2003 L.H.D

Modul elektronického příslušenství AEM

Modul elektronického příslušenství AEM
Najít prodejce

Č. op.: 36077

Tento elektronický modul vám umožní získávat nové funkce našeho příslušenství. K realizaci této možnosti modul využívá svou schopnost „hovořit s vozem“ v jeho vlastním jazyce. ""

Pro naše vozy vzniká stále více nově vyvíjeného příslušenství s novými nebo vylepšenými funkcemi. V některých případech je pro správnou funkci příslušenství nezbytné, aby se bylo schopno dorozumět s elektroinstalací vozu (na bázi systému CAN). Za tímto účelem jsme vyvinuli modul elektronického příslušenství (AEM).

Příslušenství uvedené v následujícím seznamu je nutné pro správnou funkci připojit k modulu AEM. Jediný modul postačuje k připojení veškerého příslušenství, které v současné době existuje.

Příslušenství vyžadující připojení k modulu AEM:

Č. díluPopis
8666691-04
+ Aplikace1
Č. dílu
9499904

-------------------------------------------------------------------------------

Výstup signálu alarmu2

Č. dílu
8637427
+ Aplikace¹, výstup signálu alarmu
Č. dílu
8637222

Tento produkt umožňuje aktivovat sledovací systém nebo jiné typy vybavení na ochranu proti krádeži, které vyžaduje vstupní signály jako „alarm aktivován/deaktivován“, „alarm spuštěn“, „dveře“ nebo „klíček v zapalování“.

  1. Objednává se speciálními postupy a stahuje se pomocí systému VIDA.
  2. Jen na některých trzích.
Poslední aktualizace: 1/23/2021