Vnitřní ventilátor, software

Vnitřní ventilátor, software

Příslušenství „Vnitřní ventilátor, software“ umožňuje za horkých letních dnů před nástupem do vozu vyvětrat prostor pro cestující a vpustit dovnitř čerstvý vzduch zvenčí.

Pomocí časovače na středovém displeji vozidla nastavte dobu odjezdu. Ventilátor vozidla se poté spustí ještě před odjezdem, aby se vůz vyvětral a snížila se teplota v kabině. Větrání před odjezdem může být spuštěno až 20 minut.

Po jízdě, dokud stále sedíte ve vozidle, lze příslušenství „Vnitřní ventilátor, software“ použít též k udržování vnitřního klima ve vozidle až po dobu 15 minut. Systém pak využívá ventilátor vozidla společně se zbytkovým teplem z motoru či bez něho.

Aplikace1

Č. dílu
31439086

Fakta a výhody

  • Čerstvý vzduch a příjemná teplota.

  • Snadná instalace.

Technické údaje

Fotografie:

VCC08284

Poznámka!

Tato nabídka platí jen pro vozy, které nejsou vybaveny „parkovací klimatizací“.

Poznámka!

Informace o použití najdete v příručce „Parking climate“ (klimatizace při parkování)

  1. Objednává se speciálními postupy a stahuje se pomocí systému VIDA.
Poslední aktualizace: 8/31/2020