Instrucciones de instalación

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2002
S80 (-06) 2002

Nº instruccionesVersiónNº piezaClick to download PDF-version of this Installation Instruction
86857861.18651661
Juego de relés, luces antiniebla traseras + juego de relés, alimentación del polo positivo
 
Equipamiento
A0000162
A0000161

R8802817

R3703035

R3703037


 
  

INTRODUCCIÓN

 • Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

 • Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

 • Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

 • Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

 • En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

  

¡Atención!

Satsbild A gäller vid inkoppling av funktionen plusmatning och satsbild B gäller vid inkoppling av dimbakljus.


 

Förberedande arbeten

1A
M8504272
1B
M8503006
1C
R8902922
1D
R8902923
 

Förberedande arbeten

Bild A

  Gäller S60/S80

 • Vrid vredet (1) på vänster sida 90°.

 • Fäll panelen inåt för att komma åt säkringsboxen innanför.

Bild B

  Gäller V70

 • Ta bort vänster fällbar panel för att komma åt säkringsboxen innanför.

Bild C

  Gäller XC90 med två stolsrader

 • Fäll upp den mittre, bakre golvluckan (1) en bit.

 • Ta bort den genom att dra loss den från sina infästningar i framkant.

 • Ta bort förvaringslådan inunder och lyft ur den. Om golvluckan är försedd med bärkassehållare på undersidan så är den fastsatt med en rem på vardera kortsidan av förvaringslådan och dessa skall då lossas.

 • Ta bort den främre golvluckan på samma sätt.

  Gäller XC90 med tre stolsrader och integrerad bärkassehållare på undersidan av mittre golvlucka

 • Fäll upp den mittre, bakre golvluckan (1).

 • Lossa de två remmarna på panelen inunder, lyft upp panelen i bakkant, fäll tillbaka golvluckan mot panelen och lyft ur golvlucka med panel.

  Gäller XC90 med tre stolsrader utan integrerad bärkassehållare

 • Fäll upp den mittre, bakre golvluckan (1) i bakkant och lyft ur den.

  Gäller alla XC90

 • Ta bort vänster sidogolvlucka (2).

Bild D

  Gäller XC90

 • Ta bort vänster fällbar panel.

2
R3903738
 

  Gäller XC90

 • Dra loss gummilisten i bakkant av dörröppningen till vänster bakdörr mitt för vänster C-stolpspanel.

 • Bänd försiktigt loss vänster C-stolpspanel vid sidorna i ovankant med ett falsben av plast och dra loss den tills de tre clipsen på insidan har släppt. Var rädd om taktyg och panel.

 • Ta bort panelen genom att dra den uppåt och haka av den från sidopanelen.

3
R8504201
 

  Gäller XC90

 • Ta bort täcklocken, och skruvarna därunder, till den bakre takpanelen.

 • Bänd försiktigt loss panelen i bakkant med ett falsben av plast.

 • Dra panelen nedåt i bakkant tills samtliga clips på insidan har släppt.

 • Om bilen är försedd med belysning i panelen så ta bort kontaktstycket från denna.

 • Dra loss panelen bakåt.

4
R8504123
 

  Gäller XC90

 • Dra försiktigt loss D-stolpspanelen med början i ovankant och sedan nedåt tills de tre clipsen på insidan har släppt. Var rädd om panelen.

 • Ta bort panelen genom att dra den uppåt och haka av den från sidopanelen.

 • Om bilen är försedd med D-stolpshögtalare så lossa kontaktstycket till denna.

5A
R8504313
5B
R8504315
5C
R8504316
 

Bild A visar borttagning av täcklock till lastförankringsöglorna

  Gäller alla XC90

 • Fäll ut lastförankrinsöglan.

 • Ta en ritspenna med vinklad spets och för in i hålet i ovankant av täcklocket.

 • Vrid ritspennan så att den vinklade spetsen får tag om baksidan på täcklocket (1) och dra loss det.

Bild B gäller XC90 med två stolsrader

Bild C gäller XC90 med tre stolsrader

 • Fäll ihop stolarna i tredje stolsraden (gäller bilar med tre stolsrader).

