irrottamaan kumipäällysteisen kiristimen apurungon yläsivulta etureunasta.

34A
R2303047
34B
R2303066
 

 • Ota polttoaineputki kiinnikkeineen (1) sarjasta ja kiinnitä apurunkoon. Vie se irrotettujen putken ja apurungon välistä. Paina kiinnikkeet kiinni apurungon etureunaan ja muoviputken kiinnikkeiden (2) alaosaan. Polttoaineputke on taivutettava ja kierrettävä hieman, jotta sen saisi paikalleen.

 • Asenna tehostimen putken ja paina muoviletku kiinni polttoaineputken ulkopuolelle. Asenna kumipintainen kiinnike, jos irrotit sen.

 • Varmista, ettei polttonesteputki taivuttelun johdosta ota kiinni apurunkoon tai hankaudu putkia tai pyöräntuennan ruuvinkantoja vasten.

35
R6400811
 

 • Asenna putkenmutka.

 • Aseta korjaamonosturi (1) apurungon etureunan alle.

 • Poista apurungon kuormitus.

 • Poista ruuvi (2) ja aluslevy (3) apurungon vasemmasta etukiinnikkeestä.

36
R8703683
 

 • Kiinnitä lämmitin (1) konsoliin (2) sarjaan sisältyvillä ruuveilla (3) ja kiristä ruuvit.

37
R8703684
 

 • Vie lämmitin asennusasentoon.

 • Ota sarjasta pieni polttonesteputken letkunkiristin, ja asenna se apurungon polttonesteputkesta lähtevään polttonesteletkuun (1).

 • Kiinnitä polttonesteletku polttonestepumpun tuloon (2) ja tiukkaa.

38
R8703685
 

 • Ota uusi ruuvi (1) sarjasta ja kiinnitä lämmitin apurungon vasempaan etukulmaan. Älä kiristä liikaa.

 • Ota peltikonsoli ja kaksi mutteria sarjasta.

 • Sovita peltikonsolin toinen kiinnityskorvake lämmittimen vaarnaruuviin (2) ja asenna mutteri. Kiristä löysästi.

 • Sovita konsolin toinen kiinnityskorvake vaarnaruuvit (3) ja asenna mutteri.

 • Kiinnitä apurungon ja konsolin ruuvit ja mutteri. Kiristä ruuvi (1) 105 Nm (78 lbf.ft.) momenttiin. Kiristä 120° tai enintään 280 Nm (206 lbf.ft.)

 • Poista eteen vedetyn liittimen (4) suojakansi. Paina yläpuolen salpaa ja vedä irti.

 • Kytke lämmittimen johdin pistokkeeseen.

39
R2303052
 

 • Ota hankaussuojus ja lyhyt polttoaineputki sarjasta, ja asenna hankaussuojus putken ympärille.

40
R2303067
 

 • Työnnä lyhyen polttonesteputken kahteen tasoon taivutettu pää ohjaustehostimen ja kallistuksenvaimentimen alle apurungon oikean takakulman yläsivulla.

41
R2303068
 

 • Ota sarjasta letkunkiristin. Pujota se apurungon polttonesteputkeen liitettyyn lyhyen polttonesteletkun päälle.

 • Kytke lyhyt polttonesteputki polttonesteletkuun. Työnnä putki niin pitkälle polttonesteletkuun, että putkien päät ovat vastakkain; näin estetään ilmataskujen muodostuminen.

 • Tiukkaa letkunkiristin.

42A
R2303069
42B
R2303070
 

Kuva A

 • Ota sarjasta nippuside ja kiinnitä suojaletku kunnolla polttonesteputkeen.

Kuva B

 • Ota letkunkiristin sarjasta. Pujota se polttoainepumpun letkun ympärille. Kytke lyhyt polttonesteputki polttonesteletkuun. Työnnä putki niin pitkälle polttonesteletkuun, että putkien päät ovat vastakkain; näin estetään ilmataskujen muodostuminen.

 • Varmista, että polttonesteputki on vedetty oikein, ei purista muoviletkua eikä hankaudu apurunkoa tai muita osia vasten.

 • Tiukkaa letkunkiristin.


  Huom!