 • Ta bort skruvarna (2) till lastförankringsöglorna i vänster sidopanel.

 • Ta bort täcklocken (3) till den vänstra sidopanelens främre infästningar genom att bända bort dem med ett falsben av plast eller en liten skruvmejsel.

 • Ta bort skruvarna (4).

 • Ta bort clipset (5) i botten på förvaringsfacket i panelen (Gäller bilar med tre stolsrader).

 • Dra ut panelen en bit i ovankant så att clipsen på insidan släpper och ta bort den genom att dra panelen rakt uppåt.

 

Anslutning

6A
D3702892
6B
M3702111
6C
R3702888
 

Anslutning

Bild A gäller S80 och S60

Bild B gäller V70 (00-)

Bild C gäller XC90

Installera rätt säkring/relä beroende på (års-)modell och önskad funktion

  Gäller för inkoppling av funktionen dimbakljus

 • Installera relä i bakre elektronikmodulen (REM), position MI 7.

  Gäller för inkoppling av funktionen automatisk avstängning av dimbakljus


 • ¡Atención!

  Funktionen kräver bilunik programvara.


  Programmera mjukvaran enligt serviceinformationen i VIDA.

  Gäller för inkoppling av funktionen plusmatning/laddning (15 l-matning) på S80 av årsmodell 1999

 • Installera relä i bakre elektronikmodulen (REM), position MA 1.

 • Installera 15 A-säkring i bakre elektronikmodulen (REM), position 9.

  Gäller för inkoppling av funktionen plusmatning/laddning (15 l-matning) på S80, S60, V70 (00-) och XC90

 • Installera relä i bakre elektronikmodulen (REM), position MA 1.

 • Installera 20A säkring i bakre elektronikmodulen (REM), position 9, och 15A säkring i position 15.

  Gäller S80/S60 byggda före vecka 38-2001 utan plusmatning

 • Ta bort de två reläerna i positionerna MI 6 och MI 4. Ersätt dem med nya reläer med art. nr. 8651661. Det tredje reläet skall ej användas för dessa bilar.

  GällerV70 (00-) byggda före vecka 26-2002 utan plusmatning

 • Ta bort de tre reläerna i positionerna MI 6, MI 5 och MI 4. Ersätt dem med relä art. nr.8651661 i position MI 6 och MI 4 samt relä art. nr. 8663490 i position MI 5.

7
M3702159
 

 • Lossa dragkablagets kontaktstycke. Kontakten hittas genom att följa kablaget som kommer upp genom gummitätningen i golvet i bagageutrymmet där även batteridräneringen leds ut.

 • Frigör de röda spärrarna genom att trycka dem framåt.

 • Anslut den blå (BL) ledningen till position 1, 5 eller 12, beroende på vilken funktion som önskas. Positionerna: 1 = Laddning; 5 = Dimbakljus; 12 =Backljus.

 • För tillbaka spärrarna till låst läge.


  ¡Atención!

  Om funktionen "Laddning" ska användas klipps den befintliga ledningsskon av och ersätts med ledningsskon ur satsen.


 • Sätt tillbaka dragkablagets kontaktstycke.

 

Avslutande arbeten

8
 

Avslutande arbeten

 • Sätt tillbaka paneler, förvaringslådor och golvluckor enligt punkterna 1-5.

  Gäller XC90

 • Momentdra lastförankringsöglornas skruvar med 24 Nm (18 lbf.ft.).

9A
A3701406
9B
A3901793
 

Bild A

Kontroll av det 7-poliga kontaktstycket:

1

Vänster blinkers

2

Dimbakljus / backljus / laddning

3

Jord

4

Höger blinkers

5

Höger positionsljus

6

Bromsljus

7

Vänster positionsljus


Bild B

Kontroll av det 13-poliga kontaktstycket:

1

Vänster blinkers

2

Dimbakljus

3

Jord

4

Höger blinkers

5

Höger positionsljus

6

Bromsljus

7

Vänster positionsljus

8

Backljus

9

+30 matning

10

Laddning

11

Används inte

12

Används inte

13

Jord