  Polttonesteletkujen ja polttonesteputkien pitää olla vähintään 15 mm:n (19/32") päässä jarruputkista.


43
R2303071
 

 • Ota sarjasta nippuside ja kiinnitä polttonesteputki muoviletkuun.

44
R2303072
 

 • Ota sarjasta kaksoispidike ja kiinnitä pysäköintilämmittimen polttonesteletku auton polttonesteletkuun.

45
R2501307
 

 • Irrota ilmansuodattimen imuputken kaksi ruuvia (1).

 • Poista imuputki ja pane se sivuun.

 • Löysää letkunkiristin (2).

 • Irrota liitin (3) turboahtimen imuputkesta.

 • Vedä ilmansuodatin irti kiinnikkeestään vasemmasta etupalkista.

46
R2000371
 

 • Vedä ilmansuodatin (1) ylös etupalkin yläpuolella olevasta kiinnikkeestään. Käännä se imuletkun ympäri ja siirrä se syrjään vaihteistosta sitomalla se ylös narulla tai vastaavalla. Mallista riippuen voi olla tarpeen löysätä useita letkuja tai liittimiä ilmansuodattimen ympäriltä.

 • Irrota pikaliitin matkustamon lämmittimen vasemmasta lämpöletkusta (2) painamalla pikaliittimen lukkorengasta kahden nuolenpään kohdalta ja kiertämällä samalla lukkorengasta nuolen suuntaan. Kierrä hieman pikaliitintä ja vedä se irti.

 • Irrota lämmittimen letku (3) sylinterinkannen vasemmalta sivulta.

 • Laita lämpöletku pois, sitä ei käytetä enää.

47
R2900237
 

 • Pujota sarjaan kuuluvat lämpöletkut alas apurungon vasemman etukiinnikkeen vierestä.

 • Vedä letkut vaihteiston yli kuvan osoittamalla tavalla.

 • Irrota paksu jäähdytysnesteletku sylinterinkannesta, jotta saisit asennettua uuden jäähdytysletkun helposti.

 • Letku (1) liitetään letkunkiristimellä sylinterinkannen vasemmalle sivulle. Tiukkaa letkunkiristin. Letku (2) liitetään rintapellin vasempaan letkuliitäntään.

 • Ota esiin sarjan muovinen letkunkiristin (3). Paina se kiinni vaihteiston kannattimen ylimpään reikään.

 • Asenna rintapellille menevä letku kiristimeen. Sulje kiristin.

48
R8703686
 

 • Kiinnitä kaksi lämpöletkua (1) lämmittimeen sarjasta otetuilla letkunkiristimillä ja kiristä ne.

49
 

 • Tiukkaa jäähdyttimen tyhjennysnippa ja poista letku.

 • Asenna moottorinsuojus. Kiristysmomentti: 25 Nm (18 lbf.ft.)

 • Asenna etumainen pohjapanssari. Kiristysmomentti 50 Nm (37 lbf.ft.)

 • Käännä sisälokasuoja takaisin paikalleen. Asenna pieni levy ja mutterit, ja kiristä ne.

 • Paina lokasuojan levike kiinni.

 • Ota popniittejä sarjasta ja kiinnitä sisälokasuojan etureuna/alareuna.

 • Asenna puskurin paneeli.

 • Asenna pyörä takaisin ja kiristä ruuvit momenttiin 140 Nm (103 lb.ft.)

50
R3702954
 

 • Avaa moottoritilan varokekeskuksen kansi ja asenna 25 A varoke paikkaan 1.

 • Asenna kansi paikalleen.

51
 

 • Täytä jäähdytysneste ja sulje paisuntasäiliön kansi.

 • Asenna ilmansuodatin, ja kiinnitä mahdollisesti irrotetut johdot tai letkut.

 • Kiinnitä imuputki etulevyyn ajovalojen väliin. Ruuvien kiristysmomentti: 10 Nm (7 lbf.ft.)

 • Käynnistä moottori ja ilmaa jäähdytysjärjestelmä.

 • Ohjelmoi ohjelmisto VIDA:n huoltotietojen mukaan.

 • Koekäytä lämmitin erillisen ohjeen mukaisesti